Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for มีนาคม, 2019

กรรม เป็นของลึกลับและมีอำนาจมาก 
ไม่มีผู้ใดหนีกฎแห่งกรรมได้เลย…

53363005_2945015538845592_7253437779911114752_n

ถ้าเราสามารถรู้เห็นกรรมดีกรรมชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้น
เหมือนเห็นวัตถุต่างๆ จะไม่กล้าทำบาป 
แต่จะกระตือรือค้นทำแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน้ำ
ความเดือนร้อนในโลกก็จะลดน้อยลง
เพราะต่างก็รักษาตัว กลัวบาปอันตราย

ท่านว่า ดี ชั่ว มิได้เกิดขึ้นมาเอง
แต่อาศัยการทำบ่อยก็ชินไปเอง
เมื่อชินแล้วก็กลายเป็นนิสัย ถ้าเป็น ฝ่ายชั่ว ก็แก้ไขยาก
คอยแต่จะไหลลงตามนิสัยที่เคยทำอยู่เสมอ
ถ้าเป็น ฝ่ายดี ก็นับว่าคล่องแคล่วกล้าขึ้นเป็นลำดับ

เราเกิดเป็นมนุษย์ มีความสูงศักดิ์มาก
อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ
มนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมาย
อย่าพากันทำ ให้พากันละบาป บำเพ็ญบุญ ทำแต่ความดี
อย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์

การทำความเข้าใจเรื่องของกรรม
เป็นการศึกษาธรรมะเพื่อเตรียมพร้อม
ที่จะรับภาวะของตัวเราเอง
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมที่ได้ทำไว้ ตามสุภาษิตที่มีว่า

“กรรมจำแนกสัตว์ให้ทรามและประณีตต่างกัน”

ผู้สงสัยกรรม หรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผล
คือลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้

แม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดี
เหมือนโลกทั้งหลายก็ตาม เขาก็มองไม่เห็นคุณของพ่อแม่
ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้าง

แต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขา
ที่เป็นคนหนึ่งกำลังรกโลกอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้น
ไม่สนใจคิดว่าเขาเติบโตมาจากท่านทั้งสอง
ซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิตจิตใจเขา ให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน

การดื่มกินเป็นการสร้างสุขภาพ
ความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย ไม่จัดว่าเป็นกรรม
กรรม คือ การกระทำ ดี ชั่ว ทางกาย วาจา ใจ ต่างหาก
ผลจริง คือ ความสุข ทุกข์ที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลก
กระทั่งสัตว์ผู้ไม่รู้จักรรม

รู้แต่กระทำคือหากินอยู่
ทางศาสนาเรียกว่า กรรมของสัตว์ ของบุคคล
และผลกรรมของสัตว์ ของบุคคล

ควรมีเมตตาสงสารในสัตว์ทั้งหลาย
ซึ่งมีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เช่นเดียวกับเรา ไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากัน

ความยิ่งหย่อนแห่งวาสนาบารมีนั้นมีได้ทั้งคนและสัตว์

สัตว์บางตัวมีวาสนาบารมีและอัธยาศัยดีกว่ามนุษย์บางคน
แต่เขาตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ ก็จำต้องทนรับเสวยไป

สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีและเสวยกรรมไปตามวิบากของมัน
มิให้ประมาทเขาว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในกำเนิดต่ำทราม
ความจริงเขาเพียงเสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้น

เช่นเดียวกับมนุษย์ ขณะที่ตกอยู่ในความทุกข์จนข้นแค้น
ก็จำต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรม
เมื่อมนุษย์เราเกิดเสวยชาติเป็นคน
มีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ตามวาระของกรรมที่อำนวย

มนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นอย่างนี้
ซึ่งล้วนผ่านกำเนิดต่างๆ จนนับไม่ถ้วน
ให้ตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆ กัน

เพราะฉะนั้นไม่ให้ดูถูกเหยียดหยาม
ในชาติกำเนิดความเป็นอยู่ของกันและกัน
และสอนให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดี
กรรมชั่วเป็นของๆ ตน

(ภูริทตฺตธมฺโมวาท จากหนังสือภูริทตฺตมหาเถรานุสรณ์)

ขอโมทนาพระคุณความดีของหลวงปู่มั่นจนถึงที่สุด
และขอบคุณท่านที่พิมพ์เผยแพร่หนังสือธรรมะนี้
และท่านเจ้าของภาพ ท่านผู้อ่านทุกท่าน
ขอให้เจริญยิ่งขึ้นๆ ไปเทอญ

Read Full Post »

เมื่อชีวิตแย่….ให้”แผ่เมตตา”
ทำอย่างไร…อ่านให้จบจะเข้าใจ
ทำได้ทุกคน!

53609541_2940820679265078_182599516682190848_n

ในช่วงที่กรรมไม่ดีส่งผลนั้น
ทำอะไรดูแย่ไปหมด การงานมีปัญหา
การเงินติดขัดอย่างหนัก บางคนต้องคดีความ
ความสัมพันธ์คนในครอบครอบ รอบข้างพังพินาศ
ไร้การเหลียวแลช่วยเหลือ

ขอให้เข้าใจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก
เป็นเวลาแห่งผลกรรมไม่ดีนั้นส่งผล
มาจากการกระทำของเราเองในปัจจุบัน
และในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เรามี

ไม่ใช่ปีชง ไม่ใช่ดวงดาวเคลื่อนย้าย
ไม่ใช่ราหูทับซ้อนอะไรทั้งนั้น

มาจากเหตุจากการกระทำของเราล้วนๆ
ที่เราสร้างมาเอง และจากที่เราไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรเอาไว้

ให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
อีกช่วงในชีวิตที่เราจะได้รู้จักกฏแห่งกรรม
อย่างแท้จริง และได้ตื่น ได้เข้าใจว่า
เราต้องเร่งพัฒนาคนเองให้อยู่ในกรรมดีมากขึ้น

เพื่อชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่
สร้างบุญง่ายๆ ด้วยการแผ่เมตตา

เริ่มจากสร้างบุญใหม่ที่ไม่ใช่เงิน
ทำสมาธิให้นิ่งสบายเสียก่อน
สมาทานศีล5 และสวดมนต์ หลังจากสวดมนต์แล้ว
ให้ทำสมาธิต่อ พิจารณาถึงเกิด แก่ เจ็บ ตาย
การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเลย

เมื่อพิจารณาแล้ว ให้ตั้งจิตรวมบุญใหม่ที่ทำในวันนี้
และบุญที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติเป็น”มหาบุญกุศล”
อุทิศแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราไปเบียดเบียนเขาที่เรานึกได้ไม่ว่าจะเป็นใคร สัตว์ และเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาณที่เราไม่รู้ว่าทำเขามาหนักหนาในภพไหนก็ตาม

เพื่อขออโหสิกรรมเขา และให้อโหสิกรรมต่อทุกคน สัตว์
ที่มาทำเราไม่ว่าเรื่องใด

และเมื่อสร้างบุญไม่ว่าเรื่องใด
ให้อุทิศบุญแผ่เมตตาทันที
ทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าบุญเล็ก บุญน้อย
บุญใหญ่แค่ไหน

ใจเราจะสงบและชีวิตจะเริ่มเปลี่ยน
จากหนักจะเบา จากเบาจะมลายหายไป

กรรมดี ปัญญาที่ถูกต้อง ตรงทาง
การลงมือทำเท่านั้นที่จะแก้ได้
บุญเท่านั้นจะพาเราพ้นจากชีวิตที่แย่….

ขอโมทนาบุญ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
และท่านเจ้าของภาพหลวงปู่ทวดที่เต็มบุญบารมี
ที่นำมาประกอบบทความ

Read Full Post »