Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for มกราคม, 2016

ชุดใหม่ 2 เล่มชุด “ต้นบุญใหญ่”

ให้”ปาฏิหาริย์” เกิดในชีวิตฉับพลันทันทีเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน

 

(ทุก 400 เล่ม รับพระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ

ทุก 200 เล่มรับรูปหล่อ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ)

 

ธ.ธรรมรักษ์ ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม

ที่เคยร่วมสร้างหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานกันมาทั้ง 8 เล่ม

และท่านที่ยังไม่เคยสร้าง

 

มาร่วมเป็น“ต้นบุญใหญ่” ในการเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานชุดใหม่ 2 เล่ม คือ เล่มที่ 9 “วิชามหาเศรษฐี ที่พระพุทธเจ้าสอนและทุกคนทำได้จริง” เล่มที่ 10 “38 มงคลชีวิต พาทุกชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองในทุกภพชาติ”

 

ใน 2 เล่มใหม่นี้ ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแห่งธรรมทาน ให้เกิดผลมาก ให้ท่านที่เป็นเจ้าภาพ “ผู้ให้” และท่านที่ได้รับเกิดบุญสูงสุด

 

และพิเศษกว่าทุกเล่ม เพราะจะกำหนดจำนวนการพิมพ์ในการเป็น”ต้นบุญใหญ่”เพียง 50,000 เล่มแรกเท่านั้น

ที่จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในการหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ และรูปหล่อ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ ชุดใหม่ที่มอบให้เป็นพุทธานุสติกรรมฐาน ที่เริ่มชำรุดและต้องสร้างเแม่พิมพ์ เพิ่มแบบเข้ามาให้ทันเหตุและใช้ในการทำเพลทหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานทั้งหมดทั้งที่ทำใหม่และที่ทำเมื่อมีการชำรุด

 

ซึ่งหมายความว่า เจ้าภาพที่เป็น”ต้นบุญใหญ่” ในครั้งนี้นอกจากได้สร้างบุญ ได้รับหนังสือสร้างบุญธรรมทานชุดใหม่ 2 เล่มที่สั่งตามปกติแล้ว ยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ และรูปหล่อ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ ชุดใหม่ และได้บุญเพิ่มทุกครั้งที่มีการหล่อพระทุกครั้งที่ทำตลอดเวลา และยังเป็นได้เป็นเจ้าภาพในการร่วมทำเพลทแรกที่ใช้พิมพ์ต่อเนื่องอีกจนกว่าจะชำรุดซึ่งก็คงหลายแสนเล่ม ไปด้วยพร้อมกัน

 

เป็นการสร้างบุญใหญ่ เพิ่มบุญใหญ่ตลอดเวลาทั้งวัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทานไปพร้อมกันตามหลักเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ ที่บูรพาจารย์เมตตาแนะนำให้ทุกคนทำให้ครบ 3 ทาน ที่จะหนุนให้เกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตฉับพลัน

 

อานิสงส์แห่งการให้ทั้งวัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทานไปพร้อมกันนั้น เป็นมหาบุญกุศลใหญ่และมีพลานุภาพมากที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตทำให้ชีวิตนับต่อนี้ไปจะมีแต่โชคลาภ อำนาจ วาสนา บารมี เงินทองไม่มีขาดมือ และบุญที่ทำพาหนีกรรมบางกรรมได้จริง เมื่อได้อุทิศบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรก็จะนำไปสู่การอโหสิกรรมได้โดยง่าย เกิดปัญญาธรรมที่บริสุทธิ์นำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทุกทาง เป็นที่รักและเมตตาของเหล่าพรหมเทพเทวดาทั้งหลาย ดวงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษจะไปสู่สุคติและเลื่อนเปลี่ยนภพภูมิที่สูงได้ เรื่องทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวจะยุติ ลูกหลานจะว่านอนสอนง่ายเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดฯลฯ

 

***เนื้อหาในเล่มที่ 9 หนังสือ “วิชามหาเศรษฐี ที่พระพุทธเจ้าสอนและทุกคนทำได้จริง” โดย ธ.ธรรมรักษ์ พิมพ์ขนาดเอ 6 หน้าปก 4 สี เนื้อในขาวดำจำนวน 128 หน้า

 

จะบอกทั้งหมดถึงหลักธรรม คำสอน เคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ทุกคนเป็นผู้ประเสริฐ เป็น”มหาเศรษฐี”ได้จริง ถ้าทำจริงและบุญพอ รวมถึงการสร้างบุญใหญ่ประจำวันเพื่อเป็นฐานบุญหนุนนำทำให้ทุกสิ่งสำเร็จตามบุญที่ทำมา

 

***เนื้อหาในเล่มที่ 10 หนังสือ “38 มงคลชีวิต พาทุกชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองในทุกภพชาติ” โดย ธ.ธรรมรักษ์และจิตตวชิระ พิมพ์ขนาดเอ 6 หน้าปก 4 สี เนื้อในขาวดำจำนวน 128 หน้า

 

จะนำมงคลชีวิต 38 ประการที่ดีมาก สำคัญมาก มาอธิบายให้เข้าใจง่าย ทำได้ทุกคน ซึ่งเป็นมงคลที่แท้จริงที่หากใครได้ร่วมสร้าง ได้อ่าน ได้ทำ จะพาชีวิตตนเองและครอบครัวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำอีกไม่เพียงในชาตินี้แต่ทุกภพชาติ

 

จึงขอเชิญทุกท่าน และขอให้อ่านข้อตกลงให้ละเอียดจะได้ทราบเข้าใจทั่วกัน

โครงการ“ชุดต้นบุญใหญ่” ให้”ปาฏิหาริย์” เกิดในชีวิตฉับพลันทันที มีรายละเอียดคือ

 

1.ขอกำหนดจำนวนการพิมพ์หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน 2 เล่มใหม่ในชุด ” ต้นบุญใหญ่” นี้ เพียง 50,000 เล่ม เมื่อครบจำนวนแล้วจะแจ้งปิดโครงการในชุด” ต้นบุญใหญ่” นี้ และขออนุญาตไม่รับเงินบริจาค เงิน ให้เปล่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นในโครงการนี้ ถ้าร่วมเป็น”ต้นบุญใหญ่” ก็จะได้หนังสือตามที่สั่งนั้น หรือท่านใดมีจริตที่จะฝากแจกเป็นธรรมทานในแหล่งอื่นที่ทีมงานได้กระทำอยู่แล้วก็ตามจริตแห่งบุญ ให้แจ้งความประสงค์ส่วนตัวมาที่ทีมงานบุญธ.ธรรมรักษ์จะดำเนินการให้และถ่ายรูปส่งไปให้ดูเป็นหลักฐานแห่งบุญที่สำเร็จแล้ว

 

2.ท่านที่เป็นเจ้าภาพชุด “ ต้นบุญใหญ่” สามารถสั่งจองหนังสือทั้ง 2 เล่มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ในเล่มที่ 9 “วิชามหาเศรษฐี ที่พระพุทธเจ้าสอนและทุกคนทำได้จริง” เล่มที่ 10 “ 38 มงคลชีวิต พาทุกชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองในทุกภพชาติ” และจะได้รับหนังสือตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ถ้าเร็วกว่านั้นจะแจ้งให้ทราบ

***ขอย้ำอีกทีว่า ต้องรับหนังสือตามวันเวลาที่กำหนดเพราะต้องพิมพ์ขึ้นมาใหม่ในครั้งแรกนี้ ต้องทำเพลท พิมพ์เข้าเล่ม ไม่ใช่รับได้เลยเหมือนหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานทั้ง 8 เล่มเดิมที่พิมพ์มาพร้อมแล้ว

 

  1. สำหรับหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานทั้ง 8 เล่มเดิมที่ทำอยู่ในขณะนี้ ยังมีและพร้อมส่งทันทีทั่วประเทศ คือ

-เล่มที่ 1. ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๑ สร้างบุญแบบฉลาด ให้ได้บุญมาก ดี สุข รุ่งเรือง รวยทันตาเห็น!

-เล่มที่ 2. ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๒ ปาฏิหาริย์เชื่อมบุญ ปลดกรรม ชีวิตดีฉับพลัน

-เล่มที่ 3. ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๓ พุทธคุณ บทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานอย่างไรให้ปาฏิหาริย์เกิด

-เล่มที่ 4. ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๔ ห้อยพระ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเป็น ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา

-เล่มที่ 5. อัศจรรย์ทันตา ปาฏิหาริย์ทันใจ แก้เรื่องงาน เงิน โชคลาภ แบบทันตาเห็น

-เล่มที่ 6. คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้เจริญ รุ่งเรือง

-เล่มที่ 7. ตอบปัญหาธรรมและกรรม โดยพระอริยเจ้า

-เล่มที่ 8.คู่มือทำวัตรเช้าเย็น และวิธีปฏิบัติธรรมที่บ้าน ไม่เสียเงินแต่ได้บุญมาก

 

  1. ข้อตกลงร่วมกันสั่งหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานทั้งชุด”ต้นบุญใหญ่” 2 เล่มใหม่ และหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานชุดเดิม 8 เล่มเดิม ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งจะสั่งกี่เล่มก็ได้ แต่หากสั่งต่ำกว่า 50 เล่ม ร่วมเป็นเจ้าภาพเล่มละ 29บาท ถ้า 50 เล่มขึ้นไปร่วมเป็นเจ้าภาพเล่มละ 19 บาท คละปกได้ ราคานี้เฉพาะท่านที่เป็นกัลยาณธรรมของธ.ธรรมรักษ์และสั่งผ่านทีมงานโครงการบุญธ.ธรรมรักษ์เท่านั้น เพราะถ้าไปซื้อตามร้านหนังสือหรือที่อื่นจะไม่ได้ราคานี้

 

  1. หากสั่งจองหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานทั้งชุด”ต้นบุญใหญ่” 2 เล่มใหม่ และหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานชุดเดิม 8 เล่ม ในทุก 400 เล่ม จะมอบพระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตัก 5 นิ้ว หล่อด้วยหล่อด้วยเรซิ่นเนื้อดี ทำสีขาว มีแก้วสารพัดนึกอธิษฐานจิตวางบนพระกร ตามรูป และสั่งจอง200 เล่มขึ้นไปจะได้รับรูปหล่อ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ คือ พระสีวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์ ในฐานเดียวกัน ขนาดฐานของท่านประมาณ 16.5 ซม. สูง 10.5 ซม. หล่อด้วยเรซิ่นเนื้อดี ปัดทอง (ตามรูปประกอบ) จนกว่าจะหมด

ซึ่งหมดเร็วมากในหลายครั้งที่ผ่านมา การมอบให้นั้นเพื่อให้ฟรีสำหรับท่านที่เป็น”ต้นบุญ” จะได้มีกำลังใจในการสร้างบุญกุศล

 

ทั้งพระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตัก 5 นิ้ว และ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ เข้าพิธีอธิษฐานจิตโดยเมตตาของคณะครูบาอาจารย์ของธ.ธรรมรักษ์ นำโดยพระอาจารย์เกียรติณรงค์ วัดวีระพรหมยาน จ.ฉะเชิงเทราและภายในบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลยิ่ง

 

4.หากสั่งจองหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานทั้งชุด”ต้นบุญใหญ่” 2 เล่มใหม่ และหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานชุดเดิม 8 เล่ม มาพร้อมกัน จะจัดส่งหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานชุดเดิม 8 เล่ม ไปให้ก่อนส่วนหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานทั้งชุด”ต้นบุญใหญ่” 2 เล่มใหม่ ต้องรอส่งไปอีกรอบตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ขอให้เข้าใจข้อตกลงนี้ ถ้าจะรอให้ส่งไปพร้อมกันขอให้แจ้งทีมงานโครงการบุญ ธ.ธรรมรักษ์

 

  1. ทีมงานโครงการบุญ ธ.ธรรมรักษ์ จะช่วยเอื้อเฟื้อ ดำเนินการติดสติกเกอร์รายชื่อท่านที่สั่งหนังสือสร้างบุญเฉพาะท่านที่เป็นกัลยาณธรรมของธ.ธรรมรักษ์ให้ฟรีในหน้าแรกที่เป็นเจ้าภาพ โดยขอกำหนดว่าต้องไม่เกิน 20 ชื่อที่รวบรวมกันมา เพราะจะไม่มีที่ติดให้

 

  1. สั่งหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานทั้งชุด”ต้นบุญใหญ่” 2 เล่มใหม่ และชุดหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานเดิม 8 เล่ม ทุกการสั่งจะมี ค่าจัดส่ง เพราะที่ผ่านมาจัดส่งให้ฟรีแต่มีปัญหามาก ค่าใช้จ่ายสูงมาก หลายท่านอยู่ห่างไกล หลายท่านต้องการเร่งด่วน ต้องใช้วิธีพิเศษ ซึ่งต้องแก้ไขเฉลี่ยให้สุข ให้ได้บุญทั่วกัน

ค่าจัดส่ง สำหรับโครงการนี้ จะมีค่าจัดส่งดังนี้

 

-หนังสือ 50 เล่ม ค่าจัดส่ง 50 บาท

– หนังสือ 51- 100 เล่ม ค่าจัดส่ง 100 บาท

-หนังสือ 101-199 ค่าจัดส่ง 150 บาท

-หนังสือ 200 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี

 

  1. ขอให้ท่านที่สั่งจอง เป็นผู้มีจิตกุศลจริงๆ เพราะในบางครั้งหนังสือ พระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตัก 5 นิ้ว และรูปหล่อ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ อาจจะหมดลงเพราะมีเจ้าภาพมากเกินที่คาดคิด ต้องรอส่งให้ภายหลัง ท่านที่เป็น”ต้นบุญ”ทุกท่าน ไม่ต้องมีกังวลว่าจะไม่ได้รับพระหรือหนังสือ เพราะทำหนังสือมาเป็นจำนวนมากหลายแสนเล่มแล้วและมอบพระให้หลายพันองค์แล้ว

สำหรับท่านที่ไม่เข้าใจ หรือรอรับหนังสือ รอรับพระที่มอบให้ไม่ได้ที่อาจจะหมดก่อนตามคิวลำดับจอง และโรงพิมพ์ โรงหล่อพระทำไม่ทันด้วยเหตุใดก็ตาม

***ขอโปรดเมตตาอย่าจองเข้ามา เพราะจะเกิดกรรมต่อกัน

 

7.ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่งต้องชัดเจน เพราะจะส่งทางไปรษณีย์และขนส่งเอกชนเท่านั้น และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ต้องเป็นเบอร์ที่ติดต่อได้จริง เพราะขนส่งเอกชนจะต้องโทรไปหาเพื่อนำไปให้ ถ้าสั่งรวมกันมากก็จะจัดส่งในช่องทางที่เหมาะสม

 

***ท่านใดที่ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานทั้งชุด”ต้นบุญใหญ่” 2 เล่มใหม่ และหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานชุดเดิม 8 เล่มสั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้

 

โดยติดต่อทีมงานโครงการบุญธ.ธรรมรักษ์

09 5690 0444, 0 5302 1320

Line id 0956900444

 

หรือสั่งในข้อความ

เลขที่บัญชีในการโอนเงินหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน

บัญชีชื่อ นางสาวปณิชา เครือปัญญาดี

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส กาดคำเที่ยง

เลขที่ 892-228399-4 ประเภทออมทรัพย์

 

****หลังจากโอนเงินแล้วให้ยืนยันการโอนเงินและที่อยู่ในการจัดส่งที่แฟกซ์ 0 5302 1321 หรือในช่องทางอื่นที่ทำได้

Email: torthammarak.staff@gmail.com

Line id 0956900444

 

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ http://www.torthammarak.com/

 

โมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »