Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for ตุลาคม, 2015

ในวันออกพรรษา ปีนี้ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ 2 บุญใหญ่

 

ธ.ธรรมรักษ์ ได้เป็นสะพานบุญ สำคัญ 2บุญ โดยนำปัจจัยส่วนหนึ่งของท่านผู้สั่งหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน คือ “คณะต้นบุญ” หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน ตามเจตนาบุญที่เราตั้งจิตสร้างบุญร่วมกัน

 

-บุญใหญ่ที่หนึ่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสร้างฐานรองพระประธานปางประทานพร หน้าตัก 60 นิ้ว ที่วัดกลางศิริมงคล ม.10 บ้านบะเค ต.โพธิทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

 

-บุญใหญ่ที่สอง เป็นเจ้าภาพห่มผ้าจีวรพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่ ที่วัดท่าศาลา จ.เชียงใหม่ และถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ 6 รูปและถวายปัจจัย

 

ขอน้อมถวายเพื่อโมทนาพระคุณความดี พระมหาบารมี พระมหากรุณาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมจนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และที่จะมาบังเกิดในโลกนี้ทุกพระองค์ ในทุกกัป ทุกกัลป์ ทุกอสงไขย

 

พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหันต์เจ้า พระอริยสงฆ์ พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ ทุกพระองค์ที่เคยบังเกิดในโลกนี้และที่กำลังจะมาบังเกิดในโลกนี้ทุกพระองค์ ในทุกกัป ทุกกัลป์ ทุกอสงไขย

 

ขอน้อมอุทิศบุญกุศลนี้เพื่อโมทนาพระคุณความดี ขอขมา ขออโหสิกรรมโดยเฉพาะแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาขาวปี ครูบาจินะ ครูบากัญชนะ ครูบาธรรมชัย ครูบาดวงดี ครูบาอาจารย์และคณะศรัทธา เหล่าบรรดาผู้ร่วมสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่กับครูบาเจ้าศรีวิชัย ในการสร้าง บูรณะ ส่งเสริมวัดวาอาราม สถานที่ปฏิบัติธรรมและศาสนวัตถุทั้งปวง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พรหมเทพเทวดาทั้งหลาย เหล่าสรรพสัตว์ สรรพวิญญาณทั้งปวงที่ดูแลสถานที่เหล่านี้และครูบาอาจารย์ทุกท่านสืบๆมา

 

พรหมเทพเทวาทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งที่มาส่งผลในขณะนี้และที่ยังไม่มาส่งผล โปรดมาโมทนาบุญบุญกุศลนี้และเมื่อรับและยินดีในบุญกุศลนี้แล้ว ขอโปรดเมตตาให้อโหสิกรรม อดโทษ ยกโทษให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายและถอนตัวจากอุปสรรคกรรมนับแต่บัดนี้

 

ขออำนาจแห่งบุญกุศลนี้ โปรดดลบันดาลให้”คณะต้นบุญ” หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน และครอบครัว บริวาร บรรพบุรุษ ญาติสนิท มิตรสหายทั้งที่ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิต

 

พบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม หากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพาน ขอให้คำว่า ไม่มี ไม่พอ ขัดสน ยากลำบากและอุปสรรคทั้งปวงอย่าได้เกิดขึ้นนับตั้งแต่บัดนี้จวบจนเข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ…

 

นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ…

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 

ธ.ธรรมรักษ์ และ”คณะต้นบุญ”หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน

 

Read Full Post »

เมตตาธรรมครูบาเจ้าศรีวิชัยมารไม่มี บารมีไม่เกิด

 

ครูบาเจ้าศรีวิชัย หรือครูบาศีลธรรม เป็นครูบาที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในแผ่นดินล้านนาและแผ่นดินไทย

ท่านเกิดในหมู่บ้านยากจนที่บ้านปาง จ.ลำพูน นับตั้งแต่ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านก็มุ่งหน้าศึกษาธรรมและยังประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของท่าน

 

โดยเฉพาะการสร้างและบูรณะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินล้านนา ด้วยหวังจะให้เป็นที่ขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำความดีของศรัทธาประชาชนทั่วไป

 

คนทั้งประเทศต่างถิ่นมักจะรู้จักท่านในผลงานสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ที่เป็นผลงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งจากหลายร้อยผลงาน

 

ตลอดชีวิตของท่านต้องพบ”มาร” มาขัดขวางการสร้างบุญบารมี

 

ตลอดเวลา ต้องถูกใส่ป้ายสีจนต้องอธิกรณ์มีการสอบสวนหลายครั้ง กักขังท่านเป็นระยะๆ มารทำกับท่านมากมายสารพัด เพียรพยายามจะ”สึก”ท่านให้ได้ด้วยอุบายต่างๆ

 

ในท่ามการมรสุมร้ายเหล่านี้ ครูบาเจ้าท่านนิ่งสงบ มีเมตตา มีอุเบกขาเป็นที่ตั้ง

ท่านเพียงบอกว่า “มารไม่มี บารมีไม่เกิด”

 

ในชีวิตคนเรานั้น “มาร”มาในรูปแบบต่างๆ เพื่อทดสอบว่า เราเป็นผู้มีบุญบารมีระดับใด

“มาร” มาช่วยเสริมสร้างบุญบารมีหากเราคิดเป็น มีธรรมในใจจริง

 

“มาร” เข้ามาในชีวิต เพื่อให้เรารู้ว่า กฏแห่งกรรมมีจริง ผลแห่งกรรมมีจริง

 

“มาร” มาในรูปแบบคู่ชีวิต เจ้ากรรมนายเวรมีแต่เรื่องปวดหัว เรื่องร้อนในใจ เข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกตัว รู้จักที่จะฝึกจิตให้อดทน รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทำบาปกรรมตอบสนอง รู้ดีรู้ชั่ว ไม่สร้างเวรกรรมใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีก

 

“มาร” มาในรูปแบบเพื่อนรอบตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ที่ทำงาน เพื่อนบ้าน เพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ เข้ามาทดสอบจริยธรรม คุณธรรมของเราว่าเราอยู่ในระดับ เข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นทางสว่างขึ้น พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เข้าใจโลกและธรรมมากขึ้น

 

“มาร” มาในรูปแบบเงินทั้งการอัตคัดขัดสน เพื่อให้เราจักความจริงแท้ของธรรมชาติ ได้รู้จักตน รู้จักพอประมาณ รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง ไม่ประมาท เกิดปัญญาในการมีชีวิตโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็มีความสุขได้

 

“มาร” มาในรูปแบบเงินมากมายที่ยั่วยวนให้เราหลงใหล มาทดสอบกิเลสว่า ทดสอบคุณธรรมว่าเราดีจริงหรือไม่

 

“มาร” มาในรูปแบบปัญหาในเนื้องานที่เราทำ ทำให้เรา”ตื่น” ที่ต้องแสวงหาปัญญาในทางแก้ไข ทำให้เรารู้ว่า”ปัญญา”ของเราอยู่ในระดับไหน ต้องเสริมเพิ่มเติมอย่างไร

 

“มาร”มาในรูปแบบการขัดขวางการสร้างบุญ ทำให้เรารู้คุณค่าของ”บุญ” ที่แท้จริง มาเสริมให้เรามีจิตใจ มีศรัทธา ไม่ยอท้อในการสร้างบุญบารมีมากขึ้น

 

ขอให้พิจารณา”มาร”ในความเป็นจริง ในแง่มุมที่เกิดผล

ขอ”บุญบารมี” จงบังเกิดแก่ท่านทุกคน

ขอโมทนาสาธุ เมตตาธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัย

 

สาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

เมื่อวานเป็นวันมหาบุญกุศล ศรัทธาทุกดวงจิตดวงใจหลั่งไหลกันมามากมายทุกสารทิศทั่วไทย มาร่วมกันสร้างมหากุศล สืบสานพระพุทธศาสนาเชิญ"ต้นบุญ"และทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่

 

ธ.ธรรมรักษ์ เป็นสะพานบุญ นำปัจจัยส่วนหนึ่งของท่านผู้สั่งหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน คือ “คณะต้นบุญ” หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน ตามเจตนาบุญที่เราตั้งจิตสร้างบุญร่วมกัน

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนจัดสร้างบุษบกและเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดวีระพรหมยานร่วมกับกองบุญมหากรุณา

 

สรุปรวมยอดเงินผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ทั้งสิ้น 830,000 บาท

 

ขอผลบุญส่วนกุศลนี้นำส่งให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สุขสมปรารถนาในทุกสิ่ง ร่ำรวยเงินทอง มีปัญญา เจริญทั้งทางโลกทางธรรม อย่าได้พบเจอกับคำว่าไม่มีไม่รู้ ตราบจนถึงความสิ้นทุกข์อันคือ มรรค ผล นิพพานทุกท่านทุกคนเทอญ

 

นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ…

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 

ธ.ธรรมรักษ์ และ”คณะต้นบุญ”หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน

 

Read Full Post »

เมตตาธรรมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

สิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ดู่ ท่านเมตตาสอนศิษย์เสมอคือ"รวยกับซวยมันใกล้กันนะ..”

 

การเข้าใจธรรมะกับชีวิต

 

โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง ที่ต้องเข้าใจให้ถึงแก่น

เพราะคนเราไปติดยึดมาก จนหลงลืมว่า ความสุขนั้นเหนือกว่าเงิน

ทุกคนมีความสุขได้ โดยไม่ต้องมีเงินมากมายอะไร

 

แต่คนมีเงินมากมายที่ไม่มีความสุขเลย

เงินทองที่ควรเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัย

 

หากไม่เข้าใจกลับกลายเป็นอสรพิษทำร้ายทั้งโยมทั้งพระ

พระดีๆ คนดีๆ พังพินาศเพราะกระดาษมาแล้วนับไม่ถ้วน

พระโพธิสัตว์หลายคนที่เห็นในชาตินี้ยังสอบตกเพราะ กิเลส

เพราะไม่รู้จักพอในเรื่องเงิน

 

หลวงปู่ดู่ท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

แม้ท่านชราภาพ คนกราบไหว้ทั่วประเทศ

แต่ท่านก็อาศัยกุฏิหลังน้อย ๆ

 

ไม่มีแม้แต่ห้องน้ำส่วนตัว

ใครมาถวายอะไรท่านไม่เคยเอาไว้กับตัว

 

ถวายให้วัดเป็นส่วนกลาง บริจาคเป็นทานหมด

หลวงปู่ดู่ท่านไม่เคยสอนลูกศิษย์ให้อธิษฐาน

 

“ขอรวย ๆ” เลย

 

มีแต่สอนให้อธิษฐานว่า

 

“ขอจงพบแต่ความสุขและความดีตลอดไป”

 

สัมมาทิฐิต่อเรื่องเงินทองจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ชาวพุทธควรเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อหลวงปู่

ว่าเงินทองเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัย

 

เราอาจใช้มันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขได้

แต่ปัจจัยให้ถึงความสุขไม่ใช่มีเพียงแค่เงินทอง

หากแต่อยู่ที่รู้จักสร้างบุญกุศลให้ใจสุขสบาย

 

มีจิตที่เมตตาต่อกัน มีปิยะวาจาต่อกัน

รู้จักเสียสละและช่วยเหลือกัน ให้กำลังใจแก่กันและกัน

ไม่อาทุกข์มาทับถมกัน มีรอยยิ้มให้กันและกันเสมอ เป็นต้น

ขอโมทนาพระคุณหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญสูงสุด

แสงสว่างแห่งปัญญาธรรม

 

และขอบคุณพิเศษสำหรับคุณสิทธิ์

ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของหลวงปู่ดู่แก่ทุกท่านเสมอมา

 

สาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

ในทุกปีของเดือนตุลาคม บ้านเราจะมีเทศกาลกินเจซึ่งหลายคนคงร่วมปฏิบัติ

แม้ว่าการกินเจไม่มีบัญญัติ ไม่มีการพูดถึง ไม่ใช่ข้อห้ามในศาสนาพุทธของเรากินเจ...อย่างไรให้ได้บุญมาก

 

แต่ถือว่า เป็นสิ่งดีงาม ทุกสิ่งที่ดีงามพระพุทธองค์ล้วนสรรเสริญ ผู้สร้างกรรมดี

การกินเจถือว่า เป็นการเจริญสติ เป็นการพิจารณาส่วนตนในการงดเนื้อสัตว์ ลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลงได้บ้าง แม้จะในเวลาช่วงสั้นๆ

 

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่า เมื่อเราตั้งใจที่จะสร้างบุญงดเนิ้อสัตว์ในช่วงกินเจนี้

ขอให้สวดมนต์ เจริญภาวนาควบคู่กันได้วย

 

ตั้งใจสมาทานศีลทั้ง 5 ข้อ ให้ได้ รักษาศีลไม่ให้บกพร่อง

หมั่นทำทาน ธรรมทาน อภัยทานให้ครบ

 

การกินเจ ก็จะได้บุญมากหลายเท่าทวีคูณ

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกุศลของทุกท่านในครั้งนี้

 

สาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

การใส่บาตรหรือตักบาตรนั้น เป็นการสร้างบุญที่คุ้นกับคนไทยมาช้านาน และทำได้ง่าย

อยากจะขอนำคำ นำเมตตาธรรมของครูบาอาจารย์

มาบอกทุกท่าน ว่าควรใส่บาตรอย่างไร ถึงจะได้อานิสงส์บุญสูงใส่บาตรอย่างไรให้ได้บุญมาก

 

วัตถุทาน นั้นต้องบริสุทธิ์ หมายถึง เงินที่หามาซื้อนั้นต้องมาจากการทำงานที่สุจริต หรือวัตถุทานนั้นไม่ได้ลักขโมยแย่งชิงใครมา

 

มีการพิจารณาว่า เกิดคุณมากต่อพระสงฆ์ สามเณร เนื้อนาบุญที่รับไม่เกิดโทษ

เช่น อาหารคาวหวานที่นำมาใส่บาตรนั้น ไม่บูดเน่า มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ไม่ใช่ไปเกิดโรค

 

พระสงฆ์จำนวนมากเป็นโรคอ้วน เบาหวาน ไขมันอุดตัน โรคหัวใจ มากมายสารพัดโรคเพราะมาจากอาหารที่สาธุชนใส่บาตรส่วนหนึ่ง

 

ควรพิจารณาให้ดีๆ โดยเฉพาะพระเถระ พระสงฆ์ที่พรรษาสูงๆ

อะไรควรใส่บาตร อะไรไม่ควรใส่

 

การอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศล นั้น ควรทำไปตั้งแต่ที่บ้านถ้าไม่แน่ใจว่า สถานที่เราไปใส่บาตรนั้นวุ่นวายไหม เสียงดังไหม เพราะถ้ามีอะไรรบกวนจิต

 

จิตเราก็ขาดพลังในการอธิษฐาน

 

เรื่องสุดท้ายที่เป็นกันมากคือ จะใส่บาตรทั้งที ทำบุญทั้งทีก็พาลไปคิดว่าเป็นพระจริงพระปลอม หรือคิดอกุศลต่างๆนานา

 

เอาอย่างนี้ ให้ตั้งจิตถวายตรงพระพุทธเจ้าไปเลย พระสงฆ์ที่มารับบาตรเป็นเพียงสมมติสงฆ์ตัวแทนมารับแทน

 

หวังว่า หลังจากนี้ทุกท่านจะใส่บาตรแบบได้บุญมาก

ตามเจตนาบุญทั้งปวง

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

สำหรับท่านที่สั่งหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน

และโครงการบุญทุกโครงการบอกบุญใหญ่ในชีวิต และร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกัน

 

“มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส

น มตฺตํ อาคมิสฺสติ

อุทพินฺทุนิปาเตน

อุทกุมฺโภปิ ปูรติ

อาปูรติ ธีโร บุญฺญสฺส

โถกํ โถกํปิ อาจินํ ”

 

“ ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มีมาถึง

แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด

ผู้มีปัญญาสั่งสมบูญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น”

 

พุทธพจน์

เพื่อน้อมจิตโมทนาพระคุณความดี พระมหาบุญบารมี พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยสังฆเจ้า ทุกพระองค์ที่เคยบังเกิดขึ้นในทุกกัปป์ ทุกกัลป์ ทุกอสงไขย

 

และโมทนาพระคุณความดี ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อฤๅษีลิงดีและครูบาอาจารย์แห่ง วัดวีระพรหมยานผู้เป็น”ต้นบุญ”

 

ธ.ธรรมรักษ์และคณะกองบุญมหากรุณา ขอบอกบุญใหญ่ในชีวิต

 

โดยขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างวิหาร สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่1 ณ.วัดวีระพรหมยาน จ.ฉะเชิงเทรา

 

จึงขอบอกบุญ กองบุญละ 100 บ.หรือร่วมสร้างตามกำลังตามเหตุตามปัจจัย

 

*****สำหรับท่านที่สั่งหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทานทั้ง 8 เล่มตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำและถึงวันที่ 24 ตค.2558 จะนำเงินส่วนหนึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพตามที่ได้ร่วมทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมา

เพื่อสมทบทุนมหากุศล การบุญ ดังนี้

 

1.เพื่อสมทบทุนสร้างบุษบก เพื่อประดิษฐานเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ. วิหารสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่1 วัดวีระพรหมยาน

 

2.เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐานในบุษบก ณ. วิหารสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่1 วัดวีระพรหมยาน

 

3.เพื่อสมทบทุนบูรณะ สมเด็จองค์ปฐม 18พระองค์ ประดิษฐาน ณ. วิหารสมเด็จ พระพุทธสิกขีทศพลที่1 วัดวีระพรหมยาน

 

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558

ณ.วัดวีระพรหมยาน จ.ฉะเชิงเทรา

ปิดยอดบุญ 24 ต.ค. 2558

สอบถาม/ร่วมบุญ

บช.187 0 10005 0

ธ.กรุงไทย สาขาทองหล่อ

ชื่อ กองบุญมหากรุณา

คุณ ยศ 081 910 4555

LineID :Manuyakorn

 

ขออนุโมทนาบุญในทุกกุศลจิต คล่องตัวทุกประการ ขอให้พบพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด หากยังไม่เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่าไม่รู้ ไม่มี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ ขัดสน อับจน อย่าได้มีแก่ท่านและครอบครัว จงมีความสะดวก คล่องตัวอันเกินความคาดหมายทุกๆประการ สิ่งใดที่ท่านและครอบครัวปรารถนา ขอสิ่งเหล่านั้นทั้งปวง จงสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ ณ.การปัจจุบันโดยฉับพลันเทอญ

 

สาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

พระพุทธเจ้าสอนอะไร

พระพุทธเจ้าสอนอะไร

คำถามนี้มีคนถามมากว่า 2,500 ปี

นับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธองค์ตรัสรู้

 

ครูบาอาจารย์ท่าน เมตตาพอสรุปให้ฟังสั้นๆ เพื่อเข้าใจง่ายๆ ว่า

พระพุทธองค์สอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ คือ อริยสัจสี่ ดังที่ครูบาอาจารย์ท่านผูกให้เข้าใจง่ายๆ ว่า

 

“ทุกข์ควรกำหนดรู้”

“สมุทัยควรละ”

“นิโรธควรทำให้แจ้ง”

“มรรคควรทำให้เกิดให้มี”

 

พระพุทธองค์สอนเรื่องธรรมชาติ ธรรมะคือธรรมชาติ ทรงสอนให้คนทุกคนเข้าใจการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นสุข

ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเปรียบเหมือนป่าใหญ่ทั้งป่า พระพุทธองค์เลือกมาเพียงแค่ใบไม้ในกำมือ เพราะทรงทราบดีของจิตมุนษย์ ที่แตกต่างกันจึงเปรียบคนเหมือนบัว 4 เหล่า

 

พระพุทธองค์สอนเรื่องกฏแห่งกรรม เป็นกฏหนึ่งในกฏธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ สอนเพื่อให้คนรู้ว่า ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ ไม่ใช่ต้องมีชีวิตในกรรมเก่าแต่ฝ่ายเดียวแบบที่ลัทธิอื่นปั่นหัว

 

ทำดีย่อมได้ ทำชั่วย่อมได้ชั่ว

 

สรรพสัตว์พัฒนาได้ด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา

 

พระพุทธองค์สอนอะไร หวังว่าจะพอเข้าใจในระดับหนึ่ง

ขอให้ทุกท่านเจริญๆยิ่งๆขึ้นไป

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

พูดถึงการใส่บาตรหรือตักบาตรไปแล้วว่า ควรทำอย่างไรให้ได้อานิสงส์บุญสูง

ก่อนจะพูดเรื่องสังฆทาน ที่เป็นทานที่คนไทยนิยมมากและสะดวกอีกทานหนึ่ง

ทำสังฆทานแบบไหน อย่างไรให้ได้บุญมาก

ขอพูดถึงการสร้างบุญ หลายท่านบอกว่า สร้างบุญเพื่อให้ใจสบายเท่านั้น มิได้หวังสิ่งอื่นใด

ก็ขออนุโมทนาบุญที่ทำด้วย แต่ขอเพิ่มสักนิดว่า

 

บุญที่ทำ กรรมดีที่สร้างนั้น แม้ไม่หวังอะไร ก็ต้องได้รับบุญที่ทำทุกประการ แต่จะส่งผลเมื่อใดนั้น ออกทางไหน รูปแบบไหน ก็แล้วแต่กรรมทำตามหน้าที่ ตามลำดับ ตามเวลา

 

หว่านอะไรลงไปย่อมเก็บเกี่ยวสิ่งที่หว่านนั้น

 

การทำสังฆทานนั้น จุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงคณะสงฆ์ทั้งปวง ตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป ให้เป็นส่วนกลางของสงฆ์ มิใช่ของท่านใดท่านหนึ่ง

 

เพื่อให้คณะสงฆ์ได้รับสิ่งที่จำเป็น สิ่งที่เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นกำลังในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ให้เฉพาะองค์เดียว เป็นขององค์เดียวได้ไหม

 

ตอบว่า ได้ แต่ไม่ใช่สังฆทาน แต่เป็น”ปาฏิปุคลิกทาน” หรือทานที่ถวายจำเพาะบุคคล

ได้บุญเช่นกันแต่ไม่มากเท่าสังฆทาน การถวายสังฆทานเป็น”ของกลาง”สงฆ์นั้น เพื่อให้เราทั้งหลายไม่ยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

 

เพราะ พระนั้นจะสึกนั้นห้ามไม่ได้เลย ดังคำโบราณกล่าวเตือนไว้ชัดเจน

คนจะออกลูก คนจะขับถ่าย พระจะสึก ห้ามไม่ได้

 

สังฆทาน แยกออกเป็น 2 คำ คือคำว่า ”สังฆะ” และ ”ทาน” สังฆะ หมายถึง หมู่แห่งภิกษุตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป ส่วน ทาน หมายถึง การ ให้ การแบ่งปัน การจ่ายแจกวัตถุสิ่งของ หรือปัจจัยสี่ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่า

 

การถวายสังฆทานนั้นมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล คือในช่วงต้นพุทธกาล พระนางมหาปชาบดี ทรงต้องการถวายผ้าจีวรแก่พระพุทธองค์

 

แต่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระนางถวายแก่สงฆ์ โดยทรงให้อรรถาธิบายว่า เมื่อถวายแก่สงฆ์ ย่อมจะมีอานิสงส์มากกว่าถวายแก่พระองค์เป็นการเฉพาะ

 

ชาวพุทธจึงถือกันว่า การถวายสังฆทาน เป็นมหาทานที่ทำให้มีอานิสงส์มาก ได้บุญมาก

และด้วยเจตนาบริสุทธิ์ มีการพิจารณาด้วย”ปัญญา”ว่า สิ่งของหรือไทยธรรมที่ถวายนั้น

 

-สมควรไหม

-ขัดกับพระวินัยของพระไหม

-.พระจำเป็นต้องใช้ไหม

-มีคุณภาพดีไหม

-เอื้อต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไหม

 

หากทุกครั้งได้พิจารณาอย่างประณีต มีเจตนาเพื่อส่งเสริม อนุเคราะห์ให้คณะสงฆ์ได้ใช้ก็เกิดผลบุญมาก

และยิ่งได้ถวายต่อพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นเนื้อนาบุญสูงแล้ว อานิสงส์บุญจะมากตามความบริสุทธิ์ บุญบารมีของท่าน

 

เรื่องการเวียนสังฆทานตามวัด ให้คนบริจาคเงินจะน้อยจะมากแล้วแต่ ก็ถือว่าได้บุญมาก พอจะรับฟังได้ เพราะนำเงินนั้นมาใช้ในกิจของสงฆ์ ในการสร้างศาสนสถานต่างๆ

 

แต่ถ้าคนทั่วไปทำเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋า แทบจะไม่ได้บุญเลยแม้แต่น้อย

จะกะลา หม้อไห ถังเหลือง หรือจะถาดทอง จะใช้สิ่งใดก็ตาม

ถ้าหากเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ถือว่าดีเสมอกันทั้งสิ้น

 

มีคนถามมาอีกว่า ถวายสังฆทานแล้วชีวิตจะดีขึ้นหรือไหม เคราะห์ต่างๆจะหายไปหรือไม่

ขอให้กลับขึ้นไปอ่านอีกครั้งว่าเราทำถูกต้องไหมทั้งเจตนา ผู้ให้ทาน วัถตุทาน ผู้รับทาน

ถ้าครบถ้วนทุกประการ

 

บุญที่ทำต้องได้ แต่ขึ้นอยู่ว่า กรรมดีที่เราทำ กรรมชั่วที่เราก่ออะไรจะมากกว่ากัน หนักหรือเบาเพียงใด แต่ขอให้มั่นใจได้ว่าชีวิตต้องดีด้วยบุญเท่านั้น

สุดท้ายอยากถามกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ช่วยกันตอบหน่อยว่า

 

ถ้าธ.ธรรมรักษ์ หรือคณะบุคคลใดที่มีเจตนาบุญ จะทำชุดไทยธรรมหรือชุดสังฆทานที่ดี ตรงประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ และถวายไปทั่วประเทศ มุ่งเน้นไปที่วัด สถานปฏิบัติที่ขาดแคลน

ทุกท่านจะมีความเห็น มาร่วมสร้างบุญกันหรือไม่

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

ธ.ธรรมรักษ์ เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพใน

โครงการพิเศษถวายชาสมุนไพร แด่ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ร่วมเป็นเจ้าภาพใน โครงการพิเศษถวายชาสมุนไพร

 

เนื่องในวันออกพรรษาที่จะมาถึงนี้และงานบุญต่างๆ ที่กำลังจะมาถึง ทางบริษัท แฮปปี้เนเจอร์ จำกัดซึ่งเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ในการสนับสนุนโครงการบุญของเราตลอดมาทั้งกำลังทรัพย์ กำลังคนต่างๆ ได้จัดโครงการพิเศษถวายชาสมุนไพรแด่ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์

 

เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก และชาสมุนไพรทั้งสองชนิดที่จัดไว้เป็นชุด 2กล่อง คือชาเจียวกู้หลานผสมใบเตย และชาสมุนไพรดอกคำฝอยผสมใบเตยบรรจุกล่องละ 30 ซอง มีอย.รับรองพร้อมสรรพ

 

สำหรับชาสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้ มีสรรพคุณสูงในการช่วยเรื่องสมอง ความจำ การไหลเวียนของโลหิต บำรุงเลือดลมได้เป็นอย่างดี และยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้ รวมถึงระบบขับถ่ายที่ดี

 

โดยทางบริษัทฯ ได้จัดมาเป็นคู่ๆ ละ 240 บาท จากราคาปกติที่วางขาย 280 และขอร่วมบุญโดยการจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศ หรือจะให้ส่งไปที่วัดใด สำนักสงฆ์ใด เพียงแจ้งที่อยู่มาจะจัดส่งให้ถึงผู้รับ อีกนอกจจากลดราคาพิเศษแล้วยังได้นำะรายได้ส่วนหนึ่งมาสมทบร่วมในโครงการบุญของธ.ธรรมรักษ์ ต่อไป

 

กัลยาณมิตร กัลยาณธรรมท่านใดสนใจจะซื้อนำไปถวายครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ก็ดีไม่ผิดพระวินัยแต่ประการใด

 

บุญจากการช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นบุญที่มีอานินสงส์สูงมากกว่าการช่วยเหลือคนปกติ เพราะท่านมีศีลมากกว่า บริสุทธิ์กว่า ครบถ้วนทั้งผู้ให้บริสุทธิ์ วัตถุทานบริสุทธิ์ ผู้รับหรือเนื้อนาบุญบริสุทธิ์

จึงบอกบุญในโครงการนี้ ให้ทุกท่านทราบร่วมบุญกันตามเหตุและปัจจัยเทอญ

 

***ท่านใดที่ต้องการ สั่งชาสมุนไพรในโครงการนี้ สั่งได้แล้ววันนี้

โดยติดต่อทีมงานโครงการบุญธ.ธรรมรักษ์

09 5690 0444, 0 5302 1320

Line id 0956900444

 

หรือสั่งในข้อความ

เลขที่บัญชีในการโอนเงินหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน

บัญชีชื่อ นางสาวปณิชา เครือปัญญาดี

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส กาดคำเที่ยง

เลขที่ 892-228399-4 ประเภทออมทรัพย์

 

****หลังจากโอนเงินแล้วให้ยืนยันการโอนเงินและที่อยู่ในการจัดส่งที่แฟกซ์ 0 5302 1321 หรือในช่องทางอื่นที่ทำได้

 

Email: torthammarak.staff@gmail.com

Line id 0956900444

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ http://www.torthammarak.com

 

โมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

Older Posts »