Feeds:
เรื่อง
ความเห็น
ขออโหสิกรรมในวันเข้าพรรษา
ได้ผลมาก
37406443_2457797874234030_6971370887987593216_n
ทำไมหลายคนสงสัยว่า
ครูบาอาจารย์ท่านเจาะจงมากในวันพระใหญ่

จะเล่าสู่กันฟัง

ในวันปกตินั้นการขออโหสิกรรมก็ได้ผล
บุญที่เราทำที่อุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรนั้น
เขาอาจยังรับไม่ได้

เพราะเหตุว่า

เขาไม่ได้อนุโมทนายินดีในบุญนั้น

ด้วยเหตุว่าเพราะยังติดในภพภูมิ รับกรรมที่ทำมา
ไม่รู้ว่ามีคนทำบุญให้

หรือรู้แต่ไม่มีสิทธิ์รับ
ต้องรอ…

รู้ไหมว่า เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นจิตวิญญาณนั้น
สิ่งที่เขาได้รับในผลกรรมที่เขาทำนั้น

ทุกข์ทรมานมาก…

บุญที่เราตั้งใจมากที่จะเป็นสิ่งที่ชดใช้เขา
จึงไปไม่ถึงเขา เวรที่เขาอาฆาต
กรรมยังไม่อโหสิ

ผลกรรมที่เราทำยังต้องรับต่อเนื่อง
จนกว่ากรรมนั้นเป็นอโหสิกรรม

วันพระใหญ่ คือ วันที่ 3 โลกเปิดถึงกัน
รับบุญได้เต็มที่

จึงเป็นโอกาสสำคัญมากๆ
และจิตของผู้สร้างบุญนั้นมีความพร้อมมาก
ใส สะอาดมาก จิตมีพลังส่งบุญถึงเร็วมาก

เพราะแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นมาก
คงเห็นหลายที่จัดพิธีขออโหสิกรรม

อย่าพลาดโอกาสสำคัญนี้
ในวันเข้าพรรษานี้

ขอขมา ขออโหสิกรรมพระรัตนตรัย
ที่เราอาจเคยล่วงเกินไม่ว่าภพไหน
ครูบาอาจารย์ พ่อแม่ทั้งที่ยังอยู่หรือล่วงลับไปแล้ว

เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งหลาย
เทวดา เจ้าที่เจ้าทางที่เราพักอาศัยในเขตของท่าน
หรือทำมาค้าขาย

อะไรที่เคยปิด…จะเปิดออก
ด้วยพลังแห่งบุญ
ด้วยพลังแห่งการขออโหสิกรรม

ขอบุญรักษา
ธ.ธรรมรักษ์

 

Advertisements

ฝึกสมาธิไว้ชนะโลก
ไม่ใช่หนีโลก!

37022225_2445354095478408_812091484319776768_n

บางคนคิดหลงทางไปว่า
เรื่องการทำสมาธิเป็นเรื่องของคนขี้แพ้
เป็นเรื่องคนแก่
เป็นเรื่องของคนไม่มีอะไรจะทำ

คิดผิดมหันต์!

สมาธิเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ของทุกคน
ทุกเพศทุกวัย

เด็กๆ ต้องมีเพื่อให้เกิดความแน่วแน่
การพุ่งจิตให้เรียนหนังสือรู้เรื่อง

คนทำงานต้องฝึกต้องมีสมาธิให้มาก
ถ้าอยากก้าวหน้าอาชีพการงาน
และมีผลงานที่ดีงาม

คนที่มีปัญหาชีวิตยิ่งต้องมี เร่งฝึก
ให้จิตนิ่ง มีสติช่วยแก้ไข
พัฒนาสมาธิไปถึงขั้นเบิกบาน เกิดปัญญา

พบทางออก พบทางแก้ไข

ผู้ปฏิบัติธรรมถ้าอยากพบความสุขที่แท้จริง
สมาธินี่แหละ เป็นด่านแรกที่ต้องฝึกฝนจนแตกฉาน
ไปในระดับต่างๆ ได้

พระพุทธองค์สอนเรื่องสมาธิ
เพื่อให้ชนะโลก
ไม่ใช่พื่อหนีโลก

เข้าใจกันเสียใหม่

และอีกเรื่องคือ บุญจากสมาธิเจริญภาวนานั้น
มากกว่าทาน มากกว่าศีล

และเจ้ากรรมนายเวรพอใจที่สุด
และให้อโหสิกรรมง่ายที่สุด

ขอบุญรักษา
ธ.ธรรมรักษ์

“เจ้ากรรมนายเวรดี”…มีจริง!!!
มีทั้งช่วยเหลือเกื้อกูล
และตามอาฆาตทุกชาติไป!!!

36930981_2441350532545431_9190852618958667776_n

อ่านเพื่อเข้าใจ…

เจ้ากรรมนายเวร ใช่ว่าต้องไม่ดีเสมอไป
ฝ่ายดีก็มีเช่นกัน
คอยอุ้มชูให้เราไปในทางที่ดี
แต่มักจะลืมเลือนท่านเหล่านี้กัน….

เมื่อพูดถึงเจ้ากรรมนายเวร
คนเรามักจะคิดแต่เรื่องเวรกรรม ด้านลบทั้งปวง
แต่ความจริงแล้ว ยังมีเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายดีด้วย
ฝ่ายดีที่ว่ามีทุกระดับชั้น
ตั้งแต่เทพเทวา เดรัจฉาน มนุษย์และอื่นๆ

พ่อแม่ของเราก็ถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ดี
คอยดูแลเราด้วยความห่วงใย
ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนสิ่งดีให้เราก็เช่นกัน
เพื่อสนิทมิตรสหายที่ดี ก็ถือว่าเป็นเจ้ากรรมที่ดี
รวมถึงเทวดาประจำตัวด้วยที่มีทุกคน

หากเจ้ากรรมนายเวรที่ดีของเราเป็น “เทวดา”!

ภพภูมิของเทวดาเป็นภพภูมิที่สูงกว่าภพมนุษย์
เป็นภพภูมิที่ได้รับการปรับจาก
ผู้ที่มีทุกข์อยู่ให้กลายเป็นผู้มีความสุข

เป็นเทวดาชั้นล่างที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์
ที่เรียกว่า “ภุมมะเทวดา”
เจ้ากรรมนายเวรผู้กลายเทวดาเหล่านี้
ไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไป

ท่านยังมีกิเลสต้องการความสุขอยู่
และจะได้เสวยสุขไปเพียงอย่างเดียว
อยากจะได้อะไรก็เพียงแต่นึกเอาตามใจปรารถนา

เทวดาเป็นภพภูมิที่เป็นทิพย์
ท่านต้องการบุญเป็นอย่างยิ่ง
เพราะว่าท่านมีแต่กายทิพย์
ไม่อาจทำความดีเพิ่มได้
ดังนั้นเราก็ต้องทำบุญอุทิศเชื่อมบุญไปให้ท่าน

ทุกครั้งที่ทำบุญให้อุทิศบุญให้ท่านว่า
“อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา”
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

เมื่อเชื่อมบุญส่งบุญให้กับเทวดาท่านแล้ว
ทีนี้ทั้งฐานะของเรา ทั้งรูปร่างหน้าตาหัวนอนปลายเท้า
และคุณงามความดีที่มอบส่งให้แก่กัน
เราก็ได้ทำไปหมดแล้ว

ท่านเทวดาก็จะได้รู้จักเรา
เวลาที่เราเกิดเรื่องราวเดือดร้อนอะไรก็ตาม
ท่านก็จะมาช่วยเราได้

โมทนาบุญ

ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือคือผู้มีบุญ
แต่ผู้ที่ช่วยเหลือ…คือผู้มีบุญมากกว่า
36959220_2440660929281058_5236538841564708864_n

วันที่ต้องรับความทุกข์ ความเดือดร้อน
และได้รับความช่วยเหลือ

ต้องบอกว่า มีบุญมาช่วยให้ออกมาจากทุกข์
ทั้งบุญของตนเอง
และบุญของคนที่มาช่วย

คนที่มีจิตแห่งบุญ ที่มาช่วยเหลือไม่ว่าด้านใด
ต้องเป็นผู้มีบุญมากกว่า

บุญมากกว่าไม่ได้หมายความว่า
มีเงินมากกว่าเสมอไป

บางคนช่วยด้วยแรงที่มากกว่า
บางคนช่วยด้วยปัญญาที่มากกว่า
บางคนช่วยส่งบุญมาช่วย

เพื่อให้บุญนั้นรวมกัน
พาออกจากวิบากกรรมนั้น

คนที่ช่วยเหลือคนอื่นด้วยไม่หวังผลตอบแทน
คนที่ช่วยคนอื่นเพื่อเพียงอยากให้เขารอด
คนที่ช่วยให้ทาง ให้ปัญญาเพียงหวังให้เขามีโอกาสที่ดี

คนที่นำทางให้ทาน ให้ศีล ให้เขารู้จักเจริญภาวนา

เป็นผู้มีบุญมาก
ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้จะส่งผลให้
ชีวิตดีงาม เจริญรุ่งเรือง
เมื่อยามมีภัย พบวิบากกรรมจะมีคนมาช่วย

เช่นกัน….

อย่าประมาทในบุญ
เพราะวันหนึ่งเราอาจต้องการคนมาช่วย

เช่นกัน…

ขอทุกท่านเจริญในบุญเทอญ…

 

ให้อภัย ขออโหสิกรรม
ปลดบ่วงกรรม ทำทุกวัน
ชีวิตจะดีขึ้นๆ ทุกวัน…

36905896_2438636476150170_8310919995894792192_n

จิตที่ผูกพยาบาท
จิตที่มีแต่ความอาฆาต เกลียดชัง
เป็นกรรมดำหรือกรรมไม่ดีที่เหนี่ยวรั้ง
ปิดกั้น บุญกุศลที่จะมาส่งผล

ในทางกลับกัน
เราเป็นผู้กระทำเขา ไปสร้างกรรมไม่ดีต่อผู้อื่น
ดังเนื้อที่ไม่รู้ว่าเสือจะมาขย้ำกินเมื่อไหร่

ดังมีเชือกที่รั้งเราไว้

การให้อภัยต่อผู้อื่นนั้นเป็นอภัยทานที่ยิ่งใหญ่
เหนือกว่าหลายทาน

การขออโหสิกรรมแม้เราไม่แน่ใจ
ว่าเคยทำมาแค่ไหนในภพชาติก่อน
เป็นการไม่ประมาทในกรรมทั้งปวง

อย่างน้อยให้เจ้ากรรมนายเวร
เขาเมตตาบ้าง ว่าลูกหนี้สำนึกแล้ว

จากที่จะเอาให้ตาย
ก็แค่สั่งสอน

จากที่จะเอาเลือด เอาเนื้อ
ปิดทางให้หมด
ขอแค่ให้เราสร้างบุญทาน ศีล ภาวนา
กลับตัวกลับใจเป็นคนดี มีศีล มีธรรม

บ่วงกรรมที่มีต่อกัน จะคลายตัวลง
บ่วงกรรมที่ไกลจะหมดสิ้นต่อกัน

เปิดทางให้บุญทั้งเก่าและบุญใหม่
ส่งผลเต็มที่

อะไรที่ควรได้จะได้เร็วมาก
อะไรที่นึกว่าไม่มีทางเป็นไปได้
จะเป็นไปได้…

เชื่อมบุญ…ให้บุญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หนุนให้พบ “เนื้อคู่แท้และดี”
และแก้ไขชีวิตคู่

36648247_2424100230937128_6126524363865849856_n

เนื้อคู่คือเจ้ากรรมนายเวรประเภทหนึ่ง
หากรู้จักให้บุญเป็นเครื่องนำทาง
ย่อมสุขสมหวัง เปลี่ยนกรรมทุกอย่างได้หมด

เรื่อง “เนื้อคู่” เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธศาสนา
มีการกล่าวถึงไว้เช่นกัน
เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะที่ฆราวาสควรรู้
เพื่อให้ชีวิตทางด้านครอบครัวเกิดความเป็นสุข

เนื้อคู่นั้นก็มีเหตุจากกรรมที่ทำร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน
และมาพบเกื้อกูลกันต่อในชาตินี้

เป็นได้ทั้งกรรมดี และกรรมไม่ดี
หลายคู่มีพื้นฐานกรรมไม่ดีร่วมกันทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ทำให้เรือนรัก กลายเป็นเรือนทุกข์ไป
จากคู่รักเป็นคู่กรรม
เป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกัน

การเชื่อมบุญเป็นการอุทิศบุญ
ที่เราทำไปให้คนที่เราต้องการ
ก่อนอื่นต้องมีบุญของตนเองเสียก่อน
ถึงจะไปอุทิศบุญให้คนอื่นได้

สำหรับการเชื่อมบุญแก่เนื้อคู่นั้น

หากเป็นเนื้อคู่ประเภทที่ทำบุญมาร่วมกัน
ชีวิตคู่จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์

ถ้าเราเชื่อมบุญติดจะพบว่า
คนที่เรารักชอบพอนั้นจะมีปฏิกิริยาที่ดีต่อกัน
มีความห่วงหาอาทร เกื้อกูลกัน ช่วยกันไปสร้างที่ดีๆ
ไม่ใช่ไปสร้างกรรมชั่ว

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า เขาหรือเธอไม่ได้มาหลอกลวง
แกล้งทำเป็นคนดีในตอนแรกแต่ภายหลังชั่วสุด สุด

ขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่า
ถ้าเป็นคู่กันแล้วขอให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นกับชีวิต
ถ้าคบกับเขาหรือเธอชีวิตของเราดีขึ้นหรือไม่
การเรียนดีขึ้นหรือไม่ ค้าขายดีขึ้นหรือไม่

ถ้าไม่ใช่ ไม่เกิดผลดีนั้น อาจจะเป็นเนื้อคู่จริง
แต่เคยร่วมสร้างกรรมไม่ดีมากกว่ากรรมดี
ชีวิตจะมีแต่เรื่องราวมากมายสารพัน

การคลายวิบากกรรมนี้
ก็ใช้วิธีเชื่อมบุญได้เช่นกัน
อุทิศบุญที่เราทำส่งไปให้เขาหรือเธอสม่ำเสมอ
อธิษฐานทุกครั้งขอให้เขากลับใจ
เปลี่ยนความประพฤติที่ไม่ดีเสีย
ให้กลับมาพบทางสว่างในชีวิต

บางคู่แยกออกจากกันเมื่อบุญได้ชดใช้กรรมต่อกัน
เมื่อเวรระงับด้วยบุญ

แม้ไม่อยากจากก็ต้องจาก
ตามกรรมลิขิต…

สำหรับคนที่บอกว่า คู่ทำให้ทุกข์นั้น
ตัวเราเองก็สำคัญ…
หมั่นพิจารณาความประพฤติของตนด้วยว่าเป็นอย่างไร
พยายามทำตนให้อยู่ในความสมดุล
ทั้งทางโลกและทางธรรมหรือเปล่า

อย่าลืมเป็นอันขาดว่าต้องใช้สติในการพิจารณา
ทุกกรรมที่ผ่านมาในชีวิต

โมทนาบุญ

ธ.ธรรมรักษ์

วิธีขอขมากรรม 
ขออโหสิกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์

36661663_2424943400852811_4501052844907954176_n
หากเกิดพลั้งพลาด ประมาท
พลั้งเผลอ ปรามาส ล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งที่เจตนา และไม่เจตนา
ควรทำอย่างไร

สำหรับคนที่อยากขอขมา
ขออโหสิกรรม

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำแบบนี้

หนึ่ง ต้องสำนึกผิดก่อนว่า ได้ล่วงเกินท่าน
มาจากใจจริง และอยากขอขมา
หากจิตไม่ได้สำนึกผิด แค่ทำเพื่อให้คนอื่นสบายใจ
หรือทำเพราะกลัวเจออะไรไม่ดี

แบบนี้อย่าทำ อย่าขอขมาเลย
เพราะไม่ได้ผลอะไร

สอง เมื่อสำนึกผิดแล้ว อยากขอขมา
ขออโหสิกรรม ให้สร้างบุญใหม่
ไม่ว่าบุญใด ตามกำลังตน
มีบุญมากมายไม่ต้องใช้เงิน
ทั้งการทำสมาธิ เจริญภาวนา
แล้วอุทิศบุญนั้นแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราล่วงเกิน
กล่าวขอขมา ขออโหสิกรรม
ด้วยคำง่ายๆ ไม่ต้องซับซ้อนอะไร

สาม อย่าทำซ้ำอีก อย่าละเมิดล่วงเกิน
ปรามาสอีก
เพราะจะหนักกว่าเก่า

อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องเครื่องเซ่นสังเวย
ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงนั้นไม่จำเป็น
เพียงน้ำ ดอกไม้ที่เป็นอามิสบูชาก็พอ

เราต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็น
บูชาคุณงามความดี บูชาบุญบารมีของท่าน
ไม่ใช่การไปเพียงแค่ขอๆๆๆ
แค่อยากได้ในสิ่งที่ต้องการ
หรือเอาของ เอาสินบนไปแลก

สิ่งที่ควรเอาไปบูชา
คือด้วยบุญ ด้วยกรรมดีของเรา

สุดท้าย ชีวิตของเรานั้น
ที่พึ่งที่แท้จริงคือ บุญและกรรมดีของตัวเอง
ทุก ๆ คนมีกรรมเป็นที่พึ่ง

ไม่ว่าจะได้ลาภ ยศ สรรเสริญ
ก็มาจากกรรมดีที่เคยกระทำไว้มาก่อน

คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย เสื่อมลาภ เสื่อมยศ
ก็เป็นผลของกรรมไม่ดีที่เคยทำไว้

กรรมนั้นเป็นผู้ลิขิตชีวิตคน…ของจริง