Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ธ. ธรรมรักษ์’

7dwfSw.jpg [400x490px] ฝากรูป

หลังจากที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานในการสร้างพระพุทธรูปบูชา สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิขนาดหน้าตัก 5 นิ้วเพื่อแจกฟรีโดยไม่เลือกชั้น วรรณะทั้งนี้เพื่อนำคนเข้าสู่พระธรรมของพระพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการโมทนาพระคุณความดีของครูบาอาจารย์ รวมถึงเป็นการสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ของ “ต้นบุญ” ที่เป็น “ผู้ให้” และเพื่อความเป็นสิริมงคลของ “ผู้รับ”

 

จากที่ได้ทำการแจกรุ่นแรกไปแล้วทางโรงงานเดิมที่รับหล่อพระนั้นมีปัญหาส่วนตัวทำให้เรื่องการผลิตที่ล่าช้า จึงได้เปลี่ยนโรงงานใหม่ที่เชื่อมบุญกันไว้

 

เพื่อให้บุญนั้นสมดุลกัน ธ.ธรรมรักษ์ ได้ขออนุญาตครูบาอาจารย์เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ จากที่เคยลงสีทองที่เครื่องทรงจักรพรรดิเป็นแบบขาวล้วนบริสุทธิ์ทั้งองค์ ที่จะเกิดผลมากในการเจริญสมาธิซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็อนุญาต ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง

 

จึงประกาศมาอีกครั้งเพื่อให้ทราบทั่วกันว่า

 

นับตั้งแต่นี้ต่อไปจนหมดภพชาตินี้ ธ.ธรรมรักษ์ จะเป็นต้นบุญในทำการสร้างและแจกพระพุทธรูปบูชา สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว องค์สีขาวทั้งองค์และมีดวงแก้วแห่งสมาธิอยู่ในพระหัตถ์

 

ท่านใดที่เป็น “ต้นบุญ” หรือผู้ขอรับพระทั้งหมดที่แจ้งความจำนงไว้ จะขอยกเลิกการเป็นต้นบุญหรือผู้ขอรับพระ เพราะความเปลี่ยนแปลงนี้หรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำหรับท่านที่เป็นต้นบุญจะดำเนินการโอนเงินร่วมสร้างพระคืนให้ทันทีที่ได้รับแจ้งจากท่าน

 

และอยากเรียนเชิญท่านทั้งหลายมาเป็น “ต้นบุญ” เพิ่ม เพราะมีผู้ขอรับพระมากกว่าต้นบุญประมาณเกือบ 10 เท่าแล้วในตอนนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตครั้งหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพสร้างพระ ซึ่งมีอานิสงส์มากชำระหนี้กรรมบางกรรมได้แบบเกือบหมดสิ้น

 

ขออโหสิกรรมในการเปลี่ยนแปลงนี้และขอบุญรักษาทุกท่าน

ธ.ธรรมรักษ์

โฆษณา

Read Full Post »

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555

เรียน ทุกท่านที่สั่งจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน ครั้งที่ 5 ทุกท่าน

ทาง ธ.ธรรมรักษ์ เห็นสมควรแล้วว่า จะส่งมอบการสั่งจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน ครั้งที่ 5 (ดี สุข รวย) ตามที่ทุกท่านได้มีการสั่งจัดพิมพ์หนังสือฯ เขามาพอสมควรแล้ว

 

ดังนั้นผู้ประสานงานโครงการ จึงขอโอกาสนี้ แจ้งการโอนเงินค่าสั่งจัดพิมพ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 พ.ย. 55 เพื่อให้เสร็จสิ้นและจะส่งมอบให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

 

ทั้งนี้หากมีท่านใดที่มีความประสงค์จะสั่งจัดพิมพ์หนังสือให้แจ้งความจำนงได้ที่อีเมล torthammarak.staff@gmail.com ได้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2555

 

กรุณาโอนเงินมาที่

ชื่อบัญชี คุณธีร์ ฉลาดแพทย์

เลขที่บัญชี 402-9567596

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาเทสโก้โลตัสลำลูกกาคลอง 2 (ประเภทออมทรัพย์)

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

ขอบุญรักษา

น.ส.ปัณพร น้ำใจดี

ผู้ประสานงานโครงการ ธ.ธรรมรักษ์

081-564-999-6

Read Full Post »

เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองพระ 3 อรหันต์แห่งโชคลาภ ทุกท่าน

เนื่องจากทุกท่านที่ได้สั่งจองพระ 3 อรหันต์แห่งโชคลาภมานั้น บัดนี้ ทางทีมงานเห็นสมควรให้ทุกท่านที่มีการสั่งจอง แจ้งการโอนเงินค่าสั่งจองพระ 3 อรหันต์แห่งโชคลาภ มาที่ชื่อบัญชี
ภัทระ ฉลาดแพทย์ 9412001230 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส เชียงใหม่ ประเภทออมทรัพย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เมื่อมีการโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งมาที่หมายเลข 081-564-999-6 หรือส่งอีเมลมาที่ torthammarak.staff@gmail.com ทางทีมงานจะได้ดำเนินการจัดส่งพระให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ ตามที่ ธ.ธรรมรักษ์ ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขออนุโมทนาบุญ

Read Full Post »

หลังจากที่ได้ประกาศจะสร้าง 3 พระอรหันต์เจ้า แต่เดิมนั้นตั้งจิตไว้ว่าจะรอให้สั่งจองให้ครบจำนวน 9,999 องค์ถึงจะเริ่มสร้าง แต่ต่อมาได้มีสหายธรรมและกัลยาณมิตรจำนวนมากอยากได้บูชาก่อนวันปีใหม่เพื่อเป็นมงคลชีวิตและเพื่อเป็นของขวัญแด่ญาติมิตรและคนทั้งหลาย

จึงตัดสินใจกราบขออนุญาตครูบาอาจารย์ จะสร้างเป็นชุดแรกโดยจะรับการจองถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เท่านั้น สั่งจองเท่าไหร่ทำเท่านั้นและจะส่งมอบก่อน 20 ธันวาคม 2555 เพื่อให้ทุกท่านที่สั่งจองสมหวังได้บุญใหญ่ตามที่จิตปรารถนา

และเรื่องการสร้างพระบูชาองค์สมเด็จพระปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิที่แจกฟรีนั้น ได้มีการเปลี่ยนโรงหล่อ เนื่องจากโรงหล่อเดิมติดภารกิจไม่สามารถหล่อพระเป็นจำนวนมากตามที่สั่งได้

ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนโรงหล่อไปแล้วนานพอสมควร มีการปั้นหล่อแบบใหม่ที่จิตละเอียดสมบูรณ์กว่าเดิม ท่านที่เป็น “ต้นบุญ” และท่านที่ขอรับพระขอให้รอสักนิด จะได้รับก่อนปีใหม่นี้ทุกคนตามบุญ ซึ่งจะทยอยส่งให้อย่างเร็ว

เพื่อรับความเป็นสิริมงคล

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

Read Full Post »

ครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทย

มีเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ เพื่อให้งานบุญในโครงการการต่างๆ ที่ ธ.ธรรมรักษ์ ตั้งจิตอธิษฐานที่จะทำในภพชาตินี้สำเร็จลุล่วง ทั้งเรื่องการทำโครงการแจกพระบูชาฟรี ที่เป็นสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ที่กำลังดำเนินการอยู่ การสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อโมทนาพระคุณความดีของครูบาอาจารย์ การทำหนังสือธรรมทานเพื่อนำคนเข้าสู่แสงธรรม โครงการบุญใหญ่ที่ไปร่วมบุญกับครูบาอาจารย์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา การช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส เหล่าสรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ และอีกหลายโครงการที่จะต้องดำเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นซึ่งต้องใช้ศรัทธาจากกัลยาณธรรมจำนวนมากมาร่วมทำ ร่วมสร้างให้สำเร็จตามสัจจะอธิษฐานและเป็นการสร้างบุญใหญ่ในชีวิตร่วมกัน

เพื่อให้พลานุภาพแห่งบุญหนุนนำกัลยาณธรรมทุกท่าน

ธ.ธรรมรักษ์จึงอธิษฐานจิตที่จะสร้าง 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ หรือที่โบราณาจารย์ท่านเรียกว่า พระอรหันต์ไตรภาคีมหาลาภ อันประกอบด้วยพระอรหันต์ 3 พระองค์คือ พระอรหันต์สิวลี พระอรหันต์สังกัจจายน์พระอรหันต์อุปคุต

พระอรหันต์สิวลี ผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้าน สถานที่ประกอบการค้าที่ทำงาน จะบังเกิดมหาโชคลาภ

พระอรหันต์สังกัจจายน์ ผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้านสถานที่ประกอบการค้าที่ทำงาน จะพบแต่ความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวยทั้งชีวิตมีแต่รอยยิ้ม ความสุขและมีปัญญาธรรมในชีวิตทุกคน

พระอรหันต์อุปคุต ผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้าน สถานที่ประกอบการค้า ที่ทำงาน จะพบแต่ความสำเร็จ อุปสรรคความขัดข้อง ความไม่มีต่างๆ จะมลายหายไป

ทั้ง 3 พระอรหันต์เชื่อว่าคนไทยและคนพุทธรู้จักกันดี แต่ที่ผ่านมาจะบูชาท่านแยกพระองค์กันเป็นไปตามจริต ตามบุญของผู้บูชา พลานุภาพจึงอาจจะไม่เต็มรอบ ไม่เต็มบารมี รวมถึงการขอพร การปฏิบัติบูชาที่ยังไม่ตรง ถูกต้องนักของท่านที่บูชา ความปรารถนาที่อยากจะให้เกิด อยากจะให้มีขึ้นในชีวิต จึงเกิดผลแบบครึ่งๆ กลางๆ หรือไม่เกิดผลเลย

ในครั้งนี้ ธ.ธรรมรักษ์ จึงจะสร้างเพื่อโมทนาพระคุณความดีพระอรหันต์เจ้าทั้ง 3 พระองค์อยู่ในฐานบูชาเดียวกัน เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลไว้ในที่เดียวกัน และเพื่อตอบแทนทุกท่านที่ร่วมสร้างมหากุศล โดยเป็นเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์และเปิดเผยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งไม่มีท่านใดทำมาก่อนแน่นอนและไม่ต้องไปหาจากแหล่งใด เพราะเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์นี้มาจากครูบาอาจารย์คนสำคัญของเมืองไทยที่สืบทอดมากว่า 700 ปี มอบให้ด้วยความเมตตาแก่ ธ.ธรรมรักษ์ เพื่อนำคนสู่แสงธรรม

ซึ่งท่านใดที่ได้ปฏิบัติบูชา ขอพรอย่างถูกวิธีจะเกิดมหาโชคลาภ การเงิน การงานที่เคยติดขัดจะคลายตัวลงแบบฉับพลัน ปัญหาครอบครัวจะน้อยลงจนถึงขั้นไม่มี และมีความสุขในชีวิต

โดยจะทำเป็นชุดมงคล ใน 1 ชุดจะประกอบไปด้วย

1. รูปหล่อ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ (ตามแบบ) ขนาดความกว้างโดยประมาณ 15 เซนติเมตรสูง 10 เซนติเมตร หล่อด้วยเนื้อเรซินเกรดเออย่างดี ได้ทำพิธีพุทธาภิเษกที่วัดมหาวัน จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2555 ที่ผ่านมา

2. หนังสือ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ วิธีบูชาขอพรแบบได้ผล โดย ธ.ธรรมรักษ์ เนื้อหาภายในจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการขอพรและวิธีการขอพร การปฏิบัติบูชาอย่างละเอียดที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจและทำได้จริง

โดยจะสร้างชุดมงคล 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ เพียง 9,999 ชุด และให้ทุกท่านร่วมบุญในราคาเพียง 299 บาทเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ท่านที่ต้องการบูชาและอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น และเมื่อสั่งจองรุ่นที่ 1 นี้หมดแล้วหมดเลย ไม่มีให้บูชาที่ไหนทั้งสิ้นมีที่โครงการนี้เพียงแห่งเดียว

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านที่จะเก็บไว้บูชาเอง และมอบให้ผู้อื่นในโอกาสสำคัญ

ท่านที่สนใจจะร่วมบุญกับ ธ.ธรรมรักษ์ ในโครงการ 3 พระอรหันต์นี้ให้แจ้งความจำนง จองไว้ ยังไม่ต้องโอนเงินมา เพื่อยอดการจองใกล้เคียงในการจัดทำที่อธิษฐานจิตไว้ จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหาเพื่อให้ยืนยันการจองอีกครั้งและทำการโอนเงินต่อไป สำหรับท่านที่โอนเงินมาแล้วขอให้สบายใจได้ว่าท่านได้รับชุดมงคลนี้แน่นอน

ท่านที่สนใจจะร่วมบุญกับ ธ.ธรรมรักษ์ โปรดติดต่อสั่งจองได้ที่

คุณปัณพร น้ำใจดี 08 1564 9996

Email : torthammarak.staff@gmail.com

Read Full Post »

สวดแล้วดีกับทุกคน

การสวดมนต์ นั้น เริ่มจากการชำระร่างกายให้ สะอาด ทำจิตใจให้สงบด้วยการทำสมาธิหรือพยายามรวมให้จิตนั้นนิ่ง เมื่อจิตนั้นรวมกันดีแล้ว เริ่มตั้งแต่กราบพระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ 3 ครั้ง

กราบครั้งที่ 1 ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ

กราบครั้งที่ 2 ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณ

กราบครั้งที่ 3 ระลึกถึงพระสังฆคุณ

เพื่อการสวดมนต์ให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นในแต่ละครั้ง ควรสวดบทชุมนุมเทวดา เพื่ออัญเชิญเหล่าเทวดาทั้งหลายให้ท่านมาร่วมชุมนุมเป็นสักขีพยานและร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน แต่ถ้าหากสวด

ตามปกติธรรมดาแล้วแต่ตามที่ท่านต้องการ และควรจะไล่เลียงกันดังนี้ (เป็นการสวดมนต์ตามครูบาอาจารย์ แล้วแต่ท่านพิจารณา)

 

บทชุมนุมเทวดา
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ,
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

 

บทบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

 

คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)
สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)

 

คำอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

 

คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

 

บทสวดขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะฯ ( ว่า ๓ จบ )
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

 

บทสวดไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

สมาทานศีล 5
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

*** ในขณะที่สมาทานศีลในแต่ละข้อให้กำหนดจิตตั้งสัจจะว่าจะรักษาสีลตามข้อนั้นๆ ไปด้วย หลังจากนี้ให้สวดบทสวดจักรพรรดิต่อไป

 

บทสวดพระมหาจักรพรรดิ์

บทสวดพระมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.อยุธยา นั้นเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก และถือว่ามีพลังครอบจักวาล ทั้งการทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้น ปฏิบัติธรรมได้เร็วขึ้นได้ทั้งทางโลกและทางธรรมและใช้ปรับภพภูมิได้ทุกดวงจิตวิญญาณเพื่อให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น และเป็นคุณกับผู้สวดเป็นอย่างยิ่ง สำหรับท่านที่มีองค์เทพหรือเทวดารักษาตัว ยิ่งสวดคาถานี้ท่านจะเห็นผลด้วยตัวของท่านเอง ดังที่พระท่านว่าเป็น “ปัจจัตตัง” นั่นแล

 

บทสวดพระมหาจักรพรรดิ์

ก่อนสวดบทนี้ให้รวมจิตเคารพระลึกถึงหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก หรือครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความเคารพ บทสวดนี้เคล็ดอยู่ที่ให้สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 และจะให้ดียิ่งขึ้นควรสวดตอน 2 ทุ่มครึ่ง เพราะในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเปิดที่เหล่าเทพเทวดาจะมาร่วมอนุโมทนาและมีลูกศิษย์สายหลวงปู่ดู่กำลังสวดเป็นจำนวนมาก

บทสวดพระมหาจักรพรรดิ์
นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิสัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะปูเชมิ

บทสวดแผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาน

ให้สวดบทนี้ต่อไปเลยเพราะจะเป็นบุญใหญ่ทำให้ทุกสรรพวิญญาณได้มีโอกาสมารับบุญโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวร

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตาปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส
( 5 จบ)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ

(ให้อธิษฐานจิตแผ่บุญไปทั่วทั้งสามโลกธาตุภพภูมิทั้งหมดทั้งมวล บิดามารดา ญาติ เทวดารักษาตัว เจ้ากรรมนายเวร ฯลฯ และส่งวิญญาณ)

ตัวอย่างการอธิษฐานรวมกำลังจักรพรรดิ

ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐาน(ตั้งสัจจะโดยจะสวดมหาจักรพรรดิ์ทุกวันหรือ สัจจะใดก็ที่เราคิดว่าทำได้ทุกวัน) ด้วยสัจจะอธิษฐานลูกขอบารมีหลวงปู่ดู่โปรดเมตตารวมบุญน้อมนำบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิถึงองค์ปัจจุบัน บรมมหาจักรพรรดิ์ทุกๆ พระองค์ ขอบารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

ขอบารมีรวม หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่เป็นที่สุด ขอบารมีรวมของดวงจิตพระโสดาบัน พระสกิทาคาและพระอนาคามีทุกๆ ดวงจิต สิ่งที่ลูกอธิษฐาน ลูกอธิษฐานเพื่อปรับภพภูมิของ (ให้บอกความประสงค์ไปทั้งหมด)….

สิ่งที่ลูกอธิษฐานนี้ลูกขออาราธนาบารมีหลวงปู่ดู่น้อมนำบารมีรวมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิ ขอบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่เป็นที่สุด

ขอได้โปรดเมตตารวมกำลังพระจักรพรรดิในทุกรูปลักษณ์และที่ลูกได้สวดทุกวัน
เพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์ต่อ …..(ให้บอกไปในเรื่องที่เราต้องการ เช่น หน้าที่การงาน การเงิน โรคภัยไข้เจ็บ )

และขอให้ทุกสิ่งเป็นจริงโดยเร็วพลัน ตามสัจจะอธิษฐานนี้เทอญ…

โมทนาสาธุ โมทนาสาธุโมทนาสาธุ

(สัพเพฯ อีก 3 ครั้ง)

การสวดมนต์นั้นเป็นการดีทุกประการและทุกครั้งในการสวดมนต์ องค์เทพที่อยู่ในตัวจะร่วมสวดและอนุโมทนาด้วย และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลาย ก็จะมาร่วมอนุโมทนาด้วยเช่นกัน อย่าสวดเล่น ขอให้สวดเป็นประจำแล้วอัศจรรย์ในชีวิตของท่านจะเกิดขึ้น

โมทนาสาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

 

 

Read Full Post »

https://i2.wp.com/www.upfile2day.com/uploads/1344022879.jpg

“สุดยอดบทสวดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ เพื่อสุขภาพ”

โดย ธ.ธรรมรักษ์

รายละเอียด : รวมสุดยอดบทสวด พระคาถาศักดิ์สิทธิ์เพื่อสุขภาพ ป้องกัน ปัดเป่า ขจัดภัยพิบัติทั้งปวง และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมคำแนะนำการสวดบทต่างๆ อย่างถูกวิธี ตลอดจนวิธีการฝึกสมาธิในเบื้องต้น เพื่อความสงบสุข หากปฏิบัติเป็นประจำแล้ว จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับทุกท่านที่ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีเรื่องโรคภัยไข้ เจ็บ รวมถึงช่วยเสริมสร้างกำลังใจที่ดีให้กับผู้ป่วยและญาติได้ดีทีเดียว

https://i2.wp.com/www.upfile2day.com/uploads/1344002207.jpg

“สุดยอดเคล็ดสวดมนต์ ให้ชีวิตดี ให้สุข ให้รวย”

โดย ธ.ธรรมรักษ์ และฤทธิญาโณ

รายละเอียด : เผยทุกเคล็ดลับการสวดมนต์อย่างได้ผลที่จะช่วยให้ทุกท่านพบกับชีวิตที่ดี สุขกาย สุขใจ บำบัดรักษาโรค ปัดเป่าทุกวิบากกรรม พบกับความร่ำรวยแบบทันตาเห็น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทสวดที่มีประโยชน์อย่างมากมายมารวมกันอยู่ในเล่ม เพียงทุกท่านได้อ่านก็จะพบกับชีวิตที่ดี สุขขึ้น รวยขึ้นสมกับที่ท่านปรารถนา

https://i1.wp.com/www.upfile2day.com/uploads/1344053954.jpg

“ปาฏิหาริย์เชื่อมบุญ ฉบับของขวัญ”

โดย ธ.ธรรมรักษ์

รายละเอียด : ครั้งสำคัญที่ครูบาอาจารย์อนุญาตให้เปิดเผย เพื่อคนไทยทุกคนในยามที่มีชีวิตตกอยู่ในสภาวะวิกฤต เพื่อรู้จักการสร้างบุญที่ลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้ผลมากที่สุด!!! ที่จะช่วยเปิดทางแก้ไขในทุกเรื่องของชีวิต ทั้งหนี้สิน เงินทองขาดมือ เรื่องการงานที่มีแต่ปัญหา การค้าที่ติดขัด ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข ลูกหลานไม่สามัคคี ความรักไม่สมหวัง ฯลฯ

https://i1.wp.com/www.upfile2day.com/uploads/1344036550.jpg

“บุญเนรมิต (ทำบุญอย่างไรให้สวย หล่อ ดูดีทั้งร่างกายและจิตใจ)”

โดย ธ.ธรรมรักษ์ และจิตตวชิระ

รายละเอียด : พลังแห่งบุญเนรมิต ที่จะเพิ่มความสุข ความงาม ให้พร้อมทั้งภายนอกและภายใน ไปที่ใดมีแต่คนเลื่อมใสสรรเสริญอย่างจริงใจ

 

 

 

Read Full Post »

Older Posts »