Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ความรัก’

เคล็ดความเชื่อในการแก้กรรมที่มากความรักต่างๆ ที่นำมาเสนอนี้ เป็นการนำเสนอที่ได้รับความรู้มาจากครูบาอาจารย์และเคยพิสูจน์มาแล้วในหลายข้อที่ได้ผลจริง แต่อย่างไรก็ตามขอให้ท่านใช้สติในการพิจารณา และยึดหลักกาลามสูตรของพระพุทธองค์เป็นแนวทางในการเชื่อหรือไม่เชื่อในทุกกรณี

การที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งนั้น มาจากการที่ชาติหนึ่งชาติใดเคยสร้างกรรมเอาไว้และอาจจะมีกรรมผูกพันจากการอธิษฐานเอาไว้ จากการสาปแช่งของเจ้ากรรมนายเวร การมีหนี้กรรมที่ต้องชดใช้ ก่อนอื่นนั้นครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ทำการถอนการอธิษฐานเสียก่อน เหมือนกับเราไปขอแก้ไขในสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้ ซึ่งจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้น ต้องอยู่ที่บุญของตนเองด้วย

ดังนั้น จึงต้องมีการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองเสียก่อน ให้ตนเองนั้นมีต้นทุนที่ดี ในการทำการอะไรก็ตาม การสร้างบุญนั้นกล่าวไปแล้วในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ 10 ซึ่งเป็นการสร้างบุญที่ถูกต้องที่สุดและได้ผลที่สุด ที่มีอยู่ถึง 10 ช่องทางทำได้ง่ายทั้งนั้น

แต่เงื่อนไขที่สำคัญอยู่ที่หลัก 3 ประการที่จะขอเน้นอีกครั้ง คือ

หนึ่ง วัตถุทานนั้นต้องบริสุทธิ์ การบริสุทธิ์นั้นหมายถึงมาจากการทำงานของเราที่บริสุทธิ์ เงินที่ใช้ซื้อหามาทำบุญทำทานนั้นต้องมาจากอาชีพสัมมาอาชีพของตน ไม่ไปเบียดเบียนใครมา ไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักขโมย บังคับ ขู่เข็ญใครเอามาทำบุญ

 

สอง ผู้ให้นั้นบริสุทธิ์ ที่ต้องใช้ 3 กาลประกอบกันคือ ก่อนที่จะให้ กำลังให้ และหลังให้ เจตนาต้องแน่วแน่ไม่สั่นคลอน ในการสร้างบุญทุกครั้งพระสงฆ์จึงให้สมาทานศีล 5 ใหม่ทุกทครั้งเพื่อให้ช่วงเวลาทำบุญนั้น เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีล 5 เป็นพื้นฐาน

 

สาม ผู้รับนั้นบริสุทธิ์ หมายถึงผู้รับไม่ว่าจะเป็นใคร เป็นครธรรมดาหรือพระสงฆ์ก็ตาม ที่ยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าใด บุญนั้นจะมีอานิสงส์มาก เราดูที่ศีล ดูที่ภูมิธรรม ดูที่วัตรปฏิบัติเป็นประการสำคัญ

หลังจากทำบุญแล้ว ขอให้นำดอกบัว 3 ดอกไปไหว้ที่พระพุทธรูปหรือพระประธานในวัดที่เราไปทำบุญ ในกรณีที่ไม่ได้ไปวัดกลับมาทำที่หน้าพระพุทธรูป ไม่ว่าจะเป็นหน้าองค์พระปฏิมากรหรือรูปถ่าย ใช้ได้ทั้งนั้น สำรวมกาย วาจาใจให้สงบนิ่ง และตั้งจิตทำสมาธิเพื่อมให้มีฤทธิ์ทางใจเสียก่อน แล้วกล่าวคำถอนอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้าขออาราธนา ขอพระเมตตาบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ พระอริยสงฆ์ อริยบุคคล ครูบาอาจารย์สืบๆ กันมา มีหลวงปู่ทวด หลวงปู่แสง ครูบาศรีวิชัยเจ้า หลวงปาน วัดบางนมโค หลวงปู่ดู่ และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง เป็นที่สุด

ด้วยข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้ง เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิด้วยความไม่รู้ ข้าพเจ้าขอถอนสาปแช่ง คำอธิษฐาน และพันธนาการทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง

หากแม้นข้าพเจ้าเคยร่วมอธิษฐานครองคู่กับผู้ใดมาก็ตาม (หรือในเรื่องใดก็ตาม ให้ระบุลงไปถ้าไม่รู้จริงๆ แต่มีอุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอดให้ กล่าวว่า ทุกการอธิษฐานที่เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อม เกิดบาปและอุปสรรคทั้งปวง)

ข้าพเจ้าขอยกเลิกคำอธิษฐาน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน และอโหสิกรรมให้แก่บุคคลเหล่านั้น เพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลพระนิพพานในที่สุด

ด้วยผลบุญแห่งการให้อภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ขอได้พบแต่กัลยาณมิตร ให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้ได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง ขอให้เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้วิชชา ๓ ญาณ ๘ และอภิญญา ๕ และปราศจากนิวรณ์ ๕ ประการ ให้เป็นผู้มีสติรู้ได้ในทุกขณะจิต

ขอให้เป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำประดุงพระบรมโพธิสัตว์ คำว่า “ท้อแท้ เหนื่อยหน่าย” ประกอบกิจการงานใด มีผู้ช่วยเหลือให้เป็นผลสำเร็จทุกประการ

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาอย่างดีแล้วตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จๆ ทุกประการเทอญ…

เมื่อเสร็จการกล่าวถอนอธิษฐานแล้ว ขอให้ทำสมาธิต่ออีก ไม่ว่าจะนานแค่ไหนเสร็จแล้วให้แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ใด มนุษย์หรืออมนุษย์ ญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี เมื่อแผ่เมตตาเสร็จสิ้นแล้วเป็นอันจบการถอนอธิษฐานตามแบบฉบับของครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมาแต่ครั้งโบราณ

บัดนี้เราเป็นผู้หลุดพ้นจากการอธิษฐานในอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันที่เคยไปอธิษฐานเอาไว้ทั้งปวง ต้องลด ละ เลิกกรรมชั่วทั้งปวงทันที ถือศีล 5 เท่าที่จะทำได้อย่างให้ด่างพร้อยหรือขาดข้อใด ถ้าขาดต้องสมาทานศีล 5 ใหม่ทั้งหมด หมั่นสร้างบุญกุศลอย่าได้ขาด ให้เป็นเหมือนเราต้องกินข้าวเพื่อเสริมกำลังทุกวัน การสร้างบุญก็เหมือนกันที่ต้องสร้างตลอดเวลา ยิ่งในคนที่มีปัญหาในความรักและทุกเรื่องต้องเร่งทำเสีย

ในทุกเช้าและก่อนนอน หมั่นสวดมนต์ทำสมาธิ และอุทิศบุญไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้ง ต่อจากนี้ไปชีวิตจะเริ่มสมหวังในเรื่องของความรักและทุกสิ่งที่ดีๆ ในชีวิตกำลังเข้ามา

 

– การเชื่อมบุญเพื่อพบเนื้อคู่แท้และแก้ไขในเรื่องความรัก

การเชื่อมบุญนั้นนอกจากจะใช้ในทุกสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน ความสัมพันธ์ที่ดี การทำธุรกิจการค้า ยังใช้ในเรื่องของความรักที่สมหวังด้วย

การเชื่อมบุญนั้นเป็นการอุทิศบุญที่เราทำไปให้คนที่เราต้องการ ก่อนอื่นต้องมีบุญของตนเองเสียก่อนถึงจะไปอุทิศบุญให้คนอื่นได้ ซึ่งมาการสร้างบุญ การเชื่อมบุญในเรื่องของความรักไม่ใช่ไสยศาสตร์ ไม่ใช่เป็นการทำเสน่ห์ แต่เป็นการเช็คในเบื้องต้นว่า คนที่เรารักชอบพอนั้นใช่เนื้อคู่ที่จะมาเป็นคู่ครองในชาตินี้หรือไม่

เพราะจากที่กล่าวไปแล้วว่าคู่ครองนั้น ถ้าได้คนที่เป็นเนื้อคู่ประเภทที่ทำบุญมาร่วมกันนั้น ชีวิตคู่จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ ถ้าเราเชื่อมบุญติดจะพบว่า คนที่เรารักชอบพอนั้นจะมีปฏิกิริยาที่ดีต่อกัน มีความห่วงหาอาทร เกื้อกูลกัน ช่วยกันไปสร้างที่ดีๆ ไม่ใช่ไปสร้างกรรมชั่ว เช่น ชวนไปกินเหล้า เที่ยวเตร่ ชวนไปสร้างกรรมไม่ดี ไปคดโกงเบียดเบียนคนอื่น แบบนี้ไม่ใช่คู่ครองที่ดีแน่นอน

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า เขาหรือเธอไม่ได้มาหลอกลวง แกล้งทำเป็นคนดีในตอนแรกแต่ภายหลังชั่วสุด สุด เรื่องนี้ง่ายมาก ขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าเป็นคู่กันแล้วขอให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นกับชีวิต ถ้าคบกับเขาหรือเธอชีวิตของเราดีขึ้นหรือไม่ การเรียนดีขึ้นหรือไม่ ค้าขายดีขึ้นหรือไม่

ถ้าไม่ใช่นั้น อาจจะเป็นเนื้อคู่จริงแต่เคยร่วมสร้างกรรมไม่ดีมากกว่ากรรมดี

การคลายวิบากกรรมนี้ ก็ใช้วิธีเชื่อมบุญได้เช่นกัน อุทิศบุญที่เราทำส่งไปให้เขาหรือเธอสม่ำเสมอ อธิษฐานทุกครั้งขอให้เขากลับใจ เปลี่ยนความประพฤติที่ไม่ดีเสียให้กลับมาพบทางสว่างในชีวิต

ตัวเราเองก็สำคัญหมั่นพิจารณาความประพฤติของตนด้วยว่าเป็นอย่างไร พยายามทำตนให้อยู่ในความสมดุลทั้งทางโลกและทางธรรม และต่อไปจะพูดถึงเคล็ดในการคลายวิบากกรรมต่างๆ อย่าลืมเป็นอันขาดว่าต้องใช้สติในการพิจารณา

เป็นทุกข์เพราะความรัก รักแล้วไม่สมหวัง

การเป็นทุกข์เพราะความรักนั้นมาจากกรรมจาก ชาติก่อนเจ้าชู้ เคยไปหลอกผู้อื่นให้อกหัก การคลายวิบากกรรมในเรื่องนี้ ต้องเปลี่ยนความประพฤติที่ไม่ดีให้กลับมาดีปฏิบัติดีทั้งความคิด กาย วาจา ใจ ไปถวายดอกไม้หรือเทียนเพื่อบูชาพระ เป็นคู่ เวลาสร้างบุญอะไรก็ให้เป็นคู่ เช่น กระเบื้องมุงหลังก็เป็นจำนวนคู่ ใส่บาตรพระสงฆ์ก็เป็นจำนวนเลขคู่ ไปช่วยทำสิ่งดีๆ ให้คนอื่นได้สมรักสมปรารถนา

– อยู่กับคู่ครองที่ไม่รัก

การคลายวิบากกรรมในเรื่องนี้ ต้องเริ่มจากต้องทำใจยอมรับกรรมเก่า อย่าฝืนกรรมหรือไปสร้างกรรมไม่ดีขึ้นมาใหม่ ในเรื่องของความรักขึ้นมาอีก ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรขออโหสิกรรม ถ้าแต่งงานแล้วอยู่กินกับคนที่เราไม่รักไม่เป็นไร

ให้รู้ไว้ว่ามาจากกรรมเก่าในอดีตชาติ ที่เราต้องเคย ชี้แนะหรือบังคับให้คนอื่นที่เราบังคับได้ไปอยู่กินกับคนที่เขาไม่รัก เช่น ลูก หรือญาติพี่น้องหรือเพื่อน โดยไม่คิดถึงใจ ว่าเขาก็มีจิตใจของเขาที่อยากจะรักชอบใคร อยากใช้ชีวิตคู่กับใคร โดยเขาอยากเลือกด้วยตัวของเขาเอง ความหวังดีอาจเป็นกรรมที่ส่งผลมาถึงเราในชาติปัจจุบันให้ไม่สมหวังในคนที่ตนรัก

การอยู่ร่วมกับคนที่ไม่รักเพราะเหตุผลใดก็ตาม ขอให้มองในส่วนที่ดีของเขาชื่นชมในส่วนที่ดีของเขา เราอาจรู้สึกรักเขาเองในอนาคต ใจคนเราเปลี่ยนแปลงได้ (ถ้ามีลูกแล้วครอบครัวจะอบอุ่นเมื่อลูกเห็นพ่อแม่รักกัน)

ต้องถือศีลข้อ 3 ไว้ให้หมั่น อย่าไปตามใจตนคำนึงถึงคนที่มีใจด้วย จะได้ไม่มีเวรกรรมติดภพติดชาติอีก สร้างกรรมดีทำหน้าที่สามีหรือภรรยาที่ดี เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก หากคู่ครองทำอะไรที่ผิดพลาดต้องรู้จักให้อภัยทาน และช่วยเหลือเขาด้วยความเมตตาเป็นที่ตั้ง เท่านี้ก็ถือว่าเป็นกรรมที่ดีแล้ว เมื่อหมดเวรหมดกรรมแล้วชาติต่อไปก็จะสมหวังในเรื่องความรักเอง

– อยู่กับคู่ครองหรือคู่รักเป็นที่เกลียดชังหรือไม่ได้รับการยอมรับของคนทั่วไป

กรรมนั้นมาจกในอดีตชาติอาจจะเคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยง แต่ปล่อยให้สัตว์นั้นเที่ยวระราน ทำความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนบ้าน ญาติสนิท มิตรสหาย ไม่ควบคุมดูแลสัตว์นั้น เอาอกเอาใจให้ความสุขแก่สัตว์นั้นๆ ในทางที่ไม่สมควร

การคลายวิบากกรรมให้ไปสงเคราะห์สัตว์ ปล่อยสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปลา นก เต่าหรือไถ่ชีวิตโคกระบือ และอุทิศบุญนั้นขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆ และอุทิศบุญไปให้คู่ครองและคนที่เกลียดชังเขา ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เรา เพื่อนเรา เจ้านายเรา หรือใครก็ตาม

– คู่ครองเป็นพวกขัดลาภ ดวงไม่สมพงศ์กัน ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอด

มีมากมายที่หลายครอบครัวยังไม่รู้ ในการทำธุรกิจการค้ากับคู่ของตัว บางคู่นั้นเจริญรุ่งเรืองแต่บางคู่นั้น พอเอาสามีหรือภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้อง ธุรกิจการค้านั้นมีแต่อุปสรรคหรือขาดทุนย่อยยับ ซึ่งมาจากคู่ของเราในชาตินี้นั้นมาจากคนที่ขัดขวาง เคยเป็นหนี้สิน เคยกลั่นแกล้งเอาเปรียบ จนคู่ของเรานั้นผูกใจเจ็บ คิดร้ายต่อกันโดยเป็นกรรมเก่าที่ติดตามมา กายหยาบเป็นสามีภรรยากัน กายทิพย์คิดทำลายล้างกัน

การคลายวิบากกรรม ให้ทำการอโหสิกรรมต่อกันเสีย เอาแบบให้หมดใจไปเลยอย่ามีติดค้างกันอีก หมั่นไปทำบุญร่วมกันเพื่อเป็นบุญร่วม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาน การให้ ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการให้แบบไม่คิดมาก เห็นเป็นให้ ใครมาขอความช่วยเหลือก็ให้อย่างไม่คิดเสียดาย จะเป็นการเรียกลาภเข้ามา

ตั้งแต่หน้าแรกจนมาถึงหน้าสุดท้ายนี้ หวังว่าท่านที่มีปัญหาในเรื่องของความรักทุกรูปแบบ คงจะพอทราบแล้วถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ท่านใดที่มีปัญหาเฉพาะเรื่องที่แก้ไม่ตก อยากจะปรึกษา ขอให้เขียนจดหมายมาตามที่อยู่สำนักพิมพ์ จะตอบให้ทุกท่านตามบุญที่ร่วมกันทำมา

และขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อานิสงส์ผลบุญของผู้เขียนที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน

โมทนาอุทิศให้ผู้อ่านทุกท่าน ได้พบกับเนื้อคู่แท้ ที่จะทำให้ทุกท่านสมหวัง มีความสุข ความเจริญ ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน ร่ำรวยเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียง สมดังที่ท่านปรารถนาทุกประการเทอญ

โฆษณา

Read Full Post »

ในเรื่องของความรักนั้น เป็นเรื่องของบุพเพสันนิวาส เป็นเรื่องของคนสองคนที่เคยทำบุญ ทำกรรมมาร่วมกัน แต่กว่าที่จะสมหวังนั้นอาจจะเจอวิบากกรรมขวางเอาไว้จนเกือบจะไม่ได้มาใช้ชีวิตคู่กันอีก

 

เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเป็นเรื่องสำคัญ ใครทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น การเชื่อมบุญนั้น เป็นการเชื่อมให้รู้ว่า คนสองคนนั้นเป็นคู่กันจริงหรือไม่ ไม่ใช่เป็นการทำไสยศาสตร์มนต์ดำ และไปทำผิดศีลข้อ ๓ เรื่องแย่งผัวแย่งเมียคนอื่น

 

บอกไว้อีกครั้ง ตรงนี้เลยว่า ถ้ามีเจตนาไปทำเพื่อผิดศีลอย่างที่บอก ไม่มีสำเร็จแน่นอน เสียเวลาเปล่า พรหม เทพ เทวดา ครูบาอาจารย์ ท่านกันและปิดทางไว้หมดแล้ว

 

การเชื่อมบุญในเรื่องความรัก ทำเพื่อให้คนที่เรารักนั้นสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตและวิบากกรรมไปได้ โดยที่เรานั้นมีทั้งความหวังดี ความยินดีในความสำเร็จของเขา ซึ่งถ้าเขามีความสุข บุญเหล่านั้นจะย้อนกลับมาทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขไปด้วย

Read Full Post »