Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

พลังบุญ สร้าง”ฤทธิ์ทางใจ”

15875277_1635197766494049_7319063463145219603_o

“บุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริง “ ครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตกาล
ท่านรู้ ท่านทำ ท่านสร้างและเมตตาบอกคนที่กำลังทุกข์ยากให้รู้จัก

พลานุภาพแห่งบุญ ที่จะดลบันดาล
สร้างปาฏิหาริย์ใหญ่ในชีวิต

สำหรับท่านที่ทำบุญแต่ไม่ได้หวังผลอะไรทางโลก
ไม่ได้หวังว่าจะได้รับ
ขอบอกตรงนี้ว่า อันต้นไม้ที่ออกผลนั้น
เมื่อถึงเวลาที่ออกผลก็ต้องออก
เป็นกฏธรรมชาติ เป็นกฏแห่งกรรม
ท่านจะใช้กิน ใช้ประโยชน์หรือไม่ เป็นสิทธิ์ของท่าน

แต่สำหรับผลบุญที่เกิดขึ้นจากบุญนั้น ดีอย่างไร
ขอเมตตาครูบาอาจารย์
นำมาให้ท่านที่ไม่เคยทราบได้อ่านกัน
เมตตาธรรมจาก พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

“เพราะบุญนี้เป็นที่พึ่งของใจ ถ้าใจมีบุญแล้วใจจะมีความสุข

ใจจะไม่มีความทุกข์ ถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนจะอดอยากขาดแคลน ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย ถ้ามีบุญแล้วใจจะไม่ทุกข์กับการอดอยากขาดแคลน

การเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกาย ซึ่งร่างกายของพวกเราทุกคน ต่อไปก็จะต้องแก่กัน จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกัน จะต้องตายกัน ถ้าเราไม่มีบุญเราจะทุกข์มาก

เพราะใจไม่มีที่พึ่ง ไม่มีสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ทุกข์ไปกับความแก่ ความเจ็บ ความตายของร่างกาย

แต่ถ้าเรามีบุญ เราก็จะมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยว
ที่จะรักษาใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบ
ไม่ให้ทุกข์ใม่ให้วุ่นวายไปกับความแก่ ความเจ็บ ความตายของร่างกาย

เราจึงควรให้ความสำคัญต่อการทำบุญ

ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเดือดร้อน
เวลาที่ร่างกายเราเป็นอะไรไป หรือสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักเป็นอะไรไป เราจะทุกข์เราจะไม่สบายใจกัน

ดังนั้น เราจึงควรที่จะทำบุญกันบ่อยๆ
ทำบุญกันอยู่เรื่อยๆ ทำจนกว่าเราจะมีความมั่นใจว่า

เรามีบุญพอเพียงต่อการรักษาใจของเรา
ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆ
ที่กำลังเกิดขึ้นหรือที่กำลังจะเกิดต่อไปในอนาคต.

อนุโมทนา สาธุธรรมครูบาอาจารย์

ขอบุญรักษา
ธ.ธรรมรักษ์

ยิ่ง “ให้” กลับยิ่ง “ได้”

15822674_1637786069568552_7270034210628311454_n

เรามาพิจารณาร่วมกันว่าจริงหรือไม่

ให้ทานครั้งใด
ได้รับการชำระจิตใจ
ที่เคยโลภ ตระหนี่ลดลง

ให้ทานครั้งใด
ใจยิ่งมีความเมตตาต่อผู้อื่น
เข้าใจความทุกข์ยากมากขึ้น

ให้ทานครั้งใด
ได้รับปัญญารู้แจ้ง
ถึงการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

ให้ทานครั้งใด
ใจได้รับความสุข ปิติมากขึ้น

ให้ทานครั้งใด
ใจสดชื่น ลดความโกรธ

ให้ทานครั้งใด
เราเข้าใจโลก..
เข้าใจธรรม…มากขึ้น

ให้ทานครั้งใจ
ได้บุญกุศลเข้าเสบียงบุญ
ใช้ในภพนี้และภพหน้า

ขอบุญรักษา
ธ.ธรรมรักษ์

ปาฏิหาริย์แห่งทาน…ศีล…ภาวนา

15781130_1623347257679100_1064129506958719917_n

สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่ง
ที่พระพุทธเจ้าได้เมตตาสอนเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย
คือเรื่องกรรม และกฏแห่งกรรม

ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง
ใครทำอะไรต้องได้อย่างนั้น
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

ทรงสอนให้เราทั้งหลายเข้าใจที่มาและที่ไปของชีวิต

ทรงสอนเพื่อให้เราตื่น ไม่กลัว ไม่หลงทาง
ได้มีโอกาศพัฒนาตนเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
สุขกว่าในทุกวินาทีของชีวิตด้วยกรรมดี กรรมใหม่

ที่สำคัญคือ ทรงไม่ได้สอนให้เราจำนนต่อกรรมใดๆทั้งสิ้น
ไม่งอมืองอเท้า นอนรอรับผลกรรมฝ่ายเดียว
ต้องลงมือแก้ไขกรรมด้วยตนเอง

กรรมเก่า ผลของกรรมนั้น เพื่อให้เรารู้และไม่ทำผิดซ้ำๆ
เพราะถ้ารู้ก็ยังทำ ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้น
ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมทั้งสิ้น

ทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสสอนเรื่องการสร้างบุญ

เพราะบุญนั้นไปชำระจิตใจให้ใสสะอาด สว่าง สงบ
เพราะบุญนั้นทำให้ใจเป็นสุข
เพราะบุญนั้นทำให้เกิดปัญญา
เพราะบุญนั้นทำให้ชีวิตมีความสุข

เพราะบุญนั้นเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งปวง

หลังจากนี้เป็นต้นไป
จะนำเรื่องของปาฏิหาริย์แห่งการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่
ด้วยทาน…ศีล…ภาวนา

ที่จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาล
ขอบุญรักษา
ธ.ธรรมรักษ์

15895858_1633734593307033_1019697908182868677_o

การนำคนสู่ทาน ศีล ภาวนา รู้จักบุญและกรรม
คือ มหาบุญกุศลพลิกทุกชีวิตได้จริง!!!
เปิดบุญใหญ่ รับปีใหม่
ด้วยสุดยอดหนังสือธรรมทานแห่งปี!!!
ทุก 400 เล่มรับพระสมเด็จองค์ปฐม 5 นิ้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล
ติดรายชื่อฟรี พร้อมส่งทันที ทั่วไทย ไม่ต้องรอ
โทรและไลน์ไอดี 0956900444

……………………

การนำคนสู่ทาน ศีล ภาวนา รู้จักบุญและกรรม
คือ มหาบุญกุศลพลิกทุกชีวิตได้จริง!!!
ธ.ธรรมรักษ์ เรียนเชิญทุกท่าน เปิดบุญใหญ่รับปีใหม่
ด้วยสุดยอดหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน
ชุดนี้เป็นชุดพิเศษมีทั้งใหม่และเล่มเก่าที่คัดมาอย่างดีที่สุด
ที่แต่ละเล่มมีจำนวนไม่มากเชื่อว่าจะหมดอย่างรวดเร็ว จะสั่งเล่มเดียวหรือกี่เล่มก็ได้ตามจริตบุญ และจะหักในทุกเล่ม 50 สตางค์ไปสมทบ “กองบุญ ธ.ธรรมรักษ์”
เพื่อสร้างบุญเพิ่มให้กับทุกท่านทันทีทุกเดือน
ด้วย “มหาทาน” ที่ทำกันมาตลอดหลายปีคือ

-วัตถุทาน สร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตัก 32 นิ้ว เนื้อปูนตกแต่งลงสีสวยงาม ในทุกเดือนหรือตามเหตุและปัจจัย ถวายวัด สำนักปฏิบัติธรรมเพื่อนำคนระลึกถึงคำสอนของพระศาสดา สนับสนุน สงเคราะห์ ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาและแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ถวายปัจจัยเป็นค่าอาหารและยาแก่พระสงฆ์ สามเณรที่อาพาธ ฯลฯ

-ธรรมทาน สนับสนุนงานจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พระไตรปิฎก การเผยแพร่ธรรมะของครูบาอาจารย์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ แจกจ่ายหนังสือธรรมะ ฯลฯ

-อภัยทาน บริจาคเงินเพื่อสงเคราะห์ ไถ่ถอนชีวิตสัตว์ โคกระบือ สรรพสัตว์ ตั้งโรงทานเพื่ออภัยทาน ฯลฯ

# การเพิ่มบุญด้วยมหาทานนี้ ไม่ว่าจะครั้งไหน
นานแค่ไหน ทุกท่านได้บุญต่อเนื่องไม่มีหยุด!!!
ด้วยเป็นกระแสบุญที่รวมอยู่ในกองบุญใหญ่ตลอดเวลา

# ด้วยอานิสงส์แห่งการให้ธรรมทานและบุญใหญ่แห่ง “มหาทาน” นี้จะเป็นพลวปัจจัยหนุนให้เจ้าภาพทุกท่านเบิกบานใจ เป็นสุข มีจิตถึงธรรม สว่างไสวด้วยปัญญาธรรม จะเป็นผู้บริบูรณ์พร้อมด้วยทรัพย์เงินทองเป็นอันมาก รุ่งเรืองไม่มีตกอับ มีโชคลาภอย่างทันตาเห็นด้วยบุญของตนตราบจนถึงพระนิพพาน

เจ้ากรรมนายเวรจะให้อโหสิกรรมได้ง่าย อุปสรรคกรรมจะหมดไปโดยเร็วพลัน งานที่ทำจะได้รับความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง จะคล่องตัวเรื่องการเงินมาก โรคเวรโรคกรรมจะหาย ครอบครัว ความรัก ลูกหลานที่มีปัญหาจะกลับมาดีอย่างอัศจรรย์ บรรพบุรุษได้รับผลบุญใหญ่นี้ทุกประการ
*****************

หนังสือในโครงการนี้มีทั้งหมด 11 เล่ม
เหลือจำนวนไม่มาก หมดแล้วหมดเลย!
รายละเอียดของหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน เป็นหนังสือขนาดเอ 6 หน้าปกพิมพ์ 4 สีสวยงามมาก พิมพ์เนื้อใน 1 สี จำนวน 128 หน้า

– เล่มที่ 1 หนังสือ “พุทธวจนะ สอนปุถุชนให้เป็นยอดคน” (ใหม่ล่าสุด)

– เล่มที่ 2 หนังสือ “ ปาฏิหาริย์แห่งทาน” (ใหม่ล่าสุด)

– เล่มที่ 3 หนังสือ “ ปาฏิหาริย์แห่งศีล” (ใหม่ล่าสุด)

– เล่มที่ 4 หนังสือ “ ปาฏิหาริย์แห่งภาวนา” (ใหม่ล่าสุด)

– เล่มที่ 5 หนังสือ สร้างบุญแบบฉลาด ให้ได้บุญมาก ดี สุข รุ่งเรือง รวยทันตาเห็น!

– เล่มที่ 6 หนังสือ “ห้อยพระ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเป็น ได้ทุก
สิ่งที่ปรารถนา”

– เล่มที่ 7 หนังสือ “แก้เรื่องงาน เงิน โชคลาภ แบบทันตาเห็น”

– เล่มที่ 8 หนังสือ “ไขปัญหาธรรมและกรรม จากพระอริยเจ้า”

– เล่มที่ 9 หนังสือ ” คู่มือทำวัตรเช้าเย็น และวิธีปฏิบัติธรรมที่บ้าน แบบได้บุญมาก”

– เล่มที่ 10 หนังสือ “วิชามหาเศรษฐี ที่พระพุทธเจ้าสอนและทุกคนทำได้จริง!”

– เล่มที่ 11 หนังสือ “๓๘ มงคลชีวิต พาทุกชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง… ทุกภพชาติ ”

***เวลาสั่งให้ระบุชื่อหนังสือด้วย
.
****โปรดอ่านให้ละเอียด

****ไม่ขอรับเงินบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ใช่การเรี่ยไรแอบอ้าง
ขอเป็นบุญเฉพาะสำหรับผู้สั่งหนังสือธรรมทานเท่านั้น ท่านที่สั่งจองและโอนเงินมาต้องได้หนังสือธรรมทานด้วย ถ้ามีจริตไม่ขอรับหนังสือจะฝากแจกให้ตามที่ต่างๆ ให้บุญนั้นสำเร็จ ทางทีมงานบุญจะดำเนินการให้

****ทุกเล่มราคาเล่มละ 19 บาท ไม่จำกัดจำนวนเล่ม จะสั่งเล่มเดียวหรือกี่เล่มก็ได้ ติดรายชื่อเจ้าภาพฟรีไม่เกิน 20 รายชื่อ เมื่อสั่งแล้วโอนเงินแล้ว ตรวจทานรายชื่อถูกต้อง หากไม่มีแก้ไข พร้อมจัดส่งทันทีทั่วไทย

*** ทุก 400 เล่ม รับพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อเรซิ่นอย่างดี มีเพียง 100 องค์ ทำเพื่อชุดนี้โดยเฉพาะหมดแล้วหมดเลย บรรจุมวลสาร 108 มงคล ด้วยเมตตาและอธิษฐานจิตโดยพระอาจารย์เกียรติณรงค์ แห่งวัดป่าพรหมยาน จ. ฉะเชิงเทรา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของธ.ธรรมรักษ์

*** ท่านที่สั่งหนังสือ ไม่ว่าในข้อความหรือไลน์ หากติดต่อช่องทางไหนขอให้ติดต่อทางช่องทางนั้น เพราะจะเกิดการซ้ำซ้อนกัน
.

ค่าจัดส่ง สำหรับโครงการนี้มีดังนี้
– หนังสือ 1-50 เล่ม ค่าจัดส่ง 60 บาท
– หนังสือ 51- 100 เล่ม ค่าจัดส่ง 100 บาท
– หนังสือ 101-200 เล่ม ค่าจัดส่ง 160 บาท
– หนังสือ 201-300 เล่ม ค่าจัดส่ง 200 บาท
– หนังสือ 301-399 เล่ม ค่าจัดส่ง 250 บาท
– ตั้งแต่ 400 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี

***ตามปกติเวลาจัดส่ง 1-3 วัน ตามพื้นที่จัดส่งและใช้หลายช่องทางในการส่งทั้งไปรษณีย์ ขนส่งเอกชนตามความเหมาะสม หากหนังสือเล่มไหนหมด เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทันที หรือมีเหตุล่าช้าเพราะอะไร เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงกำหนดวันส่งอีกครั้ง
.

***ท่านใดที่ต้องการร่วมบุญใหญ่นี้
โดยการเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน
สั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้
โดยติดต่อทีมงานโครงการบุญ ธ.ธรรมรักษ์
โทรศัพท์ 09 5690 0444, 0 5302 1320
Line id 0956900444

ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ผู้วิเศษ
แต่มี”ใจวิเศษ”

15826851_1630498766963949_2819550769954836_n

การที่เราได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้
ถือว่าเป็นผู้มีบุญและโชคดีมาก
เพราะการเกิดเป็นคนนั้นยากยิ่งนัก

และยิ่งโชคดีมากยิ่งขึ้น
ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา
และอยู่ในแผ่นดินของพระราชาผู้ทรงธรรม

หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดว่า
เมื่อรู้จักธรรมะ มาปฏิบัติธรรม
ได้สร้างบุญกุศลแล้ว
ตนเองจะเป็นผู้วิเศษเหนือคนอื่น

โปรดรู้ว่า ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคน
ก็โดนยุงกัดเหมือนทุกคน!

ต้องเจอกรรมที่ทำมา เจอความทุกข์เหมือนทุกคน

ต้องเจอกับเรื่องต่างๆ
ทั้งการงาน การเงิน
ปัญหาครอบครัวสารพัด
ไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเสกเป่าทุกอย่าง
ให้หายวับไปกับตา
ไม่ใช่ผู้วิเศษแก้กรรมอะไรทั้งนั้น

กรรมนั้นแก้ไม่ได้ เพราะเกิดขึ้นแล้ว
ข้าวสารที่หุงเป็นข้าวสวยแล้ว
ไม่มีทางกลับมาเป็นข้าวสารอีกได้

แต่มี”ใจวิเศษ”
ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยหลักธรรม
เมื่ออะไรมากระทบก็พร้อม
ไม่กลัว ไม่วิตกจนเสียจริต
เพราะเข้าใจดีว่า

มีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้
มีเหตุก็ต้องมีผล
มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป
ไม่มีอะไรยั่งยืน
ไม่ว่าทุกข์หรือสุข

เรียกว่า “รู้ถึงแก่น”

เพราะเมื่อใจได้รับการฝึก
ได้มีธรรมะกำกับจิตและชีวิต
จึงเข้าใจโลก เข้าใจธรรม
เข้าใจกรรม

ทุกข์ที่เจอเหมือนกันอื่น
จึงทุกข์น้อยกว่าคนอื่น

และนอกจากลดความทุกข์
ที่เข้ามากระทบแล้ว

ยังรู้ซึ่งหนทางที่จะแก้ไขกรรมไม่ดี
ระงับ อดกั้น ปิดทาง
ไม่สร้างกรรมไม่ดีเพิ่ม
มาให้ทุกข์มากขึ้นไปอีก

นี่แหละที่เรียกว่า “ใจวิเศษ”
ของผู้ปฏิบัติธรรม

“ใจวิเศษ” ทำให้ชีวิตดี
เพราะพาไปในทางกุศลตลอดเวลา

ไม่ประมาทในกรรม
ทำแต่กรรมดี
ทำสิ่งดีๆ สู่ชีวิตตนและชีวิตคนอื่นตลอดเวลา

รู้จักที่ปล่อยวาง รู้จักอุเบกขา

“ใจวิเศษ” นี่แหละจะดึงดูดความดี
ความเป็นมงคล ความร่ำรวย
ความสุขมาสู่ผู้ที่มี

มีคนถามมามากว่า
ปาฎิหาริย์ต่างๆ มีจริงไหม
ถ้ามาปฎิบัติธรรม
คำถามนี้ได้รับเมตตา
จากครูบาอาจารย์ว่า

ในผู้ที่ปฏิบัติธรรมบริสุทธิ์ถึงระดับนั้น ปาฏิหาริย์นั้นมีจริง เกิดจริง!!!!

ครูบาอาจารย์หลายท่านมากมาย
ที่สำเร็จอภิญญานั้นมีจริง
เหนือคนธรรมดา ท่านรู้จริง
เห็นจริง ทำได้จริง
แต่ท่านไม่บอกใคร ไม่อวดใคร
ไม่สอนใครด้วย!

รู้ก็สักว่ารู้ เห็นก็สักว่าเห็น
เพราะไม่ใช่ทางดับทุกข์ !!!
ที่พระพุทธองค์สอน

เรื่องเหนือโลกนั้นมีมานานมาก
ทุกคนรู้ด้วยตัวเอง
เป็นเรื่องส่วนบุคคล

ครูบาอาจารย์
ท่านยึดปาฏิหาริย์เดียว
คือ ปาฎิหาริย์แห่งใจ
ใจวิเศษที่ทะลุแก่นธรรม
เข้าใจ ไปถึงซึ่งพระนิพพานเท่านั้น

ขอให้พิจารณาด้วยสติ
ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

ขอบุญรักษา
ธ.ธรรมรักษ์

15110279_1559290910751402_564941387923974003_o

หลายคนคงเคยได้ยินพุทธวจนะนี้ทั้งคำบาลีและภาษาไทย

เพราะเหตุใด การให้ธรรมทานจึงเหนือกว่าทุกการให้

การให้หรือการช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์คนด้วยวัตถุทาน นั้นถือว่าเป็นบุญกุศลจัดอยู่ในทาน

ซึ่งวัตถุทานนั้น ช่วยทางด้านกายเนื้อ
ช่วยให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ ความลำบาก ความเดือดร้อน

แต่เป็นการช่วยชั่วครั้งชั่วคราว หมายถึง ช่วยให้ผ่านไปได้
เป็นบางครั้ง
แต่ก็คงไม่ได้ช่วยตลอดไป

แต่การให้ธรรมทาน
ที่ถูกต้อง ถูกธรรมนั้น
ช่วยเปลี่ยนจิต เปลี่ยนกรรมได้

หากผู้รับ เข้าถึง คิดได้
นำไปใช้กับชีวิต
ชีวิตเขาจะเหมือนชีวิตใหม่
ได้ชีวิตใหม่
ที่อยู่ในเส้นทางบุญ
เส้นทางที่ถูกต้อง

และไม่ได้ช่วยเขาคนเดียว
แต่ช่วยคนรอบข้างเขาด้วย
เพราะเมื่อเขาเปลี่ยนจากไม่เข้าใจเป็นเข้าใจ

จากไม่รู้จักกรรมดี เป็นรู้จักทำได้
ชีวิตเขาจะไปในทางดี
นำคนอื่นไปสู่สิ่งที่ดีด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเมีย เป็นลูก เป็นพ่อแม่ หรือใครก็ตามรอบข้างเขา

ผู้ให้ธรรมทานนั้น
จึงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่มาก
ให้ชีวิต นำคนสู่บุญกุศล
อันเป็นบุญที่ประมาณมิได้

และยิ่งธรรมทานนั้น
ความคิดนั้น บทความนั้น
มาจากพระพุทธเจ้า พระอรหันต์เจ้า พระมหาโพธิสัตว์
พระโพธิสัตว์ พระอริยเจ้า
หรือผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงแล้ว

อานิสงส์แห่งบุญนั้นมหาศาล ประมาณมิได้จริงๆ

ในทางโลกนั้น การให้ธรรมทานนั้น
ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
คงดีกว่าให้การ์ดอวยพร
ยาดม ยาหอม ยาหม่อง
หรืออะไรที่ง่ายๆ หยิบฉวยง่าย
หลายครั้งที่ผู้รับไม่ได้ใช้
รับมาตามธรรมเนียม

ในงานกุศลนั้น
ยิ่งในงานที่ระลึกถึงผู้ตาย
การทำธรรมทานแจก
เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่มาก
แก่ผู้ตาย ที่ได้อานิสงส์มาก
เป็นการเพิ่มบุญให้ผู้ตายได้แน่นอน
เมื่ออุทิศถูกต้อง ตรงทาง

ธรรมทานที่ดีนั้น…
จึงเหนือกว่าทานทั้งปวงหลายเท่า

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม
ขอบุญรักษา
ธ.ธรรมรักษ์

14937394_1534725826541244_7036055649404812833_n

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระราชศรัทธาปสาทะอันแน่วแน่มั่นคงในบวรพุทธศาสนา
โดยได้เสด็จออกทรงพระผนวช
ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม-๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๙

ซึ่งทรงได้รับสมญานามจากพระราชอุปัชฌาจารย์ ว่า “ภูมิพโล”
ในระหว่างที่ทรงผนวชนั้นได้ทรง ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

ดังที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงเล่าถึงพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระผนวชว่า

“…พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระผนวชตามราชประเพณีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหามิได้ แต่ทรงพระผนวชด้วยพระราชศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง มิได้เป็นบุคคลจำพวกที่เรียกว่า หัวใหม่ ไม่เห็นศาสนาเป็นสำคัญ แต่ได้ทรงเห็นคุณค่าของพระศาสนา
ฉะนั้น ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาสามัญก็กล่าวได้ว่า บวชด้วยศรัทธา เพราะทรงผนวชด้วยพระราชศรัทธา ประกอบด้วยพระปัญญา และได้ทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด…”

“…ในด้านหน้าที่ราชการนั้น ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนา ตามราชประเพณีโดยมิได้ขาดตกบกพร่อง เช่น พระราชกรณียกิจเนื่องในเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และในหัวเมือง พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ในการเอื้ออำนวยแก่การปกครองคณะสงฆ์และเชิดชูผู้ทรงศีลทรงธรรมให้เป็นที่ปรากฏ ตลอดถึงพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การสั่งสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในด้านที่เป็นการส่วนพระองค์นั้น ก็ทรงปฏิบัติพระองค์ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมของพระพุทธศาสนา มีราชธรรม เป็นต้นดังกล่าวแล้ว ทรงศึกษาพระพุทธศาสนา และทรงนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ในโอกาสต่างๆ และบำรุงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นจำนวนมากมิได้ขาด…”

***ส่วนหนึ่งในหนังสือ “ธรรมะของพระเจ้าอยู่หัว”
สุดยอดหนังสือธรรมทานในภพชาตินี้