Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘คู่ทุกข์คู่ยาก’

คำว่า คู่ทุกข์ คู่ยาก นั้นก็คือ คนที่เกิดมาเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้ ที่ตลอดชีวิตในการอยู่ร่วมกันนั้นทั้งคู่ต้องพบเจอทุกข์ทั้งสุข คละเคล้ากันไป แต่ยังยินดีและปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกัน แบบมีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน จัดว่าเป็นคู่ทรหดมาก แต่เป็นคู่ทรหดที่ร่วมกันสู้ไปในทิศทางเดียวกัน ต้านภัยจากข้างนอก ไม่ขัดแย้งกันตีกันเละเหมือนคู่เวรคู่กรรมจนทุกข์หนักหน่วง

อย่างไรก็ดี การมาครองคู่กันอีกในชาตินี้ มาเพื่อรับผิดชอบร่วมกันในเศษเวรเศษกรรม หรือวิบากกรรมที่เคยร่วมกระทำกันมานั่นเอง ในเรื่องเนื้อคู่นี้ สุดแต่ว่าในกรรมนั้นได้เคยกระทำกรรมฝ่ายใดร่วมกัน

ในส่วนของการร่วมกันทำกรรมดีในการทาน ศีล ภาวนา ร่วมกันก็บังเกิดผลให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสมาครองคู่กันอีก และมีความสุขในช่วงหนึ่ง ทำให้ทั้งคู่มีจิตใจที่อ่อนโยนรู้จักการให้ การอภัยซึ่งกันและกัน มีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุข ที่เป็นผลจากการทำทาน

ผลจากการรักษาศีล ทำให้ชีวิตของคนทั้งคู่ไม่มีจิตอกุศล ข้องแวะกับสิ่งชั่วร้ายซึ่งเป็นเหตุให้ชีวิตรักอับปาง เพราะไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่อยากได้ของผู้อื่น ไม่เป็นชู้ ไม่ส่ำส่อน ไม่โกหกพูดปด ไม่ดื่มของมึนเมา มีกำลังในบุญสร้างบุญใหม่ร่วมกันผูกพันกันไปจนตาย

ผลจากการภาวนา ทำให้มีสติปัญญาแจ่มใส เข้าใจความสมดุลของโลก รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของคน รู้จักการแก้ปัญญาจากต้นเหตุไม่ให้ลุกลามออกไปใหญ่โตได้ รู้จักการดับทุกข์ด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริง

ถ้าคู่ทุกข์ คู่ยากนั้นเข้าใจดี ในเรื่องของการสร้างบุญบารมีที่ถูกต้อง อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ก็จะช่วยให้ชีวิตของทั้งสอง ได้พบกับความสุขมากกว่าความทุกข์ได้ รู้จักดูใจของตนและเอาใจใส่ใจของคนข้างกายอย่างประณีต ด้วยจิตใจที่ดีงาม พร้อมการให้อภัยในทุกเรื่องที่เกิดขึ้น

ถ้าเป็นความรู้ในทางโลกนั้น ก็ควรที่จะศึกษาในเรื่องการประกอบสัมมาอาชีพที่เหมาะสมกับตน อย่าไปดันทุรังในสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้ ฝันแบบให้พอตัว พอกำลัง ปรัชญาของการดำรงชีวิตที่พอเพียง ตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้น เป็นแนวทางที่ประเสริฐ ท่านเป็นพระพรหมของปวงชนชาวไทย ที่มาช่วยชี้ทางสว่างและ ทรงช่วยเหลือเราทุกคน

เชื่อได้ว่า เมื่อพบแนวทางที่ถูกต้องแล้ว คู่ทุกข์คู่ยาก แม้จะต้องเผชิญทุกข์ใหญ่หลวงเพียงใด คนทั้งสองก็พร้อมที่จะฟันฝ่าออกไปพบสุขที่แท้จรอง ที่ยืนรออยู่ตรงหน้าได้

ในวิกฤตนั้นมีโอกาสเสมอ เมื่อมืดที่สุด ก็ให้รู้ไว้เถิดว่า แสงสว่างกำลังจะมาถึงแล้ว

Read Full Post »