Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for มิถุนายน, 2015

มีหลายคนถามมาว่า ทำไมยังไม่ดี สุข รวยสักที ทำตามที่บอกทุกอย่างแล้วทั้งทำบุญ สวดมนต์ สารพัด

ก่อนจะตอบขอถามกลับไป 2 ข้อก่อนบ้านนี้อยู่แล้ว...รวย

 

ข้อที่หนึ่ง ที่บอกว่าทำบุญสร้างทาน ทำอะไรตลอดนั้นก็ขออนุโมทนาบุญด้วย แต่ทำบุญไปด้วยแล้วทำบาปไปด้วยหรือไม่

 

ถ้ายังทำอยู่ นี่คือ อีกหนึ่งเหตุผลที่ยังไม่รวย ถ้าบอกว่าไม่ทำบาปไปด้วย ขอให้รอได้เลย บุญส่งผลแน่นอน แม้เมื่อก่อนจะผิดบาปไปมากเราต้องอดทน

 

ข้อที่สอง ขณะที่ตนเองทำบุญนั้น คนในบ้านเป็นอย่างไร พ่อแม่ สามีหรือภรรยา ลูก ญาติสนิท เพื่อนฝูงบริวาร เราทำดีกับเขาหรือไม่

 

ที่กล่าวมาทั้งหมดคือ เจ้ากรรมนายเวรและผู้มีกรรมผูกพันกัน ด้วยบุพเพสันนิวาสทั้งสิ้น เราควรทำดีต่อกันอย่างสุดใจ

 

คนเหล่านี้จะหนุนเราให้รวย

 

กับพ่อแม่ เราทำหน้าที่ที่ดีในฐานะลูกแล้วหรือยัง เราดูแลท่านดีไหม เรากตัญญูท่านไหม

กับสามีหรือภรรยา เราดีทั้งต่อหน้าและลับหลังไหม เราทำหน้าที่ตามทิศ 6 สมบูรณ์และบกพร่องเพียงใด

มีมากมายประเภทกับคนอื่นพูดดีหมดไพเราะ แต่กลับมาบ้านพูดจาไม่ได้เรื่องเหมือนหาเรื่องตลอด ทั้งกับสามีหรือภรยยาหรือกับลูก กับบริวาร ถ้าทำยังนี้ก็ไม่รวยหรอก เพราะมีกรรมทางวาจามาสกัดไว้

 

กับเพื่อนฝูง บริวาร เราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีจริงหรือไม่ เราปรารถนาดีต่อเขา เราใช้พรหมวิหาร 4 กับทุกคนหรือไม่

 

ที่ถามข้อนี้กลับไปเพื่อที่จะบอกว่า

 

ถ้าเราทำดี ทำบุญต่อกัน ต่อคนเหล่านี้

ไม่ต้องไปจ้างใครเขามาแกะสลักป้ายติดหน้าบ้าน

ประกาศให้ใครเขารู้หรอก

เพราะเราจะรวยแน่นอน

ทั้งรวยความสุข รวยทรัพย์ รวยกัลยาณมิตร

เป็นที่รักทั้งเทวดาฟ้าดิน

ขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

หลายคนที่พยายามสร้างและกระทำซึ่งคุณงามความดีมากมายแต่บางทีก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากดังที่ตั้งใจไว้เพราะมีกรรมในอดีตติดตัวมาเยอะ คนที่ยังมีกรรมไม่ดีติดตัวมาเยอะหรือขาดการฝึกสมาธิ ฝึกจิตให้เป็นกุศล"รู้จักขอขมากรรม ย่อมน้อมนำให้พ้นทุกข์"

 

หลายคนที่พยายามสร้างและกระทำซึ่งคุณงามความดีมากมายแต่บางทีก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากดังที่ตั้งใจไว้เพราะมีกรรมในอดีตติดตัวมาเยอะ คนที่ยังมีกรรมไม่ดีติดตัวมาเยอะหรือขาดการฝึกสมาธิ ฝึกจิตให้เป็นกุศล

 

ซึ่งอาจจะติดจากชาติเดิมที่เคยมีความแค้นเคืองต่อพระพุทธศาสนา หรือต่อเหล่าพระอริยสงฆ์ พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ มาจากการไม่สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ หรือติดมาจากในชาติที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือในบางครั้งอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขามาขวางเอาไว้ พยายามมาดลใจเราให้เราคิดไปในทางชั่ว เพื่อไม่ให้เราได้มีบารมีภูมิธรรม

 

คนเหล่านี้จิตจะตกบ่อยมาก อาจจะถึงขึ้นปรามาสท่านผู้มีภูมิธรรมบ่อยครั้ง ยิ่งท่านที่มีภูมิธรรมมากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นกรรมหนักติดตัว และกรรมหนักนี้จะไปขวางทางให้ไม่พบกับความเจริญในชาตินี้ หลายท่านที่มีวิบากกรรมไม่ดีติดตัวมามาก เวลาไปไหว้พระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป พระสงฆ์ แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปแทน เพราะมือก้มลงกราบแต่ใจกลับไปคิดในทางต่ำไม่ว่าเรื่องใดก็ตามต่อตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ตรงหน้า

 

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกวิธีแก้ไขเอาไว้ว่า ให้ทำการขอขมาคำปรามาสนี้เสีย และรวมไปถึงพ่อแม่ ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ ให้พยายามทำก่อนทุกครั้งที่ทำการสวดมนต์

 

ตัวอย่างคำอธิษฐานขอขมา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต้ อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

 

“หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี

 

ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ พ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ ทั้งหลายทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ”

 

จากนั้นให้นำดอกไม้ถ้าเป็นดอกบัว 3 ดอกจะยิ่งดีขึ้น ให้ไปกราบขอขอขมาต่อหน้าองค์พระพุทธรูปที่เป็นประธานในโบสถ์วัดใดก็ได้ หรือจะทำที่บ้านก็ได้เลือกเอาที่เป็นวันพระ ยิ่งเป็นวันพระใหญ่จะยิ่งดีมากขึ้น เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต้น

 

จากนั้นให้กล่าวขออโหสิกรรม และตั้งสัจจะอธิษฐานจะไม่ทำอีก ขอเมตตาจากท่านให้ช่วยเจริญในธรรมสูงขึ้น ให้มีจิตที่มั่นคงในการสำรวมกาย วาจา ใจได้อย่าด่างพร้อย และต้องพยายามรักษาศีล 5 ทำสมาธิ ตั้งใจทำไปเรื่อยๆ ความคิดต่ำแบบนี้จะค่อยๆ หายไป

 

หากเราแก้ไขได้สำเร็จ นอกจากลดกรรมที่เคยไปปรามาสไว้ แล้วยังเป็นการเพิ่มพลังทางใจให้มีกำลังมากขึ้น เป็นบาทฐานในการสร้างบุญกุศล และทำให้การอธิษฐานทุกครั้งมีพลังบุญมากขึ้น

 

ขอบุญรักษาทุกท่าน

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

ภพภูมิในคติของพระพุทธศาสนามีอยู่มากถึง 31 ภพภูมิ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือภูมิต่ำกลายเป็นสูงได้ด้วยบุญบารมี

 

  1. ทุคติภูมิ ภพภูมิที่สิ่งมีชีวิตในภพนี้มีความเป็นอยู่โดยมีความทุกข์เป็นส่วนมาก และสุขน้อย ไปจนถึงปราศจากความสุขโดยสิ้นเชิง

 

  1. สุคติภูมิ ภพภูมิที่สิ่งมีชีวิตในภพนี้มีความเป็นอยู่มีความสุขเป็นส่วนมาก (แต่ยังไม่ก้าวไปสู่สุขสูงสุดคือ นิพพาน)

 

ในการเกิดของสิ่งมีชีวิตแต่ละภพภูมิเป็นเหตุจาก “การกระทำ ที่นำให้ไปเกิด” คนทำดีย่อมนำไปเกิดในภพที่ดี คนทำชั่วย่อมนำไปเกิดในภพที่ไม่ดี

 

ภพที่มีความทุกข์มากกว่าสุขนั้น แบ่งเป็น4 ภพภูมิได้แก่

 

  1. สัตว์นรก 1ภพภูมิ
  2. เปรต 1 ภพภูมิ
  3. อสุรกาย 1 ภพภูมิ
  4. เดรัจฉาน 1 ภพภูมิ

ภพที่มีความสุขมากกว่าทุกข์ แบ่งเป็น 3 ภพภูมิ

  1. มนุษย์ 1 ภพภูมิ
  2. เทวดา 6 ภพภูมิ
  3. พรหม 20 ภพภูมิ

 

ภพภูมที่เป็นทุกข์ย่อมแสวงหาสุขให้ได้ ซึ่งภพภูมิที่กระหายความสุขมากและยังพอมีโอกาสขอบุญเพื่อให้ได้รับความสุขอยู่ก็คือ เปรต อสุรกาย และ เดรัจฉาน ส่วนสัตว์นรกนั้นไม่มีโอกาสนั้นเพราะต้องรับโทษทัณฑ์ในนรกให้ครบก่อน

 

สิ่งมีชีวิตในภพภูมิที่เป็นกายละเอียดอย่าง เปรต อสุรกาย หรือ วิญญาณเร่ร่อนที่ยังมีทุกข์อยู่จึงต้องการบุญกุศลเพื่ออำนวยให้มีความสุขมากขึ้น จากเดรัจฉานอาจกลายเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาได้

 

การปรับภพภูมิส่งวิญญาณนั้น เป็นวิชาชั้นสูงของครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณกาล และได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาโดยตลอดโดยจะเลือกผู้ที่มีบุญเชื่อมกัน โดยเฉพาะหลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.อยุธยา บูรพาจารย์ที่ท่านได้รับสืบทอดมาและได้สั่งสอนลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก โดยที่ท่านได้สร้างพระผงพระจักรพรรดิและมีคาถาพระจักรพรรดิเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับภพภูมิ

 

การปรับภพภูมิส่งวิญญาณนั้น เป็นวิชาชั้นสูงของครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณกาล และได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาโดยตลอดโดยจะเลือกผู้ที่มีบุญเชื่อมกัน โดยเฉพาะหลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.อยุธยา บูรพาจารย์ที่ท่านได้รับสืบทอดมาและได้สั่งสอนลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก โดยที่ท่านได้สร้างพระผงพระจักรพรรดิและมีคาถาพระจักรพรรดิเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับภพภูมิ

 

พระจักรพรรดินั้น เป็นพระปางหนึ่งของพระพุทธเจ้า ที่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเนรมิตพระรูปของพระองค์ดังพระจักรพรรดิที่ใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งปวงเพื่อปราบมาร ที่เรารู้จักกันดี ในพระพุทธรูปปางทรงเครื่อง ที่รู้จักกันดีก็คือ พระประธานที่หน้าวัดพระเมรุ จ.อยุธยา

 

ส่วนคาถาพระจักรพรรดิ นั้นเป็นคาถาที่หลวงปู่ดู่ได้รวมพุทธคุณครอบจักรวาล ที่มีพลานุภาพมาก ในเรื่องต่างๆ จากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดี จากที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

อยากเรียนให้ทราบว่า ในทุกอณูที่อยู่รอบตัวเรานั้น มีดวงจิตวิญาณจำนวนมากที่นับไม่ได้อาศัยกันอยู่และซ้อนภพกันมากมาย ทั้งเป็นดวงจิตวิญญาณที่สิงสถิตตามต้นไม้ ตามบ้านเรือน ตามถนนหนทาง มีสัมภเวสี ดวงวิญญาณเร่ร่อน ตามบุญและกรรมที่เขาทำมา

 

ถ้าเราสามารถช่วยเขาให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากจะเป็นการสงเคราะห์ที่ได้บุญแล้ว ดวงวิญาณเหล่านั้นอาจจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือในภพภูมิอื่นที่ดีขึ้น เมื่อเราเคยมีการทำบุญไปให้เขา เมื่อเขามีอำนาจ มีพลังมากขึ้น ย่อมจะช่วยเราในภายภาคหน้าได้ เมื่อเรานั้นตกอยู่ในวิบากกรรมไม่ดี

 

วิธีการสวดมหาจักรพรรดิเพื่อปรับภพภูมิแบบง่าย

 

***สำหรับท่านที่ไม่มีพระผงจักรพรรดิ ขอให้ทำจิตน้อมรำลึกถึงพระพุทธรูปปางพระจักรพรรดิหรือพระพุทธรูปทรงเครื่อง และเริ่มสวดคาถา

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

(กราบ 3 ครั้ง )

คาถามหาจักรพรรดิ

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย

อะหังวันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

สัพเพ พุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะยังพะลัง อะระหันตานัง จะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส (5 จบ)

ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ

อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

 

ขอให้บุญรักษาทุกท่าน

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

เดือดร้อนเพราะเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานควรทำอย่างไร

วิธีทำลายศัตรูที่ดีที่สุด

 

ในชีวิตประจำวันของคนทำงานทุกคนต้องเจอปัญหาเพื่อนร่วมงานที่ขัดแย้งกัน ไม่ชอบหน้ากัน หรือกระทั่งเป็นศัตรูกันในที่ทำงานเลยก็มี

 

เรื่องนี้เป็นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่มาส่งผล ต้องแก้ทั้ง 2 ทาง

 

สำหรับ “กรรมใหม่” ต้องสำรวจว่า ”เหตุ” มาจากอะไรถึงมีปัญหาเรื่องงานและเพื่อน ทั้งใช้ความรู้ ปัญญาความสามารถ ความอดทน อดกลั้น ความเพียรเต็มที่หรือยัง มีนิสัยหรือการกระทำของเราที่ไม่ดีไหมที่ทำให้มีปัญหากับคนรอบข้าง ทัศนคติของเรา ต้องหา”เหตุ” ให้เจอแล้วแก้ไขเสีย

 

เรื่องนี้เป็นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่มาส่งผล ต้องแก้ทั้ง 2 ทาง

 

สำหรับ “กรรมใหม่” ต้องสำรวจว่า ”เหตุ” มาจากอะไรถึงมีปัญหาเรื่องงานและเพื่อน ทั้งใช้ความรู้ ปัญญาความสามารถ ความอดทน อดกลั้น ความเพียรเต็มที่หรือยัง มีนิสัยหรือการกระทำของเราที่ไม่ดีไหมที่ทำให้มีปัญหากับคนรอบข้าง ทัศนคติของเรา ต้องหา”เหตุ” ให้เจอแล้วแก้ไขเสีย

 

สำหรับ”กรรมเก่า” ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง เมตตาแนะนำให้คนที่เจอผลกรรมประเภทนี้ ใหไปทำบุญด้วย “น้ำสะอาด” เพราะน้ำที่สะอาดจะเป็นสิ่งสื่อความหมายในการชำระล้างจิตใจ ชำระล้างอุปสรรคทั้งปวง

 

ไปถวายน้ำดื่มสะอาด ที่เป็นโหลแบบใดก็ได้ ที่ควรนำไปถวายที่วัด สำนักปฏิบัติธรรมหรือในที่กันดารมีคนรอความช่วยเหลืออยู่ หรือ ถวายเครื่องกรองน้ำให้พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์เพื่อการส่วนรวม

การถวายเครื่องกรองน้ำนั้นถือว่า เป็นบุญใหญ่ที่ดีมากเพราะ เมื่อใดก็ตามที่น้ำไหลออกมาจากเครื่องกรองน้ำโดยมีผู้ต้องการใช้น้ำนั้น บุญของคนที่ถวายเครื่องกรองน้ำจะบังเกิดขึ้น

 

พยายามสร้าง”บุญกลุ่ม” หากมีโอกาส ก็พยายามชักชวนเพื่อนๆ คนอื่นให้ร่วมทำทานแบบสร้างบุญใหญ่ๆ ร่วมด้วย เช่น ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา เช่นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ พระมหาเจดีย์ โบสถ์ วิหารหรือ สิ่งใด ๆที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นถาวรวัตถุที่มีความคงทนต่อกาลเวลาบุญนั้นเพิ่มเติมตลอด เพราะมีคนมาทำบุญอยู่เสมอ

 

“บุญกลุ่ม” นั้นเปรียบเหมือนกับกระแสน้ำ ถ้าไหลมาสายเดียวนั้นอาจจะมีพลังน้อย แต่ถ้าไหลมาจากหลายๆ สายรวมกัน ก็จะกลายสายน้ำที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครต้านทานได้ วิบากกรรมไม่ดีที่มีกำลังน้อยกว่า ไม่มีทางต้านกรรมดีที่ใหญ่กว่าได้เลย เมื่อไม่มีอุปสรรคขัดขวาง งานที่ทำนั้นก็เกิดผลดีได้ง่ายดาย

 

ในบริษัทใหญ่หรือองค์กรใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในการทำมาค้าขายนั้น ขอให้สังเกตกันเถอะว่า คนในบริษัทนี้ชอบทำบุญกันทั้งนั้น เวลาไปทำบุญกันทีจะไปหรือทำกันเป็นหมู่คณะ บุญที่ได้จึงเป็นบุญกลุ่มที่ใหญ่และส่งผลได้มาก อานิสงส์บุญนั้นเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ทำให้บริษัทหรือองค์กรนั้น เจริญขึ้นแบบรวดเร็ว รวยเอาๆๆ ทำอะไรก็สำเร็จ เจอเรื่องยากๆ ก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

 

คนที่อยากมีเพื่อนมาก ได้เพื่อนดีๆ ลดความขัดแย้งกันมาช่วยกันทำงานให้สำเร็จยิ่งใหญ่นั้นให้สร้างบุญแล้ว ”แผ่เมตตา”ให้คนที่เราต้องการมากๆ โดยเฉพาะคนที่เราอยากเป็นเพื่อนในบางคนนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันและยังไม่มีการอโหสิกรรมกันหรือยังมีเศษเวรเศษกรรม แม้เพียงเห็นหน้ากันก็อาจจะไม่ถูกชะตากัน

 

ให้แก้ไขด้วยการแผ่เมตตานึกถึงหน้าเขาและให้อโหสิกรรมก่อน กรรมเวรฝ่ายเราจะระงับก่อนถอนกำลังไปแล้วครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ฝ่ายเขาการแผ่เมตตาด้วยบุญจะทำให้ใจทิพย์ของเขาได้รับและคลายความโกรธแค้นที่เคยมีต่อกันมา และให้ใช้หลักพรหมวิหาร 4 นำทางใจเราต้องเมตตา กรุณา มุฑิตาและอุเบกขาเป็นที่ตั้ง

 

หลังจากสร้างบุญทุกครั้ง ทั้งบุญที่เราทำเอง บุญกลุ่มให้ตั้งสัจจะอธิษฐานและแผ่เมตตาทุกครั้ง โดยที่การแผ่เมตตานั้นถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่ง เป็นการแผ่กระแสความรักความเมตตาปรารถนาดีของตนไปยังผู้อื่น และทำให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเกิดความพอใจในบุญที่เราแผ่เมตตาไปให้

 

บทอธิษฐานแผ่เมตตาเพื่อการงานเจริญก้าวหน้า ลดกรรมเพื่อนร่วมงานและได้ผลดีดังนี้

 

“ข้าพเจ้า …….(ออกชื่อของตนเอง) ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้ามี รักษา อุปถัมภ์ให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ งานที่ทำทุกอย่าง ขอให้งานที่ทำนั้นเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้อื่น และต่อข้าพเจ้าเองและเพื่อนร่วมงาน เป็นบุญใหญ่ร่วมกันที่ได้ทำในกรรมดีที่ถูกต้อง ถูกธรรม และดลบันดาลให้การกระทำดีนั้นส่งผลโดยเร็วด้วยเทอญ”

 

การอธิษฐานเรื่องงานนั้น สามารถระบุลงไปในตัวของงาน สถานที่ บุคคลหรืออะไรก็ตามที่จะเป็นพลังปัจจัยให้เกิดผลได้สามารถระบุลงไปได้ทั้งนั้น แต่ไม่ควรมีการไปบนบานหรือติดสินบน หรือมีของแก้บนใด ๆให้ไปขอพรเท่านั้นจะดีมากและได้ผล

 

“วิธีที่ดีที่สุดในการทำลายศัตรูก็คือทำให้เขานั้นกลายเป็นมิตร ด้วยการเมตตาเขาให้มาก”

 

ขอบุญรักษาทุกท่าน

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

ในุพุทธศาสนุสุภาษิตบทที่เราคุ้นหูกันมากว่า “สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

 

ด้วยเหตุผลนี้ทำให้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากศรัทธาเชื่อในคุณแห่งการให้ธรรมะเป็นธรรมทาน จึงพากันพิมพ์หนังสือธรรมแจกจ่ายกันมากมาย จักเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญใด

 

การจัดพิมพ์หรือร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือธรรมะตามกำลังนั้นเป็นการดี เพราะเป็นการเผยแผ่ธรรมของทั้งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระอริยสงฆ์

 

การได้อ่าน ได้ศึกษา ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ในสิ่งที่ดีงามถือเป็นความดีอย่างหนึ่ง ยิ่งหากได้มีการนำไปปฏิบัติด้วยก็จะเป็นการดีมาก เกิดความสวัสดีอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ต่อตนเองแต่ยังแผ่สิ่งที่ดีไปสู่คนที่เกี่ยวข้องได้อีกมากมาย

 

“ผู้มีธรรมะเพียงคนเดียว ย่อมทำให้เกิดความร่มเย็น ความสุข ความสงบ ความปลอดภัยได้กับผู้อื่น เพราะผู้มีธรรมก็คือผู้มีศีล ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ไม่รู้จักธรรม ไม่รู้จักศีลย่อมมีโอกาสก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้ ตามสัญชาติญาณและกิเลส”

 

ล่าวได้ว่า ผู้มีธรรมเพียงคนเดียว ย่อมยังความเย็น ความสุข ให้เกิดได้เป็นอันมาก ตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีธรรม…..แม้เพียงคนเดียว ก็ย่อมยังความร้อนความทุกข์ให้เกิดได้เป็นอันมาก

 

อย่างไรก็ตามการให้ธรรมะที่ชนะที่แท้จริงก็คือ “การให้แก่ตนเองเป็นผู้มีธรรมก่อน ให้ธรรมนั้นปรากฎแก่คนทั้งหลายโดยอัตโนมัติด้วยการปฏิบัติ ไม่ใช่แค่การแจกหนังสือธรรมะแล้วไม่ได้ปฏิบัติ หรือไม่

 

จำเป็นต้องเทศนาธรรมได้แบบภิกษุ เพียงแค่ประพฤติตนให้อยู่ในธรรมก็ได้ชื่อว่า ให้ธรรมะนั้นแก่ตน และธรรมนั้นจะเกิดแก่คนรอบข้างไปด้วย

 

ผู้ประพฤติธรรมที่ดีเรียกได้ว่าเป็นสัตบุรุษ ผู้ประพฤติธรรมที่ชั่ว เรียกว่าได้เป็นอสัตบุรุษ ความสูงต่ำห่างไกลของธรรมที่ดีและที่ชั่วนั้นมากมายนัก

 

“ฟ้าดินไกลกัน ฝั่งทะเลก็ไกลกัน แต่ธรรมะของสัตบุรุษกับธรรมะของคนชั่วนั้นห่างไกลกันยิ่งกว่านั้นมาก”

ผู้ให้ธรรมทั้งด้วยการให้หนังสือธรรม และทั้งการปฏิบัติด้วยตนเองให้ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นแบบอย่างของสัตบุรุษ กล่าวว่าเป็นผู้ให้เหนือการให้ทั้งปวง เพราะการพยายามช่วยให้คนเป็นผู้มีธรรมของสัตบุรุษ ละธรรมของอสัตบุรุษนั้น ก็เท่ากับพยายามช่วยให้คนบนดินคือต่ำเตี้ยได้เข้าใกล้ฟ้าคือสูงส่ง หรือช่วยให้คนชั่วเป็นคนดีนั่นเอง

 

การช่วยให้คนชั่วเป็นคนดีนั้น ผู้ใดทำได้จักได้กุศลสูงมาก เพราะการช่วยทำให้คนอื่นที่ยังคิดไม่ได้ให้กลับมาคิดได้ น้อมนำตัวเขาให้ประพฤติความดีก็จะก่อความดีต่างๆ ได้อีกมาก

 

การเรียนรู้ธรรมะ ทั้งหลายนั้นเรียนรู้ได้หลายทาง ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีธรรมะแฝงอยู่ในทุกสิ่ง ทุกสิ่งล้วนตั้งอยู่ในกฎเดียวกันคือ “กฎธรรมชาติ” เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปทั้งสิ้น

 

ขอโมทนาบุญแด่ผู้ประพฤติธรรมและให้ธรรมะทุกท่าน

ขอบุญรักษา

 

Read Full Post »

หลายคนยังเข้าใจสับสนว่า บุญนั้นไปล้างกรรม ไปแก้กรรมได้

บุญล้างกรรมได้จริงหรือ ?

 

บอกได้เลยตรงนี้ว่า ไม่มีอะไรไปแก้กรรมได้

 

แต่ความจริงแล้วกรรมแก้ไม่ได้ เพราะเกิดขึ้นแล้ว

 

เมื่อกรรมเกิดขึ้นแล้ว ต้องส่งผลตามลำดับ เวลา หน้าที่เป็นกฏแห่งกรรม มาถึงตอนนี้หลายคนบอกว่า ได้รับรู้มาว่าบุญแก้กรรมได้

 

การที่จะไปสร้างบุญเพื่อแก้ให้กรรมที่เคยทำนั้นหมดนั้นหรือไม่ส่งผลนั้นทำไม่ได้

 

แต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่า ให้สร้างบุญให้มาก ให้สม่ำเสมอ ไม่ใช่เอาไปลบล้างกรรม หรือไปหยุดกรรมไม่ให้ส่งผล

 

ไม่ว่าจะสร้างบุญมากขนาดไหนก็หยุดกรรมไม่ได้

 

ท่านแนะนำให้เราสร้างบุญให้มาก เพื่อที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก มีภูมิคุ้มกันที่สูง เมื่อกรรมไม่ดีมาส่งผล จึงทำให้เราไม่รู้สึกอะไรมาก

 

เปรียบได้กับคนที่ขยันทำงาน เก็บเงินจนมีเงินมากเป็นร้อยล้าน พันล้าน เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนสักล้านบาท ก็รู้สึกเฉยๆ สบาย

 

แต่คนที่ไม่มีเงินเลย หรือมีน้อยมาก เงินหนึ่งล้านบาทคงทำให้ชีวิตพินาศลงได้ง่ายๆ

 

คนที่ทำนาไว้ 1000 ไร่ เป็นผู้มีนามาก เมื่อเพลี้ยหนอน แมลงมากัดกินสัก10 ไร่ 20 ไร่ คงไม่กระเทือน ไม่เดือดร้อน

 

ผู้ที่เพียรสร้างบุญ เป็นผู้มีเนื้อนาบุญสูงตามบุญที่ทำ ผลกรรมไม่ดี วิ่งไล่ตามยาก หรืออาจจะไม่ทันเลยในชาตินี้หรือหลายชาติ จนหมดแรง กลายเป็นอโหสิกรรมไปในกรรมบางกรรม

 

นี่เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านจึงพยายามสอนไม่ให้ประมาทชีวิต เร่งสร้างบุญกุศล สร้างภูมิคุ้มกันตัวเองไว้

 

เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า กรรมเก่าที่เราเคยทำนั้นจะมาส่งผลเมื่อไหร่

ไม่มีทางรู้เลยว่า พรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกัน

 

แล้วบุญเปลี่ยนปัจจุบัน อนาคตได้จริงไหม

 

ตอบว่า “จริง”

 

วันนี้เราทำดี พรุ่งนี้เราก็ย่อมดี เพราะเหตุดี ผลย่อมออกมาดีเสมอ

 

ขอให้อดทนเพียนสร้างคุณงามความดี บุญกุศล ลด ละ เลิกบาปทั้งปวงให้ได้มากที่สุด ตั้งใจไว้ให้ดี พยายามในทุกๆ วันอย่าท้อถอย

 

แล้วทุกท่านจะได้พบ ปาฏิหาริย์แห่งบุญแน่นอน

 

ขอให้ทุกท่านสุขและเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอบุญนี้จงรักษาทุกท่าน

 

Read Full Post »

หลายปีที่ผ่านมามีหลายท่านถามคำถามหนึ่งเสมอๆ ว่า

จะโชคดี หมดเวร หมดทุกข์ที่ได้รับอยู่เมื่อไหร่ และทำอย่างไรตื่นขึ้นมา... โชคดีเพราะอะไร

 

เอาเรื่องโชคดีก่อน

 

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่า ก่อนนอนนั้นหลังจากเตรียมตัวจะนอนแล้ว ให้สวดมนต์เสียก่อน และควรสมาทานศีล 5 อีกครั้ง

 

หลังจากนั้น จะนั่งหรือนอนทำสมาธิก็ได้สักระยะให้จิตหนึ่ง

 

เมื่อจิตนิ่งดีแล้วให้พิจารณาทบทวนในระหว่างวันเราได้ผิดศีล หรือไม่ เราได้ไปสร้างบุญอะไรไว้ และไปสร้างเวรกรรมไม่ดีอะไรเอาไว้หรือไม่ ถ้ามี

 

ไม่ว่ากรรมใดก็ให้อุทิศบุญที่ทำมาและที่ได้สวดมนต์ ทำสมาธิ วิปัสสนา(การพิจารณาธรรมและสิ่งที่ทำมาในระหว่างวัน) เพื่อขออโหสิกรรมเสีย ให้ขอแบบจิตสำนึกผิดจริงๆ ไม่ใช่แค่อยากให้ผ่านๆ ไป

 

ที่สำคัญต้องพยายามตั้งสัจจะจะไม่ทำผิดซ้ำอีก พยายามที่จะเตือนจิต เตือนตนไม่ละเมิด ไม่ล่วงเกินไม่ว่าศีลข้อใดก็ตาม

 

เมื่อขออโหสิกรรมแล้ว ก็ให้อโหสิกรรม แผ่เมตตาไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ระบุเฉพาะเจาะจงเลยว่าเป็นใคร เอ่ยชื่อมาเลยที่เรารู้ที่มาทำให้เราเดือดร้อนไม่ว่าเรื่องใด ถ้าไม่รู้ให้ระลึกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังมาส่งผลอยู่ในขณะนี้และที่กำลังจะมาส่งผล

 

เมื่อเสร็จแล้วล้มตัวลงนอน ยังไม่หลับจะภาวนาพุทโธต่อหรือบทสวดมนต์ใดได้ทั้งนั้น

หรือจะสวดพระคาเงินล้านไปเรื่อยๆ ก็ได้จนหลับ พยายามทำทุกๆ วัน

 

เมื่อตื่นขึ้นมาก็อย่าเพิ่งลุกจากที่นอน ให้รวบรวมจิตเป็นสมาธิก่อนเมื่อนิ่งสักระยะ ควรสมาทานศีล 5 เลย และตั้งจิตว่าวันนี้จะรักษาศีลให้ดีที่สุดไม่ด่างพร้อย ตั้งใจให้มากที่สุด

 

ในระหว่างวันเมื่อทำงาน ก็คิดว่ากำลังสร้างบุญ ทำงานด้วยจิตที่ประณีตเมตตา จิตที่ละเอียดในงานที่ทำ หากมีใครทำให้ขุ่นเคืองก็ให้อภัยทุกครั้ง ถือว่าได้สร้างอภัยทาน สร้างบุญใหญ่ยกน้อมถวายพระพุทธเจ้าไปเลย

 

ใครที่ค้าขาย ก็คิดแต่ว่าทำอย่างไรดีที่จะให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ทำแบบเต็มกำลัง ไม่โกหก ไม่หลอกหลวง ไม่เบียดบัง อะไรที่ให้ได้ก็ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ทำด้วยอิทธิบาท 4 นำ

 

ใครที่ทำงานราชการ ก็ระลึกว่า กำลังทำงานเพื่อพระเจ้าอยู่หัว เพราะเป็น”ข้า” ของพระเจ้าอยู่หัวและประชาชน ทำให้ดีที่สุดด้วยพรหมวิหาร 4 กำกับ

 

ใครที่เป็นลูกน้อง พนักงานก็ขอให้รักงานที่ทำ รักองค์กร รักคนอื่นรอบข้าง หากมีการกระทบกระทั่งไม่พอใจกับใครก็ตาม ก็พยายามให้อภัยเสีย หากใจไม่ลงไม่ปลง ให้คิดว่าคนที่มาทำให้เราโกรธเคืองไม่สบายใจ หรือทำให้งานสะดุดขัดข้องว่า เป็นคนที่เรารักเป็นพี่เป็นน้อง เป็นลูก เราให้อภัยได้ไหม

 

ในระหว่างวันพยายามสร้างบุญด้วยการทำงานแบบนี้จนจบวัน ก่อนนอนก็ทำเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำ

 

รับรองว่าพบแต่โชค พบแต่สุข พบแต่ความเจริญทั้งปวง

ขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »