Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for ตุลาคม, 2015

ในวันออกพรรษา ปีนี้ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ 2 บุญใหญ่

 

ธ.ธรรมรักษ์ ได้เป็นสะพานบุญ สำคัญ 2บุญ โดยนำปัจจัยส่วนหนึ่งของท่านผู้สั่งหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน คือ “คณะต้นบุญ” หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน ตามเจตนาบุญที่เราตั้งจิตสร้างบุญร่วมกัน

 

-บุญใหญ่ที่หนึ่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสร้างฐานรองพระประธานปางประทานพร หน้าตัก 60 นิ้ว ที่วัดกลางศิริมงคล ม.10 บ้านบะเค ต.โพธิทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

 

-บุญใหญ่ที่สอง เป็นเจ้าภาพห่มผ้าจีวรพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่ ที่วัดท่าศาลา จ.เชียงใหม่ และถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ 6 รูปและถวายปัจจัย

 

ขอน้อมถวายเพื่อโมทนาพระคุณความดี พระมหาบารมี พระมหากรุณาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมจนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และที่จะมาบังเกิดในโลกนี้ทุกพระองค์ ในทุกกัป ทุกกัลป์ ทุกอสงไขย

 

พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหันต์เจ้า พระอริยสงฆ์ พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ ทุกพระองค์ที่เคยบังเกิดในโลกนี้และที่กำลังจะมาบังเกิดในโลกนี้ทุกพระองค์ ในทุกกัป ทุกกัลป์ ทุกอสงไขย

 

ขอน้อมอุทิศบุญกุศลนี้เพื่อโมทนาพระคุณความดี ขอขมา ขออโหสิกรรมโดยเฉพาะแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาขาวปี ครูบาจินะ ครูบากัญชนะ ครูบาธรรมชัย ครูบาดวงดี ครูบาอาจารย์และคณะศรัทธา เหล่าบรรดาผู้ร่วมสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่กับครูบาเจ้าศรีวิชัย ในการสร้าง บูรณะ ส่งเสริมวัดวาอาราม สถานที่ปฏิบัติธรรมและศาสนวัตถุทั้งปวง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พรหมเทพเทวดาทั้งหลาย เหล่าสรรพสัตว์ สรรพวิญญาณทั้งปวงที่ดูแลสถานที่เหล่านี้และครูบาอาจารย์ทุกท่านสืบๆมา

 

พรหมเทพเทวาทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งที่มาส่งผลในขณะนี้และที่ยังไม่มาส่งผล โปรดมาโมทนาบุญบุญกุศลนี้และเมื่อรับและยินดีในบุญกุศลนี้แล้ว ขอโปรดเมตตาให้อโหสิกรรม อดโทษ ยกโทษให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายและถอนตัวจากอุปสรรคกรรมนับแต่บัดนี้

 

ขออำนาจแห่งบุญกุศลนี้ โปรดดลบันดาลให้”คณะต้นบุญ” หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน และครอบครัว บริวาร บรรพบุรุษ ญาติสนิท มิตรสหายทั้งที่ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิต

 

พบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม หากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพาน ขอให้คำว่า ไม่มี ไม่พอ ขัดสน ยากลำบากและอุปสรรคทั้งปวงอย่าได้เกิดขึ้นนับตั้งแต่บัดนี้จวบจนเข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ…

 

นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ…

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 

ธ.ธรรมรักษ์ และ”คณะต้นบุญ”หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน

 

Read Full Post »

เมตตาธรรมครูบาเจ้าศรีวิชัยมารไม่มี บารมีไม่เกิด

 

ครูบาเจ้าศรีวิชัย หรือครูบาศีลธรรม เป็นครูบาที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในแผ่นดินล้านนาและแผ่นดินไทย

ท่านเกิดในหมู่บ้านยากจนที่บ้านปาง จ.ลำพูน นับตั้งแต่ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านก็มุ่งหน้าศึกษาธรรมและยังประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของท่าน

 

โดยเฉพาะการสร้างและบูรณะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินล้านนา ด้วยหวังจะให้เป็นที่ขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำความดีของศรัทธาประชาชนทั่วไป

 

คนทั้งประเทศต่างถิ่นมักจะรู้จักท่านในผลงานสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ที่เป็นผลงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งจากหลายร้อยผลงาน

 

ตลอดชีวิตของท่านต้องพบ”มาร” มาขัดขวางการสร้างบุญบารมี

 

ตลอดเวลา ต้องถูกใส่ป้ายสีจนต้องอธิกรณ์มีการสอบสวนหลายครั้ง กักขังท่านเป็นระยะๆ มารทำกับท่านมากมายสารพัด เพียรพยายามจะ”สึก”ท่านให้ได้ด้วยอุบายต่างๆ

 

ในท่ามการมรสุมร้ายเหล่านี้ ครูบาเจ้าท่านนิ่งสงบ มีเมตตา มีอุเบกขาเป็นที่ตั้ง

ท่านเพียงบอกว่า “มารไม่มี บารมีไม่เกิด”

 

ในชีวิตคนเรานั้น “มาร”มาในรูปแบบต่างๆ เพื่อทดสอบว่า เราเป็นผู้มีบุญบารมีระดับใด

“มาร” มาช่วยเสริมสร้างบุญบารมีหากเราคิดเป็น มีธรรมในใจจริง

 

“มาร” เข้ามาในชีวิต เพื่อให้เรารู้ว่า กฏแห่งกรรมมีจริง ผลแห่งกรรมมีจริง

 

“มาร” มาในรูปแบบคู่ชีวิต เจ้ากรรมนายเวรมีแต่เรื่องปวดหัว เรื่องร้อนในใจ เข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกตัว รู้จักที่จะฝึกจิตให้อดทน รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทำบาปกรรมตอบสนอง รู้ดีรู้ชั่ว ไม่สร้างเวรกรรมใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีก

 

“มาร” มาในรูปแบบเพื่อนรอบตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ที่ทำงาน เพื่อนบ้าน เพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ เข้ามาทดสอบจริยธรรม คุณธรรมของเราว่าเราอยู่ในระดับ เข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นทางสว่างขึ้น พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เข้าใจโลกและธรรมมากขึ้น

 

“มาร” มาในรูปแบบเงินทั้งการอัตคัดขัดสน เพื่อให้เราจักความจริงแท้ของธรรมชาติ ได้รู้จักตน รู้จักพอประมาณ รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง ไม่ประมาท เกิดปัญญาในการมีชีวิตโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็มีความสุขได้

 

“มาร” มาในรูปแบบเงินมากมายที่ยั่วยวนให้เราหลงใหล มาทดสอบกิเลสว่า ทดสอบคุณธรรมว่าเราดีจริงหรือไม่

 

“มาร” มาในรูปแบบปัญหาในเนื้องานที่เราทำ ทำให้เรา”ตื่น” ที่ต้องแสวงหาปัญญาในทางแก้ไข ทำให้เรารู้ว่า”ปัญญา”ของเราอยู่ในระดับไหน ต้องเสริมเพิ่มเติมอย่างไร

 

“มาร”มาในรูปแบบการขัดขวางการสร้างบุญ ทำให้เรารู้คุณค่าของ”บุญ” ที่แท้จริง มาเสริมให้เรามีจิตใจ มีศรัทธา ไม่ยอท้อในการสร้างบุญบารมีมากขึ้น

 

ขอให้พิจารณา”มาร”ในความเป็นจริง ในแง่มุมที่เกิดผล

ขอ”บุญบารมี” จงบังเกิดแก่ท่านทุกคน

ขอโมทนาสาธุ เมตตาธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัย

 

สาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

เมื่อวานเป็นวันมหาบุญกุศล ศรัทธาทุกดวงจิตดวงใจหลั่งไหลกันมามากมายทุกสารทิศทั่วไทย มาร่วมกันสร้างมหากุศล สืบสานพระพุทธศาสนาเชิญ"ต้นบุญ"และทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่

 

ธ.ธรรมรักษ์ เป็นสะพานบุญ นำปัจจัยส่วนหนึ่งของท่านผู้สั่งหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน คือ “คณะต้นบุญ” หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน ตามเจตนาบุญที่เราตั้งจิตสร้างบุญร่วมกัน

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนจัดสร้างบุษบกและเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดวีระพรหมยานร่วมกับกองบุญมหากรุณา

 

สรุปรวมยอดเงินผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ทั้งสิ้น 830,000 บาท

 

ขอผลบุญส่วนกุศลนี้นำส่งให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สุขสมปรารถนาในทุกสิ่ง ร่ำรวยเงินทอง มีปัญญา เจริญทั้งทางโลกทางธรรม อย่าได้พบเจอกับคำว่าไม่มีไม่รู้ ตราบจนถึงความสิ้นทุกข์อันคือ มรรค ผล นิพพานทุกท่านทุกคนเทอญ

 

นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ…

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 

ธ.ธรรมรักษ์ และ”คณะต้นบุญ”หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน

 

Read Full Post »

เมตตาธรรมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

สิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ดู่ ท่านเมตตาสอนศิษย์เสมอคือ"รวยกับซวยมันใกล้กันนะ..”

 

การเข้าใจธรรมะกับชีวิต

 

โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง ที่ต้องเข้าใจให้ถึงแก่น

เพราะคนเราไปติดยึดมาก จนหลงลืมว่า ความสุขนั้นเหนือกว่าเงิน

ทุกคนมีความสุขได้ โดยไม่ต้องมีเงินมากมายอะไร

 

แต่คนมีเงินมากมายที่ไม่มีความสุขเลย

เงินทองที่ควรเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัย

 

หากไม่เข้าใจกลับกลายเป็นอสรพิษทำร้ายทั้งโยมทั้งพระ

พระดีๆ คนดีๆ พังพินาศเพราะกระดาษมาแล้วนับไม่ถ้วน

พระโพธิสัตว์หลายคนที่เห็นในชาตินี้ยังสอบตกเพราะ กิเลส

เพราะไม่รู้จักพอในเรื่องเงิน

 

หลวงปู่ดู่ท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

แม้ท่านชราภาพ คนกราบไหว้ทั่วประเทศ

แต่ท่านก็อาศัยกุฏิหลังน้อย ๆ

 

ไม่มีแม้แต่ห้องน้ำส่วนตัว

ใครมาถวายอะไรท่านไม่เคยเอาไว้กับตัว

 

ถวายให้วัดเป็นส่วนกลาง บริจาคเป็นทานหมด

หลวงปู่ดู่ท่านไม่เคยสอนลูกศิษย์ให้อธิษฐาน

 

“ขอรวย ๆ” เลย

 

มีแต่สอนให้อธิษฐานว่า

 

“ขอจงพบแต่ความสุขและความดีตลอดไป”

 

สัมมาทิฐิต่อเรื่องเงินทองจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ชาวพุทธควรเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อหลวงปู่

ว่าเงินทองเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัย

 

เราอาจใช้มันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขได้

แต่ปัจจัยให้ถึงความสุขไม่ใช่มีเพียงแค่เงินทอง

หากแต่อยู่ที่รู้จักสร้างบุญกุศลให้ใจสุขสบาย

 

มีจิตที่เมตตาต่อกัน มีปิยะวาจาต่อกัน

รู้จักเสียสละและช่วยเหลือกัน ให้กำลังใจแก่กันและกัน

ไม่อาทุกข์มาทับถมกัน มีรอยยิ้มให้กันและกันเสมอ เป็นต้น

ขอโมทนาพระคุณหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญสูงสุด

แสงสว่างแห่งปัญญาธรรม

 

และขอบคุณพิเศษสำหรับคุณสิทธิ์

ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของหลวงปู่ดู่แก่ทุกท่านเสมอมา

 

สาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

ในทุกปีของเดือนตุลาคม บ้านเราจะมีเทศกาลกินเจซึ่งหลายคนคงร่วมปฏิบัติ

แม้ว่าการกินเจไม่มีบัญญัติ ไม่มีการพูดถึง ไม่ใช่ข้อห้ามในศาสนาพุทธของเรากินเจ...อย่างไรให้ได้บุญมาก

 

แต่ถือว่า เป็นสิ่งดีงาม ทุกสิ่งที่ดีงามพระพุทธองค์ล้วนสรรเสริญ ผู้สร้างกรรมดี

การกินเจถือว่า เป็นการเจริญสติ เป็นการพิจารณาส่วนตนในการงดเนื้อสัตว์ ลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลงได้บ้าง แม้จะในเวลาช่วงสั้นๆ

 

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่า เมื่อเราตั้งใจที่จะสร้างบุญงดเนิ้อสัตว์ในช่วงกินเจนี้

ขอให้สวดมนต์ เจริญภาวนาควบคู่กันได้วย

 

ตั้งใจสมาทานศีลทั้ง 5 ข้อ ให้ได้ รักษาศีลไม่ให้บกพร่อง

หมั่นทำทาน ธรรมทาน อภัยทานให้ครบ

 

การกินเจ ก็จะได้บุญมากหลายเท่าทวีคูณ

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกุศลของทุกท่านในครั้งนี้

 

สาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

การใส่บาตรหรือตักบาตรนั้น เป็นการสร้างบุญที่คุ้นกับคนไทยมาช้านาน และทำได้ง่าย

อยากจะขอนำคำ นำเมตตาธรรมของครูบาอาจารย์

มาบอกทุกท่าน ว่าควรใส่บาตรอย่างไร ถึงจะได้อานิสงส์บุญสูงใส่บาตรอย่างไรให้ได้บุญมาก

 

วัตถุทาน นั้นต้องบริสุทธิ์ หมายถึง เงินที่หามาซื้อนั้นต้องมาจากการทำงานที่สุจริต หรือวัตถุทานนั้นไม่ได้ลักขโมยแย่งชิงใครมา

 

มีการพิจารณาว่า เกิดคุณมากต่อพระสงฆ์ สามเณร เนื้อนาบุญที่รับไม่เกิดโทษ

เช่น อาหารคาวหวานที่นำมาใส่บาตรนั้น ไม่บูดเน่า มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ไม่ใช่ไปเกิดโรค

 

พระสงฆ์จำนวนมากเป็นโรคอ้วน เบาหวาน ไขมันอุดตัน โรคหัวใจ มากมายสารพัดโรคเพราะมาจากอาหารที่สาธุชนใส่บาตรส่วนหนึ่ง

 

ควรพิจารณาให้ดีๆ โดยเฉพาะพระเถระ พระสงฆ์ที่พรรษาสูงๆ

อะไรควรใส่บาตร อะไรไม่ควรใส่

 

การอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศล นั้น ควรทำไปตั้งแต่ที่บ้านถ้าไม่แน่ใจว่า สถานที่เราไปใส่บาตรนั้นวุ่นวายไหม เสียงดังไหม เพราะถ้ามีอะไรรบกวนจิต

 

จิตเราก็ขาดพลังในการอธิษฐาน

 

เรื่องสุดท้ายที่เป็นกันมากคือ จะใส่บาตรทั้งที ทำบุญทั้งทีก็พาลไปคิดว่าเป็นพระจริงพระปลอม หรือคิดอกุศลต่างๆนานา

 

เอาอย่างนี้ ให้ตั้งจิตถวายตรงพระพุทธเจ้าไปเลย พระสงฆ์ที่มารับบาตรเป็นเพียงสมมติสงฆ์ตัวแทนมารับแทน

 

หวังว่า หลังจากนี้ทุกท่านจะใส่บาตรแบบได้บุญมาก

ตามเจตนาบุญทั้งปวง

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

สำหรับท่านที่สั่งหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน

และโครงการบุญทุกโครงการบอกบุญใหญ่ในชีวิต และร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกัน

 

“มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส

น มตฺตํ อาคมิสฺสติ

อุทพินฺทุนิปาเตน

อุทกุมฺโภปิ ปูรติ

อาปูรติ ธีโร บุญฺญสฺส

โถกํ โถกํปิ อาจินํ ”

 

“ ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มีมาถึง

แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด

ผู้มีปัญญาสั่งสมบูญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น”

 

พุทธพจน์

เพื่อน้อมจิตโมทนาพระคุณความดี พระมหาบุญบารมี พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยสังฆเจ้า ทุกพระองค์ที่เคยบังเกิดขึ้นในทุกกัปป์ ทุกกัลป์ ทุกอสงไขย

 

และโมทนาพระคุณความดี ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อฤๅษีลิงดีและครูบาอาจารย์แห่ง วัดวีระพรหมยานผู้เป็น”ต้นบุญ”

 

ธ.ธรรมรักษ์และคณะกองบุญมหากรุณา ขอบอกบุญใหญ่ในชีวิต

 

โดยขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างวิหาร สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่1 ณ.วัดวีระพรหมยาน จ.ฉะเชิงเทรา

 

จึงขอบอกบุญ กองบุญละ 100 บ.หรือร่วมสร้างตามกำลังตามเหตุตามปัจจัย

 

*****สำหรับท่านที่สั่งหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทานทั้ง 8 เล่มตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำและถึงวันที่ 24 ตค.2558 จะนำเงินส่วนหนึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพตามที่ได้ร่วมทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมา

เพื่อสมทบทุนมหากุศล การบุญ ดังนี้

 

1.เพื่อสมทบทุนสร้างบุษบก เพื่อประดิษฐานเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ. วิหารสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่1 วัดวีระพรหมยาน

 

2.เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐานในบุษบก ณ. วิหารสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่1 วัดวีระพรหมยาน

 

3.เพื่อสมทบทุนบูรณะ สมเด็จองค์ปฐม 18พระองค์ ประดิษฐาน ณ. วิหารสมเด็จ พระพุทธสิกขีทศพลที่1 วัดวีระพรหมยาน

 

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558

ณ.วัดวีระพรหมยาน จ.ฉะเชิงเทรา

ปิดยอดบุญ 24 ต.ค. 2558

สอบถาม/ร่วมบุญ

บช.187 0 10005 0

ธ.กรุงไทย สาขาทองหล่อ

ชื่อ กองบุญมหากรุณา

คุณ ยศ 081 910 4555

LineID :Manuyakorn

 

ขออนุโมทนาบุญในทุกกุศลจิต คล่องตัวทุกประการ ขอให้พบพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด หากยังไม่เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่าไม่รู้ ไม่มี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ ขัดสน อับจน อย่าได้มีแก่ท่านและครอบครัว จงมีความสะดวก คล่องตัวอันเกินความคาดหมายทุกๆประการ สิ่งใดที่ท่านและครอบครัวปรารถนา ขอสิ่งเหล่านั้นทั้งปวง จงสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ ณ.การปัจจุบันโดยฉับพลันเทอญ

 

สาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

Older Posts »