Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ส่ง “พ่อ” ครั้งสุดท้าย
แต่พลังแห่งความจงรักภักดี
จะอยู่ในใจตราบนานเท่านาน…

22552590_2034120803268408_8185372558398864796_n

พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ในความตอนหนึ่งว่า

“…งานที่ทำหลังจากที่ได้คิดพิจารณาอย่างรอบคอบ และวางแผนปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างถูกถ้วน ตามหลักวิชาแล้ว ก็ไม่แน่ว่า จะได้ผลเลิศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เสมอไป

ดังนั้น ไม่ว่างานที่ทำจะได้ผลมากน้อยประการใด สำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม นักปฏิบัติงานผู้ยึดมั่นในความจริง จะต้องยอมรับความจริง และต้องกล้าที่จะบอกกล่าวให้ทราบทั่วกัน โดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือน

ถ้าไม่ได้ผล คนอื่นจะได้ถือเป็นบทเรียน ไม่เสียแรงเสียเวลาไปปฏิบัติโดยเปล่าประโยชน์อีก ถ้าได้ผลดี ผู้อื่นก็จะได้ยึดถือปฏิบัติตาม และขยายผลให้ได้ประโยชน์กว้างขวางขึ้น…”

จากพระราชดำรัสจะเห็นได้ว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่สอนเราได้ และการยึดมั่นยอมรับในผลที่เกิดคือเรื่องสำคัญ เพราะมันไม่ได้มีผลต่อตัวเราเท่านั้น แต่ยังมีผลสืบเนื่องไปถึงคนอื่นได้

เช่น เมื่อเราทำสิ่งใดผิดพลาด หรือทำงานใดแล้วล้มเหลว เราต้องค้นหาสาเหตุนั้นให้เจอ เพื่อจะได้นำตนเองเป็นกรณีตัวอย่าง ช่วยสอนคนอื่นๆ ไม่ให้ต้องก้าวเดินจนนำพาตัวเองมาสู่ความล้มเหลวแบบที่เรากำลังเผชิญอยู่

ซึ่งหากเรายินดียกตัวเองเป็นเยี่ยงอย่างแก่คนอื่นแล้ว จะเท่ากับเราทำกุศลในสิ่งที่เรียกว่า “วิทยาทาน” หรือ มอบความรู้ให้กับคนอื่น โดยใช้ตัวเราเองนี่แหละเป็นสื่อการสอน

Advertisements

Read Full Post »

เปลี่ยนน้ำตาให้เป็นพลัง
คิดถึงท่าน ทุกวัน
ทำความดีทุกวัน
เริ่มจากตัวเรา
ขยายออกไปคนรอบข้าง

นำธรรมะที่พ่อนำ
คำที่พ่อสอน
เป็นเข็มทิศชีวิต
และเผยแพร่ออกไป
สังคมดีเพราะคนดี

Read Full Post »

ที่เรารัก… ไม่ได้ถูกบอกให้รัก
ที่เราภักดี… ไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องทำ
สิ่งที่พระองค์ท่านทุ่มเท ระหว่างครองราชย์
เป็นคำตอบของทุกสิ่ง…

22308826_2020073708006451_6950843561364787640_n

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในความสำคัญตอนหนึ่งว่า

“…ความสุขสวัสดีนี้ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา แต่จะสำเร็จผลเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถ และสติปัญญา ในการประพฤติตัว ปฏิบัติงาน ของแต่ละบุคคล ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ชาวไทยทุกคน ได้ตั้งจิต ตั้งใจ ให้เที่ยงตรง แน่วแน่ ที่จะประพฤติตัว ปฎิบัติงาน ให้เต็มกำลังความสามารถ โดยมีสติรู้ตัว และปัญญารู้คิด กำกับอยู่ตลอดเวลา

กล่าวคือ จะคิด จะทำสิ่งใด ต้องคิดหน้า คิดหลังให้ดี ให้รอบคอบ ทำให้ดี ให้ถูกต้อง ข้อสำคัญ จะต้องระลึกรู้ โดยตระหนักว่า ประโยชน์ส่วนรวมนั้น เป็นประโยชน์ที่แต่ละคน พึงยึดถือ เป็นเป้าหมายหลัก ในการประพฤติตัว และปฏิบัติงาน เพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืน แท้จริง ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับ ทั่วถึงกัน ความสุข ความสวัสดี จักได้เกิดมีขึ้น ทั้งแก่บุคคล ทั้งแก่ชาติบ้านเมืองไทย ดังที่ทุกคน ทุกฝ่าย ตั้งใจปรารถนา…”

จากแนวพระราชดำรัสนี้จะเห็นได้ว่า สาระสำคัญคือ คนเราจะมีความสุขมากหรือน้อยย่อมขึ้นตัวเราเอง ซึ่งครั้งหนึ่ง ท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ก็เคยกล่าวไว้ว่า “ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว” ดังนั้นหากจะสรุปว่าการจะมีชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่ไม่ดีนั้น อยู่ที่ตัวเรานั่นเอง

การจะมีชีวิตที่ดี เราต้องครองตนให้ดี ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดของแต่ละสิ่งอย่างที่เราทำลงไป ไม่ว่าจะการคิด การลงมือทำ การวิเคราะห์พิจารณาอย่างรอบคอบ และเราควรต้องพิจารณาอย่างมีปัญญา หากอะไรที่เรายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจก็ควรหาข้อมูลเพิ่มเพื่อเราจะได้รู้ทั่วและไม่ทำสิ่งผิดพลาดลงไป

ก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรลงไป เราก็ต้องคิดก่อนเสมอ อย่าทำด้วยอารมณ์ หากยามใดที่เราใช้อารมณ์ก็อาจทำให้เกิดเรื่องเสียหายได้ ดังนั้นถ้ารู้ว่าตนเองอารมณ์ไม่ดี ขอให้รีบสงบใจหรือหากสงบไม่ได้ก็ควรแยกตัวออกมาพัก เพื่อลดปริมาณความอัดอั้นในใจลง และเราจะได้ไม่ทำอะไรที่ต้องเสียใจในภายหลัง

สิ่งสำคัญต่อมาคือเราจะต้องคิดให้ดี ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้น จะเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหน หากอะไรที่ทำแล้วเกิดผลดีสูงสุด เรียกว่าได้ทั้งผลดีต่อตัวเราเอง ได้ผลดีต่อคนรอบตัว และสังคมหมู่มาก นั่นย่อมเป็นสิ่งที่สมควรทำ หรือในบางเวลาเราก็ต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก่อนทำเพื่อตนเอง

Read Full Post »

พรวิเศษของ “พ่อ”
สิริมงคลของปวงชนชาวไทย ที่อยากให้ทุกคนได้รับรู้…

22045889_2004950582852097_6143844620938087953_n

อันว่าการละความเห็นแก่ตัวนั้น ได้ปรากฎในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
.
“เวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุง และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูก และแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง ต้องหันหน้าปรึกษากัน ด้วยความรู้คิด
ด้วยความเป็นญาติ เป็นมิตร และเป็นไทยด้วยกัน”
.
การละความเห็นแก่ตัวนอกจากจะทำให้ใครๆ รู้สึกดีกับเราแล้ว ยังเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อบ้านเมืองด้วย ซึ่งอย่าลืมว่าเราคือคนไทยที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย หากประเทศก้าวหน้า ประชาชนเจริญแล้ว ความเจริญก็ย่อมแผ่ไพศาลไปทุกหย่อมหญ้า และหากคุณเป็นคนที่มีฐานะ มีความร่ำรวย เป็นนักธุรกิจอยู่แล้ว ขอแนะนำว่ายิ่งคุณเห็นแก่ตัวน้อยเท่าไร คุณจะยิ่งได้ประโยชน์อันมหาศาล
.
นอกจากการละความเห็นแก่ตัวจะทำให้คุณได้รับคำชมแล้ว การแบ่งปันสิ่งที่มีหรือโอกาสที่ดีให้กับคนอื่น ให้คนอื่นได้มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในชีวิต มีชีวิตและฐานะที่ดีขึ้น ก็จะเท่ากับคุณเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับตนเอง โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นนักธุรกิจ คุณย่อมต้องการขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท ทีนี้โปรดลองคิดดีๆ ว่าหากคุณรวบความรวยไว้กับตนอย่างเห็นแก่ตัวเพียงคนเดียว แล้วใครจะมีเงินพอมาซื้อสินค้าจากคุณ?
.
การที่จะเพิ่มยอดขายที่ดีที่สุด หาใช่การเพิ่มตลาด หรือการทำโฆษณา แต่มันคือการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปมีรายได้เพิ่มขึ้น ถ้าลองว่าคนมีรายได้แล้ว เขาย่อมหันมาสนใจจับจ่ายสินค้ามากขึ้น และถ้าคุณได้ชื่อว่าเป็นคนดี ไม่เห็นแก่ตัว
และชอบเปิดโอกาสแนะนำช่องทางร่ำรวยให้กับคนอื่นอยู่บ่อยๆ แล้วล่ะก็
ด้วยความดีนี้เองจะครองใจคน ทำให้คนมากมายหันมาสนใจจับจ่ายซื้อสินค้าจากคุณ นี่คือเทคนิคที่ได้ประโยชน์ต่อเนื่องหลายสถานเลยทีเดียว
.
นอกจากจะได้ใจคน ได้สร้างความก้าวหน้ามั่นคงให้กับประเทศแล้ว พลังแห่งความดีนั้นยังย้อนมาตอบแทนตัวเราเอง โดยการเสริมสิ่งดีๆ ให้กับเรามากขึ้น ไม่ว่าจะมีคนชอบมากขึ้น มีรายได้มั่นคงมากขึ้น และบริษัทกิจการที่เราทำอยู่เป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นวงจรแห่ง
.
ความสำเร็จที่คุณไม่ควรละเลย มีแต่ได้ผลดีในทุกๆ ฝ่าย
ยิ่งเราละความเห็นแก่ตัวมากเท่าไร เราจะยิ่งได้รับมากเท่านั้น ดั่งที่ในหนังสือชื่อดังอย่างThe Secret ได้เคยกล่าวไว้ในตอนหนึ่งของการใช้กฎแห่งการดึงดูด ว่ายิ่งเราให้ เราจะยิ่งได้รับ แต่ถ้าเราทำตัวงก เราจะยิ่งขาดแคลน เช่นนั้นแล้ว อย่าเห็นแก่ตัวอีกเลย ลองสัมผัสรสชาติของการทำเพื่อคนอื่น การทำให้คนอื่นมีความสุข มีความสบายใจดู แล้วคุณจะรู้ว่าการทำสิ่งเหล่านั้นสำเร็จ จะทำให้เราสุขใจมากกว่าได้เงินแสนเงินล้านเสียอีก

Read Full Post »

“ธรรมะของพระเจ้าอยู่หัว”
รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
มงคลชีวิตสูงค่าของปวงชนชาวไทย

21752496_1992722060741616_7686107997148473337_n

ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษเป็นภาคสมบูรณ์ โดยปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่รวมมี 3 ภาคในเล่ม
ภาคหนึ่ง พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานเรื่องแนวทางการปฏิบัติธรรมอันนำพาทุกชีวิตพ้นจากทุกข์ ไปสู่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำ

ภาคสอง พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม (ถามตอบ) ระหว่างในหลวงตอบโดยพระอริยเจ้าแห่งแผ่นดินธรรมอาทิ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่แหวน หลวงตามหาบัว หลวงพ่อพุธ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ฯลฯ ที่มีเนื้อหาธรรมปฏิบัติ แนวทางอันเป็นมงคลยิ่ง

ภาคสาม (ใหม่) “ทศพิธราชธรรมของพระราชา” หลักธรรม10 ประการที่ในหลวง ทรงใช้ในครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ อันเป็นเหตุผลสำคัญที่คนไทยทั้งแผ่นดินรักพระองค์จนสุดหัวใจ

หนังสือธรรมทานเล่มนี้เต็มบุญ เต็มอิ่ม มีความหนาถึง 128 หน้า ในราคาพิมพ์เพื่อธรรมทานเพียง 19 บาท พิมพ์จำนวนจำกัด เป็นธรรมทานไม่มีวางจำหน่ายที่ไหน หมดแล้วหมดเลย !!!
เหมาะสำหรับในทุกการสร้างบุญ แจกเป็นธรรมทานในวาระโอกาสสำคัญ ทั้งผู้ให้และผู้รับได้บุญยิ่งใหญ่

***อานิสงส์แห่งบุญจากการให้ธรรมทานนั้นสูงมากจนประมาณมิได้เหนือกว่าทานทั้งปวง เพราะเป็นการนำคนสู่ธรรมะอันยิ่งใหญ่ เหมือนดังการให้ชีวิตใหม่ ให้แสงสว่างนำทางไม่หลงในความมืดอีกต่อไป และสามารถนำกลับมาอ่าน มาทบทวนได้ตลอดเวลาเพราะธรรมะคือ อกาลิโก ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่เหมือนวัตถุทานที่แจกกันมีวันเสื่อมอายุ จนถึงรับมาก็วางเก็บไม่ได้ใช้ไม่ได้นำมาให้เกิดประโยชน์ใดๆ

——-
***รายละเอียดของหนังสือ
เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์เพื่อธรรมทานเท่านั้นเพียง 19 บาท ไม่มีวางจำหน่าย ! เป็นขนาดพิเศษประมาณ 12 x17 เซนติเมตรหน้าปกพิมพ์ 4 สีเคลือบมัน สวยงามมากเป็นภาพในหลวงเมื่อครั้งทรงผนวช และภายในมีรูปในงานพระราชพิธีครั้งนั้นประกอบในเล่ม
เนื้อหาภายในพิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาอย่างดี พิมพ์ 1 สี จำนวน 128 หน้า

**** โปรดอ่านให้ละเอียดก่อนจอง
1. เฉพาะรอบพิเศษรับจองและท่านที่โอนเงินเท่านั้น ที่จะได้รับคิวจองส่งหนังสือโดยจะเริ่มส่ง 15 ตค.60 นี้เป็นต้นไป ตามลำดับคิวที่จอง

2.จัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อธรรมทาน ไม่ใช่เป็นการเรี่ยไรหรือรับบริจาค สำหรับท่านที่ต้องการสร้างบุญธรรมทานเท่านั้น เมื่อสั่งแล้วต้องได้หนังสือ หรือประสงค์จะฝากแจกที่ใด โปรดระบุสถานที่จะดำเนินการให้สำแร็จ

3.ทุกเล่มราคาเล่มละ 19 บาท ไม่จำกัดจำนวนเล่ม จะสั่งเล่มเดียวหรือกี่เล่มก็ได้ มีค่าจัดส่ง

4.เฉพาะรอบพิเศษนี้ จะขออนุญาตไม่ติดรายชื่อเจ้าภาพ เพราะจะส่งให้ไม่ทันมีจำนวนมากและทุกท่านต้องการเร็วๆ ทุกท่าน เมื่อสั่งจองแล้วโอนเงินแล้ว ส่งตามคิวจองทุกช่องทาง
5.ท่านที่สั่งจอง ต้องระบุชื่อผู้รับ ที่จัดส่งพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เท่านั้น เพราะใช้ขนส่งเอกชนเพื่อความรวดเร็ว และทางไปรษณีย์ในพื้นที่ที่ขนส่งเอกชนไปส่งไม่ถึง

5.ท่านที่สั่งหนังสือ ไม่ว่าในข้อความหรือไลน์ หากติดต่อช่องทางไหนขอให้ติดต่อทางช่องทางนั้น เพราะจะเกิดการซ้ำซ้อนกัน

……………….
หนังสือจะสั่งกี่เล่มก็ราคาเล่มละ 19 บาท
มีค่าจัดส่งเฉลี่ยบุญทั่วไทยดังนี้
-หนังสือ 1-50 เล่ม ค่าจัดส่ง 70 บาท
-หนังสือ 51-100 เล่ม ค่าจัดส่ง 140 บาท
-หนังสือ 101-200 เล่ม ค่าจัดส่ง 200 บาท
-หนังสือ 201-299 เล่ม ค่าจัดส่ง 250 บาท
-หนังสือตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ค่าจัดส่งเล่มละ 1 บาท

……………………..
***ท่านใดที่ต้องการร่วมบุญใหญ่นี้
สั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะหมด
โดยติดต่อทีมงาน ธ.ธรรมรักษ์
โทรศัพท์ 09 5690 0444, 0 5302 1320
Line id 0956900444
หรือสั่งทางข้อความในเฟซบุ๊คนี้

****ติดตามบทความปาฏิหาริย์แห่งบุญ
ที่จะช่วยให้ทุกชีวิตได้ดี สุข รวย ได้ที่
https://www.facebook.com/ธ-ธรรมรักษ์

Read Full Post »

เพิ่มบุญใหญ่ ลดกรรม ทำให้ดี สุข รุ่ง รวย!!!
ด้วยหนังสือธ.ธรรมรักษ์ชุดพิเศษ
ทุก 400 เล่มรับสมเด็จองค์ทรงเครื่องจักรพรรดิ
***รอบพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย
โทรและไลน์ไอดี 095 6900444
……………….

21557484_1981191121894710_7640165679140396217_n
เงินทองติดขัด ชีวิตมีแต่ปัญหาอุปสรรค มืด 8 ด้าน
ครอบครัวแตกแยก โรคเวรโรคกรรมรุม
เจ้ากรรมนายเวรไม่ยอมปล่อย ทำอะไรไม่ขึ้น ค้าขายไม่ดี
บุญใหญ่เท่านั้นที่จะช่วยได้!

ธ.ธรรมรักษ์ เรียนเชิญทุกท่านเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนกรรม
ทำให้ชีวิตดี สุข รุ่งเรืองฉับพลันด้วยการสร้างหนังสือธรรมทาน
เพราะหนังสือธรรมทานนั้นเป็นบุญใหญ่ทั้งวัตถุทานและธรรมทานพร้อมกันในครั้งเดียว
***เฉพาะในรอบพิเศษนี้เท่านั้น ทุก 400 เล่มรับสมเด็จองค์ทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตัก 5 นิ้ว
บรรจุมวลสาร 108 และ ครูบาอาจารย์ของธ.ธรรมรักษ์
ท่านเมตตาอธิษฐานจิตเพื่อให้ท่านนำเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน
และให้เกิดมงคลสูงสุดในบ้าน ที่ทำงาน สถานร้านค้า
รอบพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย!!!

***โปรดอ่านให้ละเอียด
รายละเอียดของหนังสือ
ในรอบนี้มีทั้งหมด 6 เล่ม เป็นหนังสือขนาดพิเศษประมาณ 12 x17 เซนติเมตร
หน้าปกพิมพ์ 4 สีเคลือบมัน เนื้อหาภายในกระดาษถนอมสายตาพิมพ์ 1 สี จำนวน 128 หน้า
จัดพิมพ์เพื่อธรรมทานเท่านั้นเพียง19 บาท (ปกติ 59 บาทหนา 128 หน้าไซส์พิเศษ)

เล่มที่ 1 “ สร้างบุญแบบฉลาดให้ได้บุญมาก” บอกถึงการสร้างบุญที่เกิดผลบุญใหญ่ เปลี่ยนกรรม เปลี่ยนชีวิตได้อย่างครบถ้วนที่สุด และการสร้างบุญใหญ่โดยไม่เสียเงินเลยแม้แต่สลึงเดียว อานิสงส์แห่งบุญทั้งปวง ทำง่ายได้ผลจริง

เล่มที่ 2 เคล็ดศักดิ์สิทธิ์ “ แก้เรื่องงาน เงิน โชคลาภ แบบทันตาเห็น” เป็นหนังสือที่ทุกคนที่มีปัญหาไม่ควรพลาด เพราะมาจากครูบาอาจารย์สืบทอดกันมาหลายร้อยปี เป็นเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ สายบุญบารมีอย่างแท้จริง ไม่ใช่ไสยศาสตร์

เล่มที่ 3 “ 38 มงคลชีวิต” ความเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าเมตตาตรัสบอกให้สรรพสัตว์ทั้งปวงพบความสุขความเจริญอย่างยั่งยืน ไปทุกภพชาติ

เล่มที่ 4 “ปลดบ่วงกรรมเจ้ากรรมนายเวร” บอกละเอียดที่มาที่ไป การแก้ไขเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอย่างละเอียดที่สุด ทำเมื่อไหร่ได้ผลเมื่อนั้น

เล่มที่ 5 “ปลดกรรมเรื่องความรักและคู่ครอง” กรรมในเรื่องความรัก คู่ครอง ที่ทุกคนต้องอ่านจะรู้ที่มาที่ไปทำไมคูนรักเรามีปัญหา ทำไมทำงานแล้วพังพินาศ เนื้อคู่แท้มีจริงไหม เนื้อคู่เราในชาตินี้มีหลายลำดับจริงหรือไม่ฯลฯ

เล่ม 6 “วิชามหาเศรษฐีที่พระพุทธเจ้าสอน” หลายคนไม่รู้เราวิชาที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งวิชาที่พระพุทธองค์สอนเป็นแนวทางไว้เพื่อความสุข ความเจริญทั้งปวงมีอยู่จริง เรื่องเหล่านี้พิสูจน์มาแล้วกว่า 2500 ปี!

ทั้ง 6 เล่มนี้ถือว่าเป็นสุดยอดธรรมทานที่รวมคัดสรรมาให้ของ ธ.ธรรมรักษ์ ที่มีผู้อ่านติดตามกว่า 18 ล้านคน และถือว่าเป็นะรรมทานร่วมกันบุญใหญ่ในภพนี้

***โปรดอ่านให้ละเอียด

1. เฉพาะ รอบพิเศษนี้เท่านั้น เฉพาะในรอบพิเศษนี้เท่านั้น ทุก 400 เล่มรับสมเด็จองค์ทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อเรซิ่นเกรดเอบวก หมดแล้วหมดเลย!
2.เป็นหนังสือเพื่อธรรมทาน ไม่ใช่การเรี่ยไร
สั่งแล้วต้องได้หนังสือ หรือประสงค์จะฝากแจก
โปรดระบุสถานที่จะดำเนินการให้
3.ทุกเล่มราคาเล่มละ 19 บาท ไม่จำกัดจำนวนเล่ม
จะสั่งเล่มเดียวหรือกี่เล่มก็ได้
4.ติดรายชื่อเจ้าภาพฟรีไม่เกิน 20 รายชื่อ
เมื่อสั่งแล้วโอนเงินแล้ว ตรวจทานรายชื่อถูกต้อง
หากไม่มีแก้ไข พร้อมจัดทำทันที
5.ท่านที่สั่งหนังสือ ไม่ว่าในข้อความหรือไลน์
หากติดต่อช่องทางไหนขอให้ติดต่อทางช่องทางนั้น
เพราะจะเกิดการซ้ำซ้อนกัน
……………….
หนังสือจะสั่งกี่เล่มก็ราคาเล่มละ 19 บาท
มีค่าจัดส่งเฉลี่ยบุญทั่วไทยดังนี้
-หนังสือ 1-50 เล่ม ค่าจัดส่ง 70 บาท
-หนังสือ 51-100 เล่ม ค่าจัดส่ง 140 บาท
-หนังสือ 101-200 เล่ม ค่าจัดส่ง 200 บาท
-หนังสือ 201-299 เล่ม ค่าจัดส่ง 250 บาท
-หนังสือตั้งแต่ 300 เล่มขึ้นไป ค่าจัดส่งเล่มละ 1 บาท
……………………..
***ท่านใดที่ต้องการร่วมบุญใหญ่นี้ สั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้
โดยติดต่อทีมงาน ธ.ธรรมรักษ์
โทรศัพท์ 09 5690 0444, 0 5302 1320
Line id 0956900444
หรือสั่งทางข้อความในเฟซบุ๊คเพจ  https://www.facebook.com/ธ-ธรรมรักษ์

Read Full Post »

เงินขาดมือ ไม่พอใช้ตลอดเพราะอะไร ?

21427416_1982235088456980_244048816780349762_o

-เหตุจากกรรมเก่า
คนที่มีปัญหาเรื่องเงินขาดมืออยู่บ่อยๆ
อาจจะเกิดจากการกระทำในอดีตชาตินั้น
เคยทำทานมาไม่ครบตามเหตุและปัจจัย

ซึ่งหมายถึง เวลาในการทำทานนั้นยังมีจิตที่ตกอยู่ยังคงเสียดายทานที่ทำไป ตั้งใจว่าจะทำทานด้วยอาหารคาวหวาน 4 อย่าง ผลไม้ 5 อย่าง พอเอาเข้าจริงหรือเวลาลงมือปฏิบัติในทานนั้นกลับรู้สึกเสียดายหรือว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามจึงทำทานนั้นน้อยลงไปจากที่เคยตั้งใจไว้

เช่น ไปลดปริมาณของลงเสีย ให้เหลือเพียงอย่างหรือสองอย่างไม่ตรงกับที่ตั้งใจไว้ หรือลดคุณภาพวัตถุทานที่จะทำนั้นด้วยความเสียดายเป็นเหตุ

ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านได้เมตตากล่าวถึงการตั้งใจสร้างบุญหรือไปรับปากพระสงฆ์ แล้วไม่ได้ทำ หรือทำเกินที่รับปาก ที่จะมีผลต่อเรื่องเงินทองมาก โดยให้พิจารณาดังนี้

1.ทำน้อยกว่าที่ตั้งใจ เงินทองจะขาดมือบ่อย มักจะมีแต่ปัญหาการเงินตลอดเวลา คาดหวังว่าจะได้เงินมักจะพลาดไม่ได้ดังใจหวัง

2.ทำเท่ากับที่ตั้งใจ จะมีความสุขตามบุญที่ทำ เงินทองไม่ขาดมือ มีใช้แต่ไม่ค่อยเหลือเก็บ ยังช่วยเหลือใครไม่ได้หรือช่วยได้แต่น้อยมาก

3.ทำมากกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ เงินทองจะมากมายเหลือกินเหลือใช้ โชคลาภเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆ ก็มีเงินทองเข้ามาและเป็นถูกต้องถูกธรรมด้วย และสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้ตลอดเวลาเป็นบุญงอกที่งอกเงยทำให้คนผู้นั้นพบกับความสุขความเจริญ

ซึ่งทั้ง 3 ประเภทนี้ใครอยากรวย อยากมีเงิน
ก็ขอให้คิดเอาเองว่าจะทำบุญแบบไหนดีเมื่อได้ตั้งใจเอาไว้แล้ว

การที่เงินทองต้องขาดมือบ่อยๆ หมุนไม่ทันนั้นอีกสาเหตุหนึ่งมาจากการที่วัตถุทานที่เอามาสร้างบุญนั้นไม่บริสุทธิ์อาจจะมีบาปเจือปน

คือ วัตถุทานนั้นอาจจะซื้อมาด้วยเงินที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นเงินมาจากการได้มาทางอบายมุข เช่น เงินจากการเล่นการพนัน,แทงบอล,หวยเถื่อน หรือ เงินมาจากการเบียดเบียนผู้อื่น หรือมาจากการทำร้าย ทำลายชีวิตเบียดเบียนผู้อื่น เช่น การไปฆ่าไก่มาต้มข่าถวายพระ การไปเด็ดดอกไม้จากสวนเพื่อนบ้านโดยไม่ขออนุญาตเอามาถวายพระ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้บุญกุศลที่เคยทำมาจึงมีลักษณะแบบครึ่งๆ กลางๆ ขาดๆ หายๆ เดี๋ยวก็มีเงินทองมาก พอผ่านไประยะเงินขาดมือหมุนไม่ทัน จะไปหยิบยืมใครเขาก็ยากเพราะไม่มีบุญเชื่อมกับเขาไว้พอ

หรือเกิดความยากลำบากเจอกับอุปสรรคกว่าจะได้รับการช่วยเหลือ บางครั้งต้องโดนเขาต่อว่าต่อขานหรือดูถูกเอา ซึ่งคนที่เขาต่อว่าดูถูกเหล่านี้ เขาอาจเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรคือเคยเป็นเจ้าของวัตถุทานที่เราเคยไปขโมยเขามาก่อน

เหตุจากกรรมใหม่

การที่เราหาเงินได้แบบชักหน้าไม่ถึงหลังนั้น ไม่ใช่ว่าจะเกิดจากกรรมเก่าเพียงอย่างเดียว ไปโทษแต่เจ้ากรรมนายเวรคนอื่นเขา เราต้องมาดูตัวเองด้วย พิจารณาว่าเราทำเหตุให้ตรงกับผลหรือไม่ด้วย

คือ พิจารณาจากการกระทำในปัจจุบัน เช่น ในการประกอบอาชีพเราเป็นคนใจเร็ว ตัดสินพลาดในบางครั้งอาจจะทำให้ชวดโอกาสสำคัญ ก็ให้ใช้ปัญญาตรึกตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ หากบอกว่าไม่มีความรู้ความสามารถก็ต้องพยายามขวนขวายเรียนรู้ เพื่อเอาความรู้นั้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเงิน หรือเป็นคนตัดสินใจช้าไม่ทันกาล ไม่ทันเวลาพอจะตัดสินใจอะไรๆ ก็ไม่รอเราแล้ว

หรือตัวของเรายังเป็นคนที่ใช้เงินไม่เป็น ใช้ด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล ก็หันกลับด้านความคิดเสีย ให้ดูว่าของที่เราจะซื้อนั้นสมควรหรือไม่ที่จะซื้อ เมื่อซื้อแล้วทำให้เราต้องเงินขาดมือหรือไม่ ของที่จะซื้อรอได้อีกหรือไม่ พิจารณาให้ดี ๆ ส่วนหนึ่งที่เงินขาดมือมาจากการซื้อของโดยไม่คิดเน้นซื้อของโดยมุ่งประโยชน์เทียมมากกว่าประโยชน์แท้

หากยังเป็นคนไม่อดออม สุรุ่ยสุร่าย รายจ่ายมากกว่ารายได้ขาดปัญญาในการใช้เงิน ก็ย่อมต้องมีปัญหาทางการเงินอยู่ตลอดเวลา

การแก้ไขควรเป็นไปทั้งสองทางทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อให้เกิดการเสริมแรงซึ่งกันและกัน

ขอให้จำให้มั่นว่า คนที่หมั่นทำทาน สร้างบุญบริสุทธิ์เต็มกำลังด้วยจิตบริสุทธิ์ 3 กาล ทั้งก่อนให้ กำลังให้ และหลังให้ ด้วยวัตถุทานบริสุทธิ์ ผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับบริสุทธิ์

จะไม่มีวันยากจน หากเกิดปัญหา กรรมไม่ดีมาส่งผลจะไม่ยากลำบากนาน จะมีบุญของเรามาช่วย คนมาช่วยให้ผ่านพ้นไปได้
หากดีอยู่แล้ว จะดีขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าพันเท่า

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม
ขอบุญรักษา
ธ.ธรรมรักษ์

Read Full Post »

Older Posts »