Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for พฤษภาคม, 2018

เห็นทุกข์ เมื่อใดก็เห็นธรรม
บุญนั้นคือที่พึ่งได้จริง
33109018_2349802441700241_4821556910991867904_n

เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาของโลก
หากไม่ทุกข์ ไม่เจอผลกรรมไม่ดีส่งผล
อาจประมาท

ทุกข์ทำให้เราเข้าใจชีวิต
ทุกข์ทำให้เราเห็นทางออก
ทุกข์ทำให้เรารู้จักตัวเองที่แท้จริง

การปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำให้วิเศษวิโสกว่าสรรพสัตว์อื่น
แต่ทำให้เรามีใจวิเศษ
เข้าใจทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต

ทุกข์บ่อยๆ จนรู้ว่า
อ้อ ทุกข์แท้ไม่มีจริง
เดี๋ยวมา ก็ผ่านไป

ถ้าเรามีใจวิเศษ
เปรียบดัง เรามีกำลังมาก
เจอหินโสโครก เราก็ยกออกไปได้

แรกๆ อาจจะหนักหน่อยเพราะไม่เคยเจอ ไม่เคยยก
พอเจอบ่อยๆ ก็ยกออกง่ายดาย
เรื่องขี้หมาเท่านี้

ใจเราใหญ่กว่าทุกข์เยอะ

สุขแท้ล่ะมีจริงไหม
ตอบเลยว่า…มี
แต่อาจจะไกลโพ้น ในดินแดนพระนิพพาน

แต่เอาแค่ภพนี้ สุขที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เช่นกัน
สุขมาเราก็รับ ทุกข์มาเราก็พร้อม

ข้อสำคัญอย่าประมาทในบุญ ในกรรมดี
เพราะบุญนั้นนำมาความสุข

เพราะบุญนั้นทำให้เราต้านทุกข์ได้

เพราะบุญเป็นที่พึ่งได้จริง

มีชีวิตอยู่ด้วยธรรมกำกับ
เรียบง่าย อยู่ร่วมกับสุขและทุกข์
เพราะรู้ทัน…

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม
ขอบุญรักษา
ธ.ธรรมรักษ์

Read Full Post »

ทำบุญต้องได้บุญ
ไม่มีคำว่า”ทำบุญคนไม่ขึ้น”
33035777_2347922851888200_4821890183274168320_n

ท้อใจทำบุญ ช่วยเหลือคนมากมาย
แล้วถูกหักหลัง ถูกทรยศ
ไม่เห็นบุญคุณที่ทำให้

อย่างนี้เรียกว่า ไม่เข้าใจในการทำบุญ

ถ้าทำบุญแล้วหวังว่า เขาต้องรัก
ต้องจงรักภักดีไม่เสื่อมคลาย
ต้องเชื่อฟัง

แบบนี้ทำบุญหวังผล

ขอให้คิดใหม่เถิด

ทำบุญต้องได้บุญ
บุญนั้นใครทำใครได้ ต้องส่งผลให้กับผู้ทำ

คิดว่าเราโชคดีได้มีโอกาสชดใช้กรรมกับเจ้ากรรมนายเวร
ในรูปแบบต่างๆ ค่อยๆ ลดเวร ลดเจ้ากรรมนายเวรไป

โชคดีมากกว่ามานั่งเสียใจ
เสียความรู้สึก

มุ่งทำให้จิตผ่องใส สร้างกรรมดี ทำบุญไม่หยุดยั้ง
เลิกกรรมชั่วให้มากที่สุด ด้วยสติ ด้วยความละอายเกรงกลัวต่อบาป ผลกรรมชั่วนั้น

เรื่องคนอื่น วางให้ลงปลงให้ได้

เพราะตายไปเราไปคนเดียว

ด้วยบุญและกรรมที่เราทำจะเป็นผู้ตัดสินเอง

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม
ขอบุญรักษา
ธ.ธรรมรักษ์

Read Full Post »

“ทาน” ถือเป็นบันไดบุญขั้นแรก
ผู้ให้ทานเหมือนผู้ที่พร้อมจะเดินสู่ทางบุญ
พร้อมจะเดินก้าวแรก และก้าวต่อๆ ไป
ร่วมสร้างอานิสงค์แห่งทานสืบต่อไป…

 

Read Full Post »