Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for มิถุนายน, 2011

“บุญบารมี ยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่ม” คุณผู้อ่านเคยได้ยินได้ฟังกล่าวนี้มาหรือไม่ว่า บุญยิ่งใช้ก็เหมือนยิ่งสร้างบุญเพิ่มขึ้นไปด้วย คนที่ใช้บุญแก้ปัญหาชีวิตไปเรื่อยๆ ก็เท่ากับได้สร้างบุญต่อไปไม่มีวันหมดมีแต่เพิ่มขึ้นเปรียบเหมือนกับการจุดเทียนขึ้นแท่งหนึ่งแล้วส่งไฟต่อไปให้คนอื่น ไฟที่ติดอยู่กับเทียนของเรามันก็ยังไม่ดับในขณะที่เทียนเล่มอื่นๆ ก็จะส่องสว่างมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งต่อไฟกันก็ยิ่งสว่างมาก

ลักษณะการใช้บุญออกไปก็เป็นเช่นนั้นเหมือนการต่อเทียน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าส่วนใหญ่เราไม่ทราบถึงวิธีการนำบุญที่อุตส่าห์ได้เพียรสร้างมาไปใช้อย่างถูกวิธี

เราจะนำบุญไปแก้ปัญหาอะไรในชีวิตของเราได้บ้าง?

ปัญหาชีวิตมนุษย์นั้นมีไม่กี่อย่าง ปัญหาหลักๆ 5 ประการก็คือ

1. เรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดได้อยู่เสมอ หรือการต้องทนทุกข์จากความพิกลพิการแต่กำเนิด

2. เรื่องของปากท้องความเป็นอยู่ที่ยากจนขัดสนและการสูญเสียทรัพย์สินของตนโดยใช่เหตุ

3. การพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของที่ตนเองรักและหวงแหน,มีคู่ครองที่ไม่ซื่อสัตย์,มีบุตรหลานที่ไม่เชื่อฟังรวมไปถึงการกังวลในเรื่องความสวยความงามของตนเอง

4. การที่ไม่เป็นที่ยอมรับจากคนในสังคมขาดความน่าเชื่อถือและมีความคับแค้นใจไม่สบายใจต่างๆ

5. ความโง่เขลาไม่ฉลาดของตนเองอันทำให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกหรือเสียเปรียบได้ง่ายๆ

ปัญหาหลักๆ เหล่านี้เป็นปัญหาหลักๆ ของคนเราทั้งสิ้นการจะแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องใช้การกระทำที่ดีมาแก้ไขรวมไปถึงการนำบุญที่ได้ทำด้วยการทำทาน รักษาศีลและการเจริญภาวนามาช่วยด้วย

เคล็ดวิธีการใช้บุญเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ

            ผลแห่งกรรมทั้งหลายเกิดจากการกระทำ หากจะบรรเทากรรมได้ก็ต้องใช้ “การกระทำ” แก้ไขบรรเทาเอาด้วยไม่ใช่การนั่งนึกหรือการภาวนาบุญเพียงอย่างเดียวเพื่อแก้ปัญหาทางเดียวย่อมทำไม่ได้แน่นอน ควรจะเริ่มด้วยขั้นตอนการละความชั่วทั้งหมด “แบบเลิกทันที !!”

ละชั่วทั้งหมดแบบเลิกทันที

เรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากของก้าวแรกในการใช้บุญคือ ต้องรู้จัก “กักบุญ” ให้อยู่กับตัวก่อน สิ่งที่จะกักบุญที่ทำมาได้ก็คือศีล เพราะถ้าเรายังคงทำชั่วอยู่ต่อให้สร้างบุญมาแค่ไหนมันก็ไหลออกไปหมดกรรมดีที่อุตส่าห์สร้างมาไม่ได้อยู่กับตัวเรา ทำให้กรรมชั่วไหลเข้ามาปิดกั้นความเจริญอยู่เรื่อยไป

เราต้องปรับเปลี่ยนการกระทำทุกอย่างให้ควบคู่ไปกับการรักษาศีล

หลวงปู่ชา สุภัทโท พระอริยสงฆ์ผู้เป็นครูบาอาจารย์สำคัญรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาท่านเคยเทศนาสั่งสอนเอาไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ โดยมีความตอนหนึ่งที่ท่านได้พูดถึงความชั่วที่มาปิดกั้นทางบุญไว้ว่า

“…ถ้าไม่ละความชั่วแล้วบุญมันจะเข้าไปสู่จิตใจของเราได้อย่างไร เข้ามาไม่ได้นะบุญ ใจไม่เป็นบุญ…”

คนที่มีความทุกข์มีปัญหาเรื่องใดๆ ก็ตามการกระทำในทางที่ถูกที่ควรพร้อมกับการมีศีลจะทำให้แก้ปัญหาได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า “ถ้าเรารักษาศีลให้ดีแล้วศีลก็จะรักษาเรา” ลองคิดตามง่ายๆ ดูว่า ถ้าวันนี้เราออกไปทำงานแล้วระหว่างทำงานก็ดื่มเหล้าเคล้าแอลกอฮอล์ไปด้วยงานก็ออกมาไม่ดี หรือแม้ว่าจะทำทานใส่บาตรสม่ำเสมอทุกเช้า แต่พอเลิกงานก็ไปเที่ยวกลางคืนหรือไปยังแหล่งอบายมุขอยู่อย่างนี้ชีวิตนี้ก็ยากที่จะเจริญขึ้นได้

เรื่องเคล็ดวิธีการใช้บุญนี้ขอยกตัวอย่างกรณีเกี่ยวกับการรักษาศีลให้เห็นกันได้ชัดๆ

เช่นกรณีคนที่เจ็บป่วยอยู่เสมอ หรือมีเหตุให้ได้รับบาดเจ็บก็ต้องทำการรักษาดูแลตนเองให้ดี คือกินยาให้ถูกต้องและเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี และการกระทำเหล่านั้นจะมีพลังมากยิ่งขึ้นมีอานิสงส์ส่งผลให้เกิดขึ้นได้ ก็ต้องรักษาศีลข้อ 1 ให้ดีควบคู่ไปด้วยถ้าอยากมีอายุยืน แข็งแรงไม่มีโรคภัยเพิ่มขึ้นมาอีก ไม่มีโอกาสได้พบเจออุบัติเหตุใดๆ ไม่เสี่ยงต่อการพิกลพิการ

ถ้าไม่อยากให้ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ที่ใช้ในการเลี้ยงชีพสูญหายไป ก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยอาชีพสุจริตถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอและ การกระทำเหล่านั้นจะมีพลังมากขึ้นได้ก็ต้องรักษาศีลข้อที่ 2 ให้ดีควบคู่ไปด้วยเป็นการป้องกันไม่ให้ ทรัพย์สินสูญหาย โดนขโมย ถูกคดโกง โดนวินาศภัยต่างๆ

ถ้าไม่อยากจะผิดหวังหรือเสียใจกับความรัก ไม่อยากพลัดพรากจากคนที่รักหรือของที่รัก ไม่อยากโดนเพศตรงข้ามหลอกลวง อยากมีคู่ครองที่ซื่อสัตย์ อยากให้บุตรหลานเชื่อฟังก็ต้องดำรงตนอยู่ในคู่ครองของตนหรือประพฤติพรหมจรรย์ไปเลยได้ก็ยิ่งดี (ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกาม) นั่นคือการรักษาศีลข้อ 3 ไม่ให้ด่างพร้อยเพื่อเป็นฐานพลังงานที่ดีให้กับชีวิตนั่นเอง

ถ้าไม่ต้องการสูญเสียอำนาจความน่าเชื่อถือ ต้องการการยอมรับจากสังคมคนรอบข้างก็ต้องวางตัวทั้งคำพูดและการกระทำให้น่าเชื่อถือ นั่นคือพูดแล้วต้องทำตามความเป็นจริงจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้น พูดแต่คำที่เป็นสิ่งดีมีวาจาไพเราะช่วยทำให้เกิดเสน่ห์ในตนเอง นั่นคือการรักษาศีลข้อ 4 ควบคู่ไปด้วยพร้อมกับการกระทำดังกล่าว จะทำให้มี วาจาศักดิ์สิทธิ์ มีฟันสวย ขาวสะอาดเรียบเสมอกัน กลิ่นปากหอม ไม่ถูกใส่ร้ายป้ายสีได้ง่าย และได้รับความจริงใจจากผู้อื่น

และถ้าอยากเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดมีสติมั่นคงก็ต้องหมั่นขวนขวายหาความรู้ เพราะคนเราไม่ได้เก่งกันมาตั้งแต่เกิดคนโง่หรือคนไม่รู้ก็สามารถฉลาดขึ้นได้ ส่วนคนที่มีสมองดีนั้นเป็นเพราะว่าได้ทำบุญในอดีตชาติมาดีด้วยการคบหากับสมณะและบัณฑิตรวมไปถึงการได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ถูกต้องจากครูบาอาจารย์ต่างๆ ด้วย และการเสริมพลังทางความคิดความรู้และปัญญาเหล่านี้ก็ต้องอาศัย การรักษาศีลในข้อที่ 5 ให้ดี เพื่อให้มีสติมั่นคง ไม่ขี้ลืม ไม่โง่และปิดประตูเรื่องการมีโอกาสกลายเป็นคนวิกลจริตไปได้เลย

แต่ทว่าการกระทำดีพร้อมด้วยการถึงพร้อมด้วยศีลนั้นยังเป็นเพียงการแก้ปัญหาชีวิตต่างๆ เพียงแค่ขั้นเริ่มต้นเท่านั้นคือยังผลให้ชีวิตไม่มีโอกาสตกต่ำหรือเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ มากไปกว่านี้และเป็นแนวทางในการคลายกรรมและปัญหาหนักต่างๆ ไปได้ทีละขั้น

เมื่อเราได้กักบุญเตรียมพร้อมไว้ที่จะให้กับคนอื่นแล้วก็ต้องทำการนำบุญไปให้ผู้อื่นที่เราปรารถนาจะให้เขามีความสุขด้วยการโมทนาอุทิศบุญหรือการเชื่อมบุญ

Read Full Post »

การเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญสะสมไว้ที่ถือได้ว่าได้บุญบารมีมากที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นแก่นแท้และได้บุญสูงกว่าฝ่ายศีลมากนัก เพราะว่าการเจริญภาวนาเป็นการเน้นระงับการทำความชั่วทาง “ใจ” คือเป็นการซักฟอกจิตให้สะอาดบริสุทธิ์

เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าการสร้างบุญด้วยการภาวนานั้นจะได้บุญอย่างสูงสุด?

ก็เพราะว่าอำนาจแห่งกฎแห่งกรรมข้อที่เรียกว่า มโนกรรมนั้นมีผลรุนแรงที่สุดทุกๆ อย่างที่เรากระทำลงไปล้วนออกมาจาก “ใจ” ก่อนเป็นอันดับแรก ดังที่มีคำกล่าวว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจเป็นประธานแต่ทว่าใจนั้นก็เป็นไปได้ตามพลังทั้งทางดีและทางที่ไม่ดี

พระพุทธองค์ตรัสถึงมรรค 8 ข้อที่สำคัญที่สุดก็คือ “สัมมาทิฐิ” เป็นทางแห่งทางพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงคือเห็นว่าผลทุกอย่างในโลกเกิดแต่เหตุ ถ้าไม่ก่อเหตุก็ไม่เกิดผลถ้าเราสามารถจะดับที่ต้นเหตุได้ก็จะดับผลได้เช่นกัน

เมื่อเรามีความเห็นชอบอย่างถูกต้องเที่ยงตรงแล้วเรื่องของการคิดหรือ “ดำริชอบ” จะมาเองเมื่อมีความคิดชอบแล้วก็จะส่งผลไปยังมรรคผลข้ออื่นๆ ให้ดีตาม

อำนาจแห่งจิตหรือมโนกรรมนั้นมีตัวอย่างที่น่าสนใจในสมัยพุทธกาลจะเล่าให้ฟังอีกสักเรื่อง

ในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อท่านมรณภาพลงแล้วก็จะมีพระอีกรูปหนึ่งนำจีวรไปใช้ แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเอาไว้เสียก่อนและรับสั่งว่า พระภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรนั้นได้กลับมาเกิดมาเป็นเล็นเกาะอยู่ที่จีวรที่ท่านได้ซักตากเอาไว้ เพราะจิตของท่านเมื่อกำลังจะมรณภาพลง (อาสันนกรรม) ผูกพันอยู่กับจีวรผืนนี้ที่เพิ่งจะได้มาและท่านชอบมาก หากพระภิกษุรูปใดได้นำจีวรนี้ไปใช้เล็นตัวนั้นก็จะโกรธเพราะท่านยังหวงอยู่ส่งผลให้เกิดบาปกรรมทางใจขึ้นอีกและท่านก็ไม่อาจจะไปเสวยผลแห่งกรรมดีที่ได้ทำไว้ได้

เพียงจิตที่ขุ่นเคืองแม้เพียงเล็กน้อยเช่นนี้ยังมีอานุภาพเช่นนี้พระพุทธองค์จึงสั่งสอนอยู่เสมอว่าให้ทำความดีละเว้นความชั่วและ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเย็นที่สุดในหลักธรรมคำสอนทั้งปวง

นี่เองคือเหตุผลที่ว่าเหตุใดการเจริญภาวนาซักฟอกจิตให้สะอาดเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เพราะใจมีอำนาจแรงเหนือทุกสิ่งนี่เองสัตว์ทั้งปวงจะไปสู่ภพใดก็เป็นเพราะจิตก่อนตายเป็นสุขหรือทุกข์

การเจริญภาวนานั้นเป็นหนทางไปสู่มรรคผลและนิพพานได้เพราะการที่จิตสะอาดจนหมดกิเลสหมดความต้องการทั้งหลายแล้วย่อมไม่เหลืออะไรติดเกาะในจิต จิตก็ว่างเปล่าไม่อาจกลับไปเกิดใหม่ได้อีกหลุดพ้นไปโดยปริยาย หากลำพังเพียงแค่การทำทานหรือรักษาศีลนั้นยังไม่มีบุญบารมีที่มากพอที่จะกำจัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง

พระพุทธองค์กล่าวเอาไว้ว่า

แม้จะรักษาศีล 227 ข้อให้ไม่ด่างพร้อยถึง 100 ปีก็สู้การทำสมาธิภาวนาเพียงแค่ชั่วไก่กระพือปีกหรือช้างกระดิกหูไม่ได้”

การเจริญภาวนานั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. การทำสมาธิด้วยสมถะภาวนา

การทำสมาธิแบบสมถะภาวนาคือ การกำหนดใจให้นิ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียว ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามขอให้เพียงแต่ใจอยู่นิ่งไม่วอกแวกก็คือเป็นสมาธิ ถ้าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและคนไทยเราคุ้นเคยที่สุดก็คือ “การไหว้พระสวดมนต์” การกำหนดจิตด้วยการสวดมนต์นี้จะทำให้จิตนิ่งอยู่ที่บทสวดก็เรียกได้ว่าเป็นการทำสมาธิระดับต้นขั้นที่หนึ่ง (ขณิกสมาธิ)

วิธีการทำสมาธิอย่างง่ายๆ ทำอย่างไร?

เริ่มต้นด้วยการนั่งขัดสมาธิตัวตรงแบบไม่ตรงเกร็งร่างกาย เอาขาขวาทับขาซ้าย ถ้าหากไม่ถนัดก็สามารถนั่งเก้าอี้ในอิริยาบถสบายๆ ก็ได้เอามือขวามาทับมือซ้ายหลับตาเบาๆ โดยไม่ต้องบีบเปลือกตาหรืออย่ากดเน้นลูกนัยน์ตาเพราะจะทำให้ไม่สะดวกในการทำสมาธิ

จากนั้นกำหนดลมหายใจให้อยู่ที่ท้องภาวนาตามไปในใจขณะที่ท้องพองออกก็คือการหายใจเข้า ก็บริกรรมคำภาวนาว่า “พองหนอ” เมื่อหายใจออกท้องยุบก็บริกรรมภาวนาว่า “ยุบหนอ” ค่อยๆ ภาวนาไปเรื่อยๆ จนเมื่อจิตนิ่งไม่ได้คิดอะไรแล้วจึงค่อยหยุดบริกรรมแล้วนั่งต่อไปเรื่อยๆ แต่ถ้าจิตมันเริ่มคิดซัดส่ายออกไปถึงเรื่องอื่นๆ ก็ให้รีบกลับมาบริกรรมคำภาวนานี้ใหม่จนกว่าจิตจะนิ่งเช่นเดิม

แต่การเจริญสมาธิแบบสมถะภาวนาด้วยคำบริกรรมนี้เป็นเพียง “คำบริกรรมแบบหนึ่งเท่านั้น”  หากใครสะดวกจะใช้คำอื่น อย่างคำว่า พุทธ-โธ หรือ กำหนดลมหายใจด้วยคำบริกรรมอื่นๆ ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด การนั่งสมาธิด้วยการภาวนาอยู่เช่นนี้จิตก็จะนิ่งอยู่ที่ลมหายใจ ก็ถือว่าเป็นสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานของการชำระจิตให้สะอาดที่อยู่ในกมลสันดานของแต่ละคน เมื่อจิตอยู่นิ่งแล้วก็เกิดความง่ายที่จะทำให้สะอาดเพราะรู้ว่าจิตอยู่ตรงไหนจากนั้นจึงค่อยใช้ “การเจริญปัญญา” เป็นการซักฟอกให้สะอาดหมดจดในชั้นต่อไป

2. การเจริญปัญญา

การเจริญปัญญานั้นต่างไปจากความเป็นสมาธิ ตรงที่สมาธิเป็นเพียงการทำใจให้สงบนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เพียงอารมณ์เดียวแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่ได้นึกคิดอะไร แต่การเจริญปัญญา (คำพระท่านว่า วิปัสสนา) ไม่ใช่ทำให้แค่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น 

การเจริญปัญญานั้นเป็นการคิด “ใคร่ครวญ” เพื่อหาเหตุผลในสภาวะที่เป็นธรรมและความจริงในแต่ละสรรพสิ่งว่า สิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป (อนิจจัง) ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ (ทุกขัง) คือทุกอย่างเป็นสภาพที่ไม่อาจทนอยู่ในสภาพเดิมได้ เกิดขึ้นแล้วไม่อาจทรงตัวต้องเปลี่ยนแปลงไป ทำให้อารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ตามมา และ สุดท้ายคือ ทุกสิ่งไม่มีตัวตนและไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือเป็นของๆ ใครใดๆ ทั้งสิ้น (อนัตตา)

ยกตัวอย่างเช่นบทบริกรรมกรรมฐานที่ว่า เกสา (ผม) โลมา (ขน) นะขา (เล็บ) ทันตา (ฟัน) ตะโจ (หนัง) และ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา ทวนกลับไปกลับมาอย่างนี้เป็นการทบทวนพิจารณาว่า ทั้งผม ขน เล็บ ฟัน และหนังของคนเรานั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเกิดขึ้นแล้วก็ร่วงหล่นผุผังหรือเหี่ยวไปทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยแม้แต่น้อย จึงไม่ใช่สาระสำคัญที่เราควรจะไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดเพราะแม้แต่ร่างกายของตนเองยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสิ่งอื่นๆ ในโลกนี้ก็เช่นเดียวกัน

เมื่อใดก็ตามที่เราพิจารณาสิ่งต่างๆ รอบตัวให้เป็นไปตามที่กล่าวมานี้ได้ก็ถือได้ว่าได้ทำการชำระจิตให้หมดจดจนบริสุทธิ์ที่แท้ เพราะจิตใจสามารถยอมรับสภาพความจริงทั้งหลายและความเป็นไปทั้งหลายของโลกได้อย่างแท้จริง

ผลแห่งการฝึกเจริญสมาธิและปัญญานี้จะทำให้เกิดผลบุญขึ้นกับตัวคือ ทำให้จิตมีความสามารถมากขึ้นในการคิด มีความเฉลียวฉลาดสติปัญญาเฉียบแหลมขึ้นและมีความทรงจำดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งมีข้อแม้ว่าจะต้องฝึกอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เพราะใจที่เป็นสมาธิจิตจะผ่องใสสงบนิ่ง เหมือนน้ำสะอาดที่ตะกอนทั้งหลายตกอยู่ก้นทั้งหมดแล้วทำให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ

ผลของการเจริญสมาธิและปัญญาจะทำให้พบความสุขที่แท้จริงได้อย่างไร

ความสุขที่ได้จากการเจริญภาวนานั้นเป็นความสุขที่เรียกได้ว่า “ละเอียด” กว่าความสุขทางกายมากมายนัก และมีถึง 3 ขั้นคือมีความสุขในปัจจุบัน สุขในโลกหน้า และมีความสุขเป็นที่สุดคือนิพพาน

1. ความสุขในปัจจุบัน

เมื่อฝึกทำสมาธิได้ในระดับเบื้องต้นเพียงแค่ปล่อยวางใจให้ผ่อนคลายกับเรื่องราวต่างๆ  ได้ก็เกิดผลบุญขึ้นคือ ใจเป็นสุขที่ได้ปล่อยวางได้พบกับความสุขใจขั้นพื้นฐานได้แก่ เมื่อหลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข จะนั่ง นอน ยืน หรือเดิน ไม่ว่าอิริยาบถไหนๆ ก็มีความสุขทั้งสิ้น สุขไม่ต้องเลือกเวลาและสถานที่เพราะว่าจิตใจของเรานิ่งเป็นสุขแล้ว (พระท่านว่า “นัตถิ สันติปะรัง สุขัง” สุขอื่นนอกจากหยุดนิ่งนั้นไม่มี

2. ความสุขในโลกหน้า

ความสุขในระดับขั้นต่อไปคือ เมื่อได้ละจากโลกนี้ไปแล้วจะได้ไปเสวยสุขในภพภูมิที่เป็นสุขขึ้นไปในโลกหน้า เพราะการที่เราจะไปสู่ “สุคติ” หรือภพที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับความหมองหรือความใสของจิตเป็นหลักหากก่อนตายมีจิตใจที่ผ่องใสเป็นสุข ก็มีสุคติเป็นที่ไป หากก่อนตายจิตมีความขุ่นข้องเป็นทุกข์ก็มี ทุคติเป็นที่ไปตามหลักกรรมแห่งอาสันนกรรม

3. ความสุขอันเป็นนิพพาน

การเจริญภาวนานั้นเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลส หากหมั่นเพียรฝึกฝนจนกระทำสำเร็จจนสิ้นกิเลสในภพชาติปัจจุบันก็จะทำให้จิตหลุดพ้นไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีก อันหมายถึงพระนิพพาน ซึ่งความสุขแบบนี้มีแต่พระพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันต์เท่านั้นที่สามารถไปถึงได้

หากเราต้องการที่จะไปถึงความสุขพ้นทุกข์ไปตลอดกาล ในภพชาติปัจจุบันก็ต้องพยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆ หากไม่ถึงนิพพานในชาตินี้ชาติหน้าก็จะถึงได้แน่นอนต้องหมั่นสะสมบุญบารมีไปและต้องมีเคล็ดวิธีการฝึกสมาธิและการเจริญปัญญาที่ถูกต้องจากผู้ที่รู้จริงเท่านั้น

          นอกจากความสุขในสูงสุดที่กล่าวมาแล้วยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายมากมาย เช่นทำให้สุขภาพดีโดยสมาธินั้นมีอำนาจในการระงับความเจ็บปวดจากโรคภัยต่างๆ ช่วยให้นอนหลับได้ง่าย ไม่ฝันร้าย มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีกำลังใจและความเข้มแข็งที่จะเผชิญเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง

การสร้างบุญด้วยวิธีการ 3 ขั้นคือ ทาน ศีล และภาวนานี้ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องและทำเป็นลำดับไปครับอย่าได้ข้ามขั้นโดยเห็นว่าการเจริญภาวนาแล้วได้บุญมากสุดก็เลยนั่งภาวนามันอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้ผลแน่นอนการจะภาวนาจะได้ผลก็ต่อเมื่อรักษาศีลคือกายและวาจาให้ดีแล้วจึงจะรักษาใจด้วยการภาวนาได้

และแน่นอนว่าเราจะยังรักษาศีลได้ไม่ดีพอหากยังไม่สามารถทำทานช่วยเหลือใครได้ เพราะคนที่มีจิตใจตระหนี่นั้นจิตมันจะไม่มีกำลังไปทำสิ่งที่ดีๆ อย่างการรักษาศีลแน่นอน

เราสามารถคิดตามได้ง่ายๆ ว่าถ้าวันนี้ไม่รักษาศีลนึกครึ้มไปกินเหล้ากับเพื่อนพอรู้สึกตัวว่าทำบาปขึ้นมาเสียแล้ว ก็คิดว่าไม่เป็นไร ไปนั่งภาวนาชั่วช้างกระดิกหูอย่างที่ว่ามาก็ได้บุญมหาศาลเพื่อลบล้างกันไปอย่างนี้ไม่ได้ผลบุญอะไรเกิดขึ้น เพราะการที่ไม่มีสติไม่มีความรู้ตัวอยู่ตลอดหากจะนั่งภาวนาก็คงได้แค่นั่งหลับเท่านั้นเอง

การให้ทานเพื่อมุ่งกำจัดกิเลสอย่างหยาบกองใหญ่คือความโลภและยังอานิสงส์ให้กายไม่ลำบากคือ มีทรัพย์ใช้สบายตัวที่สำคัญคือทำให้จิตมีกำลัง พอจิตมีกำลังมากขึ้น การรักษาศีลซึ่งเป็นการมุ่งกำจัดกิเลสกองใหญ่อย่างกลางคือ ความโกรธ ก็จะทำได้ง่าย เมื่อกายสบายและมีความสำรวมก็จะเป็นการง่ายต่อการทำสมาธิและการการเจริญภาวนา เพื่อมุ่งกำจัดกิเลสได้ออกทั้งหมดทั้ง โลภ โกรธและหลง พอหมดกิเลสแล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานแน่นอน

การสร้างและสั่งสมบุญนั้นจึงเป็น “งานสำคัญของชีวิต” ควรที่เราจะต้องกระทำให้เป็นนิสัยจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งไปเลยดังที่บรรพบุรุษของเราเคยกระทำมาโดยคนโบราณนั้นถึงกับมีคติในการสร้างบุญบารมีเอาไว้ว่า

“เช้าใดยังไม่ได้ให้ทานหรือทำทาน เช้านั้นก็อย่าเพิ่งกินข้าว”

“วันใดที่ยังไม่ได้สมาทานศีลเพื่อที่จะตั้งใจรักษาศีล วันนั้นก็อย่าเพิ่งออกจากบ้าน”

“คืนใดที่ยังไม่ได้สวดมนต์ นั่งเจริญสมาธิภาวนาคืนนั้นก็อย่าเพิ่งเข้านอน”

ลองถ้าเราตั้งเงื่อนไขการสร้างบุญซึ่งไม่ใช่เรื่องทำยากเลยไว้เช่นนี้เมื่อทำจนเป็นนิสัยมันก็จะติดตัวเราไปและยังประโยชน์ให้เกิดกับคนรอบข้างไปด้วยเพราะเขาจะพบเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มเกิดศรัทธาหันมาทำตามเป็นการพากันสร้างบุญกลุ่มให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก

เมื่อสร้างบุญมาดีแล้ว บุญนี้จะเก็บไว้กับตัวเสียก่อน เมื่อสร้างให้มากๆ ยิ่งดีเพราะเมื่อถึงเวลานำไปใช้แล้วจะได้มีใช้ไม่ขาดแคลน ดังคำสอนของสมเด็จของพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสีที่ท่านกล่าวเป็นอมตะวาจาว่า

“บุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า ลูกเอ๋ย ก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัว

เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า หมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง จงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นเมื่อถึงเวลา ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า”

หมั่นสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอให้มากพอและยาวนานพอส่วนจะนำบุญไปใช้ให้เกิดผลเร็วๆ อย่างไรนั้นจะกล่าวในบทของ เคล็ดของการนำบุญมาใช้ต่อไป

Read Full Post »

ศีลได้ชื่อว่าเป็นทางมาของรูปสมบัติ ถ้าหากอยากจะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่ดีสวยงามสมกับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ควรจะรักษาศีล เพราะเหตุใดจึงมีคำกล่าวเช่นนี้ ก็เพราะเป็นไปตามหลักกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้กับสุภมาณพในพระไตรปิฎกจูฬกัมมวิภังสูตรเช่นเดียวกัน

สุภมานพถามพระพุทธองค์ว่า “ทำไมบางคนเกิดมาอายุสั้น บางคนอายุยืน?” พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่า

“คนที่เกิดมาอายุสั้นนั้น ก็เป็นเพราะว่า เมื่อชาติปางก่อนเป็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่มีศีล 5 เมื่อสิ้นอายุขัยจากชาตินั้นแล้ว ต้องไปตกนรกหมกไหม้เพื่อชดใช้กรรมที่ทำมา จนเมื่อรับโทษจากนรกจนหมดกรรมชั่วนั้นแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็นคน เพราะเป็นผลของเศษเวรเศษกรรมที่เคยทำมาและติดตามมาส่งผลจึงทำให้ต้องอายุสั้นตายเร็ว ไม่มีโอกาสได้สร้างบุญกุศล

ส่วนคนที่เกิดมาอายุยืนนั้น ก็เพราะเมื่อชาติปางก่อนเขาเป็นคนมีศีล 5 มีศีลธรรมประจำใจ เมื่อสิ้นอายุขัยจากชาตินั้นแล้ว จึงไปเกิดในภพภูมิที่ดี เช่นไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นต่างๆ ได้เสวยบุญที่ทำมา เมื่อถึงเวลาพ้นจากภพนั้นแล้ว ก็มาเกิดมาเป็นคนอีกครั้ง บุญกุศลที่เคยสะสมมา ก็ยังตามมาส่งผลทำให้อายุนั้นยืนยาว

สุภมานพถามต่ออีกว่า “ทำไมบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมาก บางคนไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ?” พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่า

“การที่คนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมาก ก็เพราะว่าเมื่อชาติปางก่อนนั้นเป็นคนที่ชอบทรมานทรมาน เบียดเบียนสัตว์ กักขังสัตว์

สุภมานพถามต่อไปว่า “ทำไมบางคนเกิดมารูปร่างไม่สวย ส่วนบางคนรูปร่างสวย”   พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่า

“คนบางคนเป็นคนขี้โกรธ มีความโกรธเป็นเจ้าเรือน ก็คือ เมื่อสิ้นอายุขัยไปแล้วจึงไปเกิดในอบายภูมิหรือสถานที่ลำบาก เมื่อหมดจากภพนั้นได้มาเกิดเป็นคนอีกครั้ง เพราะความที่เป็นคนขี้โกรธอยู่เสมอ ชาตินี้จึงเป็นคนที่มีหน้าตาขี้ริ้ว ขี้เหร่ ไม่สวยงามอัปลักษณ์”

“ส่วนเหตุที่คนเกิดมานั้นรูปสวย” ก็คือ เป็นเพราะในชาติปางก่อนเป็นคนดีมีศีลและมีเมตตา ไม่เป็นคนขี้โกรธเจ้าอารมณ์จึงส่งผลให้เขาผู้นั้นมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม

และสุดท้าย สุภมาณพก็ถามว่า “ทำไมคนบางคนจึงเกิดมาโง่ คนบางคนเกิดมาฉลาด” พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่า

คนที่มีสติปัญญาไม่ดีเพราะเมื่อชาติปางก่อนนั้น เป็นคนไม่เข้าไปไต่ถามหาความรู้ต่อสมณะพราหมณ์ต่อผู้ประพฤติดี ผู้รู้คุณธรรมหรือมีความประพฤติชอบดูถูกดูแคลนผู้ประพฤติธรรมรวมถึงคนอื่น ๆ ชอบดื่มสุราให้ขาดสติอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดมาจึงเป็นคนโง่เขลาปัญญาทึบหรือแม้แต่ พิการทางปัญญา

            นี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องรักษาศีลให้เป็นปกติ

 

แล้วศีลแปลว่าอะไร ?

คำว่า “ศีล” หากในทางความหมายของภิกษุก็คือ “ข้อห้ามในการกระทำที่จะงดเว้นจากความชั่วความทุจริตและสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ” พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งเป็นธรรมเสนาบดีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวเอาไว้ใน คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ว่า

“ศีล คือ เจตนา ความตั้งใจที่จะงดเว้นจากกายทุจริต 3 อันได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม และ วจีทุจริต 4 คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด และไม่พูดเพ้อเจ้อ”

ศีลนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้สงบเพราะเป็นคุณธรรมที่ช่วยรักษา กาย และวาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อกายและวาจาสงบเรียบร้อยก็จะพลอยทำให้ใจสงบปราศจากความกังวลไปด้วย

ในบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ท่านก็กล่าวให้ความหมายของคำว่าศีลแปลว่า “ปกติ” หมายถึงสิ่งที่ต้องรักษาเพื่อความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์หากมนุษย์คนใดที่ไม่มีศีลก็ไม่เรียกว่ามนุษย์แต่จะเรียกว่า “คน” ที่แปลว่า ยุ่ง แทน

ศีลนั้นมี 3 ประเภทหรือ 3 ระดับอันได้แก่ ศีลระดับธรรมดาได้แก่ ศีล 5 ศีลระดับกลางมัชฌิมาศีลหรือ อุโบสถศีล คือ ศีล 8 และศีล 10 และ ปาริสุทธิศีลเป็นมหาศีลหรือ ศีลขั้นสูงสุดอย่าง ปาฏิโมกข์สังวรศีล 227 ข้อ ของพระภิกษุ ซึ่งในที่นี้ จะขอขยายความเฉพาะ ศีล 5 ที่เป็นศีลขั้นพื้นฐานสำหรับความเป็นมนุษย์ที่จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ในที่นี้ขออธิบายเฉพาะเพียงศีล 5 ที่เราควรจะสร้างและรักษาไว้ให้ดี เนื่องจากเป็นข้อปฏิบัติที่มีความเหมาะสมสำหรับคนปกติธรรมดา หากใครอยากจะถือศีลที่มากกว่านี้ก็ย่อมทำได้ เพียงแต่การถือศีลมากข้อแบบพระสมณะนั้นจะทำให้เกิดความไม่สะดวกบางประการในการดำรงชีวิต เช่น การไม่อาจจะหยิบจับหรือรับเงินทองได้ ซึ่งในความเป็นปกติของมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องถือศีลมากขนาดนั้น

ศีล 5 คืออะไร ?

            สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็คงจะคุ้นเคยเวลาที่พระท่านให้กล่าวอาราธนาศีล 5 แล้วเราก็รับศีลไป แต่บางทีก็ไม่เคยเข้าใจหรือไม่เคยรู้ในความหมายที่แท้จริงเรากล่าวรับไปตามเรื่องอย่างนั้นเอง

            ความจริงแล้ว ศีล 5 เป็นสิ่งที่มนุษย์เราช่วยกันบัญญัติขึ้นมาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบจากสามัญสำนึกที่รู้ว่า เมื่อเรามีความรักตนเอง มีความต้องการความสุข มีความต้องการความปลอดภัยอย่างไรในชีวิต คนอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน ศีล 5 จึงมีความหมายว่า หลักมนุษยธรรม หรือ ธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์

 

ถือศีลเป็นการสร้างบุญได้อย่างไร

ในหลักทางมาแห่งบุญข้อที่ 2 กล่าวถึง ศีลมัย หรือ บุญสำเร็จได้ด้วยการรักษาศีลก็หมายความว่า เมื่อใดที่เรางดเว้นจากความชั่วก็เป็นการสร้าง “กรอบ” ที่จะไม่เรานำร่างกายหรือวาจาไปเบียดเบียนคนอื่นได้เป็นบุญที่ใหญ่กว่าทาน ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า การถือศีลนี่เป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่กว่า ทานใดๆ ก็เพราะว่าถือว่าเราได้ “ให้”

ให้ที่ว่าคือให้ชีวิตและความปลอดภัย หากถือศีลข้อที่ 1 ได้ให้ในความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้อื่นคือการถือศีลข้อที่ 2 ให้ในความปลอดภัยในสถาบันครอบครัวของคนอื่นก็คือศีลข้อที่ 3 ให้ในความจริงใจที่จะมอบให้แก่คนอื่นก็คือศีลข้อ 4 และให้ในความปลอดภัยในทุกสิ่งทุกประการคือศีลข้อที่ 5

หากเรารักษาศีลได้ดีจึงทำให้เราได้บุญด้วยมหาทานอันยิ่งใหญ่ นอกจากกายและวาจาจะไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วบุญที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยชำระจิตใจให้สะอาดและมีพลังยิ่งใจสะอาดบริสุทธิ์มากก็ยิ่งมีพลังมากจะดึงดูดเอาสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิต

 

ผลแห่งการรักษาศีล 5 ดึงดูดอะไรเข้ามาบ้าง ?

ขอยกตัวอย่างจากพระไตรปิฎก (มก.เล่มที่ 42 หน้าที่ 181) ว่าด้วยอานิสงส์แห่งศีล

รักษาศีลข้อที่ 1 คืองดเว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นๆ จะเป็นอย่างไร

เมื่อครั้งสมัยที่พระพุทธเจ้าได้เสวยพระชาติเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีศีลมาก เว้นจากการฆ่าทั้งปวงมีความละอายมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงเมื่อตายแล้วได้เข้าสู่ความเป็นเทพครอบงำเทวดาอื่นในเทวโลก ครั้นเมื่อตายจากโลกสวรรค์ย่อมได้มหาบุรุษลักษณะ 3 ประการ คือ มี ส้นพระบาทยาว มีองคุลี (นิ้ว) ยาว และมีพระวรกายตรงดังกายพรหม ผลจากการรักษาศีลข้อนี้ทำให้มีพระชนมายุยืนนานไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตก็ดีหรือคฤหัสถ์ก็ตาม ไม่มีข้าศึกหรือศัตรูใดๆ ในโลกสามารถจะเอาชีวิตของพระองค์ได้

อานิสงส์แห่งการรักษาศีลในข้อที่ 1 หากเป็นมนุษย์ก็จะได้อานิสงส์ดังนี้

1. ได้รับผลปฏิสนธิกาล คือ ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดา เรียกว่า กามสุคติภูมิคือมีภพภูมิอันเป็นสุขเป็นที่ไปไม่ตกต่ำ

2. ได้รับผลในปวัตติกาล คือ หลังจากเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะได้รับผลอีกหลายประการ ได้แก่ มีความสมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ คือมีอวัยวะครบ 32 ประการ มีร่างกายสมส่วน สมบูรณ์ด้วยกำลังกาย มีมือเท้างาม เป็นผู้มีผิวพรรณสดใส มีรูปโฉมงามสะอาด เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน เป็นผู้มีความสุข เป็นผู้แกล้วกล้า คือเก่งในวิชาความรู้และกล้าหาญ เป็นผู้มีกำลังมาก มีถ้อยคำสละสลวยไพเราะ มีบริวารรักใคร่ไม่แตกแยกจากตน เป็นคนไม่สะดุ้งตกใจกลัวต่อเวรภัย ข้าศึกศัตรูทำร้ายไม่ได้ ไม่ตายด้วยความเพียรฆ่าของผู้อื่น มีบริวารหาที่สุดมิได้ มีความเจ็บไข้น้อย ไม่มีเรื่องเศร้าโศก เสียใจ เป็นที่รักของชาวโลก ไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รักและชอบใจ และเป็นผู้ที่มีอายุยืน

รักษาศีลข้อที่ 2 คือ งดเว้นจากการลักทรัพย์หรือมิจฉาอาชีวะมาดีแล้วจะได้เป็นอย่างไร

พระพุทธองค์ในสมัยที่ยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อสามารถละจากมิจฉาอาชีวะ และอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะเว้นทุกอย่างจากการโกง คือ การโกงด้วยตาชั่ง โกงด้วยของปลอม โกงด้วยเครื่องตวงวัดและการโกงด้วยรับสินบน รวมไปถึงการละเว้นจากการตีชิง การปล้นและการกรรโชกทรัพย์ทำให้ได้ลักษณะของผู้เป็นมหาบุรุษมาคือ มีฟันเรียบเสมอกัน ไม่สั้นไม่ยาว

นอกจากนั้นผลแห่งการรักษาศีลมาดีเมื่อได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระราชโอรสมากมายก็ล้วนเป็นผู้ที่เก่งกล้าสามารถต่อกรข้าศึกที่มารุกรานได้ สามารถชนะศึกได้โดยธรรมไม่ต้องใช้ความรุนแรงหรืออาชญาโทษ ครองแผ่นดินก็สามารถครองแผ่นดินได้อย่างร่มเย็นมั่นคง ไม่มีหมู่โจรและมีบริวารที่ดีประพฤติธรรมตามได้ไม่บกพร่อง และเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีบริวารหรือพระสาวกที่มีศีลบริสุทธิ์

นอกจากนั้นยังมีผลแห่งศีลข้อที่ 2 นี้ตามมาอีกคือ

1. ได้รับผลในปฏิสนธิกาล คือ ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเรียกว่า กามสุคติภูมิ หมายความว่าได้เกิดในภูมิที่มีความสุขเท่านั้นได้แก่มนุษย์หรือเทวดา

2. ได้รับผลในปวัตติกาลคือภายหลังจากเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้รับผลอีกหลายประการคือ เกิดมาเป็นผู้มีทรัพย์มาก มีข้าวของและอาหารมาก หาบริโภคทรัพย์ได้ไม่สิ้นสุด โภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นโภคทรัพย์ที่ได้ไว้แล้วก็ยังอยู่ยืนนาน หาสิ่งที่ปรารถนาได้รวดเร็ว สมบัติไม่กระจายเสียหายด้วยภัยต่างๆ หาทรัพย์ได้โดยไม่ถูกแบ่งแยก อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข คำว่าไม่รู้ ไม่เคย หรือไม่มีจะไม่เกิดขึ้นและได้ทรัพย์สูงสุดเป็นที่ไปคือนิพพาน

รักษาศีลข้อที่ 3 คือ งดเว้นจากการผิดลูกเมียผู้อื่นมาดีแล้วจะเป็นอย่างไร

พระพุทธองค์หลังจากได้ตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ในสมัยพระทีปังกรพุทธเจ้าก็ได้พบกับพระนางอมิตตาซึ่งพระนางได้อธิษฐานบุญให้เกิดเป็นคู่กับพระองค์ ไม่ว่าพระโพธิสัตว์จะได้เสวยชาติเป็นอะไรก็ตามพระองค์ก็จะพบพานและอยู่กับพระนางอมิตตาอยู่เสมอ คือไม่เคยพลัดพรากจากคู่รักของพระองค์เลย

และหากมนุษย์เราสามารถละเว้นจากการประพฤติผิดในกามเสียได้จะได้รับผล 2 ขั้น คือ

1. ได้รับผลใน ปฏิสนธิกาล คือเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอยู่ในภพภูมิที่เป็นสุข

2. ได้รับผลในปวัตติกาล คือ หลังจากเกิดเป็นมนุษย์แล้ว จะได้รับผลอีก 20 ประการ คือ ไม่มีข้าศึกศัตรูใดๆ มาแผ้วพาน เป็นที่รักของคนทั่วไป จะนั่งจะนอนหลับอย่างไรก็เป็นสุข เมื่อตื่นก็เป็นสุข พ้นภัยในอบายภูมิ (อบายภูมิ คือ เปรต สัตว์นรก อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน) ไม่เป็นบุคคลอาภัพทางเพศ คือไม่เกิดเป็นเกย์หรือกะเทย ไม่โกรธง่าย จะทำอะไรก็สามารถทำได้โดยเรียบร้อย สามารถทำอะไรต่างๆ ได้อย่างเปิดเผยแจ่มแจ้ง ร่างกายมีความงามสง่า คอไม่ตกหน้าไม่ก้ม มีอำนาจวาสนาดี มีแต่เพื่อนรักทั้งบุรุษและสตรี มีอินทรีย์ 5 บริบูรณ์ (คือ ศรัทธา สติ วิริยะ สมาธิ ปัญญา) มีลักษณะความเป็นมนุษย์บริบูรณ์ ไม่มีใครรังเกียจ ขวนขวายการงานน้อยๆ แต่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากก็ได้ทรัพย์ จะอยู่ที่ไหนก็เป็นสุข ไม่ต้องกลัวภัยจากใคร ไม่ค่อยพลัดพรากจากของที่รัก และหาข้าว น้ำ ที่อยู่ เครื่องนุ่งห่มได้ง่าย

รักษาศีลข้อที่ 4 คือ งดเว้นจากการพูดปด พูดส่อเสียด พูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อมาดีแล้วจะเป็นอย่างไร

ในครั้งพุทธกาล สามีของหญิงคนหนึ่งได้ฟังธรรมพระเทศนาของพระพุทธองค์แล้วเกิดความศรัทธาออกบวช หญิงคนนี้จึงต้องอาศัยอยู่ตามลำพัง พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงรับสั่งให้นางมาอยู่ในราชวัง วันหนึ่งพระองค์ก็ได้ทรงประทานดอกบัวให้แก่หญิงคนนี้ นางก็แสดงอาการยินดีร่าเริงแต่พอได้ดมดอกบัวเข้าก็ร้องไห้

พระเจ้าปเสนทิโกศลได้เห็นดังนั้นก็ตรัสถามว่าเป็นเพราะเหตุใด นางจึงได้เล่าเหตุผลเพราะคิดถึงกลิ่นดอกบัวนี้ช่างเหมือนกับสามีของนางที่หอมเหมือนดอกบัวไม่มีผิด วันรุ่งขึ้นพระราชาจึงได้รับสั่งให้คนขนของหอมที่มีกลิ่นอื่นๆ ออกไปจากวังให้หมดแล้ว ไปอาราธนาเชิญพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์รวมถึงอดีตสามีของนางที่บวชอยู่มาฉันภัตตาหารที่วัง เมื่อเสร็จแล้วก็ทูลเชิญพระศาสดาและพระสาวกกลับ เหลือแต่พระสงฆ์อดีตสามีของนางเท่านั้น

เมื่อพระเถระที่เป็นอดีตสามีของนางกล่าวอนุโมทนาบุญ กลิ่นหอมจากปากท่านก็ได้ฟุ้งไปทั่วพระราชวัง วันรุ่งขึ้นพระเจ้าปเสนทิโกศลจึงไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ พระองค์จึงตรัสว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระเถระรูปนั้นในอดีตเป็นผู้ที่มีวาจาดี พูดแต่ความจริงและเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็ทำการเปล่งวาจาแสดงความเคารพว่า สาธุๆๆ ไม่ขาดปากด้วยความเคารพในพระธรรมสูงสุด กลิ่นปากจึงได้หอมเหมือนดอกบัว

ด้วยอานิสงส์แห่งการรักษาศีลข้อที่ 4 นั้นจะยังผลให้เกิดความสุขถึง 14 ประการ คือ มีอินทรีย์ทั้ง 5 ผ่องใส เป็นผู้มีวาจาไพเราะอ่อนหวาน มีฟันสวยเสมอกันและสะอาด เป็นผู้ที่มีรูปร่างดีไม่อ้วนจนเกินไปไม่ผอมจนเกินไป ไม่สูงจนเกินไปไม่เตี้ยจนเกินไป กลิ่นปากหอมเหมือนดอกบัว ได้สัมผัสแต่ที่เป็นสุข หากมีบริวารก็จะล้วนแต่เป็นคนขยันขันแข็ง บุคคลอื่นจะเชื่อถือถ้อยคำที่พูด ได้มีลิ้นบางแดงอ่อนเหมือนกลีบดอกบัว เป็นผู้ที่มีใจไม่ฟุ้งซ่าน และไม่มีโอกาสเกิดความพิการทางเสียงคือ ไม่ติดอ่าง ไม่เป็นใบ้

รักษาศีลข้อที่ 5 คืองดเว้นจากการดื่มสุราสิ่งเสพติดต่างๆ มาดีแล้วจะได้ผลเป็นอย่างไร ?

ในที่นี้ขอนำหลักฐานเรื่องราวของการไม่รักษาศีล 5 ที่ปรากฏมาเล่าสู่กันฟังก่อนว่ามีโทษภัยมากมายขนาดไหน

ในสมัยพุทธกาล มีบุตรเศรษฐีและภรรยาตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สินรวมกันมากมายถึง 160 โกฏิ (ประมาณ 1,600 ล้านบาท) แต่ถูกพวกนักเลงสุราลวงให้ดื่มสุราและหันเข้าหาอบายมุขมากมายในเวลาไม่นานทรัพย์ทั้งหมดก็หมดไปจนกระทั่งยากจนลงกลายเป็นขอทาน

พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องและตรัสว่า ถ้าบุตรเศรษฐีและภรรยาไม่ผลาญทรัพย์สินให้หมดไปจากการขาดสติ และหมั่นประกอบกิจการงานให้ดีตั้งแต่ปฐมวัย (คือวัยหนุ่มสาว) ก็จะได้กลายเป็นมหาเศรษฐีชั้นเลิศหากยังครองเพศฆราวาส หากออกบวชก็จะได้เป็นพระอรหันต์ส่วนภรรยาหากออกบวชได้ก็เป็นอย่างน้อยพระอานาคามี และถ้าได้ประกอบกิจการงานในวัยกลางคนก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นดีขั้นที่ 2 รองลงมา และหากออกบวชตัวสามีก็จะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีส่วนภรรยาก็จะได้เป็นพระสกิทาคามี และถ้าประกอบกิจการงานในปัจฉิมวัยก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่ 3 หากออกบวชก็จะได้เป็นพระสกิทาคามี ส่วนภรรยาก็จะได้อย่างน้อยเป็นพระโสดาบัน

แต่ทว่าผลแห่งการผิดศีล ข้อที่ 5 ทำให้บุตรเศรษฐีไม่มีอะไรเหลืออีกเลยทั้งโภคทรัพย์ที่ควรมีและอริยทรัพย์ที่ควรจะได้เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

อานิสงส์จากการเว้นดื่มน้ำเมาและอบายมุขทั้งหลายนั้นจะมีผลมากถึง 35 ประการ คือ

สามารถรู้กิจการในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างรวดเร็ว มีสติตั้งมั่นทุกเมื่อ มีปัญญาดี มีความรู้มาก มีแต่ความสุข มีแต่คนนับถือ ยำเกรง มีความขวนขวายน้อยได้ทรัพย์มาก (หากินง่าย) มีปัญญามากทั้งในทางโลกและบันเทิงในธรรม มีความเห็นถูกต้อง มีศีลบริสุทธิ์ มีใจละอายแก่บาป รู้จักกลัวบาป เป็นบัณฑิต มีความกตัญญูกตเวที พูดแต่ความสัตย์ รู้จักเฉลี่ยเจือจานทรัพย์ มีความซื่อตรง ไม่เป็นบ้า ไม่เป็นใบ้ ไม่มัวเมาประมาทหรือหลงใหลสิ่งอื่นใดที่ไม่ดีได้ง่ายๆ ไม่มีความหวาดสะดุ้งกลัวโดยไร้เหตุผล ไม่บ้าน้ำลาย ไม่งุนงงไม่เซ่อเซอะ ไม่มีการความแข่งดี ไม่มีความริษยา ไม่ส่อเสียดใคร ไม่พูดหยาบ ไม่พูดในสิ่งที่เพ้อเจ้อไร้ประโยชน์ เป็นผู้ไม่เกียจคร้านทุกคืนวัน ไม่ตระหนี่ ไม่โกรธง่าย และสุดท้ายคือ ฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และในสิ่งที่เป็นโทษ

            จะเห็นได้ว่าอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อสุดท้ายนั้นมีมากเป็นการครอบคลุมผลดีแห่งศีลทั้งหมดก็เพราะหากคนเรามีจิตดี สติดีก็จะลงมือกระทำความชั่วใดๆ ได้ยากศีลข้อที่ 5 นี้นับว่าเป็นข้อที่สำคัญมากที่สุดในบรรดาศีล 5 ทั้งหมด

 

วิธีการรักษาศีลจะทำอย่างไร ?

          หลายคนมีความเข้าใจผิดเรื่องการรักษาศีลว่า การจะถือศีลต้องนุ่งขาวห่มขาว หรือจะให้ดีต้องไปบวชพราหมณ์หรือบวชพระไปเลยจะได้อานิสงส์มากแน่ๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็เป็นเช่นนั้นคือถ้าสามารถบวชได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเพราะยิ่งรักษาศีลให้บริสุทธิ์มากเท่าใดก็ยิ่งเกิดผลบุญบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น

แต่ทว่าการรักษาศีลให้ดีสำหรับ “ความเป็นมนุษย์ปุถุชนแม้เพียงศีล 5 ก็เพียงพอไม่ต้องถึงขนาดไปบวชหรือนุ่งขาวห่มขาวเกล้ามวยผมก่อนจะถือศีล การนุ่งขาวห่มขาวนั้นมีข้อดีตรงที่เป็นการเตรียมพร้อมทางร่างกายในเชิง “สัญลักษณ์” ที่ดี คือ พอเราใส่ชุดขาวทั้งชุดมันเกิดความรู้สึกสะอาดทั้งตัว มองเห็นตัวเองสะอาดแล้วใจก็อยากจะสะอาดตามทำให้รักษาศีลได้ง่ายขึ้น แต่ก็ไม่เท่ากับ “ความตั้งใจ” ในการรักษา

ในการรักษาศีลที่ดีเรามองกันที่ “เจตนา” เป็นสิ่งสำคัญ การที่คนเราไม่ได้ทำผิดศีลไม่ได้ทำความชั่ว ไม่ได้แปลว่า เรามีศีลแล้ว เพราะคนที่ไม่ได้ทำความชั่วนั้นอาจเป็นเพราะเขายังไม่มีโอกาสที่จะทำชั่วเท่านั้นเอง เช่น เป็นคนป่วยที่นอนหมดแรงอยู่ในโรงพยาบาลก็ย่อมที่จะลุกไปเบียดเบียนใครไม่ได้ หรือ คนที่ยังอยู่ในคุกก็เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวไปทำอันตรายคนอื่นๆ ได้

 การที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีลที่แท้จริงคือ เราเจตนาด้วยใจที่แท้ว่า จะงดเว้นจากการทำความชั่วทั้งหลายอย่างจริงจังที่สุด

เคล็ดวิธีที่ดีในการรักษาศีลคือการไปขอ สมาทานศีลกับพระภิกษุเพื่อให้ท่านเป็นสักขีพยาน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรักษาศีลได้อย่างมั่นคงกว่าที่เราปฏิญาณตนว่าจะรักษาศีลเฉยๆ ลองคิดตามง่ายๆ ครับว่า ต่อหน้าพระท่านเวลาเราขอกล่าวสมาทานศีลแล้ว หากจะให้ผิดคำก็จะรู้สึกว่า บาปมากกว่าการที่เราไม่ได้สมาทานศีล ยิ่งเรากลัวบาปมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถรักษาศีลได้มั่นคงมากขึ้นเท่านั้น

แต่ถ้าจะให้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นการง่ายยิ่งขึ้นในการรักษาศีลให้ดีโดยไม่ต้องไปวัด ไม่ต้องไปกล่าวสมาทานศีลกับพระภิกษุก็สามารถทำได้โดยเริ่มจาก “ความคิด” ของตนเองก่อน

ก่อนจะทำการรักษาศีลหรือกล่าวสมาทานศีลขอให้ทำการ “กรอเทปสมองเสียก่อน”

 

การกรอเทปสมองคืออะไร ?

การกรอเทปสมองก็คือการนั่งลงสงบใจแล้วเรียงลำดับความคิดนึกย้อนถึงการกระทำของเราเองที่ผ่านมาในหนึ่งวันที่ผ่านไปการกรอเทปสมองนี้ควรกระทำก่อนที่จะเข้านอนจะได้ผลดีที่สุดเป็นการทบทวนตัวเองหลังจากผ่านช่วงเวลาที่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ ภายใน 1 วันมาแล้วว่า เราเผลอทำผิดศีลข้อใดมาบ้างโดยพยายามนึกให้ออกมาที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว ก็สมาทานศีลเข้านอน เวลานอนนั้นจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ร่างกายจะได้สงบไม่ได้ผิดศีลข้อใดๆ เลย

หลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าแล้วเราก็ทำการนั่งสงบจิตก่อนจะลุกขึ้นไปทำกิจกรรมต่างๆ โดยกรอเทปสมองอีกครั้งแล้วทำการสมาทานศีล 5 เพื่อที่จะรักษาศีลให้ดีภายใน 1 วันนี้โดยไม่ให้ผิดซ้ำอีกเหมือนวันที่ผ่านมาแล้วค่อยออกไปใช้ชีวิตตามปกติ โดยเมื่อทำการกรอเทปสมองบ่อยๆ แล้วก็จะทำให้จิตมีความระมัดระวังในตนเองที่จะไม่ให้ร่างกายและวาจาของตนเองเผลอทำผิดซ้ำอีก

และเมื่อทำได้เป็นประจำก็จะทำให้เราสามารถกลายเป็นผู้ที่สามารถรักษาศีลได้ดีไปโดยปริยาย เมื่อเรารักษาศีลให้ดีแล้วศีลก็จะรักษาเราด้วย เพราะมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหากเราไม่นำร่างกายและวาจาของเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแล้วก็ย่อมที่จะไม่มีใครจะมาสร้างความเดือดร้อนหรือความทุกข์ให้กับเราได้

 หากปรารถนาสิ่งใดก็อธิษฐานจิตโดยเอาศีลที่บริสุทธิ์ของเราเป็นที่ตั้ง ความปรารถนาในทางที่ดีงามก็มักจะสำเร็จได้โดยง่าย ศีลจึงเป็นบุญและเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นแบบทันตาเห็นทั้งในปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปในภพชาติต่อไป

 

Read Full Post »

อานิสงส์และบุญกุศลแห่งการทำทานจะมากมายแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่า “จุดมุ่งหมายที่เราทำทานนั้นทำเพื่ออะไร” หากมุ่งหวังจะจุนเจือเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความมีเมตตาจิตของตนเองแล้วย่อมได้อานิสงส์มากกว่า การทำทานเพียงเพราะหวังในผลแห่งทานหรือหวังในทรัพย์ที่จะได้มาภายหลังมาก ตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมีอยู่ 4 ประการ (คำพระท่านว่า สัมปทา) ได้แก่

1. ผู้รับทานนั้นมีศีลบริสุทธิ์ เช่น เป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นผู้ที่มีศีลมาก (วัตถุสัมปทา)

ในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ว่าด้วยการสร้างบุญบารมีพระองค์ก็ได้กล่าวถึงเรื่องบุคคลผู้รับทานนั้นเป็น “ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่สำคัญที่สุด”  เพราะเราจะทำทานให้ได้ผลบุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคนพวกนี้ หากคนที่รับการให้ทานนั้นเป็นผู้ที่มีศีลมีคุณธรรมสูง เมื่อให้ทานไปแล้วก็ย่อมเกิดผลบุญมาก หากผู้รับเป็นผู้ที่ไม่มีศีลมีธรรมแล้ว ผลแห่งทานนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นคือได้บุญน้อย

คติโบราณที่กล่าวว่า “ตักบาตรอย่าเลือกพระ” นั้นคงจะใช้ไม่ได้ในสมัยปัจจุบัน เพราะในอดีตโดยเฉพาะในสมัยพุทธกาลนั้นมีพระอรหันต์มากมายจึงไม่จำเป็นต้องเลือกเพราะท่านเหล่านั้นออกบวชเพื่อหนีออกจากวัฏสงสาร โดยมีความมุ่งหวังจะทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

แต่ทว่าในสมัยปัจจุบันเรานี้ พระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นแม้จะยังมีอยู่แต่ก็หาได้ยากมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่มักจะบวชด้วยคติ 4 ประการคือ บวชเป็นประเพณี บวชหนีทหาร บวชเอาสนุก และบวชเพราะไม่รู้จะทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างไรจึงมาบวชโดยไม่สนใจประพฤติธรรมวินัยจึงเป็นการยากเช่นเดียวกันสำหรับที่มุ่งหวังจะทำทานให้ถูกกับ “วัตถุสัมปทา” เช่นนี้

การที่เราจะได้พบผู้ที่มีวัตถุสัมปทาบริสุทธิ์นั้นทำอย่างไร ก็ขอให้ยึดเอาตามหลัก “กฎแห่งกรรม” ที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นสำคัญคือ ประการแรกขึ้นอยู่กับผลแห่งกรรมดีที่เป็นของเก่าที่ติดมา (หากจะตีความหมายไปในทางเดียวกับคำว่า “วาสนา” ก็คงไม่ผิดนัก) หากเราได้เคยสร้างสมบุญบารมีมาดีแล้วด้วยผลแห่งกรรมนี้นั้นก็จะชักนำพาให้เราไปพบเจอกับ พระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เองโดยง่าย ในทางตรงกันข้ามหากในอดีตเราไม่ได้สร้างบุญมาดีมากแต่ยังพอสร้างมาบ้าง ก็อาจจะได้เจอทั้งผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบสลับกับพวกที่เป็นอลัชชีอยู่คละเคล้ากันไป

ประการต่อมาคือ การแสวงหา “วัตถุสัมปทา” หรือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้ด้วยตนเองควบคู่กันไปโดยพยายามสังเกตเอาข้อวัตรในการปฏิบัติของ พระภิกษุเป็นที่ตั้งคือท่านมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติเป็นอย่างไร กิริยาโดยทั่วไปสำรวมมากน้อยแค่ไหน รวมไปถึงบริเวณภายในวัดมีความสะอาดเป็นระเบียบมากน้อยหรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงข้อวัตรในการปฏิบัติของท่านได้ เพราะหากเหตุดีผลก็ต้องดี พระผู้ปฏิบัติดีจะมีกิริยาอาการทั่วไปสงบเรียบร้อย เมื่อได้สนทนาด้วยก็จะรู้สึกได้เองว่าท่านมีเมตตาสูง มีวาจาไพเราะ การแต่งกายก็จะสำรวมมิดชิดรวมถึงบริเวณภายในวัดก็จะสะอาดเป็นระเบียบเพราะท่านได้ลงมือปฏิบัติทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ

2. สิ่งของที่จะนำมาทำทานนั้นเป็นของที่ได้มาโดย สุจริต (ปัจจยสัมปทา)

วัตถุสิ่งของที่ได้มาโดย “สุจริต” หรือมีความบริสุทธิ์นั่นคือ เหตุแห่งการได้มาซึ่งของเหล่านี้คือได้มาจากการประกอบวิชาชีพที่สุจริตด้วยแรงด้วยกำลังของตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นของที่ยืมมา หรือไปลักขโมยมาหรือไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าทางใดก็ตาม

ยกตัวอย่างเช่น การไปฆ่าสัตว์เพื่อนำมาประกอบอาหารอย่าง ปลา วัว ควาย หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ ด้วยตนเอง เพื่อหวังจะนำเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาทำอาหารไปทำบุญพระหรือไปบริจาคให้คนยากไร้ การที่เราได้เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมาทำทานนั้นแม้จะเอาไปทำบุญสร้างบารมีก็ได้เพียงแต่น้อย จนถึงเกือบจะไม่ได้อะไรเลย

3. มีจิตเลื่อมใสใน 3 กาล คือ ก่อนให้ กำลังให้ และหลังจากให้แล้ว (เจตนาสัมปทา)

เจตนาที่บริสุทธิ์ในการทำทานนั้นควรถึงพร้อมทั้งสามระยะคือ ก่อนจะให้ทานก็มีความสุข ร่าเริงและยินดีที่จะให้ทานเพื่อสงเคราะห์ให้คนอื่นได้รับความสุข ระยะที่กำลังให้ทานก็ควรมีจิตที่สดชื่นแจ่มใส ร่าเริงเบิกบานในทานที่เรากำลังลงมือให้ผู้อื่น และเมื่อครั้งให้ทานเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักเท่าใดก็ไม่มีความรู้สึกเสียดาย นึกถึงคราวใดก็มีความสุขอิ่มเอมใจอย่างนี้เรียกว่า เจตนามีความสมบูรณ์ทั้งสามระยะ

แม้ในเรื่องเจตนานี้ยังส่งผลชัดเจนต่อผลแห่งการทำทานเพราะเจตนาในระยะให้ทานแตกต่างกันไปคือ

ก่อนให้ทานมีเจตนาบริสุทธิ์แต่ขณะให้และให้ไปแล้วไม่บริสุทธิ์

การที่เจตนาแห่งทานมีความบริสุทธิ์เพียงช่วงระยะแรกนั้นก็จะส่งผลแห่งทานให้เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอกันคือ จะได้ผลแห่งทานกลับคืนมาอย่างรวดเร็วแต่ก็อาจมีเหตุให้ต้องสูญเสียทรัพย์นั้นไปเพราะในขณะที่ให้มีความเสียดายหลังให้ไปแล้วก็ยังเสียดายทำให้ผลแห่งทานหมดกำลัง เมื่อได้ทรัพย์กลับมาแล้วอาจจะรักษาทรัพย์เอาไว้ไม่ได้

ก่อนให้ทานมีเจตนาไม่ดีแต่ขณะให้มีเจตนาดีแต่หลังให้กลับไม่บริสุทธิ์อีก

เรื่องราวแบบนี้มีปรากฏอยู่หลายครั้งในปัจจุบันเช่น ก่อนจะลงมือทำทานไม่ได้คิดว่าจะศรัทธามาก่อนมีเหตุจำเป็นต้องทำอย่างเสียไม่ได้ ทำเพราะพวกมากลากไป แต่ขณะที่ได้ทำกลับรู้สึกดีมีความสุข ด้วยอานิสงส์แห่งเจตนานี้ก็จะส่งผลให้แม้ในระยะเริ่มต้นชีวิตประสบความยากลำบากแต่พอถึงช่วงวัยกลางคน กิจการงานหรือธุรกิจที่ได้ทำมีอานิสงส์ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง

และหากเจตนามีความบริสุทธิ์ไปถึงระยะสุดท้ายก็จะทำให้ผลบุญยิ่งมีพลังเกื้อหนุนยาวนาน ทำให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป ในทางตรงกันข้ามหากเจตนาในระยะที่สามไม่บริสุทธิ์เกิดเสียดายทานนั้นอยู่บ่อยๆ แม้กิจการจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในวัยกลางคนแต่ก็อาจเกิดปัญหาประสบความล้มเหลวในบั้นปลายได้เพราะอานิสงส์แห่งทานนั้นหมดกำลัง ส่งผลไม่ตลอดรอดฝั่งจนบั้นปลายชีวิต

ก่อนให้ทานและขณะให้ทานมีเจตนาไม่บริสุทธิ์แต่หลังจากให้ไปแล้วเกิดความยินดี

การให้ทานด้วยเจตนานี้สืบเนื่องมาจากผลแห่งทานที่ผู้กระทำมีเจตนาไม่ดีหรือไม่บริสุทธิ์มาทั้งในระยะที่สองแต่ในระยะสุดท้ายคือเกิดยินดีเวลานึกถึงผลแห่งทานที่ได้กระทำลงไปแล้ว ด้วยอานิสงส์นี้ในชาติปัจจุบันแม้จะเกิดมายากจนและต้องทำงานหนักไปเกือบตลอดชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายสร้างตนเองมากแม้จะเลยวัยกลางคนไปแล้วก็ต้องล้มลุกคลุกคลานตลอดมา

พอถึงช่วงบั้นปลายชีวิตทำให้ผลแห่งทานนั้นได้ส่งผล เกิดเหตุประสบช่องทางที่เหมาะ ทำให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองแบบไม่น่าเชื่อทำมาค้าขึ้นอย่างไม่คาดฝันตัวอย่างชีวิตคนจริงๆ ที่เห็นได้ชัดก็มีบุคคลสำคัญๆ ของโลกที่ร่ำรวยมหาศาลในช่วงปลายชีวิตก็มีให้เห็นกันจริงๆ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเจตนาเรื่องแห่งการให้ทานนั้นมีความสำคัญคือเมื่อตั้งใจจะให้อะไรกับใครแล้วขอให้ตั้งจิตเป็นกุศลอย่าได้มัวเสียดายสิ่งที่เราทำทานลงไปผลแห่งทานนั้นย่อมย้อนกลับมาสู่ผู้กระทำทานนั้นอย่างแน่นอน

4. ผู้ที่ได้รับทานนั้นเพิ่งออกจาก นิโรธสมาบัติ (คุณาติเรกสัมปทา)

คำว่า นิโรธสมาบัติ แปลแยกคำได้ว่า “นิโรธ” แปลว่า หนทางดับทุกข์ กับ “สมาบัติ” แปลว่า ความถึงพร้อม ผู้ที่ได้เข้านิโรธสมาบัติก็หมายถึงผู้ที่ถึงพร้อมจะเข้าสู่หนทางดับทุกข์แล้ว ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง พระอริยสงฆ์ตั้งแต่พระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้นที่จะสามารถทำได้

การเข้านิโรธสมาบัติเป็นการเข้าสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นระยะเวลานานและเข้าได้ยาก ต้องหาเวลาว่างจริงๆ เพราะเข้าคราวหนึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันและอย่างมากไม่เกิน 15 วันโดยที่ไม่มีการกระทำกิจอันใดอื่นๆ แทรกเลยเมื่อพระอริยสงฆ์ผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมและได้รับความลำบากมากเพราะท่านอดข้าวอดน้ำกันติดต่อกันเป็นเวลานาน ดังนั้นตามความเชื่อในพระไตรปิฎกใครได้ทำบุญแก่พระภิกษุที่ออกจากนิโรธสมาบัตินี้จะได้ผลในวันนั้น หมายความว่าคนจนก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีในวันนั้น

คุณผู้อ่านคงจะจำกระทาชายหนุ่มคนที่กลายเป็นมหาเศรษฐีคือ ภัตตภติกะเศรษฐีได้ก็เพราะมีองค์ประกอบครบ 4 ประการ จึงได้อานิสงส์แห่งทานมากกลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตา แต่ในสมัยปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างเรื่องนี้ออกไป เพราะการจะได้พบพระอริยสงฆ์ระดับชั้นสูงอย่างพระอนาคามีหรือพระอรหันต์นั้นก็เรียกได้ว่ายากเต็มทีแล้ว ยิ่งการจะได้พบขณะที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัตินั้นก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากเกินวิสัยคนธรรมดาจะได้พบ ผู้ที่จะได้พบและมีโอกาสได้ทำบุญถวายทานกับพระอริยสงฆ์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินั้นเรียกได้ว่าขึ้นอยู่กับ “กรรมเก่า” ที่ได้สร้างบุญมาดีจริงๆ จึงจะมีโอกาสได้พบ

ดังนั้นในปัจจุบันจึงกล่าวถึงหลักแห่งการทำทานให้ได้ผลอานิสงส์สูงไว้เพียง 3 ประการเท่านั้นแต่ในที่นี้อยากจะขอกล่าวเพิ่มไว้ในประเด็นสำคัญที่คนปัจจุบันสามารถทำทานให้ได้ผลบุญอานิสงส์มากนั้นเกี่ยวข้องกับ “อาการแห่งการให้ด้วย”

อาการแห่งการให้ทานต้องมีความบริสุทธิ์และถึงพร้อม

นอกจากเจตนาในการให้แล้วจิตเจตนาของผู้ให้จะส่งผลไปสู่การกระทำทางกาย ที่เห็นได้จากกิริยาอาการที่แสดงออกมาในเวลาให้ทานก็มีความสำคัญมากเพราะนอกจากจะบ่งบอกถึง “คุณภาพใจ” ของผู้ให้แล้วยังมีผลกระทบต่ออานิสงส์ที่จะได้รับอีกด้วย

หากเรามี “อาการของการให้ที่ดีประกอบแล้วย่อมส่งผลถึงอานิสงส์ที่จะได้รับในทานนั้นอย่างชัดเจนหากมีอาการในการให้ที่ไม่ดีไม่บริสุทธิ์แม้เจตนาจะบริสุทธิ์ผลสัมฤทธิ์แห่งทานย่อมไม่ถึงที่สุดแห่งผลบุญฉันนั้น อาการแห่งการให้ที่ดีนี้เรียกว่า “สัปปุริสทาน”

พระพุทธองค์ตรัสเรื่องอาการแห่งการให้ที่ดีนี้ ไว้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีในสมัยพุทธกาลขณะที่ท่านเศรษฐีกำลังยากจนลงแต่ก็ยังมุ่งมั่นถวายทานด้วยอาหารที่พอจะหาได้ซึ่งพระองค์กล่าวไว้ว่า

“การให้ทานนั้นจะเป็นของดีหรือไม่ก็ตาม ผลแห่งทานจะมีความสมบูรณ์หากได้ให้ด้วยอาการแห่งสัตบุรุษ 5 ประการนี้ คือ สัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยอาการ ศรัทธา 1 ย่อมให้ทานโดยเคารพ 1 ย่อมให้ทานโดยกาลอันควร 1 เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 1 และย่อมให้ทานไม่กระทบตนเองและผู้อื่น 1 ดังนั้น คนดีมีปัญญา เมื่อให้ก็ควรให้แต่สัปปุริสทาน ซึ่งจะนำความสุขความดีงามที่สมบูรณ์มาสู่ชีวิต”

1. การให้ทานด้วยอาการศรัทธาเป็นอย่างไร

คืออาการแห่งการให้ทานนั้นให้ด้วยความเลื่อมใสใน “กฎแห่งกรรม” ว่า ทำดีย่อมได้ผลที่ดี ทำชั่วก็ได้ผลเป็นทุกข์ให้เดือดเนื้อร้อนใจ เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายนั้น ย่อมมีกรรมเป็นของตน ล้วนต่างเป็นไปตามกรรมที่ตนกระทำและเชื่อในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

คนเราจะบริสุทธิ์ได้ ด้วยการประกอบความดีด้วยกาย วาจา และใจที่บริสุทธิ์มาก และจะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในตนซึ่งมีอยู่แล้วในสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ การน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ จะทำให้ตนมีความบริสุทธิ์ขึ้นจนถึงขั้นตรัสรู้ธรรมได้ ผู้ที่ให้ทานด้วยความศรัทธาย่อมเป็นผู้ที่มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก และเป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยผิวพรรณงามในที่ที่ทานนั้นส่งผล

2. ให้ทานด้วยอาการที่มีความเคารพเป็นอย่างไร

คือมีเคารพในตัวบุคคลที่เราจะมอบทานนั้นให้ มีความอ่อนน้อม เช่น การให้ของโดยการยกประเคนด้วยมือทั้งสองหรือยกขึ้นเหนือหัวแล้วจึงให้อย่างนี้ย่อมแสดงถึงอาการแห่งความเคารพและเจตนาแห่งการให้ได้เต็มที่ ผู้ที่ให้ทานด้วยความเคารพจะส่งผลให้กลายเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากและจะเป็นผู้ที่มีบุตร ภรรยา บริวารคนใช้หรือคนงาน ที่อยู่ในโอวาทคอยฟังคำสั่งสอนหรือตั้งใจใคร่รู้ในที่ที่ทานนั้นส่งผล

3. ให้ทานตามกาลเป็นอย่างไร

คือ ให้ทานนั้นๆในเวลาที่สมควร ซึ่งเป็นเวลาจำเพาะที่จะต้องให้ในช่วงนี้เท่านั้นหากเลยเวลานี้ไปก็ไม่สำเร็จประโยชน์หรือเกิดผลแห่งทานแล้ว

ยกตัวอย่างความเชื่อเรื่องการทำบุญทอดกฐินว่าทำไมจึงเชื่อกันว่าเป็นทานที่ทำแล้วได้บุญมากก็เพราะการถวายผ้ากฐินแด่สงฆ์นั้นต้องกระทำในช่วงภายหลังจากออกพรรษาในเวลา 1 เดือนเท่านั้นเนื่องจากภายในหนึ่งปีพระพุทธองค์จะกำหนดให้คณะสงฆ์ทั้งหมดมีเวลาที่จะซ่อมแซมผ้าจีวรของตนเองให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลา 1 เดือน เพราะหลังจากนั้นจะได้นำเวลาไปเผยแผ่ในพระธรรมและการปฏิบัติธรรมอันจะเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก

สำหรับ “กาลทาน” อื่นๆ ทั่วไป พระพุทธทรงแสดงไว้ในกาลทานสูตร มีอีก 5 อย่าง คือ

อาคันตุกะทาน ให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนเช่น เมื่อมีผู้ที่ลำบากเพราะไม่คุ้นเคยในท้องถิ่นหากได้ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าทางใดก็ถือเป็นกาลทานที่ดี คมิกะทาน คือให้ทานแก่ผู้ที่เตรียมตัวจะเดินทางไปยังที่ต่างๆ เช่น เมื่อมีผู้มาขอความช่วยเหลือในการเดินทางไปยังสถานที่อื่นที่เรารู้จักแต่เขาไม่รู้จักก็ถือเป็นกาลทานที่ดี ทุพภิกขะทาน คือการให้ทานในช่วงเวลาที่ข้าวยากหมากแพงหรือเศรษฐกิจตกต่ำหรือประสบภาวะอุบัติภัยทั้งหลาย สำหรับคนที่มีทรัพย์มากหรือเป็นพ่อค้าหากได้บริจาคหรือช่วยเหลือคนหมู่มากในเวลานี้ก็จัดได้ว่าเป็นการให้ทานในกาลทานที่เหมาะสม นวสัสสะทาน คือให้ทานเมื่อมีข้าวใหม่ๆ ก็นำมาทำทานก่อนหมายความว่าปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้มีความสุขมากที่สุดโดยนำของใหม่ๆ มาให้ก่อน และ นวผละทานให้ทานเมื่อมีผลไม้ออกใหม่ก็นำมาทำทานก่อน

ผู้ที่ให้ทานตามกาลอันควรแล้วย่อมส่งผลอานิสงส์ให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากและย่อมเป็นผู้ที่มีความสุขมากคืออยากได้ในสิ่งใดเวลาที่ต้องการก็จะได้ในสิ่งนั้น

4. ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ เช่น เมื่อเห็นคนตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนปัจจัย 4 ก็มีจิตอนุเคราะห์ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ผู้ที่ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์แล้วย่อมยังผลอานิสงส์ให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากและมีความสุข

5. ให้ทานโดยไม่กระทบตนเองและผู้อื่น คือ การให้โดยไม่ทำลายคุณความดีของตนเองและผู้อื่น ไม่ผิดศีล ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพื่อถวายทาน เช่น ฆ่าสัตว์ทำอาหารเพื่อถวายพระ เพราะการให้ทานอย่างนี้ เป็นการทำลายคุณงามความดีของตนเอง อีกนัยหนึ่งคือไม่ทำทานด้วยการทำให้คนอื่นเดือดร้อน หมดกำลังใจ เกิดอาการกระทบกระเทือนใจ เช่น ทำบุญเพื่อข่มคนอื่น ดูถูกดูแคลนคนที่ทำน้อยกว่า เหล่านี้เป็นต้น

ผู้ที่ให้ทานโดยไม่กระทบตนเองและผู้อื่นย่อมได้รับผลบุญอานิสงส์ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากไม่มีภยันตรายจากที่ใดจะมากล้ำกรายหรือทำให้สูญเสียทรัพย์ได้ไม่ว่าจะเป็น ภัยจากไฟ จากน้ำ จากผู้มีอำนาจในบ้านเมือง จากโจรผู้ร้าย รวมทั้งจากคนไม่เป็นที่รักด้วย

ส่วนอาการแห่งการให้ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นอย่างสุดท้ายก็คือ “สัปปุริสทาน 8 ประการ” อันได้แก่ การให้ทานด้วยของที่ สะอาด 1 ให้ของที่ประณีต 1 ให้ตามกาล 1 ให้ของที่สมควร 1 เลือกที่จะให้ 1 ให้อย่างเนืองนิตย์ 1 เมื่อให้แล้วจิตผ่องใส 1 และให้แล้วดีใจ 1

อาการที่ให้ทานและวัตถุที่ให้ทานมีความประณีต เช่น การให้ ข้าวและน้ำที่ สะอาดและมีความประณีตในการตั้งใจแสวงหาและทำมาให้ รวมถึงให้ตามกาลสมควร ให้อย่างเป็นประจำเนืองนิตย์ เลือกที่จะให้กับคนที่ดีหรือ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนักบวช บริจาคของหรือให้ไปมากแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดาย นั้นย่อมส่งผลให้อานิสงส์แห่งทานนั้นเกิดแก่ผู้ให้อย่างสมบูรณ์

คือได้เกิดในภพภูมิที่เป็นสุข หากเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีทั้งทรัพย์มาก รูปร่างผิวพรรณหน้าตาดี มีบริวารที่ดี ต้องการในสิ่งใดก็จะได้ตามกาลเวลาที่เหมาะสม ได้แต่ของที่ดีและประณีตและไม่มีเหตุให้ต้องสูญเสียในทรัพย์ทั้งจาก โจรผู้ร้าย ผู้มีอำนาจหรือ อุบัติภัยใดๆ ที่จะมาก่อให้เกิดความเสียหายได้เลย

ที่กล่าวมาทั้งหมดคือหลักและวิธีการสร้างบุญด้วยทานที่ให้ผลเร็วและแรงผลแห่งทานมีอานิสงส์มากโดยที่พระพุทธองค์กล่าวตรัสถึงอานิสงส์แห่งการให้ทานนั้นจะทำให้ผู้ที่ให้ได้รับผลบุญแห่งการทำทานปรากฏอยู่ในสีหสูตรว่า

“ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจแก่คนเป็นอันมาก คนดีเป็นอันมากย่อมพอใจคบหาผู้ให้ทาน (หมายถึงจะได้กัลยาณมิตรมาเพิ่ม) มีชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้และยังผลให้ชื่อขจรขจายไป มีความกล้าหาญองอาจไม่เกื้อเขินในที่ชุมชน และเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์”

จะเห็นได้ว่าการที่พระองค์กล่าวเช่นนี้ก็เป็นไปตามหลักกฎแห่งกรรมว่าทำดีย่อมได้ดีเพียงแต่ได้ผลต่างกาลเวลากัน คือ 4 ประการแรกยังอานิสงส์ให้เกิดในภพชาติปัจจุบันและอย่างสุดท้ายส่งผลในภพชาติต่อไป

Read Full Post »

การสร้างบุญในทางโลก หมายความว่าอะไร

            การสร้างบุญที่เรารู้จักและคุ้นเคยก็คือ การไปวัดทำบุญด้วยการตักบาตร ถวายสังฆทานให้กับพระหรือไปทำบุญทอดกฐินร่วมงานวัด นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญที่เราเรียกว่า ทาน ซึ่งจะขอกล่าวต่อไปในแง่ของทางธรรม แต่ในขณะที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่ในเพศฆราวาสปกติอย่างนี้เราก็สามารถที่จะสร้างบุญในทางโลกให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ

            หากลองพิจารณาให้ดีๆ จากหลักของบุญกิริยาวัตถุ 10 จะพบว่ามีอยู่ข้อหนึ่งที่กล่าวถึงทางมาแห่งบุญที่เรียกว่า “เวยยาวัจจมัย ด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้หรือประกอบกิจการงานที่ชอบ”

            การขวนขวายทำกิจการงานที่ชอบก็คือการ “ประกอบอาชีพสุจริต” ชอบที่ว่าคือ ทั้งตัวเองชอบและผู้อื่นชอบด้วย คือ ตัวเราไม่เดือดร้อนกับอาชีพนั้นและคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนจากการประกอบอาชีพของเรานี่แหละคือการสร้างบุญอย่างหนึ่งในทางโลก

            ดังนั้นถ้าเราอยากมีความสุขอยากร่ำรวยอยากได้บุญก็ต้อง ประกอบอาชีพที่ดีที่สุจริตถือได้ว่าเป็นการสร้างบุญไม่ต่างจากการบริจาคทานหรือการสร้างบุญประเภทอื่นๆ เพียงแต่เราจะได้บุญมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยอีกทีหนึ่ง

            และการสร้างบุญประเภทนี้ก็เป็นไปตามหลักของกฎแห่งกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยว่า เมื่อเหตุเป็นเช่นไรผลก็เป็นเช่นนั้น หากอยากจะร่ำรวยมีเงินทองใช้ก็ต้องประกอบอาชีพสุจริตทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งคือต้องหมั่นขยันหาทรัพย์เมื่อหามาได้แล้วก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามานั้นให้ได้ รู้จักคบคนดีที่เป็นกัลยาณมิตรที่จะไม่พาให้ชีวิตเราตกต่ำและต้องเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะของตนเอง

พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสว่าความร่ำรวยนั้นเป็นบาปหรือเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมี เพียงแต่การประกอบอาชีพเพื่อสร้างความร่ำรวยนั้นอย่าให้สร้างความเดือดร้อนความทุกข์แก่ผู้อื่น พระองค์จึงบัญญัติเรื่องการประกอบอาชีพที่ไม่ชอบธรรม 5 ประการ (มิจฉาวณิชชา) ซึ่งถือเป็นมลทินในพระพุทธศาสนาเป็นที่สุด ได้แก่

1. การค้าขายเครื่องประหารหรืออาวุธทุกประเภท การค้าขายอาวุธที่จะใช้ทำร้ายกันหรือเบียดเบียนกันอันจะเป็นการทำร้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น มีด ดาบ หรืออาวุธที่ทันสมัยแค่ไหนก็ตามแม้จะได้สร้างความร่ำรวยมหาศาลให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ก็ไม่อาจจะสร้างความสุขที่แท้จริงและบุญให้เกิดขึ้นได้นอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังกลายเป็นการก่อบาปทางอ้อมแม้ว่าเราจะไม่ได้นำอาวุธนั้นไปสังหารใครโดยตรงก็ตาม ถือเป็นการสนับสนุนให้ผู้อื่นได้นำสิ่งนั้นไปทำผิดศีลปาณาติบาตได้

2. การค้าขายมนุษย์ด้วยกันเอง เพราะมนุษย์เราย่อมมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนๆ กันสิ่งที่เราต้องการคนอื่นก็ย่อมต้องการเราไม่ควรจะนำร่างกายทั้งของตนเองและผู้อื่นไปค้าขายอันเป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้น เช่น การค้าทาส,ค้าแรงงานผิดกฎหมายที่มีการเอารัดเอาเปรียบหรือการทารุณกรรมและการค้าประเวณีไม่ว่ารูปแบบใดๆ ก็ไม่ควรทั้งสิ้น

3. การค้าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเป็นอาหาร เพราะจะก่อให้เกิดทุกข์และบาปกรรมติดตัวกับผู้กระทำเพราะเป็นการเบียดเบียนชีวิตกันโดยตรงส่งผลให้อาจมีอายุไม่ยืนยาวหรือต้องเผชิญกับโรคภัยต่างๆ มากมาย

แต่ว่าการค้าขายสัตว์เป็นเพื่อใช้เป็นอาหารเช่นสุกรหรือสัตว์ปีกอย่าง ไก่ เป็ดที่เป็นอาหารของคนส่วนใหญ่รับประทานนั้นนับได้ว่าเป็นอาชีพที่จำเป็นและมีเจตนาอ่อนเพราะจุดประสงค์ทำเพื่อเลี้ยงปากท้องทั้งตนเองและผู้อื่นจัดได้ว่าเป็น อาชีพที่อิงอยู่ในหลักกฎแห่งกรรมว่าด้วย “กฎัตตากรรม” หรือกรรมที่สักว่าทำ ผลของกรรมแม้จะเกิดขึ้นก็จะเป็นผลอย่างเบากว่าการฆ่าแบบมีเจตนาแรงโดยมุ่งหวังให้สัตว์นั้นได้ตายไปเฉยๆ

4. การค้าขายน้ำเมารวมไปถึงสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด เพราะการค้าขายสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็นสาเหตุหลักให้เกิดการ “ขาดสติ”ไปอันจะเป็นเหตุให้หลงทางไปทำชั่วในทางอื่นๆ ได้อีกมากเช่นผู้ที่ดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดจนขาดสติก็จะก่อเหตุทำผิดได้หลายกรณีตั้งแต่ การลุกขึ้นมาฆ่าเพื่อนในวงเหล้าด้วยกันเอง การลักขโมยเพื่อหาเงินไปดื่มเหล้าหรือเสพยา หรือการขาดสติจนเป็นเหตุให้ผิดประเวณีกับผู้อื่น

5. การค้าขาย ยาพิษหรือวัตถุมีพิษ ที่จะเป็นเหตุให้เกิดโทษกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวงไม่ว่ากับคนหรือสัตว์ก็ไม่ควรที่จะทำเพราะทุกชีวิตต่างก็รักชีวิตของตน

อาชีพทั้ง 5 เหล่านี้จัดเป็นมลทินในพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นการสร้างบุญด้วยวิธีการขวนขวายกิจการงานที่ชอบเพราะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งคุณผู้อ่านสามารถลองคิดตามได้ง่ายๆ ว่า คนที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานจำหน่ายยารักษาโรคแม้จะมีเงินเดือนที่น้อยแต่ก็จะเป็นผลดีเป็นความสุขและเป็นบุญได้มากกว่า เพราะเป็นการช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ทรมานจากโรคร้ายคือได้ผลบุญทั้งตัวผู้จำหน่าย คือมีความสุขอิ่มใจเกิดรายได้ ส่วนผู้ที่ได้รับยารักษาโรคไปก็นำไปรักษาโรคของตนเกิดความสุขกายและใจขึ้นเช่นเดียวกัน

ตรงกันข้ามกับคนที่ประกอบอาชีพค้าขายเหล้าเบียร์หรืออบายมุขทุกประเภท ที่แม้ว่าบางรายจะมีรายได้ที่สูงกว่ามากกว่าหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่มีขนาดการจำหน่ายใหญ่โตระดับประเทศ แต่อาชีพนี้แม้จะก่อความสุขสร้างรายได้มหาศาลให้กับตนเองแต่ไม่ก่อให้เกิดบุญอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่า เป็นการขวนขวายในกิจการงานที่ชอบ เพราะก็ต้องรับผลของกรรมที่ได้สร้างไว้แตกต่างกันไปตามกฎแห่งกรรม

            ที่กล่าวมานี้เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างบุญให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ในแบบทางโลก ขอเพียงหมั่นประกอบอาชีพที่ดีสุจริตและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นหรือสามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้และให้กับตัวเราเองได้ก็นับได้ว่าได้สร้างบุญให้เกิดขึ้นอันจะเป็นตัวช่วยพยุงให้ชีวิตของเราไม่ตกต่ำลง

            แต่ทว่าการสร้างบุญเพียงทางโลกเพียงด้านเดียวนั้นยังไม่อาจนำพาให้เกิดกระแสบุญที่ใหญ่และมากพอที่จะเกื้อหนุนค้ำจุนรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ไปถึงจุดมุ่งหมายหรือความสำเร็จที่เราตั้งความปรารถนาได้ควรจะกระทำการสร้างบุญอีกด้านคือในทางธรรมควบคู่กันไปด้วย

Read Full Post »

1. การสร้างบุญด้วยทาน

“อยากมีทรัพย์สมบัติให้ถึงพร้อมสมบูรณ์ต้องรู้จักทำทาน” เหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้ก็ขอนำส่วนหนึ่งของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้กับสุภมาณพในพระไตรปิฎกจูฬกัมมวิภังสูตร สุภมานพถามพระพุทธองค์ว่า “ทำไมคนบางคนเกิดมายากจน คนบางคนเกิดมาร่ำรวย” พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่า

“คนบางคนเกิดมายากจน เพราะชาติปางก่อนเขาเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว ไม่รู้จักบริจาคทาน จึงเกิดมายากจน ส่วนคนที่เกิดมาร่ำรวย ได้พ่อแม่ร่ำรวย เกิดมาในสกุลที่ร่ำรวย ก็เพราะว่าชาติก่อนนั้นเขาเป็นคนที่บริจาคทาน ยินดีในการบริจาค ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว”

นี่แหละคือสาเหตุแห่งการทำบุญด้วย คำว่า ทานนั้นหมายถึง การให้ความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังผลตอบแทน การทำทานนั้นมักจะมีความสับสนกับคำว่าทำบุญเนื่องจากในชีวิตประจำวันเวลาที่เราไปถวายของแก่พระภิกษุเราก็มักพูดกันว่า เราไปทำบุญมา แต่เวลาเจอขอทานหรือบุคคลที่ยากจนลำบากมากกว่าตนหรือด้อยกว่าตนเมื่อให้ทรัพย์เพื่อเกื้อหนุนช่วยเหลือเขาไปก็จะเรียกว่า “ทำทาน” แต่จริงๆ แล้วการให้นั้นไม่ว่าจะให้กับใครก็เรียกว่าเป็นทานทั้งสิ้น

การที่บอกว่าบุญกิริยาวัตถุ 10 สามารถขมวดรวมได้เป็นวิธีการสร้างบุญ 3 หมวดใหญ่ ว่าทาน ศีล และภาวนาก็เพราะเหตุนี้เอง ทานนั้นเราสามารถแบ่งได้ตามวัตถุที่เราจะให้คือ

1. อามิสทาน คือการให้สิ่งของวัตถุต่าง ๆเป็นทาน ไม่ว่าจะเป็นการไปถวายข้าวของเครื่องใช้ การสร้างศาสนสถาน หรือให้การลงแรงช่วยเหลือขวนขวายงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นใดๆ ก็นับได้ว่าเป็น ทานในรูปแบบนี้

การให้อามิสทานนั้นยังแบ่งไปตามคุณภาพของสิ่งที่เรานำไปทำทานได้เป็น 3 อย่างคือ

1. ทาสทาน การให้ของที่ด้อยกว่าที่ตนเองใช้ ซึ่งได้บุญน้อยที่สุด

2. สหายทาน การให้ของที่เสมอกับตนเองใช้ ซึ่งได้บุญมากขึ้น

3. สามีทาน การให้ของที่ดีกว่าตนเองใช้ ได้บุญมากที่สุด

เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าการให้ทาสทานได้บุญน้อยกว่าสหายทานและสามีทาน ก็เพราะ สิ่งของที่ยิ่งมีค่าน้อยตามสามัญสำนึกและจิตของคนเราโดยธรรมชาติจะมีความ “เสียดาย” น้อยกว่าสิ่งที่มีค่าหรือของดีมากกว่า

คนที่สามารถสละสิ่งของที่มีค่าของที่ดีกว่าตนเองใช้ให้ผู้อื่นนั่นแสดงว่า เขาผู้นั้นสามารถละความโลภ ความหวงแหนในทรัพย์ได้มากกว่า การจะสละสิ่งของที่มีค่าดีกว่าที่ตนเองมีให้ผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องทำได้ยาก เป็นการชำระจิตใจให้ความตระหนี่ออกจากตัวได้มากกว่านั่นเอง ซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าสิ่งของนั้นจะมีค่าหรือราคามากตามที่มนุษย์ปุถุชนต่างสมมติกันขึ้นมาหรือไม่ เพราะทุกสิ่งเป็นของกลางๆ เป็นของประจำโลกที่มีอยู่แล้ว ต่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา

นอกจากนี้ การให้ทานจะได้บุญมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับ “เจตนา” ของผู้ที่ให้ทานนั้นอีกด้วยโดยถ้าเราให้ทานแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเราเรียกว่า “ปาฎิปุคลิกทาน” คือตั้งใจเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับบุคคลใดเพียงบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นทานที่ให้โดยไม่เจาะจงหวังให้ทานนั้นเกิดขึ้นเป็นของกลางเป็นของส่วนรวมเราเรียกว่า “สังฆทาน” อันจะยังประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้มากกว่าก็ย่อมเกิดผลบุญมากกว่าการให้บุคคลๆ เดียว

2. ธรรมทาน คือการให้ความรู้ การยกบุญให้ การอนุโมทนาบุญ การให้ธรรมะที่เป็นวิทยาทานแก่คนอื่นการให้อภัย จัดอยู่ในรูปแบบของทานประเภทนี้ซึ่งการให้ธรรมทานนั้นเปรียบเสมือนการให้ประทีปส่องทางสว่างให้ชีวิตได้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงาม จึงเป็นทานที่อานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าทานทั้งปวง

Read Full Post »

           ตอนนี้เราพอจะรู้จักความหมายของคำว่าบุญและมีวิธีการสร้างบุญมากมายแต่ก่อนจะกล่าวถึงเรื่องของวิธีการสร้างก็ต้องทำความเข้าใจเหตุให้ตรงก่อนว่า การที่เราต้องสร้างบุญนั้นเพื่ออะไร

           จากหลักการของกฎแห่งกรรมที่ได้กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าคนเรามีทุกข์หรือมีสุขก็เพราะการกระทำของตนเองเป็นเหตุถ้ามีความทุกข์มากก็แสดงว่าทำบาปไว้มาก และการที่เราต้องหมั่นสร้างบุญไว้มากๆ ก็เพราะชีวิตจะได้มีความสุขให้พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ,รูปสมบัติ และคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยการสร้างบุญบารมีทั้ง 10 ประการโดยสรุปรวมความไว้ได้ 3 หมวดสำคัญคือ ทาน ศีล และ ภาวนา ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรเมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์มานับภพชาติไม่ถ้วนก่อนที่จะได้ลักษณะของมหาบุรุษมาครบถ้วนทั้ง 32 ประการ

            บุญจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนานั้นจะไปกำจัดกิเลสกองใหญ่ 3 อย่างคือ โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ ทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ และคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์เสื่อมลง

            บุญที่เกิดจากการสร้างทานจะไปกำจัด โลภ หมายความว่า ความโลภ ความอยากได้มากๆ จะเป็นสาเหตุให้อยากจะเอาสิ่งของผู้มาจากทีแรกก็พยายามจะเอามาให้ได้อย่างชอบธรรมแต่พอพยายามจริงๆ แล้วยังไม่ได้สักทีก็เริ่มที่จะสรรหาวิธีการที่ไม่ชอบธรรมมาใช้ และถ้าใครมีความโลภมากๆ ใจก็จะไม่เคยอิ่ม ไม่เคยพอ ความโลภจึงเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้ทรัพย์สมบัติให้หมดหรือพร่องไปเรื่อยๆ แต่ถ้าใครที่ได้หมั่นทำทานอยู่เสมอ ก็จะละจิตใจเรื่องความโลภออกทำให้ไม่เพ่งเล็งทรัพย์ของคนอื่นและด้วยผลบุญจากการให้ทานก็จะดึงดูดให้เกิดโภคทรัพย์มากขึ้น

            บุญที่เกิดจากการรักษาศีลจะไปกำจัด โทสะ คือความโกรธ ความพยาบาทอาฆาตผู้อื่น ถ้าใครรักษาศีลไม่ดีก็จะทำให้ความโกรธนั้นกำเริบขึ้นเพราะความโกรธนั้นมีอยู่ในกมลสันดานของมนุษย์ทุกคนเป็นธรรมดา เมื่อโกรธจนควบคุมตนเองไม่ได้เพราะไม่เคยรักษาศีล ก็จะนำพาตนเองไปทำร้ายคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บ พิกลพิการหรือแม้กระทั่งถึงตาย จนเป็นสาเหตุให้ตนเองมีรูปร่างอัปลักษณ์ หรือ พิกลพิการเช่นเดียวกัน

            บุญที่เกิดจากการภาวนา จะไปกำจัดโมหะ คือความหลงผิด คือไม่รู้ไม่เห็นไปตามความเป็นจริงเป็นตัวการที่จะทำให้ “คุณสมบัติ” ของความเป็นมนุษย์คือ ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบปฏิภานที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนั้นบกพร่องลงไป

            กิเลส 3 กองใหญ่อันเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งหลายนี่เองเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราต้องหมั่นสร้างบุญบารมีเอาไว้มากๆ เมื่อหมั่นสร้างบุญให้มีกำลังเหนือกิเลส 3 กองเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายลดน้อยลงเพราะบุญจะไปดึงดูดทั้ง ทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ และคุณสมบัติที่สมบูรณ์มาสู่ตัวเรา การสร้างบุญจึงเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตที่จะต้องทำให้เป็นนิสัยจนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลย

แต่ทว่าเรื่องของการสร้างบุญให้ถูกวิธีนั้นแม้เราจะทราบว่ามีช่องทางมาแห่งการสร้างบุญมากถึง 10 ประการซึ่งขมวดรวมกันเป็น 3 หมวดใหญ่ คือ ทาน ศีล และภาวนา แต่บางทีเราอาจไม่รู้ว่าเราจะทำได้อย่างที่กล่าวมานี้หรือไม่หรือมีความเข้าใจในเรื่องการสร้างบุญเช่นนี้จริงหรือเปล่า ซึ่งผู้เขียนขอแบ่งแยกประเด็นให้ชัดเจนก่อนว่า บุญนั้นสามารถสร้างได้ง่ายๆ และไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินกว่าทำความเข้าใจ

รู้จักวิธีการสร้างบุญ

            เข้าใจให้ตรงกันก่อนอีกสักนิดว่า บุญกับความสุข นั้นเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างกันตรงที่ว่า บุญนั้นนอกจากจะยังความสุขให้กับตัวเราเองแล้วยังสามารถยังประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ด้วย ถ้าสิ่งที่เราได้ทำนั้นสร้างความสุขให้กับเฉพาะตัวเราเพียงคนเดียวทำให้เราจิตใจเราเบิกบานแต่ผู้เดียว แต่กลับเป็นโทษกับผู้อื่นเราไม่อาจจะเรียกว่าสิ่งนั้นหรือการกระทำนั้นเป็นบุญได้

            การสร้างบุญขึ้นมาจึงควรจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมองได้ทั้งในทางโลกและทางธรรม

Read Full Post »

ไปทำบุญกันไหม

ไปทำบุญกันไหม? ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ที่ติดหูเราชาวพุทธศาสนิกชนอยู่เสมอในเวลาที่เราต้องการความสุขทั้งกายและใจเรามีความเชื่อกันอยู่เสมอว่า บุญจะเป็นเครื่องเกื้อหนุนช่วยผลักดันให้ชีวิตไม่ลำบากและพาให้ตกต่ำได้

            แต่บุญนั้นก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมาย ว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนเห็นแต่ว่ามีคนพากันไปทำบุญโดยการไปวัดไปแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรกลับมาอย่างดีก็เพียงแค่อารมณ์ดียิ้มกลับมาเท่านั้น ผ่านไปไม่นานก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก ชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นจึงเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่ว่าเมื่อบุญนั้นมันมองไม่เห็นแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอยู่จริงน่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่เราทึกทักกันไปเองมากกว่า

ซึ่งความคิดความเชื่อเช่นนี้อาจเกิดขึ้นกับตัวของเราเองก็ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพราะธรรมชาติของมนุษย์มักจะเชื่อในสิ่งที่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รับรู้ได้มาก่อนคือ ตาที่ได้เห็น หูที่ได้ยิน จมูกที่ได้กลิ่น ลิ้นที่ได้รับรสและ ร่างกายที่ได้สัมผัสเท่านั้น

            แต่กับเรื่อง “บุญ” นี่เป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปเรียกได้ว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มีความละเอียด ประณีตมากและทรงพลังมากด้วยเป็นสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นได้แต่เรา “รู้สึกได้” เช่นเวลาที่เราได้ทำความดีไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเช่น เกิดความปลื้มปีติ อิ่มเอมใจ สบายใจเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ทำนั้นเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นั่นแหละคืออาการแห่งบุญหรือการสัมผัสบุญได้

            สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมาจนมีความชำนาญแล้วจะสามารถบอกได้ว่า บุญนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งก็มีความแตกต่างกันไป อย่างพระอาจารย์ มงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) แห่งวัดปากน้ำ ภาษีเจริญเคยกล่าวยืนยันถึงเรื่องลักษณะของบุญเอาไว้ว่า

          “… บุญนั้นเป็นดวงแก้วใส ๆ ติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์…”

            ส่วนพระอาจารย์ ประยุทธ ปยุตโตก็กล่าวถึงลักษณะของบุญว่า “บุญ คือ เครื่องชำระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ความประพฤติชอบทางกาย วาจาและใจ กุศลธรรม”

            ในความเห็นของพระอาจารย์ท่านอื่นๆ อย่างหลวงปู่ เทสก์ เทสรังสี ก็กล่าวถึงบุญในลักษณะอีกแบบหนึ่งว่า

          “แก่นบุญก็คือจิต เราเข้าถึงจิตปฏิบัติให้ถึงจิตอันนั้นแหละที่เป็นแก่นบุญ……”

            แม้คำกล่าวถึงเรื่องของลักษณะของบุญจะเป็นอย่างไรก็ตาม คำว่า “บุญ” ก็น่าจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้ทุกคนเกิดความสุขทั้งกายและใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะเมื่อใดที่กระแสบุญเกิดทั้งความสุขในใจก็จะเกิดความปลื้มปีติเป็นอันดับแรก และสิ่งอื่นๆ ก็จะตามมาเช่นเกิดโภคทรัพย์มากขึ้น รู้สึกว่าชีวิตกำลังดีขึ้นไปในลักษณะที่แตกต่างกันไป

            เรื่องของกระแสแห่งการเกิดบุญนี้ พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกปฐมปุญญาภิสันทสูตรว่าเวลาบุญเกิดขึ้นนั้นก็จะมีลักษณะเป็นเหมือน “สายน้ำ” ที่หลั่งไหลเอาความชุ่มเย็นไปยังผู้ที่สร้างบุญดังนี้

            “เมื่อภิกษุบริโภคจีวร (เครื่องนุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) คิลานปัจจัย (ยารักษาโรค) ของทายกใดแล้วเข้าเจโตสมาธิ ท่อธารบุญกุศลย่อมไหลไปสู่ทายก (ผู้ที่บริจาค ถ้าเป็นชายก็เรียกทายก เป็นหญิงก็เรียกทายิกา) นับประมาณมิได้ นำความสุขมาให้ ให้ผลอันเลิศ มีสุขเป็นวิบาก (ผลแห่งบุญ) ดุจแม่น้ำทั้งหลายไหลสู่ทะเลฉันนั้น”  

(ที่มา : พระไตรปิฎกฉบับ มหามกุฎราชวิทยาลัยเล่มที่ 35 หน้าที่ 178)

            นี่คือลักษณะของบุญ ซึ่งก็ยังมีข้อสงสัยที่สร้างความสับสนอยู่มากคือมีความสับสนระหว่างคำว่า     “บุญกับบารมี” เพราะฟังดูแล้วมันดูเหมือนจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ความจริงแล้วบารมีมีความแตกต่างจากบุญในเรื่องทั้งปริมาณและอานุภาพอย่างมาก

            หากจะลองเปรียบเชิงอุปมาในเชิงคณิตศาสตร์ บุญก็เหมือนเลขหลักหน่วยคือ เลข 1 ถึง 9 แต่บารมีนั้นเรียกได้ว่าเป็นผลรวมของเลข 1 ถึง 9 ได้เท่ากับผลรวมเป็น 45

            ซึ่งในความหมายของครูบาอาจารย์อย่างท่าน ประยุทธปยุตโต ก็ให้ความหมายถึงคำว่าบารมีเอาไว้ว่า “บารมีนี่คือ คุณงามความดีที่ได้สร้างแล้วบำเพ็ญแล้วอย่างยิ่งยวดเพื่อให้บรรลุจุหมายอันสูงยิ่ง…”

            หากจะกล่าวถึงในแง่การปฏิบัติเพื่อการสร้างบารมีแล้ว บารมีก็คือ บุญที่มีคุณภาพพิเศษสุดอันเกิดการ “ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปแลกเอามา” ซึ่งไม่เหมือนกับการทำบุญธรรมดาที่ไม่ต้องใช้ความพยายามหรือการวางเดิมพันอะไร

            แต่การที่กล่าวว่าต้องถึงกับ “เดิมพันด้วยชีวิตไปเอามา” อย่างนี้จะเป็นการกล่าวที่เกินเลยความจริงไปหรือเปล่านั้น ขอให้พิจารณาตัวอย่างในการบำเพ็ญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทศชาติเป็นตัวอย่างก็ได้ซึ่งจะได้ผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

            ในที่นี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเพียงเรื่องของการบำเพ็ญ “ทานบารมี” ซึ่งเป็นหนึ่งในบารมีธรรมที่พระองค์ต้องบำเพ็ญเพียรซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่รู้จักมากที่สุดในสมัยที่เสวยพระชาติเป็น พระโพธิสัตว์พระเวสสันดร

            พระเวสสันดรไม่ได้ทำการบริจาคทานธรรมดา พระองค์เริ่มตั้งแต่การบริจาคทานอันเป็นเหตุให้พระเจ้ากรุงสญชัยพระราชบิดาต้องขับไล่ให้พระองค์ออกจากพระนครคือ บริจาคช้างมงคลให้กับเหล่าพราหมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้ว พระองค์ยังบริจาคสิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือ บริจาคบุตรทั้งสองคือ พระชาลีและพระกันหาให้กับพราหมณ์เฒ่าอัปลักษณ์อย่างชูชกไป และบริจาคพระนางมัทรีผู้เป็นภรรยาให้กับพระอินทร์ไปอีก (โดยที่พระอินทร์ได้ถวายคืนพระนางมัทรีคืนให้ทันที)

            นี่แหละคือบุญที่ทำได้ยากและมีความยิ่งใหญ่นี่เองที่เราเรียกว่า “บารมี” ถ้าบำเพ็ญธรรมอย่างใดมากก็จะเรียกอย่างบุญนั้นเป็นบารมี ซึ่งพระอาจารย์อย่างหลวงพ่อ สดจันทสโร ก็กล่าวถึงเรื่องบารมีอย่างการบำเพ็ญทานบารมีเอาไว้ว่า

“…บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคทานในสิ่งที่บริจาคได้ยากและทำบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ประมาณ 1 คืบหรือขนาดเท่าดวงจันทร์แล้ว ดวงบุญนั้นก็จะกลั่นตัวเองเป็นบารมีที่เรียกว่า ทานบารมี…”

แต่สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น บารมีนั้นไม่ได้มีแค่ทานยังมีบารมีที่รอการสร้างบุญกลั่นให้เกิดบารมีได้ ถึง 10 ประการ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี 

นั่นแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะสร้างบุญใดๆ นั้นก็มีหนทางให้เลือกในการสร้างบุญมากมายหลายทางอยู่ที่ว่าเราจะเลือกบำเพ็ญด้านใดให้เกิดความสุขและบุญอย่างยิ่งยวดกับตัวเรามากที่สุดซึ่งมีทางมาแห่งบุญ 10 ประการที่เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ10”คือ

ทานมัย ทำบุญด้วยการให้และแบ่งปัน สีลมัย ทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี ภาวนามัย ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ อปจายนมัย ด้วยการประพฤติอ่อนน้อม เวยยาวัจจมัย ด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้หรือประกอบกิจการงานที่ชอบ ปัตติทานมัย ด้วยการเฉลี่ยส่วนความดีให้ผู้อื่น ปัตตานุโมทนามัยด้วยความยินดีความดีของผู้อื่น ธัมมัสสวนมัย ด้วยการฟังธรรม ธัมมเทสนามัย ด้วยการสั่งสอนธรรม และทิฏฐุชุกัมม์ ด้วยการทำความเห็นให้ตรง

Read Full Post »

กรรมใดใครก่อตนเองเท่านั้นที่จะได้รับผลของสิ่งที่กระทำ และผลกรรมในปัจจุบันนั้นเป็นผลมาจากการกระทำในอดีตและกรรมที่ก่อไว้ในปัจจุบันเป็นเหตุที่จะส่งผลสืบเนื่องต่อไปยังอนาคต กรรมดีและกรรมชั่วนั้นไม่สามารถจะลบล้างซึ่งกันและกันได้

แต่แม้ว่ากรรมดีจะลบล้างกรรมชั่วไม่ได้ถึงแม้ว่าการทำกรรมดีจะลบล้างกรรมชั่วไม่ได้ก็จริง แต่กรรมดีและมีพลังมากๆ นั้นจะมีส่วนช่วยให้ผลจากกรรมชั่วที่มีอยู่เดิมผ่อนลง คือ การผ่อนหนักให้เป็นเบา ข้อนี้ อุปมาได้กับ การที่เรามีน้ำขุ่นข้นอยู่แก้วหนึ่งหากเติมน้ำบริสุทธิ์ลงไปแล้วก็ไม่อาจสามารถทำให้น้ำขุ่นกลับมาใสบริสุทธิ์ได้ แต่สามารถทำให้น้ำที่ขุ่นข้นนั้นกลับเจือจางลงและใสยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ตัวอย่างในพระไตรปิฎกกล่าวถึงลักษณะของกรรมต่างๆ ไว้มากมายและแสดงให้เห็นแล้วว่า การสร้างบุญหรือคุณความดีเอาไว้จะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้เกิดความสุขความเจริญแต่งเติมชีวิตของเราให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปในทุกภพทุกชาติ

เส้นทางในสังสารวัฏนั้นหากเรายังไม่หลุดพ้นไปถึงการไม่ต้องเกิดอีกคือพระนิพพานก็ควรจะเร่งสร้างบุญต่อไปทำให้ชีวิตไม่ต้องขึ้นๆ ลงๆ และสุดท้ายก็จะไปถึงจุดหมายแห่งการเดินทางก็คือพระนิพพานได้ก็ด้วย บุญ อย่างที่เกิดกับพระอรหันตสาวกมากมายดังที่ได้ยกตัวอย่างมา

พูดถึงกฎแห่งกรรมว่าด้วยการทำดีได้ดีและทำชั่วได้ชั่วมาจนถึงตรงนี้ ก็อยากจะยกตัวอย่างปิดท้ายบทนี้ไว้ว่า การทำดีได้ดีนั้นไม่ได้มีแต่ความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเป็นเรื่องเล่าในคัมภีร์โบราณ เพราะแม้ในยุคปัจจุบันก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ การทำดีได้ดีอันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ว่ามานี้มากมายที่ชาวตะวันตกต่างก็ให้การยอมรับ

ในหนังสือชื่อ Condensed chicken soup for the Soul (แปลง่ายๆว่า “ซุปไก่ที่เคี่ยวให้ข้นสำหรับ จิตวิญญาณ) เขียนโดย Jack Canfield และ Mark Victor Hansen เป็นการเล่าเรื่องราว 101 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องราวอันน่าประทับใจของหลายๆ บุคคล

เรื่องราวที่กล่าวถึงการทำดีได้ดีอันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนี้เป็นเรื่องราวของ เลส บราวน์ ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นของอเมริกา ซึ่งนาย บราวน์ผู้นี้จัดรายการอยู่ที่เมือง โคลัมบัสมลรัฐโอไฮโอ ซึ่งเขามีพฤติกรรมที่น่ายกย่องตรงที่ มักจะแวะเวียนไปที่โรงพยาบาลท้องถิ่นที่ชื่อว่า “แกรนด์ฮอสพิทอล” ก่อนกลับบ้านเสมอเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมคนไข้ที่ไม่ใช่ญาติของตนเอง โดยการอ่านพระคัมภีร์ให้ผู้ป่วยฟัง หรือไม่ก็เข้าไปพูดคุยเรื่องราวจิปาถะต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าความทุกข์มันลดน้อยลง รวมไปถึงการให้กำลังใจต่างๆ นานา

วันหนึ่งนายบราวน์ก็กลับบ้านเหมือนเคยซึ่งมักจะเป็นเวลาดึกแล้ว ขณะที่กำลังเปิดประตูบ้านก็มีเด็กหนุ่มท่าทางน่ากลัวคนหนึ่งโผล่ออกมาจากความมืดเหมือนมาดักรอเขาอยู่ แล้วก็ตรงไปถามว่า “คุณคือ เลสบราวน์ ใช่หรือไม่” นายบราวน์ก็คงจะตกใจไม่น้อยแต่ก็ตอบไปว่า “ใช่” และเด็กหนุ่มคนนี้ก็บอกเรื่องที่น่าตกตะลึงกับเลสบราวน์ว่า เขามาดักรอพบกับนายบราวน์ก็เพราะ ถูกสั่งมาเพื่อกำจัดเขาโดยตรง

เป็นใครก็ต้องอึ้งทั้งนั้นแหละครับเจอแบบนี้ แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจกว่าก็คือ จริงๆ แล้วหนุ่มคนนี้ไม่มาเพื่อทำอย่างที่บอกจริงๆ แต่ตรงกันข้ามเลยต่างหาก โดยที่เขาเล่ารายละเอียดให้บราวน์ฟังว่า มีนักประชาสัมพันธ์ผู้จัดรายการคนหนึ่งเขาหัวเสียมากที่ นายบราวน์เคยทำให้เขาต้องสูญเสียรายได้ไปมหาศาล เพราะ บราวน์พูดในรายการวิทยุของเขาว่า นักแสดงที่ผู้จัดรายการคนนี้นำมาเปิดการแสดงในเมืองนั้นเป็นของปลอม

นายบราวน์ก็คงจะงงๆ และอึ้งอยู่พอสมควรแถมกลัวก็กลัวว่าตกลงหมอนี่จะมาไม้ไหน ก็เลยถามว่าแล้วตกลงจะทำอะไรเขากันแน่

เด็กหนุ่มคนนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่า แม่ของเขาเองเคยนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแกรนด์ฮอสพิทอลเหมือนกันและขณะนั้นตัวเขาเองยังติดคุกอยู่ที่สถานกักกันในโอไฮโอ ซึ่งแม่เล่าเขาฟังผ่านทางจดหมายว่า บราวน์เข้าไปคุยกับแม่ นั่งลงและอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังเสมอ และแม่รู้สึกประทับใจมากที่นักจัดรายการวิทยุชื่อดังของท้องถิ่นมาเยี่ยม

เด็กหนุ่มคนนั้นบอกกับบราวน์ว่าเมื่อได้อ่านจดหมายที่แม่ส่งมาแล้วเขาประทับใจมากๆ และอยากจะพบกับบราวน์สักครั้ง พอได้ยินว่ามีคนต้องการจะกำจัดบราวน์เท่านั้นก็เลยรับงานนี้ทันทีเพื่อที่จะบอกกับคนเหล่านั้นว่า “อย่าได้มาแตะต้องกับคุณเป็นอันขาด”

            คำว่าทำดีได้ดีนั้นจึงเป็นเรื่องจริงเป็นไปตามกฎแห่งกรรมทุกประการ การกระทำของนายบราวน์นั้นพวกฝรั่งเขาเรียกว่า Goodness,virtue หรือว่า merit ซึ่งตรงกับภาษาไทยที่เราคุ้นเคยว่า “บุญ” ซึ่งเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายมากมายสุดพรรณนา แต่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง

Read Full Post »

กรรมที่จำแนกโดย “เวลาที่ให้ผล” (ปากกาลจตุกะ) 4 อย่าง

กรรมชนิดนี้แบ่งออกเป็นไปตามลักษณะของการรับผลของกรรมตามช่วงเวลาคือ

กรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบันเลยเราเรียกว่า “ทิฎฐธรรมเวทนียกรรม” กรณีของกระทาชายที่ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าจนได้กลายเป็นเศรษฐีทันตาเห็นก็เข้าข่ายช่วงเวลาของกรรมนี้ หากจะเป็นว่าด้วยกรรมชั่วก็คือ การที่คนร้ายไปฆ่าคนตายแล้วตนเองถูกจับไปประหารชีวิตลงโทษทันทีก็เช่นเดียวกันคือได้รับผลกรรมที่ตนได้ทำเอาไว้แบบ “ทันตาเห็น” ซึ่งขอให้เข้าใจตรงกันว่า ทันตาเห็นไม่ใช่หมายถึงเห็นผลกันในชั่วอึดใจ แต่ หมายถึง ทันแบบที่ช่วงชีวิตของเรายังสามารถมองเห็นหรือรับรู้ผลแห่งการกระทำนั้นๆ ได้

กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า เราเรียกว่า “อุปปัชชเวทยนียกรรม” ก็คือกรรมที่ให้ผลข้ามภพข้ามชาติอย่างหลายๆ กรณีที่ยกตัวอย่างมาทั้งกรรมดีและกรรมชั่วคือ ในชาตินี้ทำดีอาจยังไม่เห็นผลแต่เห็นผลในชาติหน้า กรรมชั่วก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ว่าเหตุใดที่มีการกล่าวว่าคนทำชั่วได้ดีมีถมไปนั้น จริงๆ แล้วเป็นเพราะเขาได้รับผลบุญเก่าที่เคยทำมาเกื้อหนุนอยู่ซึ่งมีมากแต่ เมื่อได้ใช้บุญเก่าหมดแล้วก็ต้องได้รับผลกรรมที่ตนเคยทำไว้หากไม่ทันเห็นในชาตินี้ ชาติหน้าก็จะต้องได้รับผลกรรมนั้นเช่นเดียวกัน

กรรมที่ให้ผลในชาติถัดไปนับตั้งแต่ชาติที่ 3 เราเรียกว่า “อัปราปริยเวทนียกรรม” คือกรรมที่ยังไม่เห็นผลในชาตินี้และชาติหน้าแต่ให้ผลในชาติที่ 3 ถัดไปกรณีนี้มีปรากฏให้เห็นในประวัติของพระสาวกรูปสำคัญๆ หลายรูป ที่ตั้งความปรารถนาและเพียรทำความดีเพื่อที่จะเป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆ จนเห็นผลในชาติสุดท้ายในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

กรรมที่หมดเวลาให้ผลแล้ว เราเรียกว่า “อโหสิกรรม” คือ ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีและกรรมชั่วนั้นต่างก็หมดเวลาให้ผลกรรมเกิดขึ้นอีกต่อไป ต้องสร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นจึงจะมีผลกรรมเกิดขึ้นต่อไป

 

กรรมที่จำแนกโดย “ลำดับแห่งการให้ผล” (ปากทานปริยายจตุกะ) 4 อย่าง

            กรรมนั้นมีการเรียงลำดับตามการให้ผลของกรรมคือถ้ากรรมไหนที่เป็นกรรมหนักกว่าก็จะให้ผลก่อนกรรมประเภทอื่นๆ

            กรรมที่เป็นกรรมหนักที่ให้ผลก่อนกรรมอื่นคือ “ครุกรรม” ครุ แปลว่า หนักหรือใหญ่ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางที่ดีและไม่ดี เช่น ครุกรรมที่เป็นกรรมดีก็จะให้ผลทันตาเห็นเช่น การถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าส่งผลให้ร่ำรวยทันตาเห็นในชาตินั้นเลย กรณีอย่างกระทาชายภัตตภติกะเศรษฐีนั่นรายหนึ่ง

ส่วนกรรมไม่ดีที่เรียกได้ว่าเป็นกรรมหนักจริงๆ ก็คือ กรรมที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ การยุยงให้สงฆ์แตกกันหรือทำร้ายพระพุทธองค์ได้ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ห้อเลือดขึ้นไป อย่างนี้ เรียกว่าเป็น ครุกรรมทางชั่วที่หนักหนายิ่ง ทำแล้วเห็นผลกรรมทันตาคือ ทันในชาติปัจจุบันและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นบางคนก็เป็นบ้าเสียสติไปหลังจากฆ่าพ่อแม่ตัวเองหรือถูกจับไปลงโทษ ฯลฯ

กรรมชั่วที่เป็นครุกรรมหนักๆ อันโด่งดังนั้นในสมัยพุทธกาลมีให้เห็นมากมาย กรณีพระเทวทัตโดนธรณีสูบเพราะทำกรรมหนักถึงสองอย่างคือ ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ถึงห้อพระโลหิตและยุยงสงฆ์ให้แตกจากกัน กรณีนางจิญจมาณวิกากล่าวใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าตนเองตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ และนายนันทะมาณพเข้าไปข่มขืนพระนางอุบลวรรณเถรีซึ่งเป็นภิกษุณีอรหันต์

            ส่วนกรรมที่ให้ผลในลำดับรองลงมาเราเรียกว่า “อาสันนกรรม” เป็นกรรมที่ทำตอนใกล้ตาย หรือการระลึกถึงกรรมที่ตนเองเคยกระทำไว้ในเวลาที่ใกล้จะตาย เมื่อตายแล้วจึงยังให้เกิดผลของกรรมขึ้น ซึ่งมีทั้งฝ่ายดี และฝ่ายชั่ว

            กรณีที่เป็นกรรมดีก็เช่น การกระทำหรือระลึกถึงสิ่งที่ดีได้ก่อนจะตายก็จะยังผลให้เกิดผลกรรมที่ดีเช่นกรณีของ “นายมัฏฐกุณฑลี” ซึ่งเจ็บป่วยหนักใกล้จะตายแล้ว และผู้เป็นบิดาก็เป็นคนขี้เหนียว ไม่ยอมหายามารักษาพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นแล้วว่า เด็กคนนี้ในวันพรุ่งนี้จะตายและเมื่อตายลงไปแล้วจะตกนรก พระองค์ก็เสด็จไปโปรดโดยพระองค์ทรงเปล่งรัศมีไปเตือนให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาโปรด

นายมัฏฐกุณฑลีหันกลับมามองดูพระพุทธเจ้าเพียงแค่แวบเดียวแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ขึ้นมาจิตใจเกิดความปิติแล้วก็อุทานว่า  “โอ้โฮ้! พระพุทธเจ้าอัศจรรย์แท้หนอ” แล้วก็ตายลง ผลจากอาสันนกรรมนั้นเมื่อตายแล้ว ผลแห่งอาสันนกรรมจึงส่งให้ไปเกิดเป็นเทพบุตร

            กรณีของกรรมชั่วก็เช่นกรณีของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ตอนใกล้จะตาย จิตใจมีความหงุดหงิดขุ่นมัวเพราะถูกอำมาตย์ทักท้วงเรื่องการทำบุญในพระพุทธศาสนามากเกินไปพระองค์จึงเกิดโทสะก่อนที่จะตาย พอตายแล้วผลแห่งอาสันนกรรมจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมเสีย ทั้งที่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้มาก จนต้องรอให้สิ้นชาติจากงูเหลือมเสียก่อนจึงค่อยไปเกิดเป็นเทพบุตรต่อไป

            กรรมที่ให้ผลในลำดับต่อไปก็คือ “อาจิณกรรม” หมายถึงการกระทำที่ทำอยู่บ่อยๆ จนเป็นนิสัย ซึ่งมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว และแม้แต่การกระทำซึ่งถึงแม้จะเป็นการกระทำเพียงครั้งเดียว แต่การกระทำนั้นเกิดความรู้สึกกินใจหรือประทับใจอย่างรุนแรง จึงทำให้ต้องนึกถึงอยู่บ่อยๆ และเมื่อนึกถึงก็ประหนึ่งเหมือนพึ่งกระทำลงไปอย่างนี้ก็ถือเป็น อาจิณกรรม เหมือนกัน

อาจิณกรรมนั้นสามารถส่งผลได้ 2 ทางขึ้นอยู่กับว่า กรรมฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่า แรงกว่าก็จะส่งผลกรรมนั้นก่อน ถ้าฝ่ายดีมีกำลังแรงกล้ามากกว่าก็จะไปสุคติก่อน และถ้าอาจิณณกรรมฝ่ายชั่ว มีกำลังแรงกว่า ก็จะไปทุคติก่อนเช่นกัน แต่ก็ต้องรับผลของกรรมทั้งสองเหมือนกัน

ยกตัวอย่างเช่น พระราชาที่เป็นกษัตริย์นักรับที่ต้องรบทัพจับศึกตลอดพระชนม์ชีพ เป็นเหตุให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งทรัพย์สินและผู้คนก็ปล้นชิงเอามาทำให้เกิดความลำบากความทุกข์แก่ฝ่ายตนและฝ่ายตรงข้ามมากมาย แต่ขณะเดียวกันก็ทรงใฝ่ใจการกุศล นำทรัพย์สินที่ได้มาทำนุบำรุงช่วยเหลือประชาชน สมณะชีพราหมณ์อยู่เป็นประจำ

กรรมในฝ่ายชั่วคือการฆ่าคนนั้นเป็นกรรมชั่วที่หนักกว่าการกระทำความดี เพราะการสังหารมนุษย์นั้นเป็นบาปหนักยิ่งถ้าคนผู้นั้นเป็นผู้มีศีลธรรมคุณธรรมสูงมากด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้กรรมชั่วนั้นหนักกว่าการทำกรรมดี อย่างนี้พระราชาก็ต้องรับผลกรรมชั่วก่อนผลกรรมดี

หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง พระราชาอีกพระองค์หนึ่งที่เป็นผู้มีเมตตา ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอ แต่ต้องส่งเสริมอาชีพให้ชาวประชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งทำให้ชีวิตของตัวไหมต้องสูญสิ้นไปเป็นการฆ่าเหมือนกันแต่ถือว่าเป็น กรรมที่อ่อนกว่าการฆ่ามนุษย์เพราะสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่มีศีลมีแต่สัญชาติญาณ กรรมในฝ่ายดีมีมากกว่าเพราะ ช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้คนมีความสุข พระราชาองค์นี้ก็จะได้รับผลกรรมดีก่อนกรรมชั่ว

กรรมที่ว่าด้วยลำดับแห่งการให้ผลเป็นอย่างสุดท้ายก็คือ กฏัตตากรรม คือกรรมที่สักแต่ว่าทำ กรรมชนิดนี้มีเจตนาในการทำกรรมอ่อนที่สุด ผลแห่งกรรมจึงได้รับเป็นอย่างเบาที่สุดหรือให้ผลทีหลังสุดอาจเห็นผลในชาตินี้หรือชาติหน้าก็ได้แล้วแต่ กรรมที่ทำลงไปว่ามีความหนักเบาตามการกระทำที่ไม่เจตนานั้นๆ อย่างไร

เช่น หากเป็นกรรมฝ่ายดีก็เช่น การที่เราได้ฟังเสียงสวดมนต์โดยที่ไม่รู้ความหมายและมักจะได้ยินเพราะวัดอยู่ใกล้บ้าน ไม่เคยจะตั้งใจฟังให้รู้เรื่องแต่ก็ให้รู้สึกปลื้มปีติจิตแน่วแน่รู้สึกเพลิดเพลินในใจมีความสุข อย่างนี้ก็จัดเป็นกตัตตกรรมฝ่ายดี เมื่อตายไปสามารถพาไปสู่สุคติได้

ยกตัวอย่างเช่น งูเหลือมใหญ่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่า และได้มีพระสงฆ์ไปท่องสวดมนต์อยู่ทุกๆ วัน งูเหลือมนั้นก็ชอบใจในเสียงสวดมนต์ตั้งใจฟังอย่างเพลิดเพลินและชอบที่จะฟังบ่อยๆ กุศลกรรมนี้ก็เป็น กตัตตกรรมฝ่ายดีเมื่อตายแล้วอาจยังผลให้เป็นเกิดเป็นเทพบุตรหรือมนุษย์

หากเป็นกรรมฝ่ายชั่ว ก็เช่น เด็กทารกคนหนึ่งยังไม่รู้บาปบุญคุณโทษ ทำอะไรโดยไม่มีเจตนาเมื่อมารดาอุ้มไว้บนตัก ก็มักจะเตะถีบหยิกข่วนมารดาไปตามประสาทารกและบังเอิญว่าไปทำให้มารดาได้รับบาดเจ็บ เช่นเผลอไปข่วนเข้าที่ดวงตา เข้าอย่างนี้เป็นกกัตตกรรม แต่ก็ต้องย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นอยู่ดี เมื่อเวลาผ่านไป โตขึ้นอาจมีเหตุให้ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาบ้างแต่ก็ไม่ร้ายแรงมากนัก

และกรณีที่นับได้ว่าเป็น กฎัตตากรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือกรณีของ องคุลีมาลที่ได้ทำการฆ่าคนมากมายแต่ได้รับผลกรรมเพียงแค่ถูกขว้างปาด้วยก้อนหินก็เป็นเพราะว่า เจตนาในการฆ่ามีน้อย สักแต่ว่าทำเพราะหลงเชื่อในคำสอนผิดๆ ของผู้เป็นอาจารย์และกรรมชั่วในอดีตชาติก็ไม่ได้ทำมา อย่างนี้เป็นต้น

กรรมที่จำแนกว่าโดยหน้าที่ (กิจจตุกะ) 4 อย่าง

            กรรมที่จำแนกโดยหน้าที่นี้มีความแตกต่างกันไปโดยแบ่งเป็น

1. ชนกกรรม คือ กรรมที่ส่งผลตกแต่งมาให้เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็น “ผลแห่งกรรมที่ได้กระทำมา” คือ ถ้าทำดีเอาไว้มากแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดา ก็เพราะหน้าที่ของชนกกรรมที่แต่งให้เกิดเป็นเทวดา หากกระทำกรรมไม่ดีไว้มาก ชนกกรรมก็จะตกแต่งให้มาเกิดไปในทางที่ไม่ดี เช่น คนที่มีความโกรธอยู่เสมอเกิดมาจึงมีผิวพรรณไม่ดี เป็นต้น

2. อุปัตตถัมภกรรม คือ กรรมที่ส่งผลเกื้อหนุนผลกรรมอื่นให้ได้รับผลกรรมนั้น เช่น ชาติก่อนเป็นมนุษย์ได้ทำความดีรักษาศีลมาก จึงได้ทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์อีก และขณะเป็นมนุษย์ในชาติที่แล้วก็ได้ ทำทานบริจาคมาก เมื่อเกิดมาในชาติต่อไปจึงได้เป็นมนุษย์และเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยมาก ดังนี้เป็นต้น 

ถ้าเป็นในด้านอกุศลกรรมที่ไม่ดี ก็เช่น ในชาติที่แล้วเป็นมนุษย์แต่ประกอบกรรมชั่วไม่เคยรักษาศีลเลย จึงนำมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในปัจจุบัน และมี กรรมสนับสนุนตามซ้ำเติมทำให้ลำบากถูกเบียดเบียนทำร้าย  ทำให้พิการ  และเป็นโรคร้ายต่างๆ เช่น เพราะทำกรรมไม่ดีมากไม่รักษาศีลเลย โดยผิดศีลข้อ 1 มากที่สุดจึงได้เกิดเป็นสุนัขซึ่งนอกจากเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังไม่พอ ยังต้องเป็นสุนัขขี้เรื้อนพิกลพิการเสียอีก

3. อุปปีฬกกรรม คือ กรรมที่เบียดเบียนบีบคั้นผลกรรมอื่นที่ตรงข้ามกับตน ที่กำลังให้ผลไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลชั่วมิให้เกิดผลอีกต่อไปซึ่งจะให้ผลแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งมีตัวอย่างที่ปรากฏชัดเจนในพระพุทธศาสนา ขอยกตัวอย่างให้ฟังอีกสักหนึ่งเรื่อง

            ในสมัยพุทธกาล ยังมีชายคนหนึ่งนามว่า “นายวาตะกาลกะ” เป็นผู้ที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาผมเผ้าพะรุงพะรังเหมือนคนป่าและมีขนงอกยาวกว่าคนปกติไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนวดเครานั้นยาวรุ่มร่ามและมีสีแดง จึงได้ชื่อว่า “นายเคราแดง”

นายเคราแดงเป็นคนที่ไม่มีอาชีพแน่นอนมักถูกผู้อื่นดูหมิ่นดูแคลนอยู่เสมอ เมื่อเป็นอย่างนี้จึงได้ไปสมัครเป็นโจร แต่หัวหน้าโจรไม่กล้ารับไว้เพราะดูลักษณะแล้วชายผู้นี้เป็นคนเหี้ยมโหดเกินไปกลัวจะแว้งกัดในภายหลังจึงไม่ยอมรับ

นายเคราแดงถึงแม้จะผิดหวังแต่ก็ไม่ละความพยายามไปเข้าฝากตัวเป็นสมุนของโจรอีกผู้หนึ่ง คอยปรนนิบัติรับใช้จนเป็นที่ถูกใจแล้วอ้อนวอนให้ไปฝากตัวกับหน้าหน้าโจรผู้ที่เคยปฏิเสธเขาไว้ในครั้งแรกซึ่งหัวหน้าโจรทนความอ้อนวอนรบเร้าไม่ไหว จึงจำเป็นต้องรับไว้อย่างเสียไม่ได้

ต่อมาทางราชการ ได้เข้าไปปราบปรามโจรก๊กนี้และได้ตัดสินให้ลงโทษประหารโจรทุกคนเพราะก่อกรรมทำเข็ญไว้มากแต่เนื่องจากโจรก๊กนี้มีมากมายหลายร้อยคนไม่มีผู้ใดจะทำหน้าที่ประหาร ทางราชการจึงต้องค้นหาคนที่จะเป็นเพชฌฆาตผู้ประหารโจรก๊กนี้ได้ โดยจะยกโทษให้สำหรับคนที่ทำหน้าที่ประหารไว้ แต่ก็ไม่มีใครรับเพราะไม่อยากได้ชื่อว่า เป็นคนที่ประหารเพื่อนโจรด้วยกัน

นายเคราแดง คนนี้เองก็ได้รับอาสาอย่างหน้าตาเฉยเหมือนที่หัวหน้าโจรคาดการณ์เอาไว้ไม่มีผิด

ต่อมานายเคราแดงผู้นี้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเพชฌฆาตประจำราชสำนัก มีเงินเดือนประจำ มีหน้าที่ประหารโจรหลายก๊กหลายเหล่าที่ทางราชการจับมาได้เป็นเวลานาน  เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวัยชราก็มีกำลังวังชาลดน้อยถอยลงไปจึงได้รับการปลดเกษียณ ได้รับบำเหน็จเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควร

นายเคราแดงอดีตโจรและเพชฌฆาตจึงคิดเปลี่ยนบุคลิกของตนเองด้วยการโกนหนวด โกนเครา หาเสื้อผ้าดูแลตัวเองอย่างดีแล้วให้ภรรยาทำอาหารที่อร่อยมาฉลองหน้าบ้านในเช้าวันหนึ่ง ซึ่งเช้าวันนั้นเป็นวันที่พระสารีบุตรเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ตรวจด้วยญาณเพื่อจะโปรดบุคคลที่เข้ามาอยู่ในข่ายญาณ ซึ่งก็ปรากฏว่าเป็น นายเคราแดง ผู้นี้เอง

ขณะที่นายเคราแดงกำลังรับประทานอาหารก็เหลือบเห็น พระสารีบุตรมาบิณฑบาต ณ หน้าบ้านตน จึงเกิดความคิดว่า “เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มาก ฆ่าโจร ฆ่ามนุษย์ไว้ไม่ค่อยได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลเลยแม้แต่ครั้งเดียว วันนี้นับว่าเป็นวันที่เราโชคดีหนักหนาเราควรถวายอาหารบิณฑบาต ดีกว่าจะบริโภคเสียเอง”

เมื่อพระสารีบุตรได้ฉันอาหารเสร็จแล้ว ก็มอบข้าวก้นบาตรที่เลิศรสให้แด่นายเคราแดง รับประทานจนอิ่มหนำสำราญจากนั้นก็แสดงโปรดธรรม แต่นายเคราแดงก็ไม่อาจส่งจิตไปตามกระแสแห่งธรรมได้เพราะจิตผูกพันกับการฆ่ามานาน พระสารีบุตรจึงได้แนะอุบายวิธีให้จนนายเคราแดงเกิดปัญญาใกล้จะบรรลุเป็นพระโสดาปัตติมรรคเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา

ได้มีนางยักขิณีตนหนึ่งซึ่งมีเวรผูกพันกันแต่ชาติปางก่อนได้เนรมิตตนเองเป็นแม่โคบ้า วิ่งไปไล่ชน นายเคราแดงจนถึงแก่ความตายแล้วนายเคราแดงก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตก็เพราะได้ทำบุญทำทานกับพระอรหันต์ขณะที่ออกจากนิโรธสมาบัติพอดีและมีจิตกุศลก่อนตาย นี่คือพลังอำนาจของกรรมเบียดเบียนฝ่ายดี ที่เข้ามาทำลายเบียดเบียนกรรมฝ่ายชั่วที่มีสภาพตรงกันข้ามกับตน ทำให้นายเคราแดงซึ่งฆ่าชีวิตมนุษย์มาตลอดชีวิตสมควรจะต้องมีนรกเป็นที่ไปแต่กลับกลายไปสู่สวรรค์ได้

            หากเป็นกรรมฝ่ายชั่วที่มีพลังแรงมาเบียดเบียนกรรมดีก็จะทำให้กรรมดีที่บำเพ็ญสร้างเอาไว้ยังไม่ได้ผลเช่นกรณีของ “สุนักขัตตลิจฉวี”

            สุนักขัตตลิจฉวีเป็นคนจิตใจดีเมื่อได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนาแล้วขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยตั้งใจที่จะฝึกบำเพ็ญวิปัสสนาเพื่อตัดกิเลส เป็นอริยบุคคลพระพุทธองค์ได้บอกอุบายวิธีอันถูกต้องเหมาะสมกับจริตของพระ สุนักขัตตะลิจฉวี ในไม่ช้าท่านก็ได้สำเร็จฌานและบรรลุทิพพจักขุอภิญญา (ตาทิพย์) โดยเร็วภายในเวลาไม่กี่วันสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ เหนือวิสัยของคนธรรมดาได้

พระภิกษุใหม่อย่างสุนักขัตตลิจฉวีก็ดีใจนักหนาที่ได้บรรลุญาณขั้นนี้จึงเข้าไปทูลขออุบายวิธีเพื่อที่จะฝึกวิชา “ทิพพโสตอภิญญา” หรือวิชาหูทิพย์ให้สำเร็จต่อไป ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงให้ใช้วิธีการ บริกรรมภาวนา แต่ไม่ได้บอกอุบายวิธีในการสำเร็จเพราะทรงทราบว่าจะมีพลังอำนาจของ “กรรมเบียดเบียน หรือ อุปปีฬกกรรม” ไม่ให้ได้วิชาหูทิพย์

พระสุนักขัตติลิจฉวีได้ฝึกวิชาหูทิพย์ อยู่ 3 ปี ก็ไม่อาจสำเร็จวิชาได้ก็เกิดความเบื่อหน่ายและคิดผิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่มีวิชาที่วิเศษไปกว่านี้อีกแล้วจึงลาสิกขาแล้วไปอยู่สำนักอื่นนอกพระพุทธศาสนา ครั้นตายไปก็ไปเกิดในนรก

            กรรมเบียดเบียนที่มาขัดขวางการบรรลุธรรมของ พระสุนักขัตตลิจฉวีนั้นก็คือในอดีตชาติของเขาเองเขาเกิดเป็น ชายที่มีที่พักอาศัยอยู่ ใกล้ๆ วัดริมแม่น้ำในยามเย็นใกล้ค่ำ วันหนึ่งขณะอาบน้ำอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านก็พอดีมีสามเณรน้อยรูปหนึ่งพายเรือผ่านมา

ชายผู้นี้นึกคะนองขึ้นมาก็แกล้งสามเณรโดยเอามือวักน้ำสาดไปที่สามเณร สามเณรก็หลบด้วยสัญชาตญาณจึงเป็นเหตุให้เรือล่มทันที สามเณรน้อยตกใจจึงรีบว่ายน้ำเข้าฝั่งส่วนปากก็ตะโกนด่าว่า ชายหนุ่มจนทำให้เกิดความโกรธ ชายหนุ่มคนนี้จึงเข้าไปตบที่บ้องหูของสามเณร 2-3 ที แล้วดึงสามเณรขึ้นมาสู่ริมฝั่งแม่น้ำจากนั้นกลับบ้านด้วยอารมณ์ขุ่นมัว ก็เพราะกรรมที่ตนเองเคยได้ตบหูสามเณรในอดีตชาตินี่เอง เมื่อเกิดมาเป็น สุนักขัตตะลิจฉวี การจะมาฝึกวิชาที่เกี่ยวกับหูให้เป็นทิพย์จึงมีเหตุขัดข้องและเป็นไปด้วยประการฉะนี้

4. อุปฆาตกรรม กรรมที่คอยตัดรอนผลกรรมอื่นๆ

อุปฆาตกรรมหมายถึงว่า กรรมที่มาตัดรอนผลกรรมอื่นให้ขาดไปเลย เช่นคนที่สมควรจะมีอายุยืนยาวแต่ก็กลับต้องมาอายุสั้นยังไม่หมดอายุขัยก็ตายเสียก่อนแทนที่จะมีอายุครบ 60-70 ปีตามอายุขัย แต่อายุ พออายุได้สัก 30-40 ปีก็ต้องตายเสียก่อน อย่างนี้เป็นเพราะได้สร้างกรรมที่เป็นอกุศลกรรมไว้มากเพราะชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มากนั่นเอง

ในทางตรงกันข้ามหากในอดีตเคยสร้างกรรมดีไว้มากกว่าแม้จะควรจะถึงที่ตายแต่ก็ไม่อาจจะตายได้เพราะกรรมดีที่เคยทำมาหนักกว่าและมาทำการตัดรอนกรรมชั่วให้ขาดออกทำให้มีอายุยืนยาวดังเช่นตัวอย่างในพระพุทธศาสนาอย่าง “อายุวัฒนกุมาร

อายุวัฒนกุมาร เป็นลูกของพราหมณ์ซึ่งพ่อแม่ของท่านมีเพื่อนเป็นพราหมณ์อยู่คนหนึ่ง ซึ่งพราหมณ์ผู้นี้ได้ตาทิพย์ทราบข่าวว่าเพื่อนคนนี้จะมาก็ทำการต้อนรับอย่างดี เมื่อคุยกันพอสมควรแก่เวลาพราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็ส่งลูกชายอายุยังไม่ถึง 7 ปี ให้แก่แม่แล้วลากลับ เพื่อนก็อวยพรว่า “ท่านจงมีอายุยืนยาวเถิด” เมื่อพราหมณ์พ่อรับพรแล้ว พราหมณ์แม่ก็ส่งลูกให้พ่อแล้วก็ลาเช่นเดียวกันแล้วก็ได้รับพรเดียวกันทุกประการ

จากนั้นก็ถึงคราว อายุวัฒนกุมาร พ่อแม่ก็จับลูกให้กราบท่านพราหมณ์เพื่อรับพรบ้าง แต่ท่านก็นิ่งเฉยไม่พูดแบบนั้น ท่านพ่อท่านแม่ก็สงสัยเลยถามว่า “เวลาที่ผมกับเมียกราบลาท่าน ท่านบอกว่าจงเป็นผู้มีอายุยืนยาว แต่เวลาที่ให้ลูกกราบทำไมท่านจึงทำเฉยๆ”

ท่านพราหมณ์ก็บอกว่า “ก็ลูกของท่านจะต้องตายภายใน 7 วัน ถ้าฉันพูดแบบนั้นฉันก็พูดผิดนะสิ” คนเป็นพ่อแม่ได้ยินก็ตกใจจึงก็เลยถามว่ารู้วิธีแก้หรือไม่ ท่านพราหมณ์ก็บอกเพียงว่า “รู้ว่าจะตายน่ะรู้ แต่วิธีแก้นั้นฉันไม่รู้ คนที่รู้วิธีแก้มีอยู่คนเดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าท่านต้องการจะแก้ไขไม่ให้ลูกของท่านตาย ก็ไปหาพระพุทธเจ้าเถิด”

พ่อแม่ของเด็กจึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ทราบเช่นเดียวกันว่าเด็กคนนี้ต้องตายภายใน 7 วัน พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า  

อายุขัยนั้นตถาคตก็แก้ไม่ได้ เพราะนี่คืออุปฆาตกรรมเป็นกรรมที่เข้ามาแทรกระหว่างกลาง ซึ่งผลของความดีของเด็กคนนี้ยังมีอยู่มาก ถ้าไม่ตายเสียก่อนจะได้เป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาแล้วจะมีอายุยืนยาวถึง 120 ปี แต่เวลานี้กรรมที่เป็นอกุศลเข้ามาลิดรอนจึงเป็นเหตุให้เด็กคนนี้จะต้องตายใน 7 วัน

พระองค์จึงได้ตรัสแนะนำว่าให้พราหมณ์ทั้งสองกลับไปบ้านแล้วนิมนต์พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไปนั่งล้อมสวดเจริญพระปริตรตลอด 7 วัน ซึ่งพราหมณ์พ่อแม่เด็กก็กลับไปนิมนต์พระไปทำการดังกล่าว โดยให้พระภิกษุนั่งล้อมโรงพิธีโดยไม่ต้องใช้สายสิญจน์เพราะพระภิกษุในสมัยนั้นมีมาก เมื่อล้อมแล้วก็เจริญพระปริตรไปเรื่อยๆ ตลอดเจ็ดวัน แม้บางเวลาจะมีการสวดบ้างไม่สวดบ้างแต่ก็นั่งล้อมกันแบบนั้น พระภิกษุทั้งหลายต่างก็พากันเข้ามาสวดสลับหมุนเวียนกันไป

ผู้ที่จะเอาชีวิตของเด็กคนนั้นก็คือ “ยมบาล” ซึ่งเป็นลูกน้องของท่านท้าวเวสสุวัณผู้ปกครองส่วนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา ขณะที่มีการสวดพระปริตรอยู่ท้าวเวสสุวัณก็ลงมาฟังการสวดด้วย ตอนนี้เมื่อเจ้านายชั้นผู้ใหญ่มาพลทหารก็ต้องไปยืนอยู่ข้างหลังและมีพระอรหันต์มากมายมาก็นั่งล้อมรอบอยู่แบบนั้น ยมบาลก็เข้าไม่ได้ ได้แต่ตั้งท่าว่าถ้าเผลอเมื่อไรจะเอาชีวิตเมื่อนั้นเพราะกรรมเดิมของเด็กคนนี้เคยสร้างไว้มากที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มากมาย

แต่ยมบาลไม่ทราบว่าท่านอายุวัฒนกุมารนั้นก็มีผลบุญที่ทำไว้ในอดีตชาติมากเช่นเดียวกัน ในเมื่อเห็นท่าว่าจะเอาชีวิตไม่ได้แน่แล้วก็ต้องตั้งท่ารอให้พระท่านเผลอ แต่บังเอิญว่าวันที่เจ็ดนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในการสวดด้วยพระองค์เอง

เมื่อผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามโลกเสด็จมาอย่างนี้ ยักษ์ที่เป็นยมบาลตนนี้ก็ต้องถอยหลังไปพ้นเขตเพราะทั้งพรหมและเทวดาต่างพากันลงมามากมายมหาศาล ในที่สุดต้องออกไปอยู่ขอบจักรวาลเพราะพรหมและเทวดามีปริมาณมากสุดประมาณ และพระพุทธองค์ก็ทรงประทับนั่งสวดพระปริตรไปจนหมดเวลา 7 วัน ในที่สุดยมบาลผู้นี้ก็ไม่อาจเอาชีวิตเด็กคนนี้ได้

เป็นอันว่าท่านอายุวัฒนกุมารก็ไม่ต้องตายก่อนวัยอันควร เมื่อถึงเวลาอายุ 7 ขวบ ท่านอายุวัฒนกุมารก็บวชเณรแล้วก็ได้สำเร็จอรหัตผล มีชีวิตอยู่มาได้ถึงอายุ 120 ปี ตรงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ทุกประการ นี่คือผลแห่งอุปฆาตกรรมดีที่ตัดรอนผลกรรมชั่วจนไม่อาจนำพาให้ผลแห่งความชั่วมาถึงตัวได้

ผลแห่งอุปฆาตกรรมที่เป็นกรรมนี้ในปัจจุบัน เราทุกคนก็คงจะเคยพบเห็นกันมาบ้างแล้วสำหรับคนที่เคยยากจนได้รับความลำบากมาตลอดชีวิตแล้วจู่ ๆเกิดถูกหวยรางวัลใหญ่ๆ ร่ำรวยกันไปในพริบตานี่ก็จัดว่าเป็นผลแห่งอุปฆาตกรรมที่ดีมาตัดรอนความยากจนอันเกิดจากกรรมชั่วเพราะมีใจตระหนี่ถี่เหนียวให้หมดสิ้นไป

จากลักษณะของกรรมและการจำแนกกฎแห่งกรรมที่ได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่า เรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติใด ๆเลย เป็นเรื่องของเหตุผลล้วนๆ และเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมากเพราะ เมื่อเหตุดีผลก็ต้องดีเมื่อเหตุไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เราสามารถจะใช้ปัญญาลองพิจารณาไตร่ตรองดูอีกครั้งได้ว่า เราสมควรจะสงสัยหรือเชื่อในกฎแห่งกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้หรือไม่

หากเรายังไม่เชื่อว่าการให้ผลของกรรมนั้นจะตรงตามเหตุที่ก่อขึ้นหรือไม่ เราก็สามารถลองพิสูจน์ด้วยการกระทำทั้งกรรมดีหรือไม่ดีก็ตามย่อมจะได้ผลเป็นการรับรองการกระทำแน่นอน ว่า ผลของกรรมนั้นไม่ย่อมผิดจากเหตุที่ทำเป็นแน่แท้

การปลงใจให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนี้จะมีผลอย่างยิ่งใหญ่หากได้ลองพิสูจน์ด้วยตนเอง คนที่ทำกรรมไม่ดีแล้วได้รับผลที่ไม่ดีของกรรมนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะทำให้เกิดความกลัวที่จะทำกรรมไม่ดีอีกและก่อให้เกิดความเข้าใจและสบายใจ

เพราะเมื่อใดที่ต้องประสบความทุกข์ยากลำบากก็จะทำใจยอมรับได้เนื่องจากผลแห่งเหตุไม่ดีมาคอยฉุดรั้งหรือก่อให้เกิดความทุกข์ซึ่งเหตุนั้นอาจจะเกิดในปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติอันยาวไกลที่เราไม่อาจจดจำได้ก็จะทำใจยอมรับได้โดยดุษณีว่าจะเร็วหรือช้าก็ย่อมให้ผลตามนั้น

และถึงแม้ว่าเราจะยังไม่อาจเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมได้ลึกซึ้งถ่องแท้ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้เลยเพราะจะทำให้เราหลงผิดแก้ปัญหาไม่ถูกต้องให้ตรงตามเหตุ หรือ อาจทำให้หลงทางไปเลยก็ได้เมื่อมีความทุกข์อยู่อาจไปกระทำการอื่นๆ ที่หลงว่าเป็นการแก้ไขกรรมได้จริงทำให้ถูกหลอกให้เสียทรัพย์กันมากมายเพิ่มความทุกข์ยากลำบากเป็นการซ้ำเติมชีวิตเข้าไปอีก

ในขณะเดียวกันหากยังมีความสุขอยู่หากไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม ก็จะทำให้หลงในสุขได้เช่นกันจนลืมทำกรรมดีเพิ่มเติมมีความประมาทในชีวิตและเมื่อบุญเก่าได้หมดลงโดยไม่ยอมทำเพิ่มสุดท้ายก็จะดึงให้ชีวิตตกต่ำลงให้พบกับความลำบากเช่นเดียวกัน

Read Full Post »

Older Posts »