Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ธรรมะ’ Category

7dwfSw.jpg [400x490px] ฝากรูป

หลังจากที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานในการสร้างพระพุทธรูปบูชา สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิขนาดหน้าตัก 5 นิ้วเพื่อแจกฟรีโดยไม่เลือกชั้น วรรณะทั้งนี้เพื่อนำคนเข้าสู่พระธรรมของพระพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการโมทนาพระคุณความดีของครูบาอาจารย์ รวมถึงเป็นการสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ของ “ต้นบุญ” ที่เป็น “ผู้ให้” และเพื่อความเป็นสิริมงคลของ “ผู้รับ”

 

จากที่ได้ทำการแจกรุ่นแรกไปแล้วทางโรงงานเดิมที่รับหล่อพระนั้นมีปัญหาส่วนตัวทำให้เรื่องการผลิตที่ล่าช้า จึงได้เปลี่ยนโรงงานใหม่ที่เชื่อมบุญกันไว้

 

เพื่อให้บุญนั้นสมดุลกัน ธ.ธรรมรักษ์ ได้ขออนุญาตครูบาอาจารย์เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ จากที่เคยลงสีทองที่เครื่องทรงจักรพรรดิเป็นแบบขาวล้วนบริสุทธิ์ทั้งองค์ ที่จะเกิดผลมากในการเจริญสมาธิซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็อนุญาต ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง

 

จึงประกาศมาอีกครั้งเพื่อให้ทราบทั่วกันว่า

 

นับตั้งแต่นี้ต่อไปจนหมดภพชาตินี้ ธ.ธรรมรักษ์ จะเป็นต้นบุญในทำการสร้างและแจกพระพุทธรูปบูชา สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว องค์สีขาวทั้งองค์และมีดวงแก้วแห่งสมาธิอยู่ในพระหัตถ์

 

ท่านใดที่เป็น “ต้นบุญ” หรือผู้ขอรับพระทั้งหมดที่แจ้งความจำนงไว้ จะขอยกเลิกการเป็นต้นบุญหรือผู้ขอรับพระ เพราะความเปลี่ยนแปลงนี้หรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำหรับท่านที่เป็นต้นบุญจะดำเนินการโอนเงินร่วมสร้างพระคืนให้ทันทีที่ได้รับแจ้งจากท่าน

 

และอยากเรียนเชิญท่านทั้งหลายมาเป็น “ต้นบุญ” เพิ่ม เพราะมีผู้ขอรับพระมากกว่าต้นบุญประมาณเกือบ 10 เท่าแล้วในตอนนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตครั้งหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพสร้างพระ ซึ่งมีอานิสงส์มากชำระหนี้กรรมบางกรรมได้แบบเกือบหมดสิ้น

 

ขออโหสิกรรมในการเปลี่ยนแปลงนี้และขอบุญรักษาทุกท่าน

ธ.ธรรมรักษ์

โฆษณา

Read Full Post »

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555

เรียน ทุกท่านที่สั่งจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน ครั้งที่ 5 ทุกท่าน

ทาง ธ.ธรรมรักษ์ เห็นสมควรแล้วว่า จะส่งมอบการสั่งจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน ครั้งที่ 5 (ดี สุข รวย) ตามที่ทุกท่านได้มีการสั่งจัดพิมพ์หนังสือฯ เขามาพอสมควรแล้ว

 

ดังนั้นผู้ประสานงานโครงการ จึงขอโอกาสนี้ แจ้งการโอนเงินค่าสั่งจัดพิมพ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 พ.ย. 55 เพื่อให้เสร็จสิ้นและจะส่งมอบให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

 

ทั้งนี้หากมีท่านใดที่มีความประสงค์จะสั่งจัดพิมพ์หนังสือให้แจ้งความจำนงได้ที่อีเมล torthammarak.staff@gmail.com ได้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2555

 

กรุณาโอนเงินมาที่

ชื่อบัญชี คุณธีร์ ฉลาดแพทย์

เลขที่บัญชี 402-9567596

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาเทสโก้โลตัสลำลูกกาคลอง 2 (ประเภทออมทรัพย์)

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

ขอบุญรักษา

น.ส.ปัณพร น้ำใจดี

ผู้ประสานงานโครงการ ธ.ธรรมรักษ์

081-564-999-6

Read Full Post »

Read Full Post »

เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองพระ 3 อรหันต์แห่งโชคลาภ ทุกท่าน

เนื่องจากทุกท่านที่ได้สั่งจองพระ 3 อรหันต์แห่งโชคลาภมานั้น บัดนี้ ทางทีมงานเห็นสมควรให้ทุกท่านที่มีการสั่งจอง แจ้งการโอนเงินค่าสั่งจองพระ 3 อรหันต์แห่งโชคลาภ มาที่ชื่อบัญชี
ภัทระ ฉลาดแพทย์ 9412001230 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส เชียงใหม่ ประเภทออมทรัพย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เมื่อมีการโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งมาที่หมายเลข 081-564-999-6 หรือส่งอีเมลมาที่ torthammarak.staff@gmail.com ทางทีมงานจะได้ดำเนินการจัดส่งพระให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ ตามที่ ธ.ธรรมรักษ์ ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขออนุโมทนาบุญ

Read Full Post »

หลังจากที่ได้ประกาศจะสร้าง 3 พระอรหันต์เจ้า แต่เดิมนั้นตั้งจิตไว้ว่าจะรอให้สั่งจองให้ครบจำนวน 9,999 องค์ถึงจะเริ่มสร้าง แต่ต่อมาได้มีสหายธรรมและกัลยาณมิตรจำนวนมากอยากได้บูชาก่อนวันปีใหม่เพื่อเป็นมงคลชีวิตและเพื่อเป็นของขวัญแด่ญาติมิตรและคนทั้งหลาย

จึงตัดสินใจกราบขออนุญาตครูบาอาจารย์ จะสร้างเป็นชุดแรกโดยจะรับการจองถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เท่านั้น สั่งจองเท่าไหร่ทำเท่านั้นและจะส่งมอบก่อน 20 ธันวาคม 2555 เพื่อให้ทุกท่านที่สั่งจองสมหวังได้บุญใหญ่ตามที่จิตปรารถนา

และเรื่องการสร้างพระบูชาองค์สมเด็จพระปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิที่แจกฟรีนั้น ได้มีการเปลี่ยนโรงหล่อ เนื่องจากโรงหล่อเดิมติดภารกิจไม่สามารถหล่อพระเป็นจำนวนมากตามที่สั่งได้

ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนโรงหล่อไปแล้วนานพอสมควร มีการปั้นหล่อแบบใหม่ที่จิตละเอียดสมบูรณ์กว่าเดิม ท่านที่เป็น “ต้นบุญ” และท่านที่ขอรับพระขอให้รอสักนิด จะได้รับก่อนปีใหม่นี้ทุกคนตามบุญ ซึ่งจะทยอยส่งให้อย่างเร็ว

เพื่อรับความเป็นสิริมงคล

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

Read Full Post »

ครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทย

มีเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ เพื่อให้งานบุญในโครงการการต่างๆ ที่ ธ.ธรรมรักษ์ ตั้งจิตอธิษฐานที่จะทำในภพชาตินี้สำเร็จลุล่วง ทั้งเรื่องการทำโครงการแจกพระบูชาฟรี ที่เป็นสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ที่กำลังดำเนินการอยู่ การสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อโมทนาพระคุณความดีของครูบาอาจารย์ การทำหนังสือธรรมทานเพื่อนำคนเข้าสู่แสงธรรม โครงการบุญใหญ่ที่ไปร่วมบุญกับครูบาอาจารย์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา การช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส เหล่าสรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ และอีกหลายโครงการที่จะต้องดำเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นซึ่งต้องใช้ศรัทธาจากกัลยาณธรรมจำนวนมากมาร่วมทำ ร่วมสร้างให้สำเร็จตามสัจจะอธิษฐานและเป็นการสร้างบุญใหญ่ในชีวิตร่วมกัน

เพื่อให้พลานุภาพแห่งบุญหนุนนำกัลยาณธรรมทุกท่าน

ธ.ธรรมรักษ์จึงอธิษฐานจิตที่จะสร้าง 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ หรือที่โบราณาจารย์ท่านเรียกว่า พระอรหันต์ไตรภาคีมหาลาภ อันประกอบด้วยพระอรหันต์ 3 พระองค์คือ พระอรหันต์สิวลี พระอรหันต์สังกัจจายน์พระอรหันต์อุปคุต

พระอรหันต์สิวลี ผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้าน สถานที่ประกอบการค้าที่ทำงาน จะบังเกิดมหาโชคลาภ

พระอรหันต์สังกัจจายน์ ผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้านสถานที่ประกอบการค้าที่ทำงาน จะพบแต่ความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวยทั้งชีวิตมีแต่รอยยิ้ม ความสุขและมีปัญญาธรรมในชีวิตทุกคน

พระอรหันต์อุปคุต ผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้าน สถานที่ประกอบการค้า ที่ทำงาน จะพบแต่ความสำเร็จ อุปสรรคความขัดข้อง ความไม่มีต่างๆ จะมลายหายไป

ทั้ง 3 พระอรหันต์เชื่อว่าคนไทยและคนพุทธรู้จักกันดี แต่ที่ผ่านมาจะบูชาท่านแยกพระองค์กันเป็นไปตามจริต ตามบุญของผู้บูชา พลานุภาพจึงอาจจะไม่เต็มรอบ ไม่เต็มบารมี รวมถึงการขอพร การปฏิบัติบูชาที่ยังไม่ตรง ถูกต้องนักของท่านที่บูชา ความปรารถนาที่อยากจะให้เกิด อยากจะให้มีขึ้นในชีวิต จึงเกิดผลแบบครึ่งๆ กลางๆ หรือไม่เกิดผลเลย

ในครั้งนี้ ธ.ธรรมรักษ์ จึงจะสร้างเพื่อโมทนาพระคุณความดีพระอรหันต์เจ้าทั้ง 3 พระองค์อยู่ในฐานบูชาเดียวกัน เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลไว้ในที่เดียวกัน และเพื่อตอบแทนทุกท่านที่ร่วมสร้างมหากุศล โดยเป็นเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์และเปิดเผยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งไม่มีท่านใดทำมาก่อนแน่นอนและไม่ต้องไปหาจากแหล่งใด เพราะเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์นี้มาจากครูบาอาจารย์คนสำคัญของเมืองไทยที่สืบทอดมากว่า 700 ปี มอบให้ด้วยความเมตตาแก่ ธ.ธรรมรักษ์ เพื่อนำคนสู่แสงธรรม

ซึ่งท่านใดที่ได้ปฏิบัติบูชา ขอพรอย่างถูกวิธีจะเกิดมหาโชคลาภ การเงิน การงานที่เคยติดขัดจะคลายตัวลงแบบฉับพลัน ปัญหาครอบครัวจะน้อยลงจนถึงขั้นไม่มี และมีความสุขในชีวิต

โดยจะทำเป็นชุดมงคล ใน 1 ชุดจะประกอบไปด้วย

1. รูปหล่อ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ (ตามแบบ) ขนาดความกว้างโดยประมาณ 15 เซนติเมตรสูง 10 เซนติเมตร หล่อด้วยเนื้อเรซินเกรดเออย่างดี ได้ทำพิธีพุทธาภิเษกที่วัดมหาวัน จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2555 ที่ผ่านมา

2. หนังสือ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ วิธีบูชาขอพรแบบได้ผล โดย ธ.ธรรมรักษ์ เนื้อหาภายในจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการขอพรและวิธีการขอพร การปฏิบัติบูชาอย่างละเอียดที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจและทำได้จริง

โดยจะสร้างชุดมงคล 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ เพียง 9,999 ชุด และให้ทุกท่านร่วมบุญในราคาเพียง 299 บาทเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ท่านที่ต้องการบูชาและอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น และเมื่อสั่งจองรุ่นที่ 1 นี้หมดแล้วหมดเลย ไม่มีให้บูชาที่ไหนทั้งสิ้นมีที่โครงการนี้เพียงแห่งเดียว

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านที่จะเก็บไว้บูชาเอง และมอบให้ผู้อื่นในโอกาสสำคัญ

ท่านที่สนใจจะร่วมบุญกับ ธ.ธรรมรักษ์ ในโครงการ 3 พระอรหันต์นี้ให้แจ้งความจำนง จองไว้ ยังไม่ต้องโอนเงินมา เพื่อยอดการจองใกล้เคียงในการจัดทำที่อธิษฐานจิตไว้ จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหาเพื่อให้ยืนยันการจองอีกครั้งและทำการโอนเงินต่อไป สำหรับท่านที่โอนเงินมาแล้วขอให้สบายใจได้ว่าท่านได้รับชุดมงคลนี้แน่นอน

ท่านที่สนใจจะร่วมบุญกับ ธ.ธรรมรักษ์ โปรดติดต่อสั่งจองได้ที่

คุณปัณพร น้ำใจดี 08 1564 9996

Email : torthammarak.staff@gmail.com

Read Full Post »

เคล็ดอัศจรรย์ เสริมสุข ชีวิตรุ่งเรือง

โดย ธ.ธรรมรักษ์

เคล็ดอัศจรรย์อันศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์ ที่พิสูจน์มาหลายร้อยปีแล้วว่า หากใครทำ ชีวิตจะดีขึ้นอย่างอัศจรรย์!!! อยาก “รวย” แค่ไหนอยู่ที่ตัวคุณเองแล้ว…

 

มีจำหน่ายที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา หรือสั่งซื้อทางเว็บไซต์

 

 

 

Read Full Post »

Older Posts »