Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for สิงหาคม, 2018

เงินทอง โชคลาภ ติดขัด
อาจเกิดจาก “กรรม” ที่ทำมา
โชคลาภวาสนา ล้วนมาจากกรรม
กรรมดี ย่อมส่งผลดี
กรรมชั่ว ย่อมส่งผลชั่ว เท่านั้นเอง

39738489_2537833989563751_5546639448885690368_n

ไม่มีโชคลาภ เดือดร้อนเรื่องเงิน
เป็นปัญหาชีวิตที่ปุถุชนคนธรรมดา
อย่างเราๆ มีโอกาสได้เจอ
หนทางแก้ไข มีทั้งทางโลกและทางธรรม

ทางโลกก็ต้องแก้กันที่เหตุและปัจจัย
ต้องขยันคิดและทำงานมากขึ้น
สิ่งไม่จำเป็นต่างๆ ก็ ลด ละ เลิก ไปเสีย

ทั้งหมดนี้ต้องทำตามเหตุและผล
ทั้งต้องอยู่บนพื้นฐานความดีและถูกต้องด้วย
ไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใด
ให้เกิดกรรมตามมาอีก

ทางธรรม ต้องว่ากันเรื่อง “เจ้ากรรมนายเวร”
ที่เราผูกพันทางกรรมกันอยู่
มีทั้งจากกรรมเก่าและกรรมใหม่

และยังไม่เคยสร้างบุญทำทานอะไรมาเลย
หรือทำก็หวังผล มีกิเลสครอบงำตลอดเวลา
บุญที่ได้จึงน้อยนิดไม่ส่งผลมากพอ
ที่จะให้เกิดโชคลาภอะไรได้

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนไว้ว่า…
ให้หมั่นทำบุญ แล้วอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆ
ทุกครั้งที่มีการสร้างบุญ แล้วจะดีเอง
เป็นเหตุให้เขาอโหสิกรรมได้ง่ายขึ้น
ให้กล่าวตามใบขออโหสิกรรมว่า

“ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติไปร่วมสร้างบุญกุศล
และขอให้โปรดเมตตามาร่วมอนุโมทนาบุญ
เมื่อท่านยินดีในบุญกุศลนี้
ขอเมตตาให้อโหสิกรรมต่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ”

ขอให้ทำแบบสม่ำเสมอ ทำเท่าที่จะทำได้
สร้างกรรมใหม่ของตนด้วย
ต้องทำเหตุให้ตรงด้วยการตั้งจิตให้มั่นคง
ตั้งสัจจะว่าเราจะไม่ยุ่งกับเงินทองของคนอื่น

ขอให้ทรัพย์ที่จะได้มานี้มาจากบุญของเรา
ขอให้ถูกศีล ถูกธรรม ลงมือทำงาน
ด้วยความเพียร อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต
แสวงหาความรู้และโอกาสดีๆในชีวิต

สำหรับกรรมใหม่นั้น ต้องหมั่นสำรวจตรวจตราตนเอง
การพูดจาที่ไม่ดี ที่ไปขวางโชคลาภตัวเอง
ต้องหยุดหรือหลีกเลี่ยงไป

การชอบไปสัญญาอะไรแล้วไม่ทำตาม
เราต้องแก้ไขกรรมใหม่เหล่านี้
ยิ่งแก้ไขได้มากเท่าไหร่ก็จะดีกับตนเองเท่านั้น

โมทนาสาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

Read Full Post »

39217434_2518370298176787_883090776941133824_n

บนบานสิ่งใด ไม่ทำตามสัจจะ
ชีวิตจะมีแต่เรื่อง ทำอะไรก็ติดขัด
ลาภที่ควรได้จะเลื่อนออกไป!

การบนบานสิ่งใดก็ตาม
เป็นการตั้งสัจจะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ด้วยบางสิ่ง เพื่อให้ได้บางสิ่งกลับมา

หากมีคนบิดพลิ้ว ไม่ทำตามสัจจะวาจา
ไม่ทำตามสัญญาจะเกิดอะไร…

จะเกิดความผูกพันในฐานะ “เจ้ากรรมนายเวร” ทันที
เจ้ากรรมนายเวรเหล่านี้จะคอยตามขัดลาภ
ทำให้มีอุปสรรคนานัปการ

หากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูง
ระดับเทวดาหรือพรหมเทพท่านอาจไม่เอาความ
เพราะเป็นการก่อบาปกรรมขึ้นมาอีก

แต่หากเป็นพวกเหล่าผีตีนโรงตีนศาล
ที่เป็นบริวารผู้รับเรื่องที่ขอให้ช่วย
จะคอยตามทวงหนี้อย่างไม่ลดละ

เมื่อมีการทำตามสัจจะแล้วหรือได้ชดใช้ไปแล้ว
ความเดือดร้อนทั้งหลายก็อาจจะหมดไป
หากยังไม่หมดก็ต้องพิจารณาเรื่องกรรมเดิมที่เราเคยทำเอาไว้อีกทีหนึ่ง!!!

แก้กรรมจากการบนบานทั้งที่จำได้และจำไม่ได้…เป็นสิ่งที่ต้องทำ
เพื่อแก้ไขในสิ่งที่ยังค้างคากับเจ้ากรรมนายเวร

วิธีการแก้ไขในเรื่องไปบนบานแล้วไม่ทำตามสัจจะ
เริ่มจาก…

ขั้นที่ 1 ถือศีล 8 เป็นเวลาสามวันเป็นอย่างน้อย
ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสตินั่งสมาธิแผ่เมตตา
เป็นการแก้ด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยหลักแห่งพุทธะ

ขั้นที่ 2 เมื่อปฏิบัติตนรักษาศีลได้จนวันสุดท้าย
จัดเครื่องบวงสรวงมีอาหารคาวหวาน น้ำ ตามที่มีกำลัง
ซึ่งควรจะครบทั้งอาหารปรุงสด และของสด

ขั้นที่ 3 จัดวางเครื่องเซ่นเหล่านั้นไว้บนโต๊ะ
ที่ปูด้วยผ้าขาววางไว้กลางแจ้ง
แล้วกล่าว บทชุมนุมเทวดา
แล้วกล่าวอัญเชิญเทพพรหมทุกชั้นฟ้า
เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา
เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เราเคยได้บนบานเอาไว้แล้ว
ทั้งสมหวังบ้างผิดหวังบ้างจำได้ก็ดี จำไม่ได้ก็ดีว่า

“ขอให้มารับเครื่องบวงสรวงสักการะเหล่านี้
และผลบุญจากที่เราได้ปฏิบัติธรรมนั้นขอมอบถวายแด่ท่าน
ขอให้ท่านทั้งหลายจงรับและอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ฯ”

ขั้นที่ 4 สุดท้ายจะขอพรด้วยก็ได้แต่ห้ามบนอีกเป็นอันขาด
แล้วปักธูปลงบนอาหารทุกอย่าง
โดยใช้ธูปจำนวน 36 ดอก
พยายามปักกระจายกันไปในอาหาร
แต่ละอย่างเมื่อธูปหมดดอกแล้วก็กล่าวลาท่านว่า

“บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้ว
ข้าพเจ้าขอลาเครื่องบวงสรวงเหล่านี้
เพื่อเป็นสิริมงคลของผู้บริโภคต่อไปด้วยเถิด”

ขั้นที่ 5 นำกระทงใส่อาหารทุกอย่าง อย่างละเล็กละน้อย
นำไปตั้งไว้ที่ทางสามแพร่งเพื่อให้เหล่าดวงจิตวิญญาณ
พวกผีตีนโรงตีนศาลและเหล่าผีพเนจรมารับอาหารนั้นไป
แล้วนำอาหารส่วนที่เหลือแจกจ่ายให้เป็นทานแก่ผู้อื่น
เป็นการแผ่ส่วนบุญกุศลไปถึงผู้ที่รับบนบานทุกรูปทุกนาม
ส่วนตัวเราเองจะแบ่งอาหารเหล่านั้น
กลับไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก็ได้

หลังจากนี้ไปอุปสรรคกรรมจะเบาบางลง
ขึ้นอยู่กับว่าท่านเหล่านั้น ให้อภัยมากน้อยเพียงใด
บางท่านอาจจะยกโทษให้เลย
บางท่านก็อาจจะลดความโกรธลงบ้างบางส่วน
ก็ว่ากันไปตามเจ้ากรรมนายเวรแต่ละท่าน

สิ่งสำคัญที่ต้องทำหลังจากนี้อีกอย่าง คือ
ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทุกท่าน
อย่างสม่ำเสมอ จนกว่าจะพอใจ
กรรมแห่งการบนบานจึงจะหมดลง…

ขอแนะนำว่า ให้ขอพรแทน
หากตั้งสัจจะจะทำอะไรก็ตาม
ให้เป็นไปทางสร้างบุญ
เช่น ถือศีล สร้างพระพุทธรูป
ทำสังฆทาน มังสวิรัต เป็นต้น

โมทนาบุญ

Read Full Post »