Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ประกาศ’

เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีหลายท่านจำนวนมากมีจิตศรัทธาเข้าร่วมสร้างบุญครั้งใหญ่ในชีวิตในโครงการมหาทานครั้งที่ 1 ซึ่งจะขอให้วันที่ 24 มกราคม 2555 นี้เป็นวันสุดท้ายในการเปิดรับท่านที่เข้าร่วม

และจะดำเนินการตามจิตศรัทธา โดยจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดเมื่อทุกอย่างได้เสร็จสิ้นทั้งการพิมพ์หนังสือ การไปสร้างบุญกับพระอาจารย์ภาสกร ภูริวัฑฒโน การไปสงเคราะห์สัตว์ไถ่ชีวิตโคกระบือ ที่วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่

สำหรับโครงการมหาทานครั้ง 2 จะเริ่มต่อเนื่องในวันที่ 25 มกราคม 2555 นี้เป็นต้นไป

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

โฆษณา

Read Full Post »