Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for กันยายน, 2015

ความมืดสว่างได้เพราะ…เปิดไฟ

หากเปิดใจ จะรู้จักบุญกรรม

มีคนมากมายที่ใช้ชีวิตแบบไม่เชื่อบุญ ไม่เชื่อบาปความมืดสว่างได้เพราะ...เปิดไฟ หากเปิดใจ จะรู้จักบุญกรรม

 

ใช้ชีวิตแบบไม่สนใจใยดี เดินทางในความมืดมนตลอดเวลา

เพราะด้วยเชื่อว่าตนเอง”รู้มาก” ถึงขั้น” รู้ดี” (แบบผิดทาง )

และตัวกูของกู ใครจะทำไม!!!

 

คนเหล่านี้ล้วนมีชีวิตแบบ 3 วัน ดี 4 วันล้ม

มีชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลาน ทุกข์ทรมานตลอดเวลา

เห็นที่เดินได้ด้วยบุญเก่า

 

แต่ที่ล้มมากกว่านั้น มีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ฝ่ายไม่ดี

ชีวิตนี้ย่อมทุกข์มากกว่าสุข

ผิดกับคนที่เปิดใจ มีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ เห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ถึงแม้จะเคยผิดพลาดแต่เมื่ออยู่ในทางสว่างแล้ว

 

เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง เชื่อว่าพระธรรมคำสอนดีจริง เชื่อว่าโลกนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม เชื่อในบุญ กลัวในบาป

 

ถึงแม้ว่าจะต้องล้มบ้างเพราะกรรมเก่าที่เคยทำมา

แต่ถ้าเปิดใจเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นของวิเศษเหล่านี้

 

ชีวิตในภายภาคหน้า นับต่อไปนี้และในทุกภพชาติ

จะไม่ล้ม จะไม่มีชีวิตที่ตกต่ำอีกต่อไป

เมื่อใจเปิดเห็นในความจริงที่ยิ่งใหญ่นี้ และลงมือทำอย่างสุดกำลังทั้งบุญ และเว้นไว้ซึ่งบาปทั้งปวง

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

 

กัลยาณธรรม กัลยาณมิตรหลายท่าน คงสงสัยว่า

ทำไมขัาพเจ้า ธ.ธรรมรักษ์และทีมงานบุญ

ต้องประกาศขออโหสิกรรมอยู่ตลอดว่า

จะอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้ธ.ธรรมรักษ์ และทีมงานบุญ ขอประกาศ ขออโหสิกรรมในกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้น

 

ในการดำเนินชีวิต การทำงานทั้งปวงในทุกๆ วันรวมถึงที่ผ่านมา ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด ไม่มีใครไม่เคยทำผิดทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนา ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง กาย วาจา ใจ

 

อายตนะเบื้องต้นนี้ อาจจะผิดพลาดทำให้เกิดกรรม เกิดความไม่สบายใจ เกิดความไม่เข้าใจต่อกันได้

โดยในโครงการต่างๆ ของธ.ธรรมรักษ์นั้น เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ถ้านับจำนวนกันจริงจากที่มีคนติดตามอ่านในเวบ ในบลอค ในเฟซบุ๊ค ในช่องทางอื่นๆที่มีจำนวนนับไว้ณ วันนี้ก็เกือบ 7ล้านคน

มีกัลยาณธรรม กัลยาณมิตรได้ร่วมบุญสร้างกุศลกันต่อเนื่องเป็นหลายแสนคน ทั้งบทความก็ดี ทั้งโครงการบุญต่างๆ ก็ดี การทำงานร่วมกันก็ดี อาจจะไปสร้างกรรมขึ้นกับท่านที่เกี่ยวข้องเช่น

 

-มีความประสงค์จะสั่งหนังสือ ร่วมสร้างบุญต่างๆ แต่ติดต่อไม่ได้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ประสานต่อ อันเนื่องมาจากความประมาท พลั้งเผลอของเจ้าหน้าที่ ที่ในแต่ละวันมีคนติดต่อมาจำนวนมาก ในหลายช่องทาง ทั้งในไลน์ ในข้อความเฟซบุ๊ค โทรศัพท์หรือแมัแต่อีเมล จดหมายต่างๆ

 

-มีการรอคอยหนังสือสร้างบุญธรรมทานจนจิตอาจจะหวั่นไหว เพราะมีการเลื่อนกำหนดส่ง ทั้งๆ ที่ทีมงานตั้งใจจะส่งให้เร็วที่สุดทุกท่านเท่าที่มีกำลังจะทำได้ แต่การพิมพ์หนังสือจำนวนมากในแต่ละเดือน โรงพิมพ์ที่รับจัดการบางครั้งเขาเกิดปัญหาขึ้นมาทำให้ส่งหนังสือมาล่าช้า อาทิ แท่นพิมพ์ขัดข้อง ขบวนการทำงาน

ของเขาติดขัด ทำให้ส่งหนังสือมาช้า ฯลฯ เป็นหลายเหตุที่ต้องเร่งแก้ไข

 

-หรือรายชื่อที่ติดสติกเกอร์ชื่อและนามสกุลตกหล่น ผิดพลาดซึ่งมีทั้งหลายสาเหตุ อาทิ เจ้าหน้าทีพิมพ์ผิด ติดพิมพ์เล่ม หรือทางเจ้าภาพกัลยาณธรรม กัลยาณมิตร ส่งรายชื่อผู้ร่วมบุญหมู่คณะมาผิดตั้งแต่ต้น การประสานงานผิดพลาดฯลฯ

 

-การขนส่งไปทั่วประเทศผ่านทั้งไปรษณีย์ ขนส่งเอกชน บางกัลยาณธรรม กัลยาณมิตร ให้ที่อยู่เบอร์โทรไม่ชัดเจน เขาติดต่อไม่ได้ หรือมีการแตกหักเสียหายในกรณีที่มอบพระให้ไป ฯลฯ

 

-มีผู้ไม่เข้าใจในเจตนาและวัตถุประสงค์ในการทำโครงการ การทำหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน ได้แสดงความคิดเห็นที่ดูไม่ดีนัก หยาบคาย หรือบางคนทั้งขั้นปรามาสพระพุทธองค์ พระธรรมเจ้า พระอริยสังฆเจ้า ครูบาอาจารย์ต่างๆ โดยวิบากกรรมไม่ดีของเขาเอง แต่เป็นที่ประจักษ์แก่สายตากัลยาณธรรม กัลยาณมิตรท่านอื่น ทำให้จิตนั้นถอยลงทั้งๆ ที่ไม่ควรจะเป็น

 

สรุปแล้วไม่ว่าจะมาสาเหตุ มาจากปัจจัยใดก็ตามแต่กรรมนั้นเกิดขึ้นแล้ว

 

แม้ข้าพเจ้าธ.ธรรมรักษ์และทีมงานบุญจะได้ตั้งจิตอธิษฐาน ได้พยายามอย่างเต็มสติปัญญา เต็มความสามารถที่จะแก้ไขในทุกจุด ในทุกความต้องการของท่านจำนวนมากในแต่ละวันในทุกช่องทาง ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขให้ถูกธรรม ถูกต้องมากขึ้น

 

ข้าพเจ้าธ.ธรรมรักษ์และทีมงานบุญทุกคน น้อมจิตลงกราบเพื่อขอเมตตาหลวงปู่ทวด หลวงปู่แสง สมเด็จโต ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาขาวปี หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หลวงปู่ดู่ หลวงปู่แหวน หลวงพ่อเกษม หลวงปู่สิม และครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกภพทุกชาติ สืบๆ กันมา

โปรดเมตตารวมบุญกุศลแห่งข้าพเจ้าธ.ธรรมรักษ์และทีมงานบุญทุกคนที่เคยทำมาทุกภพชาติจวบจนถึงชาติปัจจุบัน ทั้งวัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทานทั้งปวง รวมเป็นมหาบุญกุศล

 

ขอน้อมอุทิศถวายมหาบุญกุศลนี้เพื่อเป็นการขอขมา ขออโหสิกรรม ขอเมตตาต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมจวบจนพระพุทธองค์ ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยสังฆเจ้าทุกพระองค์ที่เคยบังเกิดมาในทุกกัปป์ ทุกกัลป์

 

ครูบาอาจารย์ที่สืบๆ กันมา พรหมเทพเทวดาทั้งหลายทั่วสากลโลก พ่อเกิดแม่เกิดผู้ให้กำเนิดในทุกภพชาติทั้งที่เคยเป็นมนุษย์และอมนุษย์ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งเทวดาประจำตัว เทวดาใกล้ตัว คนใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว โดยเฉพาะที่มาทำให้เกิดอุปสรรคเหล่านี้ในการทำงานโครงการบุญทุกโครงการ

 

และโดยเฉพาะกัลยาณธรรม กัลยาณมิตร ท่านผู้สนใจสร้างบุญมาแล้ว และท่านทั้งหลายที่กำลังสนใจสร้างบุญ ท่านที่ได้เห็น ได้ยิน ได้อ่านในส่วนที่เกี่ยวข้องของข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่เผยแพร่ไปแล้วก็ดี ที่กำลังจะเผยแพร่ก็ดี

 

ขอเมตตาโปรดให้อภัย ให้อโหสิกรรม อดโทษ ยกโทษข้าพเจ้าธ.ธรรมรักษ์และทีมงานบุญ ที่สร้างกรรมไม่ดีต่อท่านทั้งหลายทั้งเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี รู้ตัวก็ดี ไม่รู้ตัวก็ดี โดยเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายหากท่านมา โมทนาบุญยินดีในมหาบุญกุศลนี้แล้ว โปรดให้อโหสิกรรมและถอนตัวจากอุปสรรคทั้งปวงให้งานโครงการบุญดำเนินไปด้วยความคล่องตัวปราศจากทุกอุปสรรคใดๆ

 

และพร้อมกันนี้ขอให้อโหสิกรรมทั้งปวง ไม่ติดใจเอาความใดๆ ในทุกกรรม ในทุกภพชาติ

และขอมหากุศลผลบุญนี้โปรดดลบันดาลให้กัลยาณธรรม กัลยาณมิตร ท่านผู้สนใจสร้างบุญมาแล้ว และท่านทั้งหลายที่กำลังสนใจสร้างบุญ ท่านที่ได้เห็น ได้ยิน ได้อ่านในส่วนที่เกี่ยวข้องของข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่เผยแพร่ไปแล้วก็ดี ที่กำลังจะเผยแพร่ก็ดี

 

พบแต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองสถาพรตลอดไป ความไม่มี ความยากจน ความขัดสน ความไม่พอ อุปสรรคทั้งหลาย โรคเวรโรคกรรมทั้งหลาย ขออย่าได้บังเกิดขึ้นต่อท่านทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้จวบจนถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ

 

สาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์และทีมงานบุญ

 

Read Full Post »