Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for พฤษภาคม, 2015

โดยเมตตาของครูบาอาจารย์ชั้นสูง ท่านแนะนำว่าสวดมนต์ให้ได้บุญมากครบบารมี 10 ทัศ

ให้สร้างทาน ศีล ภาวนาไปไปพร้อมกับการสวดมนต์ โดยเริ่มจากให้เตรียมหา กระปุกออมสิน หรือ บาตรพลาสติก ( ร้านสังฆทานต่างๆจะมีขาย ) หรือภาชนะที่สะดวก ในการหยอดเงิน นำมาวางไว้ที่ในห้องพระ หรือหิ้งพระ สำหรับคนที่อยู่คอนโด หรืออพาร์ทเม้นต์ ถ้าไม่มีห้องพระ ให้หารูปพระ มาติดที่ฝาผนังก็ได้

ก่อนเข้าห้องบูชาพระหรือสวดมนต์ครั้งใด ให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด และนุ่งห่มให้เรียบร้อยเสียก่อน

 

(ถ้าไม่ได้ทำให้อาบใจคือ ทำให้ใจโล่งโปร่งว่าง สะอาดที่สุด)

 

นั่งด้วยความสำรวมกาย ใจ ทำจิตใจให้สงบ ตั้งใจแน่วแน่ จากนั้นให้ระลึกถึงพระคุณความดี ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี และระลึกบุญกุศลความดี ที่ตนเองได้เคยทำมา

 

ระลึกถึงคุณความดีของพรหมเทพเทวดาทั้งหลาย เทวดาประจำตัว พระภูมิ เจ้าที่ เจ้าทาง พร้อมทั้งอธิษฐานจิตว่า

 

ขออานุภาพแห่งการสวดมนต์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กระทำนี้ ได้โปรดเมตตาคุ้มครอง ปกปักรักษา และยังประโยชน์สุข ความเจริญ ความสำเร็จ ตามความปรารถนาอันถูกต้องชอบธรรม ที่ได้ตั้งไว้แล้วทุกประการ

 

โดยการสวดนั้นให้สวดไปทีละบทเรียงตามลำดับ

คำบูชาพระรัตนตรัย ( อิมินา สักกาเรนะ…)

บทกราบพระรัตนตรัย ( อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา…ฯ)

บทชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม จะรูเป…ฯ)

ปุพพภาคนมการ(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต…ฯ)

คำขอขมาพระรัตนตรัย (สัพพัง อะปะราธัง…ฯ)

ไตรสรณคมน์ ( พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ …ฯ)

คำสมาทานศีล ๕ (ปาณาติปาตา เวระมะณี…ฯ)

บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ( อิติปิ โส ภะคะวา…ฯ)

 

และไล่เรียงไปตามจริตศรัทธาเช่น ต่อด้วย พระคาถาชินบัญชร บทสวดบารมี 30 ทัศ คาถาเงินล้าน ฯลฯ

 

หลังจากสวดมนต์แล้ว ควรเจริญภาวนาต่อ เริ่มด้วยการทำสมาธิ (สมาธิภาวนา) เพื่อให้จิตสงบ และมีกำลังในการเจริญปัญญา (วิปัสสนาภาวนา) เพื่อให้รู้เห็นจริง ตามความเป็นจริงในธรรมทั้งหลาย สั่งสมเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ต่อไป

 

จากนั้นตั้งจิตให้เป็นสมาธิสักระยะหนึ่ง แล้วอธิษฐานจิตจนเสร็จ จึงนำเงินที่จบไว้ในมือ ใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ที่หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา แต่อย่าลืม แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลทุกครั้งให้เจ้ากรรมนายเวร(ทำอย่างนี้ทุกวันอย่าได้ขาด)

 

หลังจากนั้น เราก็จะได้บารมีครบถ้วน เพียงแค่สวดมนต์ไม่กี่นาที และสิ่งเหล่านี้ก็จะสะสมในใจเราทีละน้อย เหมือนกับเราเก็บเงินวันละ บาท 10 วันก็ได้ 10 บาท แต่ถ้าเราไม่ทำอะไร เราก็จะไม่ได้อะไรเลย

 

แล้วเงินที่เราหยอดทุกวัน ที่ได้จากการสวดมนต์ ก็เหมือนเราตักบาตรทุกวัน โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เมื่อมีโอกาสเข้าวัด หรือจะไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ เราก็นำเงินนั้นแหละไปทำบุญ หยอดตู้ ใส่ซอง ทำให้จิตของเราติดอยู่กับบุญกุศล ทุกวัน

 

ทุกครั้งที่ท่านสวดจะได้บุญครบถ้วนทั้ง บารมี 10 ทัศ

  1. ทานบารมี เพราะขณะที่เราสวดมนต์เสร็จ เราทำทานคือเอาเงินที่จบใส่ใน กระปุกออมสิน หรืออื่นๆ เป็น ทานบารมี
  2. ศีลบารมี เพราะ ขณะที่เราสวดมนต์อยู่ในขณะนั้นเราไม่ได้ทำบาปกรรมกับใคร มีศีลอยู่ในขณะที่สวดมี ศีลบารมี
  3. เนกขัมมบารมี เพราะ ขณะที่เราสวดมนต์อยู่ จิตของเราปราศจาก นิวรณ์มารบกวนจิตใจ ถือว่าเป็นการบวชใจ ถือว่าเป็น เนกขัมมบารมี
  4. ปัญญาบารมีเพราะการสวดมนต์ทำด้วยความศรัทธา ทำด้วยปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ช่วยฝึกฝนให้เกิดสติ มีสมาธิเป็น ปัญญาบารมี
  5. วิริยะบารมี เพราะถ้าเราไม่มีความเพียร เราก็ทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นความเพียรเป็น วิริยะบารมี
  6. ขันติบารมีเพราะมีความเพียรแล้ว ไม่มีความอดทน ความเพียรก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องมีความอดทน ความอดทนเป็น ขันติบารมี
  7. สัจจะบารมี เพราะ มีความเพียร มีความอดทนแล้ว และมีความจริงใจในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งความจริงใจคือ สัจจะบารมี
  8. อธิษฐานบารมี เพราะ เมื่อเราสวดมนต์เสร็จ ทำสมาธิ ตั้งจิตอธิฐาน การอธิฐานเป็น อธิษฐานบารมี
  9. เมตตาบารมี เพราะใส่บาตร สวดมนต์เสร็จ ก็ต้องแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล การแผ่เมตตาเป็น เมตตาบารมี
  10. อุเบกขาบารมี เพราะ ขณะที่แผ่เมตตา เราต้องทำใจของเราให้มีเมตตา ต่อสัตว์ทั้งหลาย ทำใจให้เป็นพรหมวิหาร 4 อุเบกขา วางเฉย อโหสิกรรม กับบุคคลที่เราเคยล่วงเกินกันมา ไม่โกรธใคร ไม่เกลียดใคร ไม่

 

ชอบใคร ไม่ชังใคร ทำใจให้นิ่ง ทำจิตให้สงบ วางใจให้เป็นอุเบกขา เป็น อุเบกขาบารมี

ขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

โฆษณา

Read Full Post »

ทำไมครูบาอาจารย์ท่านกล่าวเช่นนั้น

 

ท่านที่สวดมนต์ด้วยพลังจิตบริสุทธิ์ จะทราบถึงอาการสบายในจิต เพราะจิตนั้นได้รับการทำความสะอาดให้สดใสบริสุทธิ์มากขึ้น หากจะเกิดพลั้งพลาดทำชั่ว จิตที่มีกำลังฝ่ายดีจะเตือนให้รู้สึกตัวและระงับกรรมไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นได้สวดมนต์...สลายกรรม

 

ท่านที่สวดมนต์แล้วอธิษฐานจิต อุทิศบุญส่วนกุศลขออโหสิกรรมตลอดเวลา พร้อมแผ่เมตตาออกไป เหล่าเจ้ากรรมนายเวรที่เขารับได้ จะยินดีร่วมโมทนาบุญนั้น ความโกรธเกรี้ยว ความอาฆาตจะคลายตัวลง เพราะจิตของเจ้ากรรมนายเวรเพิ่มขึ้นในฝ่ายกุศล อันเป็นเหตุให้เกิดการอโหสิกรรมได้โดยง่าย

 

ท่านที่สวดมนต์แล้วอัญเชิญพรหมเทพเทวา พระภูมิเจ้าที่ ดวงจิตวิญญาณทั้งหลาย มาร่วมสวดหรือโมทนาบุญ ย่อมได้รับการอวยชัยให้พร คุ้มครอง เมื่อมีผลกรรมไม่ดีกำลังจะมาส่งผล อาจเกิดปาฏิหาริย์ได้ ด้วยการดลใจให้เร่งกระทำกรรมดีหนีพ้น

 

ท่านที่สวดมนต์ มีส่วนร่วมในกาทำให้คนอื่นได้เกิดบุญกุศลในการสวดมนต์ ย่อมเป็นผู้สร้างบุญกุศล และเพิ่มพูนทุกครั้งเมื่อคนที่ท่านชักชวนได้สวดมนต์ในแต่ละวัน

 

ขอให้ทุกท่านที่สวดมนต์จงพบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

จากโครงการบุญต่างๆ ที่ได้ทำมาแล้วในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต อยากจะเรียนให้ทราบว่า มาจากการพิจารณาโดยละเอียดคือประกาศอโหสิกรรม

 

-โครงการหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทานนั้น เกิดขึ้นเพราะ

 

หลายปีที่ผ่านมาได้เขียนหนังสือแนวธรรมะออกมาหลายเล่ม ผ่านการขายโดยซีเอ็ด นายอินทร์และเซเว่น อีเลฟเว่น มีหลายท่านที่เคยอ่านผลงานได้พยายามติดต่อให้ทำเป็นหนังสือราคาถูกเพื่อเป็นธรรมทานไปด้วย เมื่อพิจารณาว่าคงจะเกิดประโยชน์จึงตัดสินใจทำ

 

และเห็นว่าบุญจากการสร้างหนังสือเป็นธรรมทานนั้นอานิสงส์บุญมากเพราะทั้งผู้สร้างก็ได้บุญมาก ผู้รับได้อ่านก็เปลี่ยนชีวิตได้จริง และท่านที่มีจิตเป็นกุศลนิยมสร้างเพราะทำได้โดยง่าย เป็นที่นิยม

 

เมื่อได้ตั้งสินใจก็อธิษฐานจิตว่า ขอให้หนังสือที่ทำนี้เกิดผลมากต่อผู้สร้าง ผู้รับ ผู้อ่านมากที่สุดตามกำลังบุญของตน สิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกธรรม ขอครูบาอาจารย์ท่านโปรดระงับเสีย อย่าได้ให้เกิดขึ้น

 

หลังจากนั้นจึงพยายามคัดสรรเนื้อหาอย่างดีที่สุดและพยายามที่จะหากระบวนการทุกอย่าง ที่ทำให้หนังสือราคาถูกที่สุด ไม่เป็นภาระต่อผู้มีจิตกุศล ให้คุ้มค่าร้อยเท่า พันเท่ากับต้องเสียเงิน

 

ตามธรรมดาถ้าพิมพ์ในระบบสำนักพิมพ์จะมีราคาสูงกว่านี้ประมาณ 5 เท่าขึ้นไป เพราะต้องบวกค่าใช้จ่ายและค่าจัดจำหน่าย แต่ในโครงการนี้ได้คิดราคาเพียงเท่าที่จะทำได้ จ่ายค่าพิมพ์ได้ จ่ายค่าดำเนินการทั้งคนที่มาช่วยทำงาน ประสานงาน ติดรายชื่อสติกเกอร์ ค่าจัดส่งที่ทำให้ฟรีไม่คิดเงิน

 

ทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านเสียเงินน้อยที่สุด และเนื้อหาภายในนั้นไม่ว่าจะนำมาอ่านเองหรือไปแจกจ่ายเป็นธรรมทานให้ผู้อื่น ท่านที่เคยร่วมสร้างและได้อ่านคงจะทราบดีว่า คุณภาพ เนื้อหานั้นเป็นอย่างไร

 

ทุกตัวอักษรมุ่งให้ทุกคนสร้างบุญกุศลที่ไม่สิ้นเปลือง ให้ตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่ในทาน ศีล ภาวนา อันเป็นการสร้างบุญที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เคล็ดศักดิ์สิทธิ์นั้นโดยได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ชี้นำทั้งสิ้น และนำรายได้ที่เหลือจากการหักค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าจัดส่งฟรี ก็นำไปสร้างบุญตลอดเวลาตามเหตุและปัจจัย เพื่อให้อานิสงส์บุญนั้นถึงแก่ผู้ร่วมสร้างทุกคน

 

-แผ่นพับสวดมนต์ เกิดขึ้นจากการที่มีหลายท่านจำนวนมากสอบถามกันเข้ามามาก เพราะอยากได้แบบที่ใช้สวดมนต์ประจำวันหรือใช้เป็นธรรมทาน

 

จึงตัดสินใจขอเมตตาครูบาอาจารย์ช่วยชี้นำว่าควรจะมีบทใดบ้าง ที่ดีต่อผู้สวดที่สุด ทั้งที่กำลังทุกข์หรือสบายดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้น

 

ท่านเมตตาแนะนำและตรวจทานให้ด้วยว่า ควรมีวิธีปฏิบัติทั้งหมดเพื่อให้เกิดผลดี ทั้งการทำสมาธิวิปัสสนา การสร้างบุญตามหลักของครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของคาถาต่างๆ และพยายามทำให้ราคาถูกที่สุดเช่นกัน ไม่ให้เป็นภาระ แต่ให้ผลมากต่อผู้สวดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

-โครงการ 3 พระอรหันต์นั้น สร้างขึ้นมาเพื่อโมทนาพระคุณความดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านปรารถนาจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรม บูรณะพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม 18 พระองค์ ที่ตากแดดตากฝนอยู่ให้ท่านสมบูรณ์ ไม่ปล่อยทิ้งร้างไว้

 

เพื่อให้ทุกท่านได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า มีสติระลึกได้ ละอายเกรงกลัวต่อบาป มีชีวิตอยู่ในศีลในธรรม

 

ศาลาปฏิบัติธรรมที่สร้างก็ไม่ได้สร้างเพื่อประดับวัดวาอารามอะไร

 

แต่สร้างเพื่อให้เหล่าผู้มีจิตกุศลได้ใช้สถานที่ในการฝึกตนปฏิบัติธรรม นำชีวิตของตนเองและคนรอบข้างไปในทางคุณงามความดี ได้ใช้ในกิจของสงฆ์และพระพุทธศาสนา

 

หลังจากหักค่าใช้จ่ายการหล่อพระ 3 อรหันต์ การพิมพ์หนังสือ ค่าจัดส่งแล้ว ค่าดำเนินการของคนที่มาช่วยงาน ก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปร่วมกับครูบาอาจารย์ทำให้สำเร็จให้ได้

 

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตอบแทนพระคุณความดีของครูบาอาจารย์ท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลและเพื่อให้สิ่งที่ทำ สิ่งที่สร้างนั้นเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา

 

ทั้ง 3 โครงการนี้มีค่าใช้จ่ายสูง แต่พยายามทำในราคาที่ไม่เป็นภาระต่อผู้ที่มีจิตกุศลจะร่วม

นอกจากท่านจะได้หนังสือสร้างบุญเป็นธรรมทาน แผ่นพับสวดมนต์ รูปหล่อ 3พระอรหันต์และหนังสือแล้ว ในราคาที่ไม่เป็นภาระมาก ท่านยังได้สร้างบุญใหญ่ด้วยไปพร้อมกัน

 

ถ้าเป็นภาษาทางโลกต้องบอกว่า ท่านได้ทั้งของดีราคาถูกแสนถูกและแถมได้สร้างบุญไปพร้อมกันด้วย

แต่อย่างไรก็ตามยังมีท่านที่ยังไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบเจตนารมณ์ หรือเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารใดๆ ทำให้เกิดขุ่นใจ ไม่พอใจ

 

ข้าพเจ้าธ.ธรรมรักษ์และทีมงานบุญนี้ ประกาศขออโหสิกรรมต่อท่านทั้งหลาย และพร้อมกันนี้ขอประกาศให้อโหสิกรรมต่อกรรมทั้งปวงต่อท่านทั้งหลายเช่นกัน ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาในกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้น

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

การสวดมนต์นั้นเป็นมงคลในชีวิต เป็นการปลุกพลังจิตให้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นภาชนะที่ใสสะอาด รองรับสิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตสวดมนต์ ให้ตรง ให้เป็นชีวิตจะเปลี่ยน!

 

ครูบาอาจารย์ท่านสวดมนต์ทุกวัน เพราะท่านรู้ดีว่า เป็น”ของวิเศษ” ที่ทำเองได้ง่ายๆ

การสวดมนต์นั้นหลักสำคัญมากอยู่ที่”พลังจิต”

 

พลังจิตดีสามารถจะพลิกผันทุกสถานการณ์ สร้างบุญกุศลให้มากขึ้นทวีคูณตามกำลัง ตามพลังจิตนั้น

การรวมจิตให้นิ่งจึงสำคัญมากก่อนสวดมนต์ ขณะสวดมนต์และหลังสวดมนต์

 

พยายามอย่าทำให้จิตส่าย ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องโน้น พักเรื่องอื่นไว้ก่อน หากจิตยังไม่นิ่งพอ พยายามนึกถึงภาพพระพุทธเจ้า พระพุทธรูป ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพ ให้จิตแนบสนิทกับนิมิตนั้น จนนิ่งพอแล้วค่อยสวด

พุทธมนต์ พระคาถานั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ต้องสวดด้วยความเคารพ ด้วยศรัทธาไม่หวั่นไหว

 

พุทธมนต์นั้นมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ที่ได้มีการถ่ายทอดมากจากพระอรหันต์ พระอัครสาวก พระอริยเจ้า

 

จากรุ่นหนึ่งจนมาถึงปัจจุบัน

 

พระคาถาศักดิ์สิทธิ์นั้น ครูบาอาจารย์ท่านใช้พลังบุญบรรจงผูกร้อยเรียง ทุกอักขระเต็มไปด้วยพลังจิตขั้นสูง ความรู้อันละเอียด และมีพรหมเทพเทวามาร่วมโมทนาบุญด้วยในทุกพระคาถา

 

ดังนั้นการจะสวดได้ผลหรือไม่ได้ผล คนที่สวดต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้มาอวยชัยให้พร ร่วมโมทนาบุญด้วยทุกครั้งที่สวด

 

คนใดสวดมนต์เป็นอาจิณชีวิตจะรุ่งเรืองไม่มีตก หากมีวิบากรรมไม่ดีเข้าจะมีแรงบุญพาหนีออกไป มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

 

และต้องเป็นผู้มีศีล 5 กำกับชีวิต มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป

ต้องเป็นผู้ทำเหตุให้ตรงกับผลที่อยากได้ด้วย

 

อยากเป็นผู้มีทรัพย์มาก มั่งมี มีโชคลาภต้องหมั่นทาน เป็นผู้ให้

 

อยากมีอำนาจ วาสนา บารมีต้องเป็นผู้มีเมตตา มีพรหมวิหาร 4 กำกับ

 

อยากเป็นผู้ประสำความสำเร็จในชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขต้องมีอิทธิบาท 4 กำกับทุกวินาทีแห่งการ

ทำงาน

 

ทั้งหมดนี้ได้บอกละเอียด รวมทั้งเคล็ดทั้งหมดที่ทำจริง ได้จริง ในแผ่นพับบทสวดมนต์มหามงคล มั่ง มี ศรี สุข โชคลาภ อำนาจ วาสนา บารมี แล้ว

 

เพียงปรารถนาให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ได้เป็นผู้สร้างบุญอันก่อประโยชน์ต่อตนเอง ต่อพระพุทธศาสนา ต่อผู้อื่นอันเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

« Newer Posts