Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for มีนาคม, 2018

“กรรมชั่ว เป็นดั่งกำแพง
กั้นขวางทางบุญที่น่ากลัว

ยิ่งมีกรรมชั่วมาก
กำแพงนี้ก็จะยิ่งหนาและสูง
ทำให้การข้ามพ้นเป็นเรื่องยากยิ่ง

“หนีชั่ว” หมายถึงการหนีจากเหตุแห่งกรรมชั่วทั้งปวง
โดยยึดมั่นใน “ศีล 5” เป็นพื้นฐานสำคัญ
หากจิตเราอยู่ในแนวทางของศีล 5
ดั่งเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความดี

ชีวิตที่ห่างไกลจากกรรมชั่วย่อมจะเป็นชีวิตที่ดี
ไม่มีสิ่งอัปมงคลเข้ามา
ความสุข ความเจริญจึงเกิดแก่เรา
ได้โดยง่ายและยาวนาน

 

Read Full Post »

Read Full Post »

เหตุใดความเชื่อเรื่องการสร้างพระจึงเป็นบุญใหญ่
และมีอานิสงส์ล้นเหลือ
ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์และเข้าถึงสุขที่แท้จริงได้
ครูบาอาจารย์ท่านไขปัญหานี้ให้กระจ่าง

28468436_2221295051217648_4692189044109660610_n

เหล่าพระอริยเจ้ากล่าวถึงเรื่องของ…อานิสงส์การหล่อหรือสร้างพระพุทธรูปไว้หลายกรณี

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก….

“ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป……..”

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

“…การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก” เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด……”

หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว

“…..ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้าจะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน”

หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา……

“การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง”

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

“การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี”ความเห็นตรง เห็นถูกแท้” เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย…

การสร้างพระนั้นโดยหลักเหตุผลทางมนุษยวิทยาก็คือ การสร้างรูปเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระอริยสงฆ์ทุกรูป เป็นการเตือนสติให้หมั่น “รำลึก”ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะในชีวิตว่า

“ชีวิตของพระพุทธเจ้า หลักธรรมคำสอนและ ผู้สืบทอดคือพระอริยสงฆ์ นั้นควรยึดถือเป็นแบบอย่าง”

พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างของผู้บำเพ็ญบารมีทุกด้านอย่างยิ่งยวด
พระอริยสงฆ์ผู้เป็นเลิศด้านต่างๆ ล้วนบำเพ็ญบุญและบารมีในด้านที่ท่านเป็นเลิศแล้ว ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้ว

และได้ลงมือกระทำบุญอันยิ่งใหญ่ไว้สม่ำเสมอ

นอกจากนั้นการฝึกใจ คือการฝึกสติให้อยู่กับตัว ให้ตื่นรู้ทันกิเลส
ให้ผู้ที่มีสติสมบูรณ์ก็คือ พุทธะ หรือเป็นพุทธะได้

ผู้ใดได้สร้างพระจึงถือเป็นบุญใหญ่

ขอโมทนาทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมสร้างพระสีวลี
เป็นส่วนหนึ่งแห่งการบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่

Read Full Post »