Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for พฤษภาคม, 2015

เมื่อมีการทำบุญครั้งใดไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดในทาน ศีล ภาวนาที่เป็นบุญกิริยาวัตถุ 10 ที่เราทราบกันดีว่า เป็นการสร้างบุญบารมีที่ถูกต้อง มีหัวข้อของผู้ที่เป็นคนชักชวนให้คนไปสร้างบุญนั้น ย่อมได้รับผลบุญนั้นด้วยเหตุใดเราจึงควรเป็น "ต้นบุญ"

 

เมื่อมีการทำบุญครั้งใดไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดในทาน ศีล ภาวนาที่เป็นบุญกิริยาวัตถุ 10 ที่เราทราบกันดีว่า เป็นการสร้างบุญบารมีที่ถูกต้อง มีหัวข้อของผู้ที่เป็นคนชักชวนให้คนไปสร้างบุญนั้น ย่อมได้รับผลบุญนั้นด้วย

 

เพราะเหมือนเป็นคนเริ่มต้นการจุด ไฟแห่งความดีให้สว่างไสวขึ้นไปทั่วพื้นพิภพ

 

ทั้งการนำคนไปทำทาน ถือศีล ชวนคนไปนั่งสมาธิภานา ไปทำประโยชน์ให้ผู้อื่น เพื่อใจปรารถนาให้คนทุกคนพบกับความสุขในชีวิต บุญแรกที่ได้รับคือ การยกย่องสรรเสริญ การยอมรับนับถือ เป็นคนที่ถูกยกย่องให้เป็นผู้นำของคนทั้งปวง

 

บุญที่ได้รับนั้น พูดตามประสาชาวบ้านก็คือ เป็น “ต้นบุญ” ที่มีกิ่งก้านสาขาแตกออกไปไม่หยุดยั้ง โดยอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมาย กิ่งก้านบุญนั้นจะแตกขยายออกไปไม่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเกิดกี่ภพ กี่ชาติก็ตาม บุญนั้นจะตามไปส่งผลให้กับชีวิตแน่นอน เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม เมื่อทำกรรมดี กรรมดีนั้นก็จะส่งผลดีให้ ไม่มีทางเสื่อม ในสมัยของพระพุทธเจ้านามว่า “กัสสปะ” ตรัสไว้ว่า

 

“..บุคคลผู้ใดให้ทานด้วยตนเอง แต่ไม่ชักชวนคนอื่น ตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่จะมีทรัพย์สมบัติมาก จะเป็นคนร่ำรวย เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี แต่ว่าขาดบริวาร ขาดเพื่อน ขาดคนเป็นที่รักบุคคล

 

ผู้ใดดีแต่ชักชวนบุคคลอื่น แต่ว่าตนเองไม่ให้ทาน ท่านบอกว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดชาติใหม่ มีบริวารมาก แต่ยากจน

 

บุคคลใดให้ทานด้วยตนเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วย ตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่ เป็นคนรวยด้วย มีบริวารมากด้วย

 

บุคคลใดไม่ให้ทานด้วยตนเองด้วย แล้วไม่ชักชวนชาวบ้านด้วย จะไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นคนยากจนเข็ญใจ เกิดเป็นคนยากจนไม่มีคนคบหาสมาคม..”

 

ดังนั้นการบอกบุญด้วยใจบริสุทธิ์ เจตนาบริสุทธิ์ ชักนำคนอื่นเข้ามาในกองการกุศล มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล นี่แหละผลบุญจึงจะส่งให้เป็นผู้มีบริวารสมบัติ เมื่อมีบริวารสมบัติตัวเองก็จะเป็นผู้นำบุญสืบต่อเนื่องไปไม่รู้จบ

 

การชักชวนคนอื่นให้ไปทำบุญโดยเฉพาะที่ทำงานร่วมกัน หรือจะเป็นลุกค้า คู่ค้านั้นดีมากๆ เพราะสายใยแห่งบุญจะเชื่อมกันเป็นบุญกลุ่ม ที่หนุนกันทั้งหมดทำอะไรร่วมกัน ค้าขายกันก็เจริญรุ่งเรือง ลดวิบากกรรมไม่ดีที่คอยขวางทางด้วย ไม่มีอำนาจใดที่จะขวางทางบุญและกรรมได้

 

เป็นต้นบุญได้ก็เริ่มจากการทำความดีแบบที่ง่ายที่สุด ทำแล้วสบายใจ ไม่ให้ใครเดือดร้อน เปี่ยมด้วยเจตนาที่ดีต่อผู้อื่น คุณจะเปรียบเหมือนต้นแสงสว่าง เป็นผู้จุดเทียนในความมืดแล้วส่งต่อแสงสว่างนั้นไปหาคนอื่นๆ ได้

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

กัลยาณธรรมหลายทานที่ได้ร่วมสั่งหนังสือสร้างบุญ แผ่นพับสวดมนต์ และชุด 3พระอรหันต์ อยากทราบว่าทำอย่างไรให้ธรรมทานที่ทำนั้นเกิดผลสูงสุดอธิษฐานและอุทิศบุญให้ตรงให้แรง เกิดผลมากในธรรมทาน

 

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่า

 

หนึ่ง ก่อนที่ทำธรรมทาน ขอให้วางจิตให้สงบนิ่ง สบายๆ ระลึกว่า เรากำลังสร้างบุญ สร้างกุศลให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ ได้พ้นจากความยากลำบาก แต่เขาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกรรมของเขา

 

สอง ขณะทำอย่าไปเสียดาย อย่าไปคิดมาก ให้คิดเหมือนก่อนทำคือ เรากำลังสร้างบุญ สร้างกุศลให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ ได้พ้นจากความยากลำบาก ตามกำลังของเรา

 

สาม เมื่อทำเสร็จแล้ว ก็วางจิตให้สบาย และอธิษฐานขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้เราเป็นผู้พ้นทุกข์ เป็นผู้พ้นจากอบายทั้งปวง มีสติปัญญาที่ถูกศีล ถูกธรรม ได้พบกับกัลยาณมิตร การงานอาชีพที่เราทำแล้วเกิดผลบุญ ทรัพย์ที่ควรได้ เหมาะสมกับเราไม่เกินกำลัง ไม่ฝืนกรรม

 

การอุทิศบุญนั้น ควรเจาะจง ระบุชื่อลงไปว่าเราจะอุทิศให้ใคร ตั้งจิตระลึกถึงหน้าท่านให้ดี ให้ได้ มีหลายท่านทำได้ถึงแบบเห็นท่านยิ้มเป็นสุข นั่นคือ ของวิเศษแล้ว

 

ไม่ว่าจะเป็นศัตรู เจ้ากรรมนายเวร ผู้มีพระคุณได้ทั้งสิ้น

 

ฝ่ายดีจะอุ้มชูส่งเสริม เชื่อมบุญกันไป หนุนกันไปตลอดสาย

 

ฝ่ายร้าย หรือฝ่ายที่กำลังมีปัญหา ผลกรรมไม่ดีจะยากตามทัน เพราะบุญนำโด่งไปก่อนแล้ว

 

หลายท่านบอกว่า เวลาสร้างบุญไม่ได้ติดชื่อคนที่จะอุทิศเขาจะได้รับหรือไม่

 

ขอให้เข้าใจตรงกันว่า การจะได้รับหรือไม่นั้น ไม่ได้อยู่ที่การติดชื่อบนสิ่งของ

 

อยู่ที่จิตของเรา และที่สำคัญที่สุดจิตของเขารับหรือไม่รับ เขาอยู่ในภพภูมิที่รับได้หรือไม่ หวังว่าพอจะเข้าใจกัน

 

ขอให้ทุกท่านเจริญๆ ยิ่งขึ้นไป

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

มีข่าวดีจะแจ้งให้กัลยาณธรรม กัลยาณมิตรได้ทราบ เมื่อเริ่มต้นที่ทำแผ่นพับสวดมนต์ เพื่อหวังให้ท่านได้สร้างบุญกุศลประจำวันและเพื่อใช้เป็นธรรมทานราคาที่ถูกในงานบุญ งานมงคล งานศพนั้นประกาศปรับราคาแผ่นพับสวดมนต์ลดลง

 

มีการตั้งราคาการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ไม่เป็นภาระมากอยู่ที่ 1-99 แผ่นพับ ราคา 9 บาท และร่วมเป็นเจ้าภาพ 100 แผ่นพับขึ้นไป ราคา 7 บาท และติดสติกเกอร์รายชื่อและจัดส่งฟรีนั้น

 

ต่อมาเมื่อเริ่มโครงการนี้ ก็มีผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั้งโรงพิมพ์และท่านอื่นขอมีส่วนร่วมในบุญตลอดไป

ไม่ว่าจะพิมพ์กี่ล้าน สิบล้านแผ่นก็ตาม จะร่วมสนับสนุนการพิมพ์ทุกครั้ง เพื่อให้ทุกท่านที่ร่วมบุญไม่เป็นภาระมาก จึงทำให้ราคาการพิมพ์นั้นถูกลง

 

จึงเป็นเหตุที่มาของการปรับราคาร่วมเป็นเจ้าภาพลดลง ตามเหตุและปัจจัย เป็นดังนี้

 

-เจ้าภาพ 1-99 จากเดิม 9 บาท ลดเหลือ 8 บาท

-เจ้าภาพ 100 แผ่นขึ้นจากเดิม 7 บาท ลดเหลือ 6 บาทและจะติดสติกเกอร์รายชื่อไม่เกิน 10 ชื่อ ค่าจัดส่งฟรีแบบลงทะเบียน ถ้าต้องการเร่งด่วนในงานมงคล งานที่ระลึกใดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ จะใช้ช่องทางการจัดส่งแบบพิเศษ ซึ่งมีค่าจัดส่งตามจริง

 

ราคานี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ 15 พ.ค.2558 เป็นต้นไป

สำหรับแผ่นพับสวดมนต์มหามงคล “มั่ง มี ศรี สุข โชคลาภ อำนาจ วาสนา บารมี” เป็นครั้งแรกที่รวมบทสวดมนต์และพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ และเคล็ดศักดิ์สิทธิ์ในการทำทาน ศีล ภาวนา ธรรมทาน อภัยทาน เพื่อให้ได้บุญกุศลมากไว้ในที่เดียวกัน

 

รับรองว่าไม่มีใครเคยทำมาก่อน

ด้วยเจตนาจะให้ท่านทั้งหลายมีไว้ในการสร้างบุญ สวดมนต์ทุกวัน มีไว้ประจำบ้านเพื่อความเป็นมงคลและสร้างเป็นธรรมทานตามจริตตามกำลัง ตามบุญของตน

 

-หน้าแผ่นพับมีรูปสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ พระปัจเจกพุทธเจ้า หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา พระสิวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทวด หลวงปู่แสง สมเด็จโต ครูบาศรีวิชัยเจ้า หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หลวงปู่ดู่ หลวงปู่โตีะ หลวงพ่อกวย หลวงปู่แว่น หลวงพ่อเกษม และครูบาอาจารย์อีกหลายท่าน

เพื่อที่ทุกท่านจะได้ระลึกนึกหน้าท่านได้จนบันทึกไว้ในจิตได้เอง เพื่อโมทนาพระคุณความดีของท่านทุกครั้งก่อนสวด เป็นกำลังสำคัญในการสร้างพลังจิตบริสุทธิ์ในการเจริญสมาธิ วิปัสสนาในทุกวัน

ในทุกครั้งที่สวดมนต์จะเกิดอานิสงส์บุญมาก ผลบุญที่ท่านทำจะส่งผลให้ชีวิตท่านดีขึ้น สุขขึ้น เจริญในธรรมอย่างแน่นอน

 

-บทสวดมนต์ภายในนั้นครบถ้วนทุกด้านเพื่อให้ชีวิตเกิดอัศจรรย์ทันตา ปาฏิหาริย์ทันใจ ทั้ง“มั่ง มี ศรี สุข โชคลาภ อำนาจ วาสนา บารมี”

 

อาทิ บทสวดบูชาและสรรเสริญพระรัตนตรัย สมาทานศีล บทชินบัญชร บทปารมี 30 ทัศ คาถาบูชาขอลาภจากพระสิวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์ คาถามหาอำนาจ คาถาเงินล้าน คาถารักษาโรคร้ายและโรคเวรโรคกรรม

 

ร่วมสร้าง 1-99 แผ่น แผ่นละ 8 บาท ถ้า 100 แผ่นขึ้นไป แผ่นละ 6บาท จะดำเนินการติดรายชื่อเจ้าภาพบนสติกเกอร์และจัดส่งให้ฟรี รายชื่อที่จะติดขอไม่เกิน 10 รายชื่อ เพราะเนื้อที่มีน้อย

 

สำหรับเจ้าภาพที่ร่วมในโครงการบุญอื่นๆ ในครั้งเดียวกันจะรวมส่งให้ฟรี แต่ถ้าเป็นเจ้าภาพแผ่นพับสวดมนต์เพียงอย่างเดียวและไม่ถึง 100 แผ่นพับจะคิดตามค่าจัดส่งจริงเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ เริ่มจัดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2558เป็นต้นไป

 

*** สำหรับท่านที่สั่งมาแล้ว ที่รอเตรียมจัดส่ง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปว่า จะให้โอนเงินคืนให้ในส่วนที่ลดลง หรือจะเพิ่มจำนวนแผ่นพับ ทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการทั้งสิ้น

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

เคล็ดนี้เป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณกาลท่านทำเป็นประจำเสมอ และเมตตาบอกกับคนทั่วไปสวดมนต์ "เชื่อมบุญ" กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตดี สุข รวย

สำหรับครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะรวย แต่ท่านปรารถนาให้ถึงที่สุดในการปฏิบัติธรรม มุ่งสร้างบุญบารมีเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต่างกัน

บางท่านหมายหักยอดธง หมายถึง การอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป ซึ่งต้องมุ่งมั่นสรา้งทศบารมี บารมี 30 ทัศ และอีกหลายปัจจัย อีกหลายแสนชาติ

บางท่านหมายเพียงการไม่กลับมาเกิด มุ่งสู่ดินแดนพระนิพพาน

บางท่านหมายเพียงความสงบในชาตินี้และในชาติต่อๆ ไปตามบุญและกรรม

สำหรับที่ท่านเมตตาบอกสำหรับฆราวาส เพราะท่านหมายให้ชีวิตของคนที่ทำจริงนั้นดีขึ้น

เมื่อเป็นคนดีจะพบความสุข ความดีและความสุขจะนำมาซึ่งทรัพย์ที่ถูกต้อง ไม่สูญหาย ไม่มีอะไรมาแย่งชิงเบียดเบียน เพราะมากเหตุที่ดี ผลย่อมดี

การสวดมนต์แล้วเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั้นก็คือ การอุทิศบุญแบบเจาะจงแด่สิ่งศักดิ์สิทธฺ์ที่เราเคารพศรัทธา

ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีเหล่าเทพเทวาคุ้มครองเป็นจำนวนมาก

เมื่อสวดมนต์ครั้งใดตามที่แนะนำไปทั้งได้ทาน ศีล ภาวนาครบถ้วนในแต่ละวันตามที่ได้แนะนำในแผ่นพับสวดมนต์ที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะ

ขอให้อุทิศบุญ เชื่อมบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมีจริตตรง เคารพศรัทธาอย่างแรงกล้าแบบเจาะจง

และพยายามรักษาศีล อย่างมั่นคง มีสติ มีสมาธิทุกลมหายใจ ลด ละ เลิก ละอายเกรงกลัวต่อบาปทุกชนิด

ชีวิตของท่านจะดีขึ้น สุขขึ้นและมีทรัพย์มากขึ้น ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการ

ขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

หลายคนยังเข้าใจสับสนว่า บุญนั้นไปล้างกรรม ไปแก้กรรมได้ปาฏิหาริย์แห่งบุญ...เปลี่ยนปัจจุบันและอนาคตได้จริง

บอกได้เลยตรงนี้ว่า ไม่มีอะไรไปแก้กรรมได้

กรรมแก้ไม่ได้ เพราะเกิดขึ้นแล้ว

เมื่อกรรมเกิดขึ้นแล้ว ต้องส่งผลตามลำดับ เวลา หน้าที่เป็นกฏแห่งกรรม

มาถึงตอนนี้หลายคนบอกว่า ได้รับรู้มาว่าบุญแก้กรรมได้

การที่จะไปสร้างบุญเพื่อแก้ให้กรรมที่เคยทำนั้นหมดนั้นหรือไม่ส่งผลนั้นทำไม่ได้

แต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่า ให้สร้างบุญให้มาก ให้สม่ำเสมอ ไม่ใช่เอาไปลบล้างกรรม หรือไปหยุดกรรมไม่ให้ส่งผล

ไม่ว่าจะสร้างบุญมากขนาดไหนก็หยุดกรรมไม่ได้

ท่านแนะนำให้เราสร้างบุญให้มาก เพื่อที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก มีภูมิคุ้มกันที่สูง เมื่อกรรมไม่ดีมาส่งผล จึงทำให้เราไม่รู้สึกอะไรมาก

เปรียบง่ายๆ กับคนที่ขยันทำงาน เก็บเงินจนมีเงินมากเป็นร้อยล้าน พันล้าน เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนสักล้านบาท ก็รู้สึกเฉยๆ สบาย

แต่คนที่ไม่มีเงินเลย หรือมีน้อยมาก เงินหนึ่งล้านบาทคงทำให้ชีวิตพินาศลงได้ง่ายๆ

เหมือนคนทำนาไว้ 1000 ไร่ เป็นผู้มีนามาก เมื่อเพลี้ย แมลงมากัดกินสัก10 ไร่ 20 ไร่ คงไม่กระเทือน ไม่เดือดร้อน

ผู้ที่เพียรสร้างบุญ เป็นผู้มีเนื้อนาบุญสูงตามบุญที่ทำ ผลกรรมไม่ดี วิ่งไล่ตามยาก หรืออาจจะไม่ทันเลยในชาตินี้หรือหลายชาติ จนหมดแรง กลายเป็นอโหสิกรรมไปในกรรมบางกรรม

นี่เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านจึงพยายามสอนไม่ให้ประมาทชีวิต เร่งสร้างบุญกุศล สรา้งภูมิคุ้มกันตัวเองไว้

เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า กรรมเก่าที่เราเคยทำนั้นจะมาส่งผลเมื่อไหร่

ไม่มีทางรู้เลยว่า พรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกัน

แล้วบุญเปลี่ยนปัจจุบัน อนาคตได้จริงไหม

ตอบว่าจริง

วันนี้เราทำดี พรุ่งนี้เราก็ย่อมดี เพราะเหตุดี ผลย่อมออกมาดีเสมอ

ขอให้อดทนเพียนสร้างคุณงามความดี บุญกุศล ลด ละ เลิกบาปทั้งปวงให้ได้มากที่สุด ตั้งใจไว้ให้ดี พยายามในทุกๆ วันอย่าท้อถอย

แล้วทุกท่านจะได้พบ ปาฏิหาริย์แห่งบุญแน่นอน

ขอให้ทุกท่านสุขและเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

หลังจากที่ ธ.ธรรมรักษ์ เชิญชวนกัลยาณธรรมสร้างบุญหลายโครงการ บัดนี้ถึงเวลาอันสมควร ที่จะนำโครงการบุญทั้งหมดมาร่วมกันไว้ ณ ที่เดียวและเรียนเชิญท่านทั้งหลายเป็น”ต้นบุญ” ร่วมสร้างบุญตาม”หน้าบุญของท่าน” เอง และจะนำเงินที่เหลือหลังจากหักค่าพิมพ์ ค่าหล่อพระพุทธรูป ค่าดำเนินการ ค่าจัดส่ง ไปร่วมบุญ 2 ทางบุญใหญ่สำคัญที่พลิกชีวิตทุกท่านไปตลอดกาล

สร้าง 3 บุญใหญ่ พลิกชีวิต ให้อัศจรรย์ทันตา ปาฏิหาริย์ทันใจ!

 

ทางบุญที่หนึ่ง ร่วมสร้างบุญโมทนาพระคุณความดีครูบาอาจารย์ ในโครงการบุญก่อสร้างศาลา “ สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาณที่ ๑ ” เพื่อใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และปฏิบัติธรรม บำเพ็ญภาวนา พร้อมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์ พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม จำนวน ๑๘ พระองค์ ที่ประดิษฐานอยู่ในศาลาฯ สำนักสงฆ์วีระพรหมยาน หมู่ ๖ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา (ดูภาพประกอบ) ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วพลันจะใช้เวลากี่วัน กี่เดือนกี่ปีก็ตาม

 

ทางบุญที่สอง นำไปร่วมสร้างหรือบริจาคสาธารณะประโยชน์อื่นๆ เช่น โรงพยาบาล การร่วมซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างโรงเรียน ทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและเด็กยากจน การไถ่ชีวิตสัตว์ ฯลฯ ตามเหตุและปัจจัย

 

3 บุญใหญ่ที่จะขอเรียนเชิญคือ

 

  1. แผ่นพับสวดมนต์มหามงคล “มั่ง มี ศรี สุข โชคลาภ อำนาจ วาสนา บารมี” เป็นครั้งแรกที่รวมบทสวดมนต์และพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์และเคล็ดศักดิ์สิทธิ์ทั้งการทำทาน ศีล ภาวนา ธรรมทาน อภัยทาน ไว้ในที่เดียวกัน รับรองว่าไม่มีใครเคยทำมาก่อน ด้วยเจตนาจะให้ท่านทั้งหลายมีไว้ในการสร้างบุญ สวดมนต์ทุกวัน มีไว้ประจำบ้านเพื่อความเป็นมงคลและสร้างเป็นธรรมทานตามจริตตามกำลัง

 

-หน้าแผ่นพับมีรูปสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ พระปัจเจกพุทธเจ้า หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา พระสิวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทวด หลวงปู่แสง สมเด็จโต ครูบาศรีวิชัยเจ้า หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หลวงปู่ดู่ หลวงพ่อเกษม และครูบาอาจารย์อีกหลายท่าน เพื่อได้โมทนาพระคุณความดีของท่านทุกครั้งก่อนสวด เป็นกำลังสำคัญในการสร้างพลังจิตบริสุทธิ์ในการเจริญสมาธิ วิปัสสนาในทุกวัน ในทุกครั้งที่สวดมนต์ให้เกิดอานิสงส์บุญมาก

 

-บทสวดมนต์ภายในนั้นครบถ้วนทุกด้านเพื่อให้ชีวิตเกิดอัศจรรย์ทันตา ปาฏิหาริย์ทันใจ ทั้ง“มั่ง มี ศรี สุข โชคลาภ อำนาจ วาสนา บารมี” อาทิ บทสวดบูชาและสรรเสริญพระรัตนตรัย สมาทานศีล บทชินบัญชร บทปารมี 30 ทัศ คาถาบูชาขอลาภจากพระสิวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์ คาถามหาอำนาจ คาถาเงินล้าน คาถารักษาโรคร้ายและโรคเวรโรคกรรม

 

ร่วมสร้าง 1-99 แผ่น แผ่นละ 9 บาท ถ้า 100 แผ่นขึ้นไป แผ่นละ 7 บาท จะดำเนินการติดรายชื่อเจ้าภาพบนสติกเกอร์และจัดส่งให้ฟรี รายชื่อที่จะติดขอไม่เกิน 10 รายชื่อ เพราะเนื้อที่มีน้อย สำหรับเจ้าภาพที่ร่วมในโครงการบุญอื่นๆ ในครั้งเดียวกันจะรวมส่งให้ฟรี แต่ถ้าเป็นเจ้าภาพแผ่นพับสวดมนต์เพียงอย่างเดียวและไม่ถึง 100 แผ่นพับจะคิดตามค่าจัดส่งจริงเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ เริ่มจัดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2558เป็นต้นไป

 

2.หนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน ได้มีการตั้งจิตอธิษฐานโดยครูบาอาจารย์ของธ.ธรรมรักษ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญสูงมากหลายท่าน ที่จะดีมากต่อทุกชีวิตที่ได้อ่านทั้งผู้ให้และผู้รับ หนังสือนั้นมีทั้งหมด 4 เล่มให้เลือกตามจริต ตามหน้าบุญ แต่ขอแนะนำว่าควรมีทั้ง 4 เล่มเพราะครอบคลุมทั้งหมดและเชื่อมโยงกันพอสมควร

  1. ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๑ สร้างบุญแบบฉลาด ให้ได้บุญมาก ดี สุข รุ่งเรือง รวยทันตาเห็น!

 

หนังสือขนาดเอ 6 จำนวน 128 หน้า พิมพ์เนื้อใน 1 สี สารบัญเนื้อหาในเล่ม จะประกอบไปด้วย สร้างบุญด้วย “ใจ” ที่มีกำลังมากเท่านั้น จะเปลี่ยนทุกอย่างได้, อธิษฐานขอเมตตาพระบารมีจากพระพุทธเจ้า และผู้มีบุญมากทั้งปวงทุกวัน, ทำบุญใหญ่ ผ่านการใส่บาตร ทำสังฆทาน, 3 ทาน ที่จะหนุนให้รุ่งเรือง ไม่มีตกอับตลอดชาตินี้, การสร้างบุญร่วมกับในหลวงและพระราชวงศ์, การอุทิศบุญให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา, ทำสังฆทานให้ครบ ได้บุญมาก ลดกรรม อโหสิกรรมครบทุกด้าน, ทำน้อยแต่ได้บุญมากจนประมาณมิได้, สร้างบุญใหญ่ด้วยการเป็น “ต้นบุญ”, บุญใหญ่ด้วยการเป็นเจ้าภาพร่วมผ้าป่าและพระกฐิน, บุญใหญ่ด้วยการปรับภพภูมิส่งวิญญาณไปสู่สุคติ, “สาธุ” คำเดียวก็ได้บุญใหญ่มหาศาล, บุญที่หนุน โชคลาภใหญ่มาฉับพลัน, ก่อนนอนวันนี้สะสมบุญรอไว้พรุ่งนี้และในทุกวัน, หลังการทำบุญใดๆ แล้วต้องทำอย่างไรถึงได้บุญมากสำเร็จทั้งปวง

 

  1. ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๒ ปาฏิหาริย์เชื่อมบุญ ปลดกรรม ชีวิตดีฉับพลัน

หนังสือขนาดเอ 6 จำนวน 128 หน้า พิมพ์เนื้อใน 1 สี สารบัญเนื้อหาในเล่ม ปลดกรรมจะได้ผล ต้องสำนึก รู้ผิดอย่างจริงใจว่าเราเองเป็นผู้สร้าง “กรรม”, ปาฏิหาริย์ปลดกรรม ลดกรรมให้ชีวิตดี ทุกคนทำได้, ขอถอดถอนยกเลิกในสิ่งที่ตนเองเคยอธิษฐานเอาไว้, การขออโหสิกรรมปลดกรรมทั้งปวง, ประกาศให้อโหสิกรรม ฉบับพระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล), เชื่อมบุญ พึ่งบุญผู้มีบุญให้ปลดกรรมได้ง่าย, ปลดกรรม ลดกรรมที่ทำกับพ่อแม่และผู้มีพระคุณ, ปลดกรรมที่การเงินมีปัญหาอย่างหนัก ค้าขายเจอแต่อุปสรรค อาภัพอับโชค, ปลดกรรมที่ทำให้เดือดร้อนเรื่องเพื่อนร่วมงาน, ปลดกรรมเรื่องคดีความ ถูกใส่ร้าย ป้ายสี, ทำสมาธิปลดกรรมและรักษาโรคเวรโรคกรรม, ปลดกรรมอันเกิดจากการทำแท้งหรือมีส่วนร่วมในกรรมนั้น

 

  1. ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๓ พุทธคุณ บทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานอย่างไรให้ปาฏิหาริย์เกิด

ขนาดเอ 6 จำนวน 128 หน้า พิมพ์เนื้อใน 1 สี สารบัญเนื้อหาในเล่ม เคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้สวดมนต์เกิดปาฏิหาริย์, สร้างบุญด้วยการทำสมาธิก่อนสวด, สวดมนต์ให้เงินทองไหลมาเทมา, วิธี แบบง่ายๆ ในทุกวันแต่ทำแล้วร่ำรวยจริง, บทพุทธคุณ บทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ (พร้อมคำแปลในบทสวดที่สำคัญและมีครูบาอาจารย์แปลไว้), นมัสการพระรัตนตรัย, บทนมัสการพระพุทธเจ้า, คำกล่าวบูชาไตรสรณคมน์, คำอาราธนาศีล, คำสมาทานศีล ๕, คำสมาทานศีล ๘, บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ, ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก, เมตตาพรหมวิหารภาวนา (มหาเมตตาใหญ่), บทสวดชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ), บทชัยปริตร (มหากาฯ), คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), คาถาเงินล้าน เมตตาจากหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี, บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง, บทแผ่เมตตา (แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย)

 

  1. ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๔ ห้อยพระ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเป็น ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา

ขนาดเอ 6 จำนวน 128 หน้า พิมพ์เนื้อใน 1 สี สารบัญเนื้อหาในเล่ม ห้อยพระอย่างไรให้ปาฏิหาริย์เกิด, เคล็ดข้อห้ามสำคัญ ที่ไม่ควรทำเป็นอันขาด, ห้อยพระถูกโฉลก ดวงดีไม่มีตก, บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ปาฏิหาริย์เกิด, อธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์อย่างไรให้ปาฏิหาริย์เกิด, บูชาพ่อแม่ เกิดโชคลาภ ปาฏิหาริย์อยู่เสมอ, อธิษฐานอย่างไรให้ปาฏิหาริย์เกิด, การอธิษฐานเพื่อขอขมา ขออโหสิกรรมที่ล่วงเกิน การอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ตัวอย่างคำอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์, การอธิษฐานเพื่อการขอขมาเจ้ากรรมนายเวร, คำอธิษฐานในเรื่องคู่ครอง, คำถอนอธิษฐานและอธิษฐานพบคู่แท้

 

ราคาร่วมสร้างบุญเล่มละ 29 บาท หากสร้างบุญ 50 เล่มเหลือ 19 บาท และสร้างบุญ 200 เล่ม จะได้รับพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อเรซิ่นเกรดเอ เพื่อเป็นกำลังในการทำสมาธิและกรรมฐานลดกรรม หนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทานจัดส่งได้ทันที สำหรับพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิจัดส่งได้ 20 พ.ค.2558

 

  1. โครงการมหาบุญกุศล “ 3 พระอรหันต์ แห่งโชคลาภ”

ในชุดสร้างบุญ 399 บาทนี้ ทุกท่านจะได้รับ

 

  1. รูปหล่อ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ คือ พระสิวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์ ในฐานเดียวกัน ขนาดฐานของท่านประมาณ16.5 ซม. สูง 10.5 ซม. หล่อด้วยไฟเบอร์เนื้อดี ปัดทอง (ตามรูปประกอบ) ทำพิธีจัดสร้าง และอธิษฐานจิต นำโดย พระอาจารย์เกียรติณรงค์ กิตฺติวฑฺฒโน แห่งสำนักสงฆ์วีระพรหมยาน ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา และคณะครูบาอาจารย์ ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นครูบาอาจารย์ของ ธ.ธรรมรักษ์

ภายในบรรจุมวลสารมงคลศักดิ์สิทธิ์ อาทิ ผงดินศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จองค์ปฐมเคยประทับเหยียบ ( คุณพ่อนัฐ ธรรมคุณาพร อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี นำมาถวาย ) พระบรมสารีริกธาตุ , เหล็กไหลน้ำ (จากแม่น้ำเจ้าพระยา) ผงหินพระธาตุ จากเขาสามร้อยยอด

 

ประจวบคีรีขันธ์ผงดินสังเวชนียสถาน ( จากประเทศอินเดีย ) ผงแป้งศักดิ์สิทธิ์ จากถ้ำเทวาพิทักษ์ สำนักสงฆ์ถ้ำเอราวัณ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ผงว่าน 108 จาก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผงพระเจ้า 5 พระองค์ จากเขาชะเมา จ.จันทบุรี ผงดอกไม้บูชาพระ จากสถานที่อันเป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์

 

ผงไม้คูณตายพราย ผงหินเขี้ยวหนุมาน ผงทรายโกเมน ผงแร่กาไฟส์ ( แกรไฟต์ ) ผงเหล็กแดงเหล็กดำ

ผงแร่ต่าง ๆ ผงดอกบัวผุด หรือ ขนุนดิน จากสำนักสงฆ์ถ้ำเอราวัณ . ขี้ผึ้งบริสุทธิ์ จากผึ้งทิ้งรัง จากสำนักสงฆ์วีระพรหมยาน อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ฯลฯ

 

  1. หนังสือสร้างบุญ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ อัศจรรย์ทันตา ปาฏิหาริย์ทันใจ โดย ธ.ธรรมรักษ์และจิตตวชิระ ขนาดเอ 5 (14.5×21 ซม.) ปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์หนึ่งสี จำนวน 128 หน้า เนื้อหาภายในจะประกอบไปด้วย ตำนานแห่งพระสิวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์ และวิธีบูชาท่านแบบถูกต้อง อย่างครบถ้วนที่ได้รับเมตตาแนะนำจากครูบาอาจารย์สืบทอดมาหลายร้อยปี เพื่อที่จะให้ทุกท่านเข้าใจประวัติความเป็นมาและวัตรปฏิบัติ การอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ของ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภและน้อมนำไปใช้กับชีวิตที่ดี สุข รวยตลอดกาลนาน

 

  1. ได้สร้างมหาบุญกุศลเป็นเจ้าภาพร่วมในโครงการบุญก่อสร้างศาลา “ สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาณที่ ๑ ” เพื่อใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และปฏิบัติธรรม บำเพ็ญภาวนา พร้อมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์ พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม จำนวน ๑๘ พระองค์ ที่ประดิษฐานอยู่ในศาลาฯ สำนักสงฆ์วีระพรหมยาน หมู่ ๖ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา (ดูภาพประกอบ) ซึ่งจะประกาศให้ทราบให้เห็นทั่วกัน (ไม่มีใบอนุโมทนาบุญเพราะยังเป็นสำนักสงฆ์)

 

โครงการมหาบุญกุศล “ 3 พระอรหันต์ แห่งโชคลาภ” นี้ค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศ แบบไปรษณีย์ลงทะเบียน ถ้าท่านใดต้องการเร็วมาก จะส่งให้ผ่านการขนส่งพิเศษและคิดค่าจัดส่งตามจริงเริ่มจัดส่ง 15 พ.ค.2558 เป็นต้นไป

 

***ท่านใดที่ต้องการสร้างบุญพลิกชีวิตในโครงการใด

ติดต่อทีมงานโครงการบุญธ.ธรรมรักษ์

09 5690 0444, 0 5302 1320

 

เลขที่บัญชีในการโอนเงินหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน

บัญชีชื่อ นางสาวปณิชา เครือปัญญาดี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส กาดคำเที่ยง

เลขที่ 892-228399-4 ประเภทออมทรัพย์

 

****หลังจากโอนเงินแล้วให้ยืนยันการโอนเงินและที่อยู่ในการจัดส่งที่

แฟกซ์ 0 5302 1321 หรือในช่องทางอื่นที่ทำได้

Email: torthammarak.staff@gmail.com

Line id 0956900444

 

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ http://www.torthammarak.com/

 

ด้วยกุศลเจตนาของกัลยาณธรรม ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบุญในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งกุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ ได้ดลบันดาลความสุขสวัสดี สรรพสิ่งอันเป็นมงคลทั้งหลาย ความสำเร็จถึงพร้อมในสิ่งอันชอบธรรมทั้งหลาย อันตนได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้วทุกประการ

 

ให้เจริญศรี เจริญสุข เจริญโชค เจริญลาภ เจริญศีล เจริญธรรม เจริญสติ เจริญปัญญา วิมุตติ มรรค ผล นิพพาน บังเกิดมีแด่ท่านสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ได้ร่วมทำบุญมาในงานนี้ ทุกท่าน เทอญ

 

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

มีหลายคนกังวลใจว่า ต้องสวดมนต์ในที่เงียบๆ ตอนเช้า ตอนกลางคืนหรือตอนไหนดี ในห้องพระ ในที่ทำงานหรือที่ไหนถึงจะได้บุญสวดมนต์...ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้"บุญ"

ขอตอบว่า ได้บุญทุกที่ ทุกเมื่อ

อยู่ที่จิตเรามีพลังแค่ไหน

ในที่พลุกพล่านก็สวดได้ แต่ไม่แนะนำสำหรับคนที่จิตไวมาก

เพราะจะไม่ได้อะไรเลย เพราะจิตไม่จดจ่อไม่เป็นสมาธิ

สวดในใจได้ไหม ตอบว่าได้เช่นกัน

สวดมนต์นั้นเป็นการรวมจิตเบื้องต้น เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีชั้นสูง

ถ้าจิตสงบสวดได้ทุกเมื่อ ที่ไหนก็ได้บุญ

แต่ถ้าจิตไม่สงบ ถึงจะสวดในวัด หน้าพระ ก็แทบไม่มีผลอะไรเลย

สำคัญที่สุดคือจิต

ขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

Older Posts »