Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for พฤษภาคม, 2019

สวดมนต์อย่างไรให้ชีวิตดี
เจริญรุ่งเรืองและเกิดปาฏิหาริย์

61145837_3138354659511678_1652191773226696704_n

การสวดมนต์เป็นการสร้างบุญใหญ่ที่ทำได้ง่ายที่สุด
ไม่ต้องเสียเงิน และยิ่งทำยิ่งดีต่อชีวิต

เป็นการสร้างพลังสมาธิ ฝึกใจ ฝึกความอดทน
กับผู้สวดและเกิดอานิสงส์บุญมากหาก

ทุกครั้งที่สวดให้สร้างทาน ศีล ภาวนา ครบในครั้งเดียว

สร้างทานด้วยการให้อภัยทาน ก่อนสวดนั่งตั้งจิตให้นิ่ง
ยกโทษ ให้อโหสิกรรมคน สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ทำให้เราขุ่นใจ ที่มาเบียดเบียนเรา ที่มาทำร้ายเรา
ยกให้ทั้งหมด ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
อภัยทานคือ ทานที่ยิ่งใหญ่บุญมากจนประมาณมิได้

ทุกครั้งก่อนสวดมนต์ให้สมาทานศีลก่อน
ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ให้ตนเองเป็นภาชนะที่รองรับบุญ

หลังจากสวดมนต์ให้ทำสมาธิ และเจริญปัญญา เจริญภาวนาต่อ พิจารณาหลักธรรม พิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต
ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลง ล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวร นอกจากความดี นอกจากกรรมดีที่เราสร้าง

สำหรับวิธีการสวดนั้น ให้สวดช้าๆ ไม่ต้องรีบ
สวดถูกอักขระ สวดแบบยิ่งรู้คำแปลยิ่งดีมาก
จะได้ทราบถึงพระมหาบุญบารมีของพระพุทธเจ้า
พระอรหันตสาวก

บทสวดทุกบทนั้น ล้วนศักดิ์สิทธิ์ เกิดมงคลทั้งสิ้น

และอีกเรื่องที่สำคัญคือ เราต้องละบาปให้มากที่สุดด้วย
เพื่อเปิดทางให้บุญที่เราทำ กรรมดีที่เราสร้าง
ได้ส่งผลได้เต็มบุญบารมี

เพียงเท่านี้ ง่ายๆ แต่รับรองว่า
ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำนั้น บุญย่อมรักษา
เทวดาย่อมคุ้มครอง…

Read Full Post »